Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het innovatiesysteem in NL - korte uitleg

1,286 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het innovatiesysteem in NL - korte uitleg

  1. 1. 1. Onderwijs(en fundamenteelonderzoek)<br />2. Publiek-private-samenwerking en CRO’s<br />3. Ontwikkeling en innovatie (implementatie)<br />1.1 Derdegeldstroom<br />2.1 Topinstituten (PPS)<br />3.1 Eigen middelen(50%-90%)<br />Private investeerders<br />Leningen<br />Bilateraal (rechtstreeks)<br />Via bedrijven (=25%)<br />Bilateraal via PPS<br />Via CRO’s (=25%) (=korting op tarief)<br />Via EL&I (=50%, via FES)<br />Subsidies (b.v. Europa)<br />2.2 Basisfinanciering en beleidsondersteuningvoor DLO (=WUR) via EL&I(160 miljoen per jaar)<br />1.2 Tweedegeldstroom(fundamenteelonderzoek: STW, FOM, …<br />3.2 Opdrachten via overheden en bedrijven (b.v. SBIR)<br />3.3 Innovatiesubsidies via Innovatieprogramma’s<br />2.3 Basisfinancieringvoor TNO via EL&I (200 miljoen per jaar)<br />1.3 Eerstegeldstroomvanuitministerie OCW<br />3.4 Innovatiesubsidies via Europa / Brussel<br />3.5 WBSO (=belastingkorting op R&D)<br />
  2. 2. 1. Onderwijs(en fundamenteelonderzoek)<br />2. Publiek-private-samenwerking en CRO’s<br />3. Ontwikkeling en innovatie (implementatie)<br />Bijdrage multinationals <br />1.1 Derdegeldstroom<br />2.1 Topinstituten (PPS)<br />3.1 Eigen middelen(50%-90%)<br />Private investeerders<br />Leningen<br />Bilateraal (rechtstreeks)<br />Via bedrijven (=25%)<br />OpdrachtenUni’s<br />Bilateraal via PPS<br />Via CRO’s (=25%) (=korting op tarief)<br />BijdrageMinisterie EL&I<br />Via EL&I (=50%, via FES)<br />Subsidies (b.v. Europa)<br />2.2 Basisfinanciering en beleidsondersteuningvoor DLO (=WUR) via EL&I(160 miljoen per jaar)<br />1.2 Tweedegeldstroom(fundamenteelonderzoek: STW, FOM, …<br />Opdrachten DLO<br />De topinstituten (PPS):<br />Multinationals leggen cash 25% in, de overheid verdrievoud dit (50%) en de CRO’s en universiteiten geven een 25% korting op hun tarief. IP/octrooien worden van de multinationals (1ste recht). Onderzoeksthema’s worden door de multinationals vastgesteld (‘programmaraad’) en uitgevoerd door Uni’s en CRO’s. Het topinstituut als klant dus <br />3.2 Opdrachten via overheden en bedrijven (b.v. SBIR)<br />3.3 Innovatiesubsidies via Innovatieprogramma’s<br />2.3 Basisfinancieringvoor TNO via EL&I (200 miljoen per jaar)<br />1.3 Eerstegeldstroomvanuitministerie OCW<br />3.4 Innovatiesubsidies via Europa / Brussel<br />Opdrachten TNO<br />3.5 WBSO (=belastingkorting op R&D)<br />
  3. 3. R&D is eigenlijkalleen D. Veel D wordtuitbesteedaan ‘derden’, forsebezuinigingen op de eigen R&D centra in de laatste 10 jaar.<br />Door kleine cash-investering, (te) groteinvloed op de kenninsinfrastructuur (inhoud en IP-eigendom)<br />1. Onderwijs(en fundamenteelonderzoek)<br />2. Publiek-private-samenwerking en CRO’s<br />3. Ontwikkeling en innovatie (implementatie)<br />1.1 Derdegeldstroom<br />2.1 Topinstituten (PPS)<br />3.1 Eigen middelen(50%-90%)<br />Private investeerders<br />Leningen<br />Bilateraal (rechtstreeks)<br />Via bedrijven (=25%)<br />Multinational schrijfturen, subsidies hieropnaar de CRO ivm ‘matching’, IP-eigendomnaar multinational <br />Bilateraal via PPS<br />Via CRO’s (=25%) (=korting op tarief)<br />Via EL&I (=50%, via FES)<br />Subsidies (b.v. Europa)<br />2.2 Basisfinanciering en beleidsondersteuningvoor DLO (=WUR) via EL&I(160 miljoen per jaar)<br />1.2 Tweedegeldstroom(fundamenteelonderzoek: STW, FOM, …<br />3.2 Opdrachten via overheden en bedrijven (b.v. SBIR)<br />Grote bedrijven / multinationals<br />Multinationals hebben zowel via de topinstituten als via ‘bijzonder’ hoogleraren vat op fundamenteel onderzoek in Nederland. Zelf hebben vaak hun R&D centra sterk ingekrompen. Gewone innovatiemiddelen zijn ook beschikbaar voor grote bedrijven. Overheden luisteren ‘te goed’ naar het belang van deze bedrijven. Eenzijdig beleid.<br />3.3 Innovatiesubsidies via Innovatieprogramma’s<br />2.3 Basisfinancieringvoor TNO via EL&I (200 miljoen per jaar)<br />1.3 Eerstegeldstroomvanuitministerie OCW<br />3.4 Innovatiesubsidies via Europa / Brussel<br />3.5 WBSO (=belastingkorting op R&D)<br />
