Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Evolutie Van Innovatie

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Endocrine system
Endocrine system
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 43 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Evolutie Van Innovatie (20)

More from Wouter de Heij (20)

Advertisement

Evolutie Van Innovatie

 1. 1. titel<br />Innoveren is een werkwoord<br />forum<br />locatie<br />datum<br />naam<br />Community Of Talents<br />Den Haag <br />1 juli 2009<br />Bert Tournois <br />
 2. 2. Innovatie paradox in technologie<br /> voldoende kennis<br /> vele kansen<br /> veel geld beschikbaar<br />en toch<br /> weinig concrete innovaties <br /> ontwikkeling startups geblokkeerd<br />
 3. 3. 2009 Darwin jaar <br /> 150 jaarevolutieleer<br />groteinvloed op wetenschapalgemeen: sociologie, economie…<br />
 4. 4. Natura Artis Magistra<br /> Zonnecellen<br /> Lichtgevend vermogen<br /> Elektriciteit<br /> Vliegvermogen<br /> Drukbestendigheid<br /> Intelligentie<br /> etc.<br />
 5. 5. Natura Artis Magistra<br /> Leven komt overal voor <br /> Ongekende diversiteit<br /> Verregaande specialisatie<br /> Toenemende complexiteit<br /> Gesocialiseerd <br />
 6. 6. Een simpel algoritme <br /> Variatie<br /> Strijd<br /> Voortplanting<br />niet desterkste maar de best aangepaste<br />
 7. 7. Parallellen tussen evolutie en economie<br /> Systemen van voortdurende innovaties<br /> Dezelfde relatief simpele algoritmen <br />Rise and fall van gemeenschappen<br /> Dynamische evenwichten<br /> Eric D Beinhocker (2006)<br /> ‘The Origin of Wealth, Evolution, Complexity and the radicalRemaking of Economics’<br />
 8. 8. The cycli of kondratieff<br /><ul><li> Echte innovatie is destructief</li></ul>IT<br />software<br />nieuwe media<br />petrochemie<br />elektronica<br />vliegtuigen<br />elektriciteit<br />chemie<br />motoren<br />waterkracht<br />textiel<br />ijzer<br />stoom<br />trein<br />staal<br />1785<br />2009<br />1845<br />1900<br />1950<br />1990<br />40 jaren<br />50 jaren<br />55 jaren<br />30 jaren<br />60 jaren<br />Cycli van Kondratieff verklaard door destructieve innovatie, Yosef Schumpeter <br />
 9. 9. The cycli of kondratieff<br />
 10. 10. Richard Dawkins (selfish gene)<br />Een kip: <br />De manier waarop ei een ander ei maakt.<br />Memen: het informatie alternatief van genen.<br />
 11. 11. Parallellen tussen evolutie en economie<br />Ontwerpruimte <br />sociale technologie<br />Business plan<br />fysische technologie<br />
 12. 12. Verdringing van soorten <br />overname<br />performance<br />diversificatie<br />Soort 2<br />Technologie 2<br />niches<br />Soort 1<br />Technologie 1<br />Bijvoorbeeld schedel of ruggengraat <br />Bijvoorbeeld digitale camera<br />Business plan x<br />Time<br />
 13. 13. Vragen aan Darwin:<br />Kunnen we van de evolutionaire mechanismen leren t.a.v.innovatie?<br />Hoe zouden we evolutie/innovatieprocessen kunnen versnellen?<br />
 14. 14. Antwoord van Darwin<br />Versnelling door:<br /> plotselinge veranderingen in omgeving/niches <br /> kleine geïsoleerde populaties<br /> rampen en crises bieden nieuwe kansen<br /> doorbraak/disruptieve innovaties<br /> veredeling <br /> genetische modificatie<br />
 15. 15. Versnelling door <br />
 16. 16. TDI BV is een Venture Catalyst<br /> Brengt mensen ideeën en geld bij elkaar<br /> Specialisten en ondernemers<br /> Begeleidt de ontwikkeling van de BV: soft start<br /> Ontwikkeling van technologieën en producten<br /> Opbouw van waarde met eigen geld<br /> In ruil voor een participatie<br /> 17 bedrijven in Medisch, Agrotechnologie, Food<br /> Enkele ervaringen m.b.t.innovatie:<br />
 17. 17. Innovatie Bottlenecks<br />?<br />Business Opportunities<br />Nieuwe technologie <br />
 18. 18. Innovatie Bottlenecks<br /><ul><li> Bereikbaarheid van kennis (search vs research)
 19. 19. Internationaal ! (NL = 3%)
 20. 20. Lef en zwaargewicht teams
 21. 21. Opschaling (wie investeert?)
