SlideShare a Scribd company logo

Microsoft Cloud Services brochure nl versie - juni 2010

MIcrosoft Cloud Services Brochure - NL versie

1 of 9
Download to read offline
Cloud Services
Sneller kunnen reageren.
Meer vrijheid.
Meer keus.
Wat is cloud computing?
  Niet langer een droom: cloud computing
  is nu binnen ons bereik.

                                                                                          Zonder cloud
                De volgende logische stap in                Waarom overwegen over te stappen                        Historische knelpunten in IT
                zakelijk computergebruik                  op het cloud-model? Waarom nu?                              Tekort aan
                                                                                                     Toegewezen
                                                                                                     IT-capaciteit
                                                                                           capaciteit             Belastings-
                                                                                                             prognose
                'Cloud' is een veelgebruikt woord in de IT-wereld, dat   Sneller kunnen reageren. Een cloud-model stelt
                                              u in staat effectiever op zakelijke uitdagingen te kunnen              Teveel
                voor iedereen iets anders betekent. Gaat het over
                                                                              IT-capaciteit
                                                                                       capaciteit
                webtoepassingen? Services die op het web worden       reageren en zorgt ervoor dat uw medewerkers altijd
                gehost? Gecentraliseerde serverfarms en datacenters?    toegang hebben tot kritieke bedrijfsgegevens, klanten,
                Of heeft men het over platforms voor het ontwikkelen en   partners en elkaar, via praktisch elk apparaat en vanaf                                 Vaste kosten
                uitvoeren van schaalbare toepassingen?           praktisch elke locatie. Het resultaat is dat zij aan de meest                             voor IT-capaciteit
                                              kritieke zakelijke taken prioriteit kunnen geven.
                In feite kan de cloud voor al deze zaken worden gebruikt.
                                              Flexibeler gebruik van oplossingen. Er hoeft minder                          Tijd
                En voor nog veel meer.
                                              moeite te worden gestoken in het plannen en opbouwen
                                              van een overschot aan capaciteit in de IT-infrastructuur.
                IaaS, PaaS en SaaS: de kern van               Het resultaat: minder beheertaken, minder onderhoud
                cloud computing                       en kortere implementatietijden. Daarbij komt nog het
                                              voordeel van grotere schaalbaarheid zodat pieken in                   Met cloud
                                              aanvragen gemakkelijker opgevangen kunnen worden.
                De cloud gaat over het leveren van services:                                                   Knelpunten opgelost
                Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service
                (PaaS) of Software as a Service (SaaS). Met andere     Beheerde kosten. Vanuit financieel oogpunt gezien, kunt
                                                                                               Toegewezen
                                              u kosten boeken als kapitaalkosten of als operationele                                    Belastings-
                woorden: de cloud biedt een aantal oplossingen                                                 Geen tekort   IT-capaciteit
                                              kosten, afhankelijk van wat uw bedrijf het beste uitkomt.             aan capaciteit                prognose
                die allemaal samenwerken, eigenlijk alsof het één
                                                                              IT-capaciteit
                computer betreft.
                                              Kleinere CO2-Footprint. Het gebruik van een IT-
                                                                                      Vermindering van
                                              infrastructuur die niet fysiek aanwezig is op de werkplek             overcapaciteit             Mogelijke
                De cloud wordt ook wel de volgende logische stap in                                                                vermindering
                                              heeft het bijkomende voordeel dat u klimaatneutraler
                zakelijk computergebruik genoemd. Het gaat nu niet     kunt werken doordat er minder hardware nodig is om
                                                                                                        van IT-capaciteit
                                                                                                        bij verminderde
                meer zozeer over het managen van de infrastructuur,     systemen op de bedrijfslocatie te laten draaien.                        Werkelijke belasting   belasting
                maar over het managen van informatie. Met cloud
                computing hebt u de beschikking over uw opslag, uw     Maar zijn er ook risico's verbonden aan cloud computing?                        Tijd
                ontwikkelomgeving, uw toepassingen en uw beveiliging    Wat betekent het voor uw rol als IT-beheerder in uw
                zodra u deze nodig hebt, allemaal gebaseerd op       organisatie? Moet u de controle uit handen geven? Met
                informatietechnologie.                   de cloud services van Microsoft bieden we verrassende
                                              antwoorden op deze vragen.
2                                                                                                                   3
Wat zijn Microsoft cloud services?
    Cloud computing: de Microsoft-benadering.

  Microsoft cloud services betekenen vrijheid voor
  ondernemingen. De vrijheid om de technologie te
  gebruiken die u nodig hebt, waar en wanneer u maar
  wilt. De vrijheid om de laatste technologie te gebruiken,
  geboekt als kapitaalkosten of operationele kosten.
  De vrijheid om u te richten op uw bedrijfsactiviteiten
  en niet op het laten draaien van IT-systemen.

  Microsoft cloud services zijn uitbreidingen van
  Microsoft: ze bieden u de mogelijkheid de Microsoft-
  technologieën die u al kent en vertrouwt, ten volle te
  benutten, met een 'pay-as-you-go'-betalingsmodel.
  Voor een enkele afdeling of een wereldwijde
  organisatie. Wel of niet in het bedrijfspand, of
  misschien een combinatie van beide mogelijkheden,
  afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf.

