ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainability and Food – 5 main issues V3Wouter de HeijCEO TOP b.vww...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013”Sustainability and Food – the five main global issues"Population Pho...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphor...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – on a logarithmic scale
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – expected growth
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population density
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – distributed over the world
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – welfare and foodprint
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – welfare and foodprint
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population - referentieshttp://wdeheij.blogspot.nl/2011/01/het-...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphor...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013The effect of fertiliser on yield (tonnes/hectare)
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Peak fosfor (en dus ook fosfaat)
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global fertilizer P consumption 1961-2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Prijs van fosfaat (met effect economische crisis)
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Wereldvoorraden fosfaat40%10%30%8%8%2%2%
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Wereldvoorraden fosfaat
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Export van fosfaat
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Import van fosfaat
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Wereldvoorraden fosfaat – grote stromen40%10%30%8%8%2%2%
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De huidige fosfaatketen sterk versimpeld
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013EU-27 in 2005 (WUR)
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013P balances in the EU
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De huidige fosfaatketen sterk versimpeldFosfaat-mijnenKunstmest-fabri...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBio...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBio...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBio...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBio...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBio...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBio...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBio...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBio...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen – Alleen regulierFosfaat-mijnenReguliereg...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen – Alleen regulierFosfaat-mijnenReguliereg...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De fosfaatketen – Alleen Biologisch ProductenBiologischegewassenBodem...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De fosfaatketen – Alleen Biologisch ProductenBiologischegewassenBodem...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De fosfaatketen – Biologisch zonder Mest RegulierFosfaat-mijnenReguli...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De fosfaatketen – Biologisch zonder Mest RegulierFosfaat-mijnenReguli...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Alternatief scenario: 100% VegetarischRegulieregewassenBiologischegew...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Alternatief scenario: 100% VegetarischRegulieregewassenBiologischegew...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen : Het Ideaal (?)RegulieregewassenBiologis...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen : Het Ideaal (?)RegulieregewassenBiologis...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen : het probleem
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Majord resource consumers, 2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Amounts of P in food in EU-27 in 2005
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Fosfaat - referentieshttp://wdeheij.blogspot.nl/2010/09/ons-eigen-poe...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphor...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global resource trades
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Majord resource consumers, 2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Peak oil
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Peak oil
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Peak oil – CO2 emissions
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Estimated production costs of global oil
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Volatility in commodity markets 1980-2012
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Share of global imports in fossil fuels 2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Share of global exports in fossil fuels 2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Driver #3 : sustainability (energy & resourcesIn 2005 was het totale ...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Aandeel broeikasgassen op opwarming
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Aandeel duurzame energie
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Kooldioxide intensiteit van 1970 tot 2004
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Driver #3 : sustainability (energy & resources)In 2005 was het totale...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Driver #3 : sustainability (energy & resources)In 2005 totale energie...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Energieverbruik in Nederland 2008, ca 3260 PJ
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Energieverbruik periode 1993 tot 200321345Food ~80 PJ
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013NL energie laat zich moeilijk duurzaam produceren
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Driver #3 : sustainability (energy & resourcesIn 2005 was het totale ...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Verdeling energieverbruik primaire landbouw
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Inkoop/verkoop elektra ATV (akkerbouw, tuinbouw open teelt en veehoud...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Hoe vervuilend is een maaltijd? (volkskrant 070707)
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Hoeveel en wat eten we per dag?
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Energie verbruik per huishouden (volkskrant 240207)Licht beperktdeel ...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Manure fermentation – free elektricity
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphor...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Growth in global area harvested
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Oostvaardersplassen
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Löss-plateau in China - John D. Liu
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Minder belasting op landbouwgrond - flexitarier
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphor...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Waar het water schaars is
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global distribution of physical water scarcity
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Water use per Capita
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Availibility of freshwater in 2000
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Reliance on non-renewable groundwater
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global water demand projections
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainability and Food – 5 main issues – v2The additional issues: di...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues + 3 more• Too many people• Peak...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues + 3 more• Too many people• Peak...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – Knowledge
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – Knowledge
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – Knowledge
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – Knowledge
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues + 3 more• Too many people• Peak...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Snapshot of global food trade (value) in 2000 and 2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Soybean trade - 2000
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Soybean trade - 2009
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Soybean trade - 2020
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Major resource consumers, 2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Major resource producers, 2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global resource trades
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Growth in global area harvested
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Volatility in commodity markets 1980-2012
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global imports in agricultural products 2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global exports in agricultural products 2010
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Meat on the menu & food price index
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues + 3 more• Too many people• Peak...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resources
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resources
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resources
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resources
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resourcesUiteindelijk is “duurzaamhei...
ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013”Sustainability and Food – the 5+1 main global issues"Population Phos...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sustainability and Food – 5 main issues & 3 more topics - Version 3

1,268 views

Published on

We only have one planet. How do we share our global resources equal?

More information on:
- wdeheij.blogspot.com
- www.wouterdeheij.nl
- www.topwiki.nl
- www.top-bv.nl
- www.foodlog.nl
- www.foodforfood.info

And follow
- @deheij (twitter).
- www.youtube.com/wouterdeheij
- pinterest.com/deheij/

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sustainability and Food – 5 main issues & 3 more topics - Version 3

 1. 1. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainability and Food – 5 main issues V3Wouter de HeijCEO TOP b.vwww.top-bv.nlwww.toptechnologytalks.nlwww.topfoodlab.nlwww.tophealthfacts.nlwww.topwiki.nl
 2. 2. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013”Sustainability and Food – the five main global issues"Population Phosphate Oil (energy) Fertile land Fresh waterhttp://wdeheij.blogspot.com – Food4Innovations
 3. 3. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphorus• Peak Oil• Fertile agricultural area• Fresh water
 4. 4. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – on a logarithmic scale
 5. 5. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – expected growth
 6. 6. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population density
 7. 7. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – distributed over the world
 8. 8. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – welfare and foodprint
 9. 9. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population – welfare and foodprint
 10. 10. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013World population - referentieshttp://wdeheij.blogspot.nl/2011/01/het-maximaal-aantal-mensen-op-aarde.htmlhttp://wdeheij.blogspot.nl/2011/01/het-maximaal-aantal-mensen-op-aarde_01.htmlhttp://www.worldometers.info/world-population/
 11. 11. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphorus• Peak Oil• Fertile agricultural area• Fresh water
 12. 12. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013The effect of fertiliser on yield (tonnes/hectare)
 13. 13. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Peak fosfor (en dus ook fosfaat)
 14. 14. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global fertilizer P consumption 1961-2010
 15. 15. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Prijs van fosfaat (met effect economische crisis)
 16. 16. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Wereldvoorraden fosfaat40%10%30%8%8%2%2%
 17. 17. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Wereldvoorraden fosfaat
 18. 18. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Export van fosfaat
 19. 19. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Import van fosfaat
 20. 20. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Wereldvoorraden fosfaat – grote stromen40%10%30%8%8%2%2%
 21. 21. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De huidige fosfaatketen sterk versimpeld
 22. 22. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013EU-27 in 2005 (WUR)
 23. 23. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013P balances in the EU
 24. 24. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De huidige fosfaatketen sterk versimpeldFosfaat-mijnenKunstmest-fabriekenPlantenVlees(Vee)MensenwaterzuiveringZeeMestOphoping inbodemSlibAGF, granen, … Poep en plas
 25. 25. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie
 26. 26. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie123 4567
 27. 27. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie123 4567Jaarlijks wordt ongeveer 17,5 miljoen tonP gemijnd. Hiervan wordt 14,9 miljoenton P gebruikt voorFosfaatkunstmest. De rest wordt gebruiktvoor wasmiddelen, de chemischeindustrie en ook rechtstreeks in devoedingsindustrie
 28. 28. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie123 4567De biologische industrie heeft altijd een„verlies‟ aan fosfaat. De biologischeproducten worden immers uiteindelijkgeconsumeerd door mensen. InNederland wordt door de biologischesector op dit moment nog 50% mest uitde reguliere industrie gebruikt.
 29. 29. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie123 4567In de jaren 80 was er een gigantischmestoverschot in Nederland. Hierdoor is debodem op sommige plekken oververzadigdmet fosfaat. Inmiddels wordt een grootgedeelte van de mest hergebruikt. Om eenkloppende fosfaatbalans in Nederland tehebben zou er ongeveer 50% meer AGFverbouwd moeten worden.
