"Kreiranje vizije... Pravilno postavljanje i dostizanje ciljeva."<br />DejanJeremić kosultant<br />Hold 4 Aim<br />U sara...
Energija<br />Mi ne živimo u linearnom svetu<br />Živimo u Ajnštajnovom rastegljivom i promenljivom vremenu (iskrivljenost...
Pojedinaciorganizacija. Znatizaštopostojimoikojisunamglavniciljevisuključneinformacijenaputuuspeha. Zar ne?<br />Dok pojed...
Definicije iz ugla menadžera<br />Misijaje: "osnovnasvrhaorganizacije, razlognjenogpostojanja." <br />Vizijaje,nasuprottom...
Resursi iz ugla poslodavca<br />Arie de Geus je stanjeopisao u svojojknjiziThe Living Company:<br />"...kadaposmatramo pre...
Suštinavođenja -koja okupira 98% vremena - jeste komunikacija<br />
Kreiranjeikomunikacijavizijesmatraju se prvomliderskomobavezom.<br />Svivelikilideriposedovalisudvestvari: znalisutačnogde...
Da bi stvorilinešto novo, ljudineizbežno<br />prolaze kroz razdoblja velike nelagode.<br />U pretnjama inesigurnostima pro...
Misija, vizijaiprocenjivanjezajednostvarajuekološko okruženje, niztemeljnihodnosakojisačinjavajučvrstupodloguliderstva. <b...
Na jednome od prvih sastanaka SoL-a (koji se tada zvao MIT Organizational Learning Center), jedan je menadžerrekao: "Potpu...
LIČNI RAD<br />
Mnogiuspešniljudikaododatnosredstvofokusiranjanasvoježivotneciljeveiusmerenjaenergije u željenompravcukreirajusvojePanoeza...
Panoizavizije (Vision Boards) služekakobistejošjačeaktiviraliZakonprivlačnosti u svomživotu. Pomoćuovogzakonapočećeteda u ...
Tajna je zakon privlačnosti!<br />Sve ono što vam se u životu događa vi privlačite u svoj život. Privlačite ga snagom slik...
Nijedandogadjajsamposebinijedobarililoš. Ono štogačinidobrimililošim je našerazmišljanje u vezisanjim. <br />William Shake...
Umetnici poput Leonarda da Vincija prikazuju je u svojim slikama. <br />Veliki mislioci kao što su Sokrat, Platon, Ralph W...
Ljudinemajusveonoštoželesamozbog toga štovišerazmišljaju o onomešto ne želenego o onomeštožele. Oslušnitevlastitemisli, os...
Vekovimabesniepidemijagoraodsvakepošasti s kojom se čovečanstvoikadasuočilo. To je epidemijaonoga »što ne želim«. Ljudiodr...
Zakon privlačnosti ne uzima u obzir »nemoj«, »nije« ili »ne« ili bilo koju drugu negativnu reč. Dok izgovarate negativne r...
»Ne želim da me cipele žuljaju.«<br />»Želim da me cipele žuljaju.«<br />»Ne mogu svladati sav ovaj posao.«<br />»Želim jo...
Elicitiranje vrednosti<br />Vežba:<br />Zamislite da ste dobili 12.000.000 Eura na loto-u:<br />1. Kako ćete potrošiti taj...
SPISAK VREDNOSTI<br />
Pitajte kolegu čiji spisak imate, Zašto je njemu važno ulaganje novca baš za to?<br />Pitanja treba da dovedu do toga da s...
Kako kreirati svoj Pano za vizije?<br />Spremitesavpotrebanmaterijal: uokvirenpanoodpluteilivelikihamer, fotografije, kata...
Zalepitefotografijeislikenasvojpanoorganizujućiih u tematskecelinekaoštosukarijera, finansijskiciljevi, porodica, prijatel...
SvojPanozavizijestavitenavidnomestokako bi predstavljaoVašdnevnipodsetnikVašeličnevizije ka kojojidete.<br />
CILJEVI<br />
Pre radanaciljevimavažno je napravitirazliku<br />između cilja (ilirezultata) <br />istanja (ili vrednosti). <br />
Linijakojarazdvajarezultaticilj je veomatanka, ali je trebanaglasiti. Rezultat je onošto me dovodi do cilja. Npr. 100.000e...