  Microsoft cloud services zijn als hulpprogramma's van
  Microsoft, maar het gaat om meer dan het gebruik van
  tools. Het zijn de toepassingen die u kent, de platforms
  die u kent en een datacenterinfrastructuur, en deze
  werken allemaal samen in een geïntegreerd geheel.
  Het is Microsoft wanneer u het nodig hebt.
  Microsoft zoals u het wilt.
4                                                  5
Microsoft in de cloud: de cijfers.   Microsoft cloud services:
   een nieuw model voor
   computergebruik binnen                   Lagere eigendomskosten                      Wat Microsoft cloud services
                                                                  kunnen betekenen voor uw                              5 miljard
   bedrijven.                         Microsoft cloud services bieden u meer flexibiliteit in de
                                                                                                       het aantal minuten in
                                 financiering van uw ICT. Het is net als op een lichtknopje    sleutelmedewerkers                             vergadering per jaar
                                 drukken: u hoeft niet de eigenaar te zijn van de
     De drie principes van de Microsoft-           elektriciteitscentrale om de service te krijgen die u nodig   IT-medewerkers: Benut de cloud om uw mogelijkheden uit
     strategie voor cloud computing.             hebt. En wanneer er minder computercapaciteit op de       te breiden en uw functie op te waarderen. Zorg voor actief
                                 werkplek nodig is, vermindert u ook het onderhoud en de     beheer van hoogwaardige toepassingen op de werkplek;
     1) Wel of niet in het bedrijfspand, of een        operationele overhead, waaronder kosten voor hardware      verplaats basistaken naar de cloud.
      combinatie van beide mogelijkheden,          en faciliteiten. Tegelijkertijd vereenvoudigt en versnelt u de
                                 implementatie van toepassingen en hun updates.
                                                                                                        3 tot 4 miljard
      afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf.                                      Ontwikkelaars: Minder complexiteit. Richt uw aandacht op
                                                                                                  het aantal e-mails dat elke dag
                                                                  het schrijven van code, niet op het oplossen van knelpunten,   wordt gefilterd voor meer dan
     2) Services op enterpriseniveau zonder          Sneller kunnen reageren                     en maak u geen zorgen over hoe u toepassingen voldoende          6 miljoen postvakken
      compromissen aan beschikbaarheid,                                           schaalbaar moet maken.
                                 Microsoft cloud services bieden een dynamische
      betrouwbaarheid of veiligheid.            infrastructuur waarmee u erop kunt vertrouwen dat
                                 u te allen tijde tegemoet kunt komen aan de behoeften,      Informatiewerkers: De cloud als communicatiecentrum
     3) Consistente gebruikservaring, mét           zodra deze zich voordoen. Dat betekent dat uw          voor het bedrijf. Gebruik krachtige programma's voor                1 miljard
      internetverbinding, op alle apparaten         informatiewerkers van alles op de hoogte blijven en hun     communicatie en samenwerking, zodat u in verbinding
                                                                                                     het aantal verificaties van
      of platforms.                     werk goed kunnen doen, ongeacht het apparaat waarop       blijft met collega's en voorbereid bent op alle mogelijke      Windows Live™ ID's per dag
                                 zij werken of waar ze dat doen. Uw ontwikkelaars kunnen     zakelijke uitdagingen.
                                 zich bezighouden met het schrijven van code en zijn er
De keuze is aan u                         zeker van dat hun producten efficiënt kunnen worden
                                 geïmplementeerd, omdat de benodigde infrastructuur
Cloud services van Microsoft gaan over keuze vrijheid -
                                 altijd beschikbaar is. En uw organisatie als geheel kan
een hybride model van computerbronnen op en rond de        sneller en doeltreffender reageren, sneller de markt op                                               2 miljard
werkplek, waarmee u zoveel of zo weinig als u wilt naar de    komen met producten en daardoor concurrerender zijn.                                          het aantal zoekopdrachten
cloud kunt verplaatsen.                                                                                             op Bing per maand

Het is niet 'alles of niets'. Integendeel: u kunt sommige taken
                                 Beschikbaarheid, veiligheid
in uw eigen infrastructuur opnemen maar ook naar de        en betrouwbaarheid op
infrastructuur in de cloud verplaatsen.              enterpriseniveau
                                 Microsoft cloud services biedt u het platform dat u
U kunt uw bestaande IT-bronnen dus aanvullen met         nodig hebt voor een robuuste infrastructuur voor cloud
services op het web. En omdat toepassingen beschikbaar      computing. Dankzij onze wereldwijde aanwezigheid,
zijn op internet, kunt u ervoor zorgen dat gebruikers op alle   onze voortdurende aandacht voor beveiliging en
apparaten dezelfde gebruikservaring hebben.            een serviceniveau-overeenkomst van 99,9 procent
                                 beschikbaarheid, met service en ondersteuning 24 uur
                                 per dag, 7 dagen in de week, kunt u beschikken over
                                 een werkelijk bedrijfsklare infrastructuur.
6                                                                                                                   7
Wat biedt Microsoft?


