Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oporrak

534 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Oporrak

 1. 1. Ixone eta DeieneIxone eta Deiene
 2. 2. INDIZEAINDIZEA 11 . Ixoneren oporrak ( Málaga ). Ixoneren oporrak ( Málaga ) 22 . Ixoneren oporrak. ( Nabarrete ). Ixoneren oporrak. ( Nabarrete ) 33 . Deieneren oporrak. ( Pineda de Mar ). Deieneren oporrak. ( Pineda de Mar ) 44 . Deieneren oporrak. ( Madrid ). Deieneren oporrak. ( Madrid ) 55 . Deieneren oporrak. ( Laredo ). Deieneren oporrak. ( Laredo )
 3. 3. IXONEREN OPORRAKIXONEREN OPORRAK
 4. 4. MÁLAGAMÁLAGA  Ni oporretan Málagan egon naiz nire amamarenNi oporretan Málagan egon naiz nire amamaren etxean egon nintzen. Nire ama, aita eta ni joan ginen.etxean egon nintzen. Nire ama, aita eta ni joan ginen. Egunero joaten ginen hondartzara bero handia egitenEgunero joaten ginen hondartzara bero handia egiten zuelako. Gauza asko egin genituen. Egun bateanzuelako. Gauza asko egin genituen. Egun batean Aquavelisera joan ginen eta beste egun bateanAquavelisera joan ginen eta beste egun batean Málagako feriara joan ginen. Goizez joan ginenMálagako feriara joan ginen. Goizez joan ginen Málagako ediguneko feriara eta gauez joan ginen feriaMálagako ediguneko feriara eta gauez joan ginen feria realera. Oso ondo pasatu nuen baina bero handia eginrealera. Oso ondo pasatu nuen baina bero handia egin zuen, gutxi gora behera 35º.zuen, gutxi gora behera 35º.
 5. 5. NABARRETENABARRETE  Malagatik bueltan Nabarretetik pasatu gara. Hor nireMalagatik bueltan Nabarretetik pasatu gara. Hor nire lagun bat bere nebarekin eta bere gurasoekin bizi da.lagun bat bere nebarekin eta bere gurasoekin bizi da. Beraren gurasoek taberna bat dute eta han igarotzenBeraren gurasoek taberna bat dute eta han igarotzen genuen denbora asko. Herria oso txikia zen bainagenuen denbora asko. Herria oso txikia zen baina turismo pixka bat egin genuen herritik. Egun bateanturismo pixka bat egin genuen herritik. Egun batean igerilekura joan ginen eguna pasatzera, ura oso hotzaigerilekura joan ginen eguna pasatzera, ura oso hotza egon arren sartu egin nintzen. Beste egun bateanegon arren sartu egin nintzen. Beste egun batean Sendavivara joan ginen eta oso ondo pasatu nuen !!Sendavivara joan ginen eta oso ondo pasatu nuen !! Oso ondo pasa nuen astea.Oso ondo pasa nuen astea.
 6. 6. DEIENEREN OPORRAKDEIENEREN OPORRAK
 7. 7. PINEDA DE MARPINEDA DE MAR Lehenengo eta behin, Pineda de Marrera joan nintzen nire lagun min batekin eta bere amarekin, Golden Taurus Resort izeneko hotel batean pasa genuen astea: han zeuden igerilekuetara joaten, ondoan zegoen hondartzara joaten... Igerilekuan eta hondartzan igarotzen genuen egun osoa. Hotelean minizoo bat zegoen, jan ondoren hara joan ohi ginen, hango animaliak ikustera. Water world ur parkera joan ginen egun batean, oso ondo pasatu genuen. Oso ondo pasatu nuen bidai hartan.
 8. 8.  Madrilera joateko gonbidatu zidan Junek: berarekin, bereMadrilera joateko gonbidatu zidan Junek: berarekin, bere amarekin, Ricard-ekin, bere lehengusinarekin, bereamarekin, Ricard-ekin, bere lehengusinarekin, bere anaiarekin eta honen nobiarekin. Aste bat pasatzera joananaiarekin eta honen nobiarekin. Aste bat pasatzera joan ginen, eta oso ondo aprobetxatu genuen astea:ginen, eta oso ondo aprobetxatu genuen astea: Warnerera joan ginen, water worldera, Chuecara ,Warnerera joan ginen, water worldera, Chuecara , retirora eta Madrileko museo batzuetara. Gure denboraretirora eta Madrileko museo batzuetara. Gure denbora librean igerilekura joaten ginen, eta primeran pasatzenlibrean igerilekura joaten ginen, eta primeran pasatzen genuen !!! Oso ondo pasatu genuen astea.genuen !!! Oso ondo pasatu genuen astea. MADRIDMADRID
 9. 9. LAREDOLAREDO  Azkenik Laredora joan nintzen nire familiarekin:Azkenik Laredora joan nintzen nire familiarekin: gurasoekin, osaba-izekoekin, junerekin eta niregurasoekin, osaba-izekoekin, junerekin eta nire lehengusuarekin. han egonda hondartzara eta hangolehengusuarekin. han egonda hondartzara eta hango barraketara joan ginen. Hondartzan uretan edobarraketara joan ginen. Hondartzan uretan edo kometarekin bueltan pasatzen genuen denbora. Horiekkometarekin bueltan pasatzen genuen denbora. Horiek bai opor ahaztezinak!bai opor ahaztezinak!
 10. 10. Turista kopuruaTurista kopurua 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 2010 2008 Málaga Navarrete Pineda de Mar Madrid Laredo
 11. 11. IXONEREN OPORRAK MÁLAGA NAVARRETE
 12. 12. DEIENEREN OPORRAK PINEDA DE MAR MADRID LAREDO

×