 30. 30. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie123 4567In Nederland wordt grijs en zwart water netjesverwerkt in waterzuiveringsinstallaties. Deslibresten van deze installaties is fosfaatrijk. Inmet name minder ontwikkelde landenverdwijnen verdwijnen de humane fecesuiteindelijk naar het grondwater enoppervlakte water.
 31. 31. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie123 4567Een gedeelte van de fosfaat / fosfor verdwijntin de bodem en spoelt uit naar grondwater. InNederland is dat 28 miljoen kg fosfor (2007).Hoeveel van de biologische en hoeveel vande reguliere sector afkomt is niet bekend.
 32. 32. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen - HedenFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie123 4567Na 1950 is er wereldwijd ongeveer 1 miljardton fosfor uit de mijnen gehaald. Ongeveer25% van deze hoeveelheid is in de meren enzeeën terecht gekomen of
 33. 33. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen – Alleen regulierFosfaat-mijnenRegulieregewassenBodemreservesReguliereveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie
 34. 34. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen – Alleen regulierFosfaat-mijnenRegulieregewassenBodemreservesReguliereveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptieDoorgaan op de huidige manier is voor de reguliere sector ookniet mogelijk. Afhankelijk van de groei van de wereldbevolking zijnde totale fosfaatreserves 60 tot 120 jaar groot. Kringloopsluiting,door de mondiale verwerking van humane feces, is ook in dereguliere sector noodzaak. Minder vlees eten is ook t.o.v. fosfaatgunstig. Echter als de hele wereld een mest-wet zoals inNederland zou toepassen, zouden de verliezen uit veehouderijsystemen ook sterk gereduceerd kunnen worden.
 35. 35. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De fosfaatketen – Alleen Biologisch ProductenBiologischegewassenBodemreservesBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit biologische sectorConsumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie
 36. 36. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De fosfaatketen – Alleen Biologisch ProductenBiologischegewassenBodemreservesBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit biologische sectorConsumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptieDe grote vraag voor biologisch is, “waar haal je fosfaatvandaan?”. Natuurlijk kan dat door het uitputten vancultuurgronden. Zolang humane feces niet worden hergebruikt, iseen 100% biologisch scenario niet mogelijk. Mocht hergebruikvan humane mest wel geïmplementeerd worden, dan is detoegevoegde waarde (bekeken vanuit fosfaat) van biologischeproducten niet zo groot.
 37. 37. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De fosfaatketen – Biologisch zonder Mest RegulierFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie
 38. 38. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De fosfaatketen – Biologisch zonder Mest RegulierFosfaat-mijnenRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesSlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptieDe grote vraag voor biologisch is, “waar haal je fosfaatvandaan?”. Natuurlijk kan dat door het uitputten vancultuurgronden, maar dat is ook niet echt wenselijk en duurzaam.
 39. 39. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Alternatief scenario: 100% VegetarischRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)SlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie?Volledigerecyclingvanallehumanefeceswereldwijd
 40. 40. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Alternatief scenario: 100% VegetarischRegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)SlibPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptie?VolledigerecyclingvanallehumanefeceswereldwijdMondiaal 100% vegetarisch. Ook dit lost niets rondomfosfaat op. Alleen hergebruik van humane mest kanvoldoende fosfaat opleveren om ook hier op eentijdschaal van 100 a 200 jaar een duurzaamvoedingssysteem op te hebben.Waar gaan alle non-food producten vangemaakt worden die of uit dierlijke restenworden gemaakt, of die nu nog fosfaat alsingrediënt nodig hebben?
 41. 41. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen : Het Ideaal (?)RegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptieVolledigerecyclingvanallehumanefeceswereldwijdSlib
 42. 42. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen : Het Ideaal (?)RegulieregewassenBiologischegewassenBodemreservesReguliereveehouderijBiologischeveehouderijMensenwaterzuiveringBegraven,crematieGrond enoppervlaktewaterZeeënAlgen visNon-foodMest uit reguliere veehouderijMest uit biologische sectorConsumptie gewassen (AGF, Tarwe, graan, mais, …)Consumptie Bio-gewassen(AGF, Tarwe, graan, mais, …)VleesVleesPoep en plasDoodPoep& plasVis t.b.v. consumptieVolledigerecyclingvanallehumanefeceswereldwijdSlibBodemreserves worden instand gehouden (geentoevoer of verlies vanfosfaat).We gaan mondiaal 100% van dehumane feces opwerken tot 2ehandskunstmest of rechtstreeks tothumane mest. Kortom we gaan defosfaatkringloop sluitenRegulier en biologische behoudenallebei hun plek. Beide sectorengaan gebruik maken van humanemest.