                                                                  Met Microsoft cloud services bepaalt u zelf in welke   De kracht van Microsoft cloud services ligt in gemakkelijke
  "Dankzij de flexibiliteit van Windows Azure kunnen we al onze aandacht richten                         verhouding u lokaal geïnstalleerde oplossingen en     implementatie en gemakkelijk beheer. Daarmee kunt u
  op het bouwen en leveren van nieuwe functionaliteit voor onze klanten. Daarmee                         oplossingen in de cloud gebruikt. Kies voor hosting    tegemoet komen aan veranderende behoeften op de
  versterken wij onze concurrentiepositie."                                            door Microsoft of een Microsoft-partner en pas deze    werkvloer en kunt u uw gebruikersbeleid centraal beheren
                                                                  verhouding aan als uw behoeften veranderen, ongeacht   met behulp van één beheertoepassing.
                              Andy Lapin | Director of Enterprise Architecture | Kelley Blue Book
                                                                  of het IaaS, SaaS, PaaS of een combinatie van deze drie
                                                                  mogelijkheden betreft.                  En omdat u voort kunt bouwen op de Microsoft-
                                                                                               technologieën die uw organisatie al kent en gebruikt,
                                                                  Microsoft biedt u de juiste combinatie van        kunt u uw kennis en al gedane investeringen optimaal
  IaaS, PaaS en SaaS: het aanbod                                                 technologieën, on-premise en in de cloud, op basis van  benutten en kunt u uw bestaande identiteitssysteem
                                                                                               gemakkelijk naar de cloud uitbreiden.
  van Microsoft cloud services                                                  wat u nodig hebt. Begin klein in de cloud of werk met
                                                                  ons of onze partners samen als u hybride oplossingen
                                                                                               Het resultaat daarvan is dat u zich kunt richten op
                                                                  met ongeëvenaarde service en ondersteuning wenst.
  Infrastructure as a Service (IaaS)           Software as a Service (SaaS)                                                    IT-strategie, met andere woorden op informatiebeheer,
  Met IaaS krijgt u infrastructuur en opslagcapaciteit  Microsoft Online Services zijn on-demand toepassingen                                       in plaats van op infrastructuur.
  op verzoek, om toepassingen en services te hosten,   en services op abonnementsbasis, die uw eindgebruikers
  schalen en beheren. Met behulp van de datacenters   een consistente ervaring bieden op allerlei verschillende       Het Microsoft platform biedt keuzemogelijkheden aan de klant
  van Microsoft kunt u gemakkelijk en snel schalen    apparaten.
                                                                                                          Windows Azure
                                                                                                               ®   TM
  zodat u kunt voldoen aan de behoeften op het
  gebied van infrastructuur van uw gehele organisatie  De Business Productivity Online Suite (BPOS)
  of van afzonderlijke afdelingen, op wereldwijd of   levert extrabeveiligde, gehoste communicatie- en
  plaatselijk niveau.                  samenwerkingsprogramma's, waaronder Microsoft Exchange
                              Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Office Live                               virtualisatie
                              Meeting en Microsoft Office Communications Online.
  Platform as a Service (PaaS)
                                                                                                          Cloud serv
  Het Windows Azure platform is een PaaS dat bestaat                                              emises                                    ices
                                                                      on-pr
                              Exchange Hosted Services is een verzameling
  uit een besturingssysteem, een relationele database  programma's waarmee uw organisatie beschermd is tegen
  en webservices die extra beveiligde connectiviteit   spam en malware, en kan voldoen aan wettelijke vereisten
  en federatieve toegangscontrole voor toepassingen   voor bewaring, waarmee gegevens kunnen worden                                      Communicatie
                                                                                                                         SaaS
  bieden. Als verzameling van on-demand services     versleuteld om de vertrouwelijkheid te waarborgen en
  biedt het Windows Azure platform uw organisatie    waarmee toegang tot e-mail wordt veiliggesteld tijdens en
                                                                                         Samenwerking                         SaaS
  een vertrouwde ontwikkelomgeving, on-demand      na noodsituaties.
  schaalbaarheid en zijn uw toepassingen sneller klaar
  voor gebruik.                     Microsoft Dynamics® CRM Online biedt oplossingen op                               Bedrijfstoepassingen                        SaaS
                              het gebied van marketing, verkoop en klantenservice via
                              Microsoft Office Outlook of een internetbrowser, zodat uw
                                                                                            Opslag                         *PaaS
                              eindgebruikers workflows efficiënt kunnen automatiseren en
                              klantinformatie gecentraliseerd kunnen opslaan.
                                                                                           Identiteit               AD/Live ID    IaaS
                              Office Web Apps, binnenkort verkrijgbaar, bieden on-
                              demand toegang tot de webversies van Microsoft Office-
                              toepassingen, zoals Microsoft Word, Microsoft Excel en                                   Client
8                             Microsoft PowerPoint.                                                                                      9
Proofpoints
   Is Microsoft de juiste
   keuze? Hier is het bewijs.
                 Technische innovatie
                 Microsoft is al lange tijd actief in de cloud en doet grote
                 investeringen in innovaties die de technologie verder
                 zullen brengen. Met voortdurende verdere toevoegingen
                 en aanpassingen aan de technologie is de geschatte
                 investering in de cloud-omgeving al miljarden dollars
                 hoog en dat is nog maar het begin. Dit is betrokkenheid
                 op een enorme schaal.

                 Ons ecosysteem van ontwikkelaars en
                 partners
                 Duizenden bedrijven over de hele wereld leveren software,
                 services en ondersteuning die waarde toevoegen aan uw
                 investering in Microsoft-producten. Miljoenen ontwikkelaars        De lange gestage opmars van Microsoft cloud services
                 over de hele wereld schrijven code voor Microsoft platforms
                 en nog veel meer van hen zullen gebruik gaan maken van
                 Microsoft cloud computing, dankzij onze ondersteuning
                 voor interoperabiliteit met oplossingen van andere
                 leveranciers. Daarom is er geen andere leverancier van
                 cloud computing die ontwikkelaars en hun toepassingen kan
                 ondersteunen zoals Microsoft dat doet.                                 Windows Live
                                                                      Messenger

                 Beveiliging en betrouwbaarheid                               Windows
                                                                Update
                                                                                                    (7 jaar)     (6 jaar)
                 De Microsoft cloud infrastructuur en security teams hosten                                                      5 miljard    2 miljard
                                                                                         (9 jaar) >              e-mails/dag
                 en beheren meer dan 200 Microsoft-services en portals                                      (11 jaar) 2 20 milj. actieve   vergaderminuten/
                                                                                        gebruikers        jaar.
                 en leveren daarmee vertrouwde online services, 24 uur                                       miljard
                                                                         (11 jaar) > 320 query's/mnd.
                 per dag, 7 dagen in de week. Hoe vertrouwd? Microsoft     Windows Live                    milj. actieve
                                                 Hotmail           (12 jaar) Grootste gebruikers
                 datacenters beschikken over de beveiligingscertificeringen                 niet-ICP/IP cloud
                 SAS 70 en ISO 27001, die worden gecontroleerd door een              (13 jaar)
                                                               service x100 milj.
                                                                 gebruikers
                 onafhankelijke instantie.                             550 milj.
                                                          gebruikers/
                                                    (15 jaar) >  maand.
                                                    450 milj.
                                                                               Innovatie, schaalbaarheid     en betrouwbaarheid in de cloud.
                                                     actieve
                                                    gebruikers


10                                                                                                                 11
Partners
   Bouw voort op de kracht van
   uw Partner-relaties.