Sled u programiranju cilja<br />STANJE <br />CILJ <br />REZULTAT<br />
Šta znači S.M.A.R.T.<br />S - specific, specifično, konkretno,prepoznatljivo<br />M -measurable, mjerljivrezultat, možesep...
Elementi cilja<br />Proverljivcilj je:<br />Jasan, razumljiv, doprinosinadređenomcilju.<br />Izazovan(stimulativan) aliire...
Ciljmorabitipozitivan. <br />Kakonašmozak ne prepoznajenegacijeveoma je vaţnodanašciljbudeneštoštoželimo, a ne neštošto ne...
Mora bitiopisankroznašihpet čulaiizražen u sadašnjemvremenu u oblikurezultata. Štaćetevideti, čutiiosetitikadaostvaritesvo...
Učestali problemi vezani uz ciljeve<br />merljivost: neka područja rezultata je teže kvantifikovatinego ostale (npr.kvalit...
Kreiranjeciljaponeurologičkim nivoima<br />Suštinaovogmodela leži u hipotezidaukolikoţežimoda napravimo promenu na jednom ...
Okruženje (Gde, kada, sa kim?) <br />Štaželišdapostigneš? Kadaželiš to dapostigneš? Kakoćešznatidasi to postigao(la)? Štać...
Sposobnostiistrategije<br />(Kako?) Kojesposobnostisutipotrebneda bi postigao(la) cilj? Kakoćeš to uraditi? Kojestrategije...
Identitet<br />(Ko?) Kakovidišsebenacilju? Kakote vide drugi? Kako bi metaforičkiopisaosebe? Sistem (I kojoš?) <br />Čemup...
Vežba. <br />Definisanjecilja<br />Izaberijedan, zatebe, važanimotivišućicilj. Potrebno je dagadefinišešprecizno u oblikur...
Okruženje<br />Zamislisadakaodasivećnasvomcilju, kaodasisadatamo. Opiši u nekolikorečenicaštatamovidiš? Štačuješ? Kako se ...
Ponašanje<br />Štatrebadanasdaradišda bi stigao do cilja? Štatačnotrebadaradiš u narednomperiodu? Kakotrebada se ponašaš? ...
Sposobnosti<br />Kojesposobnostisutipotrebneda bi postigaocilj? Kojestrategijekoristiš? Kakoćeštačno to dauradiš? <br />
Uverenjaivrednosti<br />Zaštoti je važnodaostvarištajcilj? Kakoznašdaćešostvariticilj? U štaveruješkadarazmišljaš o ostvar...
Indentitet<br />Postojilinekaosobakoja je zatebesimbolostvarenjaovogcilja? Kako bi metaforičkiopisaosebenacilju? Ko je oso...
Ovaj model se možeprimenitikakonaličnomnivoutakoinanivoukompanije, timailiporodice. Preporuka je daovaj model primenite pr...