 22. 22. Herinrichting keten (samenwerking)
 23. 23. Spin outs (=ondernemerschap)
 24. 24. Geen risicogeld voor ‘valley of death’
 25. 25. Subsidies voor startups</li></li></ul><li>Bottleneck 1 Disruptieve aspecten van technologie<br />Technology <br />High quality use<br />performance<br />Disruptive Innovation<br />Low quality use<br />Market development <br />Technology <br />Technology <br />Time<br />
 26. 26. Disruptieve ontwikkelingen<br />
 27. 27. Disruptieve technologie<br /> nieuwe technologieën zijn vaak disruptief<br /> liggen lang ‘op de plank’<br /> beste benadering: nieuwe producten (NPD)<br /> vereisen grote investeringen <br /> worden niet opgepakt door grote bedrijven <br />Hoe te stimuleren? In biologie geen probleem <br />Spinouts, startups: nieuwe ‘cultuur’ <br />
 28. 28. Disruptieve technologie<br />poor<br />Disruptive innovation<br />Technology<br />Heavy weight teams<br />Radical innovation<br />Values and Technology<br />Early Spin out<br />Technological Fit <br />Incremental innovation<br />Regular development <br />Disruptive innovation<br />Values <br />Heavy weight teams<br />Late Spin out<br />good<br />Cultural Fit <br />good<br />poor<br />Disruptieve technologie<br />
 29. 29. Research (fundamental & applied)<br />“Analyses” <br /><ul><li> Known research methods
 30. 30. Unknown outcome
 31. 31. Input driven (fixed €)
 32. 32. Results = Knowledge
 33. 33. Documents, reports, papers
 34. 34. … …</li></ul>Research<br />
 35. 35. Development (product & process)<br />“Synthesis” <br /><ul><li> Known research methods
 36. 36. Known ´desired´ outcome
 37. 37. Output driven (variable €)
 38. 38. Results = product, process, services
 39. 39. Possibilities & selection criteria
 40. 40. … …</li></ul>Development = R + Design + Engineering + …<br />
 41. 41. From research to innovation<br />Innovation<br />Development<br />Production<br />Sales<br />Market (perspective)<br />Research<br />Engineering<br />Costs of input (hr)<br />Design <br />Methods & procedures<br />
 42. 42. Disruptieve innovaties in startups<br />“Creating additional turn-over” <br /><ul><li> new products – new markets
 43. 43. ROI on R&D and more</li></ul>Profits Costs<br />end-of-life-cycle<br />time<br />operation excellence<br />Market perspective & market introduction<br />Innovations = R + D + Production + + …<br />
 44. 44. Bottleneck 2 Van idee naar commerciële toepassing<br />Bottleneck:<br />Development<br />Research<br />Machinebouw<br />(technologie en processen)<br />100 - 1000 kg<br />1 gr - 1 kg<br />0.1 - 10 kg<br />1 - 100 kg<br />Production<br /> series<br />Sales of technology<br />(Industry)<br />Laboratory test<br />Labscale system<br />Pilot scale<br />0-serie<br />300-3000kE<br />150-1500kE<br />100-750kE<br />40-200kE<br />15-50kE<br />Marketsurvey<br />Marketsurvey<br />sales(R&D)<br />Sales of Innovative<br /> foodproducts<br /> (Industry)<br />Product challenge tests<br />Laboratory product tests<br />Voedselproductie<br />(producten en recepten)<br />1 gr - 1 kg<br />10 kg - 100 kg<br />Kip-en-ei : Wie investeert?<br />
