SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
ASISTIVNATEHNOLOGIJA UASISTIVNATEHNOLOGIJA U
OBLASTI PODROBLASTI PODRŠKE OSOBAMAŠKE OSOBAMA
SA INVALIDITETOMSA INVALIDITETOM
Dnevni boravak i Centar za asistivne
tehnologije ŠOSO “Milan Petrović”
master defektolog-somatoped Miloš Damjanić
Osnove o pojmu: ASISTIVNAOsnove o pojmu: ASISTIVNA
TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA
1988. godina - The Technology-Related
Assistance for Individuals with Disabilities Act
Asistivna tehnologija - zbirni naziv koji
uključuje asistivna, adaptivna i
rehabilitaciona sredstva za osobe sa
invaliditetom. Takođe, odnosi se na
proces izbora, pronalaženja i korišćenja
tih sredstava.
 Pojam asistivna tehnologijaasistivna tehnologija
odnosi se na bilo koji proizvod
(uključujući uređaje, opremu,
instrumente, tehnologiju i
softver) posebno proizveden ili
dostupan opštem raspolaganju
koji osobama sa invaliditetom
omogućava širi opseg
participacije; štiti, pruža
podršku, uvežbava ili zamenjuje
telesnu strukturu/funkciju ili je
upotrebljen za sprečavanje,
kompenzaciju, praćenje,
olakšavanje ili neutralisanje
oštećenja, ograničenja aktivnosti
i učešća osobe. (ISO 9999; 2008;
2016)
 Asistivna tehnologijaAsistivna tehnologija obuhvata
instrumente, aparate, sredstva i
uređaje koje osobe sa
invaliditetom koriste da bi
izvršile radnje koje inače ne bi
mogle da obave.
 Uređaj asistivne tehnologijeasistivne tehnologije
označava svaku stavku, deo
opreme ili proizvod, bez obzira
da li je namenjen široj upotrebi,
modifikovan ili prilagođen, koji
se koristi za povećanje,
održavanje ili poboljšanje
funkcionalnih sposobnosti osoba
sa invaliditetom. (The Individuals
with Disabilities Education Act -
IDEA, 2004; Assistive Technology
Act, 1998)
osnova koncepta
asistivne tehnologije:
FUNKCIONALNA,FUNKCIONALNA,
UPOTREBNAUPOTREBNA
VREDNOST UVREDNOST U
SVAKODNEVNOMSVAKODNEVNOM
ŽIVOTU OSOBA SAŽIVOTU OSOBA SA
INVALIDITETOMINVALIDITETOM
Utiče na:
◦ povećanje stepena
nezavisnosti
◦ skraćuje vreme
potrebno za
svakodnevne
aktivnosti
◦ uvećava izbor
aktivnosti i
zadovoljstvo pri
učestvovanju u njima
VRSTE ASISTIVNE TEHNOLOGIJEVRSTE ASISTIVNE TEHNOLOGIJE
klasifikacija prema zadatku u čijem
izvršenju asistivna tehnologija pomaže
(prema Lazor i sar. 2012)
1) stabilnost,
sedenje i
pokretljivost
2) radno mesto
3) komunikacija
4) pristup
računarima
5) motorni aspekti
pisanja
6) pisanje teksta
7) teškoće u učenju
8) vid
9) sluh
10) svakodnevne
životne aktivnosti
11) odmor i
rekreacija
STABILNOST, SEDENJE ISTABILNOST, SEDENJE I
POKRETLJIVOSTPOKRETLJIVOST
TEŠKOĆE U KOMUNIKACIJITEŠKOĆE U KOMUNIKACIJI
KORIŠĆENJE RAČUNARAKORIŠĆENJE RAČUNARA
JAWS
ANREADER
BOARDMAKER
VIDVID
SVAKODNEVNESVAKODNEVNE
AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI
CENTAR ZA AT ŠOSO “MILANCENTAR ZA AT ŠOSO “MILAN
PETROVIƔPETROVIƔ
Istorijat
◦ 2010. godina - Resursna učionica za AT (PSO)
◦ 2013. godina - Servisni centar za pružanje dodatne
podrške detetu i učeniku (PSO) - Centar za AT
jedan od usluga u okviru Servisnog centra
◦ od 2014. godine - Centar za AT projektno podržava
Grad Novi Sad (Gradska uprava za dečiju i socijalnu
zaštitu)
• Usluge centra za AT ŠOSO “Milan
Petrović”
• procena
•podešavanje, prilagođavanje, održavanje i popravka
•obuka (korisnika; stručnih radnika, stručnih saradnika
i saradnika; roditelja/staratelja; članova interresornih
komisija)
•iznajmljivanje opreme i posredovanje u nabavci
• savetovanje i konsultativne usluge
•informisanje i promotivne aktivnosti
• OSOBLJE CENTRA ZA AT
• PROCEDURA - 7 koraka
1) prikupljanje informacija
2) timska identifikacija problema
3) utvrđivanje prioriteta
4) izbor mogućih rešenja
5) plan implementacije
6) probno korišćenje
7) praćenje i trajno korišćenje
• KORISNICI USLUGA CENTRA ZA AT ŠOSO
“MILAN PETROVIĆ”
priručnik: “Asistivna
tehnologija u školi”
autori: Mirjana Lazor,
Mirjana Isakov i Nevena
Ivković; Novi Sad, 2012.
godina
http://at.smp.edu.rs/
Hvala na pažnjiHvala na pažnji
Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan
Petrović” sa domom učenika, ul. Braće Ribnikar br. 32;
21000 Novi Sad; tel/faks: 021/6616366
http://smp.edu.rs/ email: skolamp@smp.edu.rs