 43. 43. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013De uitgebreide fosfaatketen : het probleem
 44. 44. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Majord resource consumers, 2010
 45. 45. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 46. 46. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Amounts of P in food in EU-27 in 2005
 47. 47. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Fosfaat - referentieshttp://wdeheij.blogspot.nl/2010/09/ons-eigen-poep-en-pies-kan-onze-wereld.htmlhttp://www.foodlog.nl/artikel/zolang_we_poep_en_pies_wegspoelen_hoeven_we_ook_niet_biologisch_te_eten/
 48. 48. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphorus• Peak Oil• Fertile agricultural area• Fresh water
 49. 49. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global resource trades
 50. 50. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Majord resource consumers, 2010
 51. 51. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Peak oil
 52. 52. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Peak oil
 53. 53. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 54. 54. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Peak oil – CO2 emissions
 55. 55. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Estimated production costs of global oil
 56. 56. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 57. 57. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Volatility in commodity markets 1980-2012
 58. 58. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Share of global imports in fossil fuels 2010
 59. 59. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Share of global exports in fossil fuels 2010
 60. 60. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Driver #3 : sustainability (energy & resourcesIn 2005 was het totale energieverbruik3314 PJ. (1) brandstoffen, warmte enelektriciteit door energieafnemers(2648 PJ) en (2) het verbruik van primaireenergiedragers voor omzetting doorenergiebedrijven (655 PJ).Food ~80 PJ energie @1. Vervaardiging van voedingsmiddelenen dranken2. Verwerking van tabak
 61. 61. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Aandeel broeikasgassen op opwarming
 62. 62. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Aandeel duurzame energie
 63. 63. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Kooldioxide intensiteit van 1970 tot 2004
 64. 64. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Driver #3 : sustainability (energy & resources)In 2005 was het totale energieverbruik3314 PJ. Dit betreft het verbruik vanbrandstoffen, warmte en elektriciteit doorenergieafnemers (2648 PJ) en het verbruikvan primaire energiedragers vooromzetting door energiebedrijven (655 PJ).De brandstofvraag van huishoudens en dezogenaamde overige afnemers (landbouw,diensten en overheid) bestaat voornamelijkuit aardgas en bij transport vrijwel vollediguit olieproducten.Voor de industrie is de opdeling oververschillende energiedragers in de figuuraangegeven.
 65. 65. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Driver #3 : sustainability (energy & resources)In 2005 totale energieverbruik 3314 PJ.• Brandstoffen, warmte en elektriciteit door energieafnemers : 2648 PJ• Primaire energiedragers voor omzetting door energiebedrijven : 655 PJ
 66. 66. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Energieverbruik in Nederland 2008, ca 3260 PJ
 67. 67. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 68. 68. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 69. 69. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 70. 70. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 71. 71. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 72. 72. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Energieverbruik periode 1993 tot 200321345Food ~80 PJ
 73. 73. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013NL energie laat zich moeilijk duurzaam produceren
 74. 74. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Driver #3 : sustainability (energy & resourcesIn 2005 was het totale energieverbruik3314 PJ. (1) brandstoffen, warmte enelektriciteit door energieafnemers(2648 PJ) en (2) het verbruik van primaireenergiedragers voor omzetting doorenergiebedrijven (655 PJ).Food ~80 PJ energie @1. Vervaardiging van voedingsmiddelenen dranken2. Verwerking van tabak
 75. 75. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Verdeling energieverbruik primaire landbouw
 76. 76. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Inkoop/verkoop elektra ATV (akkerbouw, tuinbouw open teelt en veehouderij)
 77. 77. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Hoe vervuilend is een maaltijd? (volkskrant 070707)
 78. 78. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Hoeveel en wat eten we per dag?