Svakapromenapočinjeiznutra<br />kadausaglasimosvojelogičkenivoenašeokruženjepočinjeda se menjatakoda se uklapasanama!!!<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vizija Ciljevi Misija

1,711 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vizija Ciljevi Misija

 1. 1. "Kreiranje vizije... Pravilno postavljanje i dostizanje ciljeva."<br />DejanJeremić kosultant<br />Hold 4 Aim<br />U saradnjisa NLP centrom<br />
 2. 2. Energija<br />Mi ne živimo u linearnom svetu<br />Živimo u Ajnštajnovom rastegljivom i promenljivom vremenu (iskrivljenost vremena), gde je vreme samo još jedna promenjiva. <br />I sama misao je energija u vidu talasa ili čestica. <br />
 3. 3. Pojedinaciorganizacija. Znatizaštopostojimoikojisunamglavniciljevisuključneinformacijenaputuuspeha. Zar ne?<br />Dok pojedinacmožesamostalnoodreditisleditisvojumisijuiviziju (npr - da mu je misijamaksimalnokvalitetnoobrazovatiučenike, a vizija mu je dapostanejedanod 10 najboljihpredavača u Srbiji), <br />Dotle je izradakvalitetnemisijeivizijeinstitucijebitnosloženijiproces, kojizahteva saradnjuvelikogbrojastručnjaka, kojiće neretkonaićinabrojnestranputicei - kojićečestozavršitifijaskom, ukoliko nije pravilno definisan i stručno vođen.<br />
 4. 4. Definicije iz ugla menadžera<br />Misijaje: "osnovnasvrhaorganizacije, razlognjenogpostojanja." <br />Vizijaje,nasuprottome, "slikaidealnebudućnostikojuželimoostvariti," dok<br />Vrednostiizražavajunakojinačinnameravamoživetidoksledimosvojumisiju<br />
 5. 5. Resursi iz ugla poslodavca<br />Arie de Geus je stanjeopisao u svojojknjiziThe Living Company:<br />"...kadaposmatramo preduzeće... vidimomašinuzaproizvodnjunovca... a ne živuzajednicu."<br />Prema tome, ljudedefinišemokao "ljudskeresurse" kojičekajudaihorganizacijaupotrebi... ili ne upotrebi, već premapotrebama. <br />(Reč resursznači"stajati u redu, čekatinaupotrebu")<br />
 6. 6. Suštinavođenja -koja okupira 98% vremena - jeste komunikacija<br />
 7. 7. Kreiranjeikomunikacijavizijesmatraju se prvomliderskomobavezom.<br />Svivelikilideriposedovalisudvestvari: znalisutačnogdeiduiimalisusposobnostdaubededrugedaihslede.<br />Biznislideri u tom pogledu ne predstavljajunikakavpresedan. Naprotiv, dobra vizijakompanijepredstavljaneiscrpanresurszastvaranjeiobnavljanjekompanijskemotivacije.<br />
 8. 8. Da bi stvorilinešto novo, ljudineizbežno<br />prolaze kroz razdoblja velike nelagode.<br />U pretnjama inesigurnostima promene, biti zajedno bolje je nego delovatipojedinačno.<br />
 9. 9. Misija, vizijaiprocenjivanjezajednostvarajuekološko okruženje, niztemeljnihodnosakojisačinjavajučvrstupodloguliderstva. <br />Omogućavajuljudima, bezobzirana<br />njihovoradnomesto, daučestvujuu oblikovanjuvlastitebudućnosti.<br />
 10. 10. Na jednome od prvih sastanaka SoL-a (koji se tada zvao MIT Organizational Learning Center), jedan je menadžerrekao: "Potpunorazumem... sve organizacije uče jedna od druge. Sve mi to liči na Društvo lečenih alkoholičara za menadžere." <br />Potvrdagospodinu je da je spoznaosamusuštinuproblema.Svi mi želimonadzirati,izbećineuspeh, činitistvarionakokakosmoihoduvek činili. Jednostavno smo takvi. Zato smo jedni drugima potrebni u suzbijanju starih navika.<br />
 11. 11. LIČNI RAD<br />
