Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

title

294 views

Published on

description

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

title

  1. 1. Aanbevolen strategie Titel
  2. 2. Overzicht <ul><li>Vat uw fundamentele plannen samen </li></ul><ul><li>Verduidelijk de weg daarheen </li></ul>
  3. 3. Doel op lange termijn <ul><li>Noem het gewenste doel </li></ul><ul><li>Preciseer het doel </li></ul>
  4. 4. Huidige situatie <ul><li>Geef een samenvatting van de situatie op dit moment </li></ul>
  5. 5. Ontwikkeling tot nu toe <ul><li>Ontwikkeling tot aan de huidige situatie </li></ul><ul><li>Belangrijke informatie uit het verleden </li></ul><ul><li>Oorspronkelijke prognoses die fout bleken te zijn </li></ul><ul><li>Oorspronkelijke prognoses die zijn uitgekomen </li></ul>
  6. 6. Mogelijke alternatieven <ul><li>Noem strategieën als alternatieven </li></ul><ul><li>Noem de voor- en nadelen van deze strategieën </li></ul><ul><li>Geef een prognose van de kosten </li></ul>
  7. 7. Aanbeveling <ul><li>Beveel een of meer strategieën aan </li></ul><ul><li>Geef een samenvatting van de verwachte resultaten </li></ul><ul><li>Noem de volgende stappen </li></ul><ul><li>Verdeling van de taken </li></ul>

×