   De gehele of gedeeltelijke verplaatsing van uw on-
   premise IT-omgeving naar een cloud-omgeving hoeft
   niet al te ingewikkeld te zijn. Het hangt allemaal af van
   uw behoeften en uw huidige IT-architectuur.

   Microsoft-partners kunnen helpen. Microsoft
   werkt voortdurend met zijn uitgebreide partner-
   ecosysteem van onafhankelijke softwareleveranciers en
   systeemintegratiebedrijven aan het ontwikkelen van een
   overtuigend aanbod SaaS-, IaaS- en PaaS-oplossingen
   die aansluiten op de meest uiteenlopende zakelijke
   behoeften.

   Of u nu partners nodig hebt voor ondersteuning in
   de transitie, het benutten van hun hosted services,
   of gebruik wilt maken van hun gespecialiseerde
   toepassingen of maatwerk oplossingen, Microsoft
   helpt ervoor te zorgen dat onze partners een
   doorslaggevende bijdrage aan uw onderneming
   kunnen blijven leveren en aan de visie van Microsoft
   op cloud computing.

   Met bijna 9000 Microsoft partners die
   wereldwijd cloud services aanbieden,
   worden er elk jaar zelfs meer dan 1 miljard
   consumenten en 20 miljoen zakelijke
   klanten bereikt.

   Vind een partner op pinpoint.microsoft.com.
12                                     13
Volgende stappen            Hoe kunnen Microsoft cloud
            services uw onderneming
            sterker maken? Lees er nu
            meer over.


                           Vraag het ons
                           Stel vragen over cloud services van Microsoft aan uw
                           Microsoft-vertegenwoordiger.

                           Vraag het uw Microsoft-partner
                           Bespreek met uw Microsoft-partner hoe zij u kunnen helpen
                           de juiste beslissingen ten aanzien van cloud computing te
                           nemen voor uw organisatie. Vind een partner op
                           pinpoint.microsoft.com.                           Meer informatie
                           Lees meer over de voortdurende inspanningen van
                           Microsoft voor de ontwikkeling van cloud computing,
                           waaronder onze investering in zeer veilige datacenters
                           en onze bijdragen aan een duurzaam milieu op
                           www.microsoft.com/cloudservices.
                           Patrick Hines, technologist
14                                                        15
Een betere
cloud-oplossing
  bouwen met
 onze partners

         Cloud Services

Recommended

CIO Summit 2013 - Marcel Krom
CIO Summit 2013 - Marcel KromCIO Summit 2013 - Marcel Krom
CIO Summit 2013 - Marcel KromIDGnederland
 
Ict Solutions Verschenen Bij Fd 18 09 12
Ict Solutions Verschenen Bij Fd 18 09 12Ict Solutions Verschenen Bij Fd 18 09 12
Ict Solutions Verschenen Bij Fd 18 09 12Acquoij
 
BA Netapp Event - Always there IT Infrastructuur
BA Netapp Event - Always there IT InfrastructuurBA Netapp Event - Always there IT Infrastructuur
BA Netapp Event - Always there IT InfrastructuurB.A.
 
Nationale EuroCloud Monitor 2012
Nationale EuroCloud Monitor 2012Nationale EuroCloud Monitor 2012
Nationale EuroCloud Monitor 2012Peter Vermeulen
 
Nobel Cloud Services
Nobel Cloud ServicesNobel Cloud Services
Nobel Cloud ServicesPiet van Vugt
 
To cloud or not to cloud - Overwegingen van Nederlandse Managers - Office 365
To cloud or not to cloud - Overwegingen van Nederlandse Managers - Office 365To cloud or not to cloud - Overwegingen van Nederlandse Managers - Office 365
To cloud or not to cloud - Overwegingen van Nederlandse Managers - Office 365Wilco Turnhout
 

More Related Content

What's hot

eindwerk syntra cloud computing final
eindwerk syntra cloud computing finaleindwerk syntra cloud computing final
eindwerk syntra cloud computing finalmitch vandaele
 
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt SAM Werkt
 
Business case_UCS_ DatacenterWorks
Business case_UCS_ DatacenterWorksBusiness case_UCS_ DatacenterWorks
Business case_UCS_ DatacenterWorksParentix
 
Opslag bepaalt het systeemprestatieniveau
Opslag bepaalt het systeemprestatieniveauOpslag bepaalt het systeemprestatieniveau
Opslag bepaalt het systeemprestatieniveauDekkinga, Ewout
 
CRM voor de financiële dienstverlening | Karin Polman, ABN AMRO Hypotheken Groep
CRM voor de financiële dienstverlening | Karin Polman, ABN AMRO Hypotheken GroepCRM voor de financiële dienstverlening | Karin Polman, ABN AMRO Hypotheken Groep
CRM voor de financiële dienstverlening | Karin Polman, ABN AMRO Hypotheken GroepExploreDynCRM
 
Data veiligstellen is nog een hele klus
Data veiligstellen is nog een hele klusData veiligstellen is nog een hele klus
Data veiligstellen is nog een hele klusDekkinga, Ewout
 

What's hot (6)

eindwerk syntra cloud computing final
eindwerk syntra cloud computing finaleindwerk syntra cloud computing final
eindwerk syntra cloud computing final
 
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt
Getronics whitepaper: Een evenwichtig Cloud standpunt
 
Business case_UCS_ DatacenterWorks
Business case_UCS_ DatacenterWorksBusiness case_UCS_ DatacenterWorks
Business case_UCS_ DatacenterWorks
 
Opslag bepaalt het systeemprestatieniveau
Opslag bepaalt het systeemprestatieniveauOpslag bepaalt het systeemprestatieniveau
Opslag bepaalt het systeemprestatieniveau
 