 79. 79. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Energie verbruik per huishouden (volkskrant 240207)Licht beperktdeel in totaleenergie verbruikEnergie verbruik ineen huishouden,2004
 80. 80. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 81. 81. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 82. 82. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 83. 83. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Manure fermentation – free elektricity
 84. 84. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphorus• Peak Oil• Fertile agricultural area• Fresh water
 85. 85. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
 86. 86. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
 87. 87. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
 88. 88. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
 89. 89. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
 90. 90. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
 91. 91. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global agricultural zones
 92. 92. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Growth in global area harvested
 93. 93. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Oostvaardersplassen
 94. 94. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Löss-plateau in China - John D. Liu
 95. 95. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Minder belasting op landbouwgrond - flexitarier
 96. 96. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues• Too many people• Peak phosphorus• Peak Oil• Fertile agricultural area• Fresh water
 97. 97. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Waar het water schaars is
 98. 98. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global distribution of physical water scarcity
 99. 99. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Water use per Capita
 100. 100. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Availibility of freshwater in 2000
 101. 101. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Reliance on non-renewable groundwater
 102. 102. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global water demand projections
 103. 103. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainability and Food – 5 main issues – v2The additional issues: distribution of food, knowledge.And how to share these resources amongst the worldWouter de HeijCEO TOP b.vwww.top-bv.nlwww.toptechnologytalks.nlwww.topfoodlab.nlwww.tophealthfacts.nlwww.topwiki.nl
 104. 104. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues + 3 more• Too many people• Peak phosphorus• Peak Oil• Fertile agricultural area• Fresh water• Knowledge on food, health, etc.• Food production and consumption• How to share global resources?The 5mainissuesThe 3additionaltopics
 105. 105. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues + 3 more• Too many people• Peak phosphorus• Peak Oil• Fertile agricultural area• Fresh water• Knowledge on food, health, etc.• Food production and consumption• How to share global resources?
 106. 106. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – Knowledge
 107. 107. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – Knowledge
 108. 108. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – Knowledge
 109. 109. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – Knowledge
 110. 110. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues + 3 more• Too many people• Peak phosphorus• Peak Oil• Fertile agricultural area• Fresh water• Knowledge on food, health, etc.• Food production and consumption• How to share global resources?
 111. 111. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Snapshot of global food trade (value) in 2000 and 2010
 112. 112. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Soybean trade - 2000
 113. 113. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Soybean trade - 2009
 114. 114. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Soybean trade - 2020
 115. 115. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Major resource consumers, 2010
 116. 116. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Major resource producers, 2010
 117. 117. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global resource trades
 118. 118. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Growth in global area harvested
 119. 119. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 120. 120. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Volatility in commodity markets 1980-2012
 121. 121. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 122. 122. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013
 123. 123. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global imports in agricultural products 2010
 124. 124. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Global exports in agricultural products 2010
 125. 125. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Meat on the menu & food price index
 126. 126. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – 5 main issues + 3 more• Too many people• Peak phosphorus• Peak Oil• Fertile agricultural area• Fresh water• Knowledge on food, health, etc.• Food production and consumption• How to share global resources?
 127. 127. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resources
 128. 128. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resources
 129. 129. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resources
 130. 130. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resources
 131. 131. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013Sustainibity and Food – sharing resourcesUiteindelijk is “duurzaamheid” toch weer simpel:“ Hoe gaan we (1) het recht op een nageslacht, (2) gebruik van fosfaat,(3) olie.gas, (4) vruchtbare land, en (5) vers water verdelen over tussenrijk en arm, tussen nu en de toekomst. De suggestie van Dick Veermandat wellicht kennis nummer (6) is zou wel eens kunnen kloppen. Ook bijkennis gaat het immers over een verdelingsvraagstuk. Nu is het bij„kennis‟ (eigenlijk informatie) gemakkelijker, informatie geven we immers(gratis) door aan de volgende generaties.”Referenties:http://wdeheij.blogspot.nl/2011/11/dick-veerman-in-het-zonnetje-gezet.htmlhttp://www.foodlog.nl/artikel/een-lobby-van-prominente-nederlanders-tegen-biologische-landbouw/allcomments/#comment-100936
 132. 132. ir. Wouter de Heij +31.6.55765772 - TOP b.v. - © 2013”Sustainability and Food – the 5+1 main global issues"Population Phosphate Oil (energy) Fertile land Fresh water Knowledgehttp://wdeheij.blogspot.com – Food4Innovations

×