 12. 12. Mnogiuspešniljudikaododatnosredstvofokusiranjanasvoježivotneciljeveiusmerenjaenergije u željenompravcukreirajusvojePanoezavizije (Vision Boards), kojipredstavljajuličnuvizijubudućnostiislikunjihovogidealnogživota.<br />VISION BOARDS<br />
 13. 13. Panoizavizije (Vision Boards) služekakobistejošjačeaktiviraliZakonprivlačnosti u svomživotu. Pomoćuovogzakonapočećeteda u svojživotprivlačiteljude, mogućnostiifinansijskasredstvakojaćeVampomoćida se bržekrećete u pravcusvojihciljeva<br />
 14. 14. Tajna je zakon privlačnosti!<br />Sve ono što vam se u životu događa vi privlačite u svoj život. Privlačite ga snagom slika u svom umu. Snagom onoga što mislite. Privlačite sve ono o čemu razmišljate.<br />Najveći učitelji koji su ikada živeli rekli su nam da je zakon privlačnosti najmoćniji zakon Svemira.<br />Pesnici poput Williama Shakespearea, Roberta Browninga i Williama Blakea govore o tome u svojim pesmama. <br />Muzičari poput Ludwiga van Beethovena izražavaju tu spoznaju u svojoj muzici. <br />
 15. 15. Nijedandogadjajsamposebinijedobarililoš. Ono štogačinidobrimililošim je našerazmišljanje u vezisanjim. <br />William Shakespeare <br />
 16. 16. Umetnici poput Leonarda da Vincija prikazuju je u svojim slikama. <br />Veliki mislioci kao što su Sokrat, Platon, Ralph Waldo Emer­son, Pitagora, sir Francis Bacon, sir Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe i Victor Hugo zapisali su je u svojim delima i učenjima.<br />Imena su im besmrtna, a njihov se legendarni uticaj oseća vekovima.<br />
 17. 17. Ljudinemajusveonoštoželesamozbog toga štovišerazmišljaju o onomešto ne želenego o onomeštožele. Oslušnitevlastitemisli, oslušniterečikojeizgovarate. Zakonprivlačnosti je apsolutani ne možepogrešiti.<br />
 18. 18. Vekovimabesniepidemijagoraodsvakepošasti s kojom se čovečanstvoikadasuočilo. To je epidemijaonoga »što ne želim«. Ljudiodržavajutuepidemijuuživotukadnajčešćemisle, spominju, usresređuju se naonošto »ne žele«. No, ovajćenaraštajpromenitiistorijujersmodobili saznanjakojanasmoguosloboditiepidemije! <br />Svepočinjeod vas i vi možetepostatipioniromnovogapokretamislivećisamim time štomisliteigovorite o onomeštoželite.<br />
 19. 19. Zakon privlačnosti ne uzima u obzir »nemoj«, »nije« ili »ne« ili bilo koju drugu negativnu reč. Dok izgovarate negativne reči evo šta zakon privlačnosti čuje:<br />»Ne želim prosuti nešto po novome odelu.«<br />»Želim stalno nešto prosipati po ovome odelu.«<br />»Ne želim ružnu frizuru.«<br />»Želim ružnu frizuru.«<br />»Ne želim zakasniti.«<br />»Želim zakasniti.«<br />»Ne želim da drugi budu grubi prema meni.«<br />»Želim da što više ljudi bude grubo prema meni.«<br />»Ne želim da nam u restoranu netko preotme rezervisani sto.«<br />»Želim da nam netko preotme rezervisani sto.«<br />
 20. 20. »Ne želim da me cipele žuljaju.«<br />»Želim da me cipele žuljaju.«<br />»Ne mogu svladati sav ovaj posao.«<br />»Želim još više posla koji ne mogu svladati.«<br />»Ne želim dobiti gripu.«<br />»Želim dobiti gripu i mnoge druge bolesti.«<br />»Ne želim se svađati.«<br />»Želim se još više svađati.«<br />»Ne obraćaj mi se na taj način.«<br />»Želim da tako razgovaraš sa mnom i da drugi ljudi takođe sa mnom razgovaraju na taj način.«<br /> <br />Zakon privlačnosti daje vam ono o čemu razmišljate i to je sve!<br />