 45. 45. Bottleneck 3 Ontwikkeling & Ondernemersrisico<br />90%<br />Risico<br />Subsidie<br />4000 kE<br />65%<br />40%<br />2000 kE<br />25%<br />=<br />500-5000 kE<br />kosten<br />Fundamenteel<br /> Toegepast Industrieel<br /> Demonstratie<br />200-800 kE<br />Research<br />Development<br />25-300 kE<br />
 46. 46. Subsidies & bottlenecking<br /> Kennisopbouw  Bereikbaarheid (internationaal)<br /> Kennis  Toepassing (= synthese)<br />OnderzoekRealisatie (= implementatie)<br />Overheid / KIS  private R&D<br /> Revolving systemeno.b.v. concrete output<br />  <br />
 47. 47. Nederland Innovatieland 1.0 : 1950 - 1980<br />Boutjes en moertjes<br />Machines / techniek<br />Product-proces interacties<br />Voedsel<br />Ingrediënten<br />Fundamenteel <br />Toegepast Onderzoek<br />Ontwikkeling<br />Markt/verkoop<br />
 48. 48. Nederland Innovatieland 1.0 : 1950 - 1980<br />Boutjes en moertjes<br />Machinebouwers<br />3e geldstroom<br />Machines / techniek<br />TechnischeUniversiteiten<br />TNO (EZ)<br />subsidies<br />Product-proces interacties<br />Universiteiten<br />DLO (LNV)<br />subsidies<br />Voedsel<br />(grote) Voedselproducerende bedrijven<br />Ingrediënten<br />Fundamenteel <br />Toegepast Onderzoek<br />Ontwikkeling<br />Markt/verkoop<br />
 49. 49. Nederland Innovatieland 2.0 : 1980 - 2000<br />Boutjes en moertjes<br />TechnischeUniversiteiten<br />Machinebouwers<br />Ingenieurs-bureaus<br />Machines / techniek<br />Product-proces interacties<br />TNO (LNV)<br />Universiteiten<br />DLO (LNV)<br />Voedsel<br />M&S, Design, Creativiteit<br />Voedselproducerende bedrijven<br />Ingrediënten<br />Fundamenteel <br />Toegepast Onderzoek<br />Ontwikkeling<br />Markt/verkoop<br />
 50. 50. Nederland Innovatieland 2.0 : Heden (2009)<br />Boutjes en moertjes<br />TechnischeUniversiteiten<br />Machinebouwers<br />Ingenieurs-bureaus<br />Machines / techniek<br />.<br />Product-proces interacties<br />TNO<br />Universiteiten<br />Voedsel<br />WUR<br />M&S, Design, Creativiteit<br />Voedselproducerende bedrijven<br />Ingrediënten<br />Fundamenteel <br />Toegepast Onderzoek<br />Ontwikkeling<br />Markt/verkoop<br />
 51. 51. Nederland Innovatieland 2.0 : Heden (2009)<br />Boutjes en moertjes<br />TechnischeUniversiteiten<br />Machinebouwers<br />Ingenieurs-bureaus<br />Machines / techniek<br />.<br />Product-proces interacties<br />Commerciële bedrijfspartijen (o.a. TOP b.v.)<br />TNO<br />Universiteiten<br />Voedsel<br />WUR<br />M&S, Design, Creativiteit<br />Voedselproducerende bedrijven<br />Ingrediënten<br />Fundamenteel <br />Toegepast Onderzoek<br />Ontwikkeling<br />Markt/verkoop<br />
 52. 52. Nederland Kennisland 3.0 : Level Playing Field <br />Anno 2009: <br /> Kennisinstellingen hebben tariefafspraken met LNV en EZ<br /> KIS heeft hogere subsidies bv 50% bij FND<br /> KIS mogen vouchers aannemen<br /> KIS verkopen kennis opgebouwd met ‘maatschappelijk kapitaal’<br /> Voor onderzoek is bij Europese aanbestedingsregels een uitzondering gemaakt.<br />In Nederland Innovatieland 3.0 zorgen we samen voor een Level Playing Field.<br />
 53. 53. Nederland Innovatieland 3.0 : 2020 <br />Boutjes en moertjes<br />Machinebouwers<br />Ingenieurs-bureaus<br /><ul><li>Creëer een Level Playing Field in de Kennis Sector
 54. 54. Universiteiten terug naar Core Business: Fundamenteel Onderzoek & Excellente Opleiding.