More Related Content

What's hot

Omov zakon
Omov zakonOmov zakon
Omov zakonzoranang
 
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovicFunkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovicnasaskolatakmicenja1
 
10-те най-опасни змии в света
10-те най-опасни змии в света10-те най-опасни змии в света
10-те най-опасни змии в светаDaniela Genova
 
Лексика српског књижевног језика
Лексика српског књижевног језикаЛексика српског књижевног језика
Лексика српског књижевног језикаИвана Цекић
 
књижевност старог века
књижевност старог векакњижевност старог века
књижевност старог векаMladen Ilić
 
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja GagićPostanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja GagićEdukacija Obrazovni portal
 
SIMA PANDUROVIĆ,.pptx
SIMA PANDUROVIĆ,.pptxSIMA PANDUROVIĆ,.pptx
SIMA PANDUROVIĆ,.pptxSanelaCD
 
Dositej Obradovic
Dositej Obradovic Dositej Obradovic
Dositej Obradovic dragadavid
 
Српски језик, Инклузија
Српски језик, ИнклузијаСрпски језик, Инклузија
Српски језик, ИнклузијаNašaŠkola.Net
 

What's hot (20)

Aleksa Šantić
Aleksa ŠantićAleksa Šantić
Aleksa Šantić
 
Себични џин, Оскар Вајлд
Себични џин, Оскар ВајлдСебични џин, Оскар Вајлд
Себични џин, Оскар Вајлд
 
Omov zakon
Omov zakonOmov zakon
Omov zakon
 
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovicFunkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic
 
вукова реформа
вукова реформавукова реформа
вукова реформа
 
Pripreme zacasove 5.logos
Pripreme zacasove 5.logosPripreme zacasove 5.logos
Pripreme zacasove 5.logos
 
Prvi put s ocem na jutrenje
Prvi put s ocem na jutrenjePrvi put s ocem na jutrenje
Prvi put s ocem na jutrenje
 
10-те най-опасни змии в света
10-те най-опасни змии в света10-те най-опасни змии в света
10-те най-опасни змии в света
 
Aleksa Šantić
Aleksa ŠantićAleksa Šantić
Aleksa Šantić
 
Лексика српског књижевног језика
Лексика српског књижевног језикаЛексика српског књижевног језика
Лексика српског књижевног језика
 
књижевност старог века
књижевност старог векакњижевност старог века
књижевност старог века
 
Borislav bora-stankovic
Borislav bora-stankovicBorislav bora-stankovic
Borislav bora-stankovic
 
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja GagićPostanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
Postanak i teritorijalni raspored glavnih reljefnih celina Tanja Gagić
 
контролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченица
контролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченицаконтролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченица
контролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченица
 
монахиња јефимија
монахиња јефимијамонахиња јефимија
монахиња јефимија
 
SIMA PANDUROVIĆ,.pptx
SIMA PANDUROVIĆ,.pptxSIMA PANDUROVIĆ,.pptx
SIMA PANDUROVIĆ,.pptx
 
Vasiona 5. razred
Vasiona 5. razredVasiona 5. razred
Vasiona 5. razred
 
Dositej Obradovic
Dositej Obradovic Dositej Obradovic
Dositej Obradovic
 
Polje, Јovan Ducic
Polje, Јovan DucicPolje, Јovan Ducic
Polje, Јovan Ducic
 
Српски језик, Инклузија
Српски језик, ИнклузијаСрпски језик, Инклузија
Српски језик, Инклузија
 

Viewers also liked

FEFA obuka - Liderstvo u pružanju usluga, 5. 12. 2014.
FEFA obuka - Liderstvo u pružanju usluga, 5. 12. 2014.FEFA obuka - Liderstvo u pružanju usluga, 5. 12. 2014.
FEFA obuka - Liderstvo u pružanju usluga, 5. 12. 2014.FEFA Faculty
 
Deinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDejan Jeremic
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaDejan Jeremic
 
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Dejan Jeremic
 
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataDejan Jeremic
 
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaDejan Jeremic
 
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadDejan Jeremic
 
Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradDejan Jeremic
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuDejan Jeremic
 
Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?
Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?
Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?Miodrag Kostic, CMC
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Miodrag Kostic, CMC
 
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizenSprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizenMiodrag Kostic, CMC
 

Viewers also liked (15)

FEFA obuka - Liderstvo u pružanju usluga, 5. 12. 2014.
FEFA obuka - Liderstvo u pružanju usluga, 5. 12. 2014.FEFA obuka - Liderstvo u pružanju usluga, 5. 12. 2014.
FEFA obuka - Liderstvo u pružanju usluga, 5. 12. 2014.
 
Deinstitucionalizacija
DeinstitucionalizacijaDeinstitucionalizacija
Deinstitucionalizacija
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
 
Timsi rad - Moja praksa
Timsi rad - Moja praksaTimsi rad - Moja praksa
Timsi rad - Moja praksa
 
Trening interpersonalny
Trening interpersonalnyTrening interpersonalny
Trening interpersonalny
 
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
 
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
 
Podrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosaPodrska razvoja siblinskih odnosa
Podrska razvoja siblinskih odnosa
 
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
 
Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR Beograd
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
 
Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?
Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?
Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
 
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizenSprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
 

More from Dejan Jeremic

Konferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicDejan Jeremic
 
Konferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićDejan Jeremic
 
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicKonferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicDejan Jeremic
 
Forenzička revizija
Forenzička revizijaForenzička revizija
Forenzička revizijaDejan Jeremic
 
Analiza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaDejan Jeremic
 
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneDejan Jeremic
 
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoDejan Jeremic
 
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih uslugaDejan Jeremic
 
Virtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveDejan Jeremic
 
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaDejan Jeremic
 
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviZainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviDejan Jeremic
 
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeMotivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeDejan Jeremic
 
Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Dejan Jeremic
 
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Dejan Jeremic
 
Integrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeIntegrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeDejan Jeremic
 

More from Dejan Jeremic (20)

Konferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja IlicKonferencija 09.12. ​Maja Ilic
Konferencija 09.12. ​Maja Ilic
 
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan DjurdjevicKonferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
Konferencija 09.12. ph d Dragan Djurdjevic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
 
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad KaludjerovicKonferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
Konferencija 09.12. ph d Nenad Kaludjerovic
 
Konferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda MilenkovićKonferencija 09.12. Hilda Milenković
Konferencija 09.12. Hilda Milenković
 
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana SimicKonferencija 9 12 - Biljana Simic
Konferencija 9 12 - Biljana Simic
 
Forenzička revizija
Forenzička revizijaForenzička revizija
Forenzička revizija
 
Analiza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijalaAnaliza ljudskih potencijala
Analiza ljudskih potencijala
 
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbraneSelekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
Selekcija kadrova i njihova uloga u inzinjeringu protivteroristicke odbrane
 
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada PancevoRazvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
Razvoj lokalnih usluga socijalne zastite grada Pancevo
 
Dobra basta sajam socijalnih usluga
Dobra basta  sajam socijalnih uslugaDobra basta  sajam socijalnih usluga
Dobra basta sajam socijalnih usluga
 
Virtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspectiveVirtual vs face to face communication workers perspective
Virtual vs face to face communication workers perspective
 
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursimaSavremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
Savremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima
 
Readmisija
ReadmisijaReadmisija
Readmisija
 
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezerviZainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
Zainteresovanost i motivi za sluzbu u aktivnoj rezervi
 
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privredeMotivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
Motivacija kao instrument upravljanja ljr u organizacijama turisticke privrede
 
Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015Zvončica roditeljska kuća 2015
Zvončica roditeljska kuća 2015
 
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
Uloga ljudskih resursa u turizmu crne gore (1)
 
Integrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranjeIntegrativno psihološko testiranje
Integrativno psihološko testiranje
 