 21. 21. Elicitiranje vrednosti<br />Vežba:<br />Zamislite da ste dobili 12.000.000 Eura na loto-u:<br />1. Kako ćete potrošiti taj novac?<br />Budite konkretni u iznosima i na šta trošite taj novac.<br />Napravite spisak <br />Zamenite spisak sa kolegom pored Vas<br />
 22. 22. SPISAK VREDNOSTI<br />
 23. 23. Pitajte kolegu čiji spisak imate, Zašto je njemu važno ulaganje novca baš za to?<br />Pitanja treba da dovedu do toga da svaka pozicija iskaže određenu vrednost!<br />Na skali od 1 do 10 pitajte kolegu koliko mu je bitna vrednost do koje ste došli pitanjima!<br />NPR <br />kupiti kuću ili stan – može biti sigurnost<br />Uložiti u znanje – može biti samodokazivanje, lični razvoj ...... <br />
 24. 24. Kako kreirati svoj Pano za vizije?<br />Spremitesavpotrebanmaterijal: uokvirenpanoodpluteilivelikihamer, fotografije, kataloge, različitetematske magazine, razglednice, fotografijesainterneta, flomastere, lepak, makazeijošrazličitihdodatnihmaterijalakojiVammoguzatrebati. <br />Iseciteslikeizmagazinakojepredstavljajuvašeželjeiidealnubudućnost. Prilikomodabiraslikaifotografija, misliteštabistevolelidaimate, budeteiuraditesasvojimživotom u narednihgodinudana, kada vas u tome ništa ne bi ograničavalo. <br />
 25. 25. Zalepitefotografijeislikenasvojpanoorganizujućiih u tematskecelinekaoštosukarijera, finansijskiciljevi, porodica, prijatelji, zdravljeikondicija, iliihrasporeditepotpunonasumice. Ukolikoimateneštošto Vas posebno brine iuznemiravaizaberiteslikekojećepredstavljatipozitivnorazrešenjetihsituacija. <br />DodatnoukrasitesvojVision board, takoštoćetekreativnodocrtatipozitivnecrtežeinapisatiinspirišućecitate o tome koste Vi ištaželitedapostanete. Možetedodatisvojufotografijunakojoj se smejeteokruženidragimosobamasakojimaželitedabudetei u budućnosti<br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. SvojPanozavizijestavitenavidnomestokako bi predstavljaoVašdnevnipodsetnikVašeličnevizije ka kojojidete.<br />
 30. 30. CILJEVI<br />
 31. 31. Pre radanaciljevimavažno je napravitirazliku<br />između cilja (ilirezultata) <br />istanja (ili vrednosti). <br />
 32. 32.
 33. 33. Linijakojarazdvajarezultaticilj je veomatanka, ali je trebanaglasiti. Rezultat je onošto me dovodi do cilja. Npr. 100.000eur nabankovnomračunu može bitirezultatkoji me dovodi do cilja... konstantnogizvoraprihodaod 7.000eur godišnjekamatenaoročenasredstva. <br />
 34. 34. Sled u programiranju cilja<br />STANJE <br />CILJ <br />REZULTAT<br />
 35. 35. Šta znači S.M.A.R.T.<br />S - specific, specifično, konkretno,prepoznatljivo<br />M -measurable, mjerljivrezultat, možeseproveritijelii u komstepenuostvaren<br /> A -achievable, ostvarljiv s raspoloživimresursimau određenomvremenu<br /> R – resource bond, računa na realno raspoloživeresurse<br /> T -time constrained, imadefinisanokonačnovremezaostvarenje<br />
 36. 36. Elementi cilja<br />Proverljivcilj je:<br />Jasan, razumljiv, doprinosinadređenomcilju.<br />Izazovan(stimulativan) aliirealističan<br />Merljiv(proverljiv)<br />Određen vremenski<br />Prihvaćenodsvihkojićegarealizovati<br />kaomotivišućeg.<br />
 37. 37. Ciljmorabitipozitivan. <br />Kakonašmozak ne prepoznajenegacijeveoma je vaţnodanašciljbudeneštoštoželimo, a ne neštošto ne želimo. Npr. rečenica „Mojcilj je daprestanemdapušim“ je loš primer definisanjacilja. <br />Ukoliko je reč o ličnomiliposlovnomcilju on morabitizapisan. <br />Ukolikonijezapisanonda je reč o željiilinadi. O nečemuštoćenajverovatnijebititeško, ilinikadanećebiti, dostignuto. <br />