CRM voor de financiële dienstverlening | Karin Polman, ABN AMRO Hypotheken Groep
CRM voor de financiële dienstverlening | Karin Polman, ABN AMRO Hypotheken GroepCRM voor de financiële dienstverlening | Karin Polman, ABN AMRO Hypotheken Groep
CRM voor de financiële dienstverlening | Karin Polman, ABN AMRO Hypotheken Groep
 
Data veiligstellen is nog een hele klus
Data veiligstellen is nog een hele klusData veiligstellen is nog een hele klus
Data veiligstellen is nog een hele klus
 

Viewers also liked

IIR Congres ICT & Recht - Cloud Computing - Peter de Haas - Microsoft - 20-04...
IIR Congres ICT & Recht - Cloud Computing - Peter de Haas - Microsoft - 20-04...IIR Congres ICT & Recht - Cloud Computing - Peter de Haas - Microsoft - 20-04...
IIR Congres ICT & Recht - Cloud Computing - Peter de Haas - Microsoft - 20-04...Peter de Haas
 
SURFnetRelatiedagen Microsoft Online Strategie 15 5 2008 V1.0
SURFnetRelatiedagen  Microsoft Online Strategie  15 5 2008  V1.0SURFnetRelatiedagen  Microsoft Online Strategie  15 5 2008  V1.0
SURFnetRelatiedagen Microsoft Online Strategie 15 5 2008 V1.0Peter de Haas
 
Symposium Cloud En Grid Computing Microsoft Online Strategy - 21-4-2009
Symposium Cloud En Grid Computing  Microsoft Online Strategy - 21-4-2009Symposium Cloud En Grid Computing  Microsoft Online Strategy - 21-4-2009
Symposium Cloud En Grid Computing Microsoft Online Strategy - 21-4-2009Peter de Haas
 
Microsoft - Het Nieuwe Werken - 6-2-2009 - PPT2K3
Microsoft - Het Nieuwe Werken - 6-2-2009 - PPT2K3Microsoft - Het Nieuwe Werken - 6-2-2009 - PPT2K3
Microsoft - Het Nieuwe Werken - 6-2-2009 - PPT2K3Peter de Haas
 
19 6-2013 - Breinwave office365 workshop
19 6-2013 - Breinwave office365 workshop19 6-2013 - Breinwave office365 workshop
19 6-2013 - Breinwave office365 workshopPeter de Haas
 
Aanvragen en instellen van een Microsoft BPOS Trial Account
Aanvragen en instellen van een Microsoft BPOS Trial AccountAanvragen en instellen van een Microsoft BPOS Trial Account
Aanvragen en instellen van een Microsoft BPOS Trial AccountPeter de Haas
 
25 6-2013 - abecon inspiratiedag - breinwave bi solutions
25 6-2013 - abecon inspiratiedag - breinwave bi solutions25 6-2013 - abecon inspiratiedag - breinwave bi solutions
25 6-2013 - abecon inspiratiedag - breinwave bi solutionsPeter de Haas
 
Kannegieter Event envision the future - Microsoft - 24-6-2010 - v1.0
Kannegieter Event  envision the future - Microsoft - 24-6-2010 - v1.0Kannegieter Event  envision the future - Microsoft - 24-6-2010 - v1.0
Kannegieter Event envision the future - Microsoft - 24-6-2010 - v1.0Peter de Haas
 
CoNGNes 2009 - Microsoft BPOS - 22-01-2009 - Final - PPT2K3
CoNGNes 2009 - Microsoft BPOS - 22-01-2009 - Final - PPT2K3CoNGNes 2009 - Microsoft BPOS - 22-01-2009 - Final - PPT2K3
CoNGNes 2009 - Microsoft BPOS - 22-01-2009 - Final - PPT2K3Peter de Haas
 
Key Considerations For Exchange Email Deployments In Academic Environments
Key Considerations For Exchange Email Deployments In Academic EnvironmentsKey Considerations For Exchange Email Deployments In Academic Environments
Key Considerations For Exchange Email Deployments In Academic EnvironmentsPeter de Haas
 
Microsoft Think Outside The (Geo)Box 18 9 2008 Publish
Microsoft  Think Outside The (Geo)Box  18 9 2008  PublishMicrosoft  Think Outside The (Geo)Box  18 9 2008  Publish
Microsoft Think Outside The (Geo)Box 18 9 2008 PublishPeter de Haas
 
Kivi Niria Congres ICT In De Wolken 26 11 2009
Kivi Niria Congres  ICT In De Wolken  26 11 2009Kivi Niria Congres  ICT In De Wolken  26 11 2009
Kivi Niria Congres ICT In De Wolken 26 11 2009Peter de Haas
 
Het nieuwe werken - werken waar en wanneer je wilt
Het nieuwe werken - werken waar en wanneer je wiltHet nieuwe werken - werken waar en wanneer je wilt
Het nieuwe werken - werken waar en wanneer je wiltPeter de Haas
 
24 11-2010 - saas4channel event - microsoft cloud services - peter de haas
24 11-2010 - saas4channel event - microsoft cloud services - peter de haas24 11-2010 - saas4channel event - microsoft cloud services - peter de haas
24 11-2010 - saas4channel event - microsoft cloud services - peter de haasPeter de Haas
 
Samen Werken 2.9 Het Nieuwe Werken @ Microsoft 19 5 2009
Samen Werken 2.9  Het Nieuwe Werken @ Microsoft  19 5 2009Samen Werken 2.9  Het Nieuwe Werken @ Microsoft  19 5 2009
Samen Werken 2.9 Het Nieuwe Werken @ Microsoft 19 5 2009Peter de Haas
 
Mkw Deelnemersdag Organsiatie 2.0 15 4 2008 Pp2 K3
Mkw Deelnemersdag  Organsiatie 2.0  15 4 2008  Pp2 K3Mkw Deelnemersdag  Organsiatie 2.0  15 4 2008  Pp2 K3
Mkw Deelnemersdag Organsiatie 2.0 15 4 2008 Pp2 K3Peter de Haas
 