 55. 55. Grotere 1st en 2e geldstroom (<10% 3e!)
 56. 56. Openbare aanbesteding op Onderzoeksopdrachten
 57. 57. TNO en DLO OF 100% privaat OF 100% overheid</li></ul>Machines / techniek<br />TechnischeUniversiteiten<br />Product-proces interacties<br />Commerciële bedrijfspartijen (o.a. TOP b.v.)<br />.<br />Universiteiten<br />TNO+DLO<br />Voedsel<br />M&S, Design, Creativiteit<br />Voedselproducerende bedrijven<br />Ingrediënten<br />Fundamenteel <br />Toegepast Onderzoek<br />Ontwikkeling<br />Markt/verkoop<br />
 58. 58. Nederland Kennisland 3.0: Suggesties voor beleid <br /> Darwinistisch: Laat de economie haar werk doen ‘survival of the fittest’ maar wel in een level playingfield<br /> Meer aandacht voor startups en MKB tov Grote bedrijven en KIS<br /> Goed: - FND (excl. TIFN), <br /> - WBSO, <br /> - private vouchers,<br /> Niet goed : -vouchers, directe financiering DLO/WUR, TNO <br /> - ondernemende Universiteiten, <br /> - kennistransfer-centra bij hogescholen,<br />
 59. 59. Nederland Kennisland 3.0 : Level Playing Field <br /> Universiteiten, HBO stoppen met ‘valorisatie’ en 3e geldstroom diensten. Meer geld voor fundamenteel onderzoek en excellent onderwijs. <br />Subsidies maximeren op xMiljoen per bedrijf <br /> Subsidies voor Sharedcostfacilities (kostprijs) <br /> Focus op resultaat en minder op inspanning. Meer lenenen garantstellingen; minder subsidies en geen directe financiering.<br />
 60. 60. ACHTERGROND SLIDES<br />
 61. 61. De keten als flessenhals<br />Consumenten<br />Retail<br />Reguliere (tussen)handel<br />Voedselproducenten<br />Ingrediënt leveranciers<br />Machinebouw<br />ICT<br />Telers & Boeren<br />Kennistoeleveraniers<br />Ontwerp bureaus<br />
 62. 62. De keten als flessenhals<br />Consumenten<br />Retail<br />Reguliere (tussen)handel<br />Voedselproducenten<br />Ingrediënt leveranciers<br />Machinebouw<br />ICT<br />Telers & Boeren<br />Kennistoeleveraniers<br />Ontwerp bureaus<br />
 63. 63. De keten als flessenhals<br />16.000.000 miljoen inwoners (NL )<br />500.000.000 miljoen inwoners (Europa )<br />16.000.000 miljoen inwonders (NL )<br />6 grote inkoop organisaties<br />Honderden producenten (fabrieken)<br />Honderden handelaren (vooral AGF, …)<br />Tientallen ingredientleveranciers<br />Tientallen ontwerpbureaus en honderden zelfstandigen<br />80.000 boeren in nederland<br />20 CRO’s en Universiteiten<br />
 64. 64. De keten als flessenhals<br />Hoge Marge<br />Hoge omzet<br />Veelvariabele kosten<br />Weinig innovatie<br />Lage Marge<br />Lage omzet<br />Veelvaste kosten<br />Veel innovatie<br />

×