 38. 38. Mora bitiopisankroznašihpet čulaiizražen u sadašnjemvremenu u oblikurezultata. Štaćetevideti, čutiiosetitikadaostvaritesvojcilj? <br />Mi smoodgovornizasvojeciljeve. Pitanje je šta mi možemodauradimozaostvarenjesvojihciljeva, a ne štadrugimogudaurade? <br />Ciljmorabitiekološki. Ciljninakojinačin ne smedanasugrožavailidabude u suprotnostisaciljevimaljudikojisudeonašeg „sistema“ (porodica, posao, prijatelji...). <br />
 39. 39. Učestali problemi vezani uz ciljeve<br />merljivost: neka područja rezultata je teže kvantifikovatinego ostale (npr.kvalitet)<br />stres: prezahtevni ciljevi dovode dostresaismanjenjadugoročnesposobnosti<br />preteranafokusiranost: nekiciljevisutolikokoncentrisanidagušeinicijativuiizazivaju negativne efekte u pogledu motivacije<br />
 40. 40. Kreiranjeciljaponeurologičkim nivoima<br />Suštinaovogmodela leži u hipotezidaukolikoţežimoda napravimo promenu na jednom logičkom nivou, nivo na kome moramo da radimo je barem jedan nivo iznad. <br />
 41. 41. Okruženje (Gde, kada, sa kim?) <br />Štaželišdapostigneš? Kadaželiš to dapostigneš? Kakoćešznatidasi to postigao(la)? Štaćešvideti, čutiiostetitikadapostignešcilj? Kakoostvarenjeovogciljautičenatvojeokruženje? <br />Ponašanje (Šta?) <br />Štatrebadauradišda bi stigao(la) do cilja? Kakotrebada se ponašaš? Kojeakcijetrebadapreduzmeš? <br />
 42. 42. Sposobnostiistrategije<br />(Kako?) Kojesposobnostisutipotrebneda bi postigao(la) cilj? Kakoćeš to uraditi? Kojestrategijekoristišdaostvarišsvojcilj? <br />Uverenjaivrednosti<br />(Zašto?) Zaštoti je važnodaostvarištajcilj? Kakoznašdaćešostvariticilj? U štaveruješ? Kako se ostvarivanjeovogciljauklapa u tvojauverenjaivrednosti? <br />
 43. 43. Identitet<br />(Ko?) Kakovidišsebenacilju? Kakote vide drugi? Kako bi metaforičkiopisaosebe? Sistem (I kojoš?) <br />Čemupripaškadaostvarišovajcilj? Šta je to što je iznadtebe u kontekstuostvarenjaovogcilja? Kojusvrhućešpostićiostvarenjemovogcilja? <br />
 44. 44. Vežba. <br />Definisanjecilja<br />Izaberijedan, zatebe, važanimotivišućicilj. Potrebno je dagadefinišešprecizno u oblikurezultatapokriterijumimazapravilnodefinisanjeciljeva. <br />
 45. 45. Okruženje<br />Zamislisadakaodasivećnasvomcilju, kaodasisadatamo. Opiši u nekolikorečenicaštatamovidiš? Štačuješ? Kako se osećaš? Kojejoštamo? <br />
 46. 46. Ponašanje<br />Štatrebadanasdaradišda bi stigao do cilja? Štatačnotrebadaradiš u narednomperiodu? Kakotrebada se ponašaš? <br />
 47. 47. Sposobnosti<br />Kojesposobnostisutipotrebneda bi postigaocilj? Kojestrategijekoristiš? Kakoćeštačno to dauradiš? <br />
 48. 48. Uverenjaivrednosti<br />Zaštoti je važnodaostvarištajcilj? Kakoznašdaćešostvariticilj? U štaveruješkadarazmišljaš o ostvarenjucilja? <br />
 49. 49. Indentitet<br />Postojilinekaosobakoja je zatebesimbolostvarenjaovogcilja? Kako bi metaforičkiopisaosebenacilju? Ko je osobakoja bi sigurnoostvarilaciljkojisipostavio? <br />
 50. 50. Ovaj model se možeprimenitikakonaličnomnivoutakoinanivoukompanije, timailiporodice. Preporuka je daovaj model primenite pre sveganasebe, napodručjaličnograzvoja, ciljevai sl. <br />
 51. 51. Svakapromenapočinjeiznutra<br />kadausaglasimosvojelogičkenivoenašeokruženjepočinjeda se menjatakoda se uklapasanama!!!<br />

×