Lifehacking Academy Lifehacking @ Microsoft 17 6 2008
Lifehacking Academy  Lifehacking @ Microsoft  17 6 2008Lifehacking Academy  Lifehacking @ Microsoft  17 6 2008
Lifehacking Academy Lifehacking @ Microsoft 17 6 2008Peter de Haas
 
20 6-2013 - breinwave - nationale voorraaddag - de impact van cloud in de sup...
20 6-2013 - breinwave - nationale voorraaddag - de impact van cloud in de sup...20 6-2013 - breinwave - nationale voorraaddag - de impact van cloud in de sup...
20 6-2013 - breinwave - nationale voorraaddag - de impact van cloud in de sup...Peter de Haas
 
Microsoft The Platform For Knowledge Management 26 10 2006 V1.0
Microsoft  The Platform For Knowledge Management  26 10 2006  V1.0Microsoft  The Platform For Knowledge Management  26 10 2006  V1.0
Microsoft The Platform For Knowledge Management 26 10 2006 V1.0Peter de Haas
 

Viewers also liked (20)

IIR Congres ICT & Recht - Cloud Computing - Peter de Haas - Microsoft - 20-04...
IIR Congres ICT & Recht - Cloud Computing - Peter de Haas - Microsoft - 20-04...IIR Congres ICT & Recht - Cloud Computing - Peter de Haas - Microsoft - 20-04...
IIR Congres ICT & Recht - Cloud Computing - Peter de Haas - Microsoft - 20-04...
 
SURFnetRelatiedagen Microsoft Online Strategie 15 5 2008 V1.0
SURFnetRelatiedagen  Microsoft Online Strategie  15 5 2008  V1.0SURFnetRelatiedagen  Microsoft Online Strategie  15 5 2008  V1.0
SURFnetRelatiedagen Microsoft Online Strategie 15 5 2008 V1.0
 
Symposium Cloud En Grid Computing Microsoft Online Strategy - 21-4-2009
Symposium Cloud En Grid Computing  Microsoft Online Strategy - 21-4-2009Symposium Cloud En Grid Computing  Microsoft Online Strategy - 21-4-2009
Symposium Cloud En Grid Computing Microsoft Online Strategy - 21-4-2009
 
Microsoft - Het Nieuwe Werken - 6-2-2009 - PPT2K3
Microsoft - Het Nieuwe Werken - 6-2-2009 - PPT2K3Microsoft - Het Nieuwe Werken - 6-2-2009 - PPT2K3
Microsoft - Het Nieuwe Werken - 6-2-2009 - PPT2K3
 
19 6-2013 - Breinwave office365 workshop
19 6-2013 - Breinwave office365 workshop19 6-2013 - Breinwave office365 workshop
19 6-2013 - Breinwave office365 workshop
 
Aanvragen en instellen van een Microsoft BPOS Trial Account
Aanvragen en instellen van een Microsoft BPOS Trial AccountAanvragen en instellen van een Microsoft BPOS Trial Account
Aanvragen en instellen van een Microsoft BPOS Trial Account
 
25 6-2013 - abecon inspiratiedag - breinwave bi solutions
25 6-2013 - abecon inspiratiedag - breinwave bi solutions25 6-2013 - abecon inspiratiedag - breinwave bi solutions
25 6-2013 - abecon inspiratiedag - breinwave bi solutions
 
Kannegieter Event envision the future - Microsoft - 24-6-2010 - v1.0
Kannegieter Event  envision the future - Microsoft - 24-6-2010 - v1.0Kannegieter Event  envision the future - Microsoft - 24-6-2010 - v1.0
Kannegieter Event envision the future - Microsoft - 24-6-2010 - v1.0
 
CoNGNes 2009 - Microsoft BPOS - 22-01-2009 - Final - PPT2K3
CoNGNes 2009 - Microsoft BPOS - 22-01-2009 - Final - PPT2K3CoNGNes 2009 - Microsoft BPOS - 22-01-2009 - Final - PPT2K3
CoNGNes 2009 - Microsoft BPOS - 22-01-2009 - Final - PPT2K3
 
Key Considerations For Exchange Email Deployments In Academic Environments
Key Considerations For Exchange Email Deployments In Academic EnvironmentsKey Considerations For Exchange Email Deployments In Academic Environments
Key Considerations For Exchange Email Deployments In Academic Environments
 
Microsoft Think Outside The (Geo)Box 18 9 2008 Publish
Microsoft  Think Outside The (Geo)Box  18 9 2008  PublishMicrosoft  Think Outside The (Geo)Box  18 9 2008  Publish
Microsoft Think Outside The (Geo)Box 18 9 2008 Publish
 
Kivi Niria Congres ICT In De Wolken 26 11 2009
Kivi Niria Congres  ICT In De Wolken  26 11 2009Kivi Niria Congres  ICT In De Wolken  26 11 2009
Kivi Niria Congres ICT In De Wolken 26 11 2009
 
Het nieuwe werken - werken waar en wanneer je wilt
Het nieuwe werken - werken waar en wanneer je wiltHet nieuwe werken - werken waar en wanneer je wilt
Het nieuwe werken - werken waar en wanneer je wilt
 
24 11-2010 - saas4channel event - microsoft cloud services - peter de haas
24 11-2010 - saas4channel event - microsoft cloud services - peter de haas24 11-2010 - saas4channel event - microsoft cloud services - peter de haas
24 11-2010 - saas4channel event - microsoft cloud services - peter de haas
 
Samen Werken 2.9 Het Nieuwe Werken @ Microsoft 19 5 2009
Samen Werken 2.9  Het Nieuwe Werken @ Microsoft  19 5 2009Samen Werken 2.9  Het Nieuwe Werken @ Microsoft  19 5 2009
Samen Werken 2.9 Het Nieuwe Werken @ Microsoft 19 5 2009
 