Asistivna tehnologija

 • 1.
 • 2. ASISTIVNATEHNOLOGIJA UASISTIVNATEHNOLOGIJA U OBLASTI PODROBLASTI PODRŠKE OSOBAMAŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOMSA INVALIDITETOM Dnevni boravak i Centar za asistivne tehnologije ŠOSO “Milan Petrović” master defektolog-somatoped Miloš Damjanić
 • 3. Osnove o pojmu: ASISTIVNAOsnove o pojmu: ASISTIVNA TEHNOLOGIJATEHNOLOGIJA 1988. godina - The Technology-Related Assistance for Individuals with Disabilities Act Asistivna tehnologija - zbirni naziv koji uključuje asistivna, adaptivna i rehabilitaciona sredstva za osobe sa invaliditetom. Takođe, odnosi se na proces izbora, pronalaženja i korišćenja tih sredstava.
 • 4.  Pojam asistivna tehnologijaasistivna tehnologija odnosi se na bilo koji proizvod (uključujući uređaje, opremu, instrumente, tehnologiju i softver) posebno proizveden ili dostupan opštem raspolaganju koji osobama sa invaliditetom omogućava širi opseg participacije; štiti, pruža podršku, uvežbava ili zamenjuje telesnu strukturu/funkciju ili je upotrebljen za sprečavanje, kompenzaciju, praćenje, olakšavanje ili neutralisanje oštećenja, ograničenja aktivnosti i učešća osobe. (ISO 9999; 2008; 2016)  Asistivna tehnologijaAsistivna tehnologija obuhvata instrumente, aparate, sredstva i uređaje koje osobe sa invaliditetom koriste da bi izvršile radnje koje inače ne bi mogle da obave.  Uređaj asistivne tehnologijeasistivne tehnologije označava svaku stavku, deo opreme ili proizvod, bez obzira da li je namenjen široj upotrebi, modifikovan ili prilagođen, koji se koristi za povećanje, održavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti osoba sa invaliditetom. (The Individuals with Disabilities Education Act - IDEA, 2004; Assistive Technology Act, 1998)
 • 5. osnova koncepta asistivne tehnologije: FUNKCIONALNA,FUNKCIONALNA, UPOTREBNAUPOTREBNA VREDNOST UVREDNOST U SVAKODNEVNOMSVAKODNEVNOM ŽIVOTU OSOBA SAŽIVOTU OSOBA SA INVALIDITETOMINVALIDITETOM Utiče na: ◦ povećanje stepena nezavisnosti ◦ skraćuje vreme potrebno za svakodnevne aktivnosti ◦ uvećava izbor aktivnosti i zadovoljstvo pri učestvovanju u njima
 • 6. VRSTE ASISTIVNE TEHNOLOGIJEVRSTE ASISTIVNE TEHNOLOGIJE klasifikacija prema zadatku u čijem izvršenju asistivna tehnologija pomaže (prema Lazor i sar. 2012)
 • 7. 1) stabilnost, sedenje i pokretljivost 2) radno mesto 3) komunikacija 4) pristup računarima 5) motorni aspekti pisanja 6) pisanje teksta 7) teškoće u učenju 8) vid 9) sluh 10) svakodnevne životne aktivnosti 11) odmor i rekreacija
 • 8. STABILNOST, SEDENJE ISTABILNOST, SEDENJE I POKRETLJIVOSTPOKRETLJIVOST
 • 11.
 • 14.
 • 16. CENTAR ZA AT ŠOSO “MILANCENTAR ZA AT ŠOSO “MILAN PETROVIĆ”PETROVIĆ” Istorijat ◦ 2010. godina - Resursna učionica za AT (PSO) ◦ 2013. godina - Servisni centar za pružanje dodatne podrške detetu i učeniku (PSO) - Centar za AT jedan od usluga u okviru Servisnog centra ◦ od 2014. godine - Centar za AT projektno podržava Grad Novi Sad (Gradska uprava za dečiju i socijalnu zaštitu)
 • 17. • Usluge centra za AT ŠOSO “Milan Petrović” • procena •podešavanje, prilagođavanje, održavanje i popravka •obuka (korisnika; stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika; roditelja/staratelja; članova interresornih komisija) •iznajmljivanje opreme i posredovanje u nabavci • savetovanje i konsultativne usluge •informisanje i promotivne aktivnosti
 • 18. • OSOBLJE CENTRA ZA AT • PROCEDURA - 7 koraka 1) prikupljanje informacija 2) timska identifikacija problema 3) utvrđivanje prioriteta 4) izbor mogućih rešenja 5) plan implementacije 6) probno korišćenje 7) praćenje i trajno korišćenje • KORISNICI USLUGA CENTRA ZA AT ŠOSO “MILAN PETROVIĆ”
 • 19. priručnik: “Asistivna tehnologija u školi” autori: Mirjana Lazor, Mirjana Isakov i Nevena Ivković; Novi Sad, 2012. godina http://at.smp.edu.rs/
 • 20. Hvala na pažnjiHvala na pažnji Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” sa domom učenika, ul. Braće Ribnikar br. 32; 21000 Novi Sad; tel/faks: 021/6616366 http://smp.edu.rs/ email: skolamp@smp.edu.rs