  4. 4. Meer eigenmiddelen (terwijllenennietlukt)<br />1. Onderwijs(en fundamenteelonderzoek)<br />2. Publiek-private-samenwerking en CRO’s<br />3. Ontwikkeling en innovatie (implementatie)<br />MKB’s die het DOEN<br />MKB bedrijven die werkelijk innovatie DOEN, hebben alleen WBSO en innovatieprogramma’s (waar op bezuinigd wordt). En ondervinden ondertussen concurrentie van ‘ondernemende’ CRO’s en topinstituten/PPS op zowel inhoud als financiën middelen.<br />1.1 Derdegeldstroom<br />2.1 Topinstituten (PPS)<br />3.1 Eigen middelen(50%-90%)<br />Private investeerders<br />Leningen<br />Bilateraal (rechtstreeks)<br />Via bedrijven (=25%)<br />Bilateraal via PPS<br />Via CRO’s (=25%) (=korting op tarief)<br />Investeerdersfinancieren de eerst 2 jaarzelden<br />Weinig R&D aanbesteden via overheid.<br />Via EL&I (=50%, via FES)<br />Subsidies (b.v. Europa)<br />2.2 Basisfinanciering en beleidsondersteuningvoor DLO (=WUR) via EL&I(160 miljoen per jaar)<br />1.2 Tweedegeldstroom(fundamenteelonderzoek: STW, FOM, …<br />Innovatieprogramma’sstaanonderdruk<br />3.2 Opdrachten via overheden en bedrijven (b.v. SBIR)<br />3.3 Innovatiesubsidies via Innovatieprogramma’s<br />WBSO is prima instrument<br />2.3 Basisfinancieringvoor TNO via EL&I (200 miljoen per jaar)<br />1.3 Eerstegeldstroomvanuitministerie OCW<br />Europese subsidies zijn erg ‘burocratisch’ <br />3.4 Innovatiesubsidies via Europa / Brussel<br />3.5 WBSO (=belastingkorting op R&D)<br />
  5. 5. 1. Onderwijs(en fundamenteelonderzoek)<br />2. Publiek-private-samenwerking en CRO’s<br />3. Ontwikkeling en innovatie (implementatie)<br />1.1 Derdegeldstroom<br />2.1 Topinstituten (PPS)<br />3.1 Eigen middelen(50%-90%)<br />Private investeerders<br />Leningen<br />Bilateraal (rechtstreeks)<br />Via bedrijven (=25%)<br />Universiteitenworden ‘praktischer’ en minder onderzoekend. Gaat ten kostevan echtfundamenteelonderzoek<br />Bilateraal via PPS<br />Via CRO’s (=25%) (=korting op tarief)<br />Via EL&I (=50%, via FES)<br />Subsidies (b.v. Europa)<br />2.2 Basisfinanciering en beleidsondersteuningvoor DLO (=WUR) via EL&I(160 miljoen per jaar)<br />1.2 Tweedegeldstroom(fundamenteelonderzoek: STW, FOM, …<br />Universiteitenworden D&I centra:<br />Universiteiten gaan steeds meer de ‘markt’ op, en voeren bedrijfsonderzoek uit, richten zich meer op ontwikkeling (D) en innovatie (I) en concurreren met CRO’s en private high-tech bedrijven. Zeer onwenselijke situatie, die ten koste gaat van fundamenteel onderzoek en opleidingskwaliteit. Slecht voor lange termijn.<br />3.2 Opdrachten via overheden en bedrijven (b.v. SBIR)<br />3.3 Innovatiesubsidies via Innovatieprogramma’s<br />2.3 Basisfinancieringvoor TNO via EL&I (200 miljoen per jaar)<br />1.3 Eerstegeldstroomvanuitministerie OCW<br />3.4 Innovatiesubsidies via Europa / Brussel<br />3.5 WBSO (=belastingkorting op R&D)<br />
  6. 6. 1. Onderwijs(en fundamenteelonderzoek)<br />2. Publiek-private-samenwerking en CRO’s<br />3. Ontwikkeling en innovatie (implementatie)<br />Hoe verder?<br />DLO en TNO volledig privaat en in 5 jaar tijd hun basisfinanciering afbouwen. Deze 400 miljoen heralloceren naar de innovatieprogramma’s. Overheden meer R&D openbaar aanbesteden (SBIR). Universiteiten krijgen ruimere eerste en tweede geldstroom budgeten. Bedrijven gaan meer eigen middelen inzetten t.b.v. R&D en innovatie. Kortom Nederland Innovatieland 3.0 (#NLI30) in de praktijk brengen.<br />1.1 Derdegeldstroom<br />2.1 Topinstituten (PPS)<br />3.1 Eigen middelen(50%-90%)<br />Private investeerders<br />Leningen<br />Bilateraal (rechtstreeks)<br />Via bedrijven (=25%)<br />Bilateraal via PPS<br />Via CRO’s (=25%) (=korting op tarief)<br />Via EL&I (=50%, via FES)<br />Subsidies (b.v. Europa)<br />Basisfinanciering van DLO en TNO wordttoegevoegdaan de innovatieprogramma’s. Innovatievebedrijvennemen de lead<br />2.2 Basisfinanciering en beleidsondersteuningvoor DLO (=WUR) via EL&I(160 miljoen per jaar)<br />1.2 Tweedegeldstroom(fundamenteelonderzoek: STW, FOM, …<br />3.2 Opdrachten via overheden en bedrijven (b.v. SBIR)<br />3.3 Innovatiesubsidies via Innovatieprogramma’s<br />Meer eerste en tweedegeldstroomvoor de universiteiten(maar welvoorfundamenteelonderzoek)<br />2.3 Basisfinancieringvoor TNO via EL&I (200 miljoen per jaar)<br />1.3 Eerstegeldstroomvanuitministerie OCW<br />3.4 Innovatiesubsidies via Europa / Brussel<br />3.5 WBSO (=belastingkorting op R&D)<br />

×