Mkw Deelnemersdag Organsiatie 2.0 15 4 2008 Pp2 K3
Mkw Deelnemersdag  Organsiatie 2.0  15 4 2008  Pp2 K3Mkw Deelnemersdag  Organsiatie 2.0  15 4 2008  Pp2 K3
Mkw Deelnemersdag Organsiatie 2.0 15 4 2008 Pp2 K3
 
Lifehacking Academy Lifehacking @ Microsoft 17 6 2008
Lifehacking Academy  Lifehacking @ Microsoft  17 6 2008Lifehacking Academy  Lifehacking @ Microsoft  17 6 2008
Lifehacking Academy Lifehacking @ Microsoft 17 6 2008
 
intro to chi
intro to chiintro to chi
intro to chi
 
20 6-2013 - breinwave - nationale voorraaddag - de impact van cloud in de sup...
20 6-2013 - breinwave - nationale voorraaddag - de impact van cloud in de sup...20 6-2013 - breinwave - nationale voorraaddag - de impact van cloud in de sup...
20 6-2013 - breinwave - nationale voorraaddag - de impact van cloud in de sup...
 
Microsoft The Platform For Knowledge Management 26 10 2006 V1.0
Microsoft  The Platform For Knowledge Management  26 10 2006  V1.0Microsoft  The Platform For Knowledge Management  26 10 2006  V1.0
Microsoft The Platform For Knowledge Management 26 10 2006 V1.0
 

Similar to Microsoft Cloud Services brochure nl versie - juni 2010

Deloitte publicatie cloud diner
Deloitte publicatie cloud dinerDeloitte publicatie cloud diner
Deloitte publicatie cloud dinerTheo Slaats
 
CIO Summit 2013 - Marcel Krom
CIO Summit 2013 - Marcel Krom CIO Summit 2013 - Marcel Krom
CIO Summit 2013 - Marcel Krom CIOsummit
 
Platform Business Informatieplanning - What about the cloud
Platform Business Informatieplanning - What about the cloudPlatform Business Informatieplanning - What about the cloud
Platform Business Informatieplanning - What about the cloudBart Zuidgeest
 
Technische betekenis van_cloud_computing
Technische betekenis van_cloud_computingTechnische betekenis van_cloud_computing
Technische betekenis van_cloud_computingFocus To B.V.
 
Presentatie Introductie cloud computing
Presentatie Introductie cloud computingPresentatie Introductie cloud computing
Presentatie Introductie cloud computingGO opleidingen
 
Presentatie minisymposium M&I Partners van 20 september 2010
Presentatie minisymposium M&I Partners van 20 september 2010Presentatie minisymposium M&I Partners van 20 september 2010
Presentatie minisymposium M&I Partners van 20 september 2010Karin Zwiggelaar
 
Nvwa 27 september 2012 1
Nvwa 27 september 2012 1Nvwa 27 september 2012 1
Nvwa 27 september 2012 1Ruud Ramakers
 
Fex 131104 - whitepaper cloud architectuur innervate - hoe integreer je de ...
Fex  131104 - whitepaper cloud architectuur innervate - hoe integreer je de ...Fex  131104 - whitepaper cloud architectuur innervate - hoe integreer je de ...
Fex 131104 - whitepaper cloud architectuur innervate - hoe integreer je de ...Flevum
 
Migration Van Asp Naar Saa S Cloud En Waarom Versie 1
Migration Van Asp Naar Saa S Cloud En Waarom Versie 1Migration Van Asp Naar Saa S Cloud En Waarom Versie 1
Migration Van Asp Naar Saa S Cloud En Waarom Versie 1Ruud Ramakers
 
Csn magazine 02
Csn magazine 02Csn magazine 02
Csn magazine 02CSN Groep
 
Info sheet: Werkplek in de Wolken
Info sheet: Werkplek in de WolkenInfo sheet: Werkplek in de Wolken
Info sheet: Werkplek in de WolkenRichard van Delft
 
Widw flyer
Widw flyerWidw flyer
Widw flyerwidw
 
Informatiesessie to cloud or not to cloud
Informatiesessie to cloud or not to cloudInformatiesessie to cloud or not to cloud
Informatiesessie to cloud or not to cloudVanveen informatica
 
Management van cloud-diensten nog zeer onvolwassen (2014)
Management van cloud-diensten nog zeer onvolwassen (2014)Management van cloud-diensten nog zeer onvolwassen (2014)
Management van cloud-diensten nog zeer onvolwassen (2014)Rob Akershoek
 
Het Datacenter en de Grenzen van Centralisatie
Het Datacenter en de Grenzen van CentralisatieHet Datacenter en de Grenzen van Centralisatie
Het Datacenter en de Grenzen van CentralisatiePeter Vermeulen
 

Similar to Microsoft Cloud Services brochure nl versie - juni 2010 (20)

Deloitte publicatie cloud diner
Deloitte publicatie cloud dinerDeloitte publicatie cloud diner
Deloitte publicatie cloud diner
 
CIO Summit 2013 - Marcel Krom
CIO Summit 2013 - Marcel Krom CIO Summit 2013 - Marcel Krom
CIO Summit 2013 - Marcel Krom
 
Platform Business Informatieplanning - What about the cloud
Platform Business Informatieplanning - What about the cloudPlatform Business Informatieplanning - What about the cloud
Platform Business Informatieplanning - What about the cloud
 
Technische betekenis van_cloud_computing
Technische betekenis van_cloud_computingTechnische betekenis van_cloud_computing
Technische betekenis van_cloud_computing
 
Advies top 100
Advies top 100Advies top 100
Advies top 100
 
Presentatie Introductie cloud computing
Presentatie Introductie cloud computingPresentatie Introductie cloud computing
Presentatie Introductie cloud computing
 
Presentatie minisymposium M&I Partners van 20 september 2010
Presentatie minisymposium M&I Partners van 20 september 2010Presentatie minisymposium M&I Partners van 20 september 2010
Presentatie minisymposium M&I Partners van 20 september 2010
 
Nvwa 27 september 2012 1
Nvwa 27 september 2012 1Nvwa 27 september 2012 1
Nvwa 27 september 2012 1
 
Fex 131104 - whitepaper cloud architectuur innervate - hoe integreer je de ...
Fex  131104 - whitepaper cloud architectuur innervate - hoe integreer je de ...Fex  131104 - whitepaper cloud architectuur innervate - hoe integreer je de ...
Fex 131104 - whitepaper cloud architectuur innervate - hoe integreer je de ...
 
Migration Van Asp Naar Saa S Cloud En Waarom Versie 1
Migration Van Asp Naar Saa S Cloud En Waarom Versie 1Migration Van Asp Naar Saa S Cloud En Waarom Versie 1
Migration Van Asp Naar Saa S Cloud En Waarom Versie 1
 
Csn magazine 02
Csn magazine 02Csn magazine 02
Csn magazine 02
 
Cloud computing overzicht
Cloud computing overzichtCloud computing overzicht
Cloud computing overzicht
 
Cloud computing lunchsessie (v2)
Cloud computing lunchsessie (v2)Cloud computing lunchsessie (v2)
Cloud computing lunchsessie (v2)
 
Info sheet: Werkplek in de Wolken
Info sheet: Werkplek in de WolkenInfo sheet: Werkplek in de Wolken
Info sheet: Werkplek in de Wolken
 
Widw flyer
Widw flyerWidw flyer
Widw flyer
 
Informatiesessie to cloud or not to cloud
Informatiesessie to cloud or not to cloudInformatiesessie to cloud or not to cloud
Informatiesessie to cloud or not to cloud
 
Management van cloud-diensten nog zeer onvolwassen (2014)
Management van cloud-diensten nog zeer onvolwassen (2014)Management van cloud-diensten nog zeer onvolwassen (2014)
Management van cloud-diensten nog zeer onvolwassen (2014)
 
Het Datacenter en de Grenzen van Centralisatie
Het Datacenter en de Grenzen van CentralisatieHet Datacenter en de Grenzen van Centralisatie
Het Datacenter en de Grenzen van Centralisatie
 
Cloud UC Eskills Artevelde
Cloud UC Eskills ArteveldeCloud UC Eskills Artevelde
Cloud UC Eskills Artevelde
 
10 stappenplan
10 stappenplan10 stappenplan
10 stappenplan
 

More from Peter de Haas

20181127 de kracht van innovatie in educatie- vernieuwing - breinwave - pet...
20181127  de kracht van innovatie in educatie- vernieuwing - breinwave - pet...20181127  de kracht van innovatie in educatie- vernieuwing - breinwave - pet...
20181127 de kracht van innovatie in educatie- vernieuwing - breinwave - pet...Peter de Haas
 
20181108 abecon klantendag - vernieuwing - breinwave - peter de haas - incl...
20181108  abecon klantendag - vernieuwing - breinwave - peter de haas - incl...20181108  abecon klantendag - vernieuwing - breinwave - peter de haas - incl...
20181108 abecon klantendag - vernieuwing - breinwave - peter de haas - incl...Peter de Haas
 
20180614 abecon klantendag - kruip in de huid van - breinwave peter de haas...
20180614  abecon klantendag - kruip in de huid van - breinwave peter de haas...20180614  abecon klantendag - kruip in de huid van - breinwave peter de haas...
20180614 abecon klantendag - kruip in de huid van - breinwave peter de haas...Peter de Haas
 
20160414 abecon zorgdag inspiratiesessie - internet of things - peter de ha...
20160414  abecon zorgdag inspiratiesessie - internet of things - peter de ha...20160414  abecon zorgdag inspiratiesessie - internet of things - peter de ha...
20160414 abecon zorgdag inspiratiesessie - internet of things - peter de ha...Peter de Haas
 
Internet of Things en andere trends - Abecon zorgdag 2014 10-02 - breinwave -...
Internet of Things en andere trends - Abecon zorgdag 2014 10-02 - breinwave -...Internet of Things en andere trends - Abecon zorgdag 2014 10-02 - breinwave -...
Internet of Things en andere trends - Abecon zorgdag 2014 10-02 - breinwave -...Peter de Haas
 
CPAAI 20-9-2013 - Breinwave - the real speed of technology innovation and ho...
CPAAI 20-9-2013 - Breinwave - the real speed of technology innovation and ho...CPAAI 20-9-2013 - Breinwave - the real speed of technology innovation and ho...
CPAAI 20-9-2013 - Breinwave - the real speed of technology innovation and ho...Peter de Haas
 
De sr aadviseur-nr2-05-2013
De sr aadviseur-nr2-05-2013De sr aadviseur-nr2-05-2013
De sr aadviseur-nr2-05-2013Peter de Haas
 
7 12-2010 - UU - Microsoft Cloud Services - peter de haas -final
7 12-2010 - UU - Microsoft Cloud Services - peter de haas -final7 12-2010 - UU - Microsoft Cloud Services - peter de haas -final
7 12-2010 - UU - Microsoft Cloud Services - peter de haas -finalPeter de Haas
 
18 11-2010 - sogeti event - Microsoft Cloud Services - peter de haas
18 11-2010 - sogeti event - Microsoft Cloud Services - peter de haas18 11-2010 - sogeti event - Microsoft Cloud Services - peter de haas
18 11-2010 - sogeti event - Microsoft Cloud Services - peter de haasPeter de Haas
 
5 days since last paradigm shift microsoft cloud services peter de haas - 1...
5 days since last paradigm shift  microsoft cloud services peter de haas - 1...5 days since last paradigm shift  microsoft cloud services peter de haas - 1...
5 days since last paradigm shift microsoft cloud services peter de haas - 1...Peter de Haas
 
Nederland werkt online 25 5-2010 - microsoft online diensten en het nieuwe we...
Nederland werkt online 25 5-2010 - microsoft online diensten en het nieuwe we...Nederland werkt online 25 5-2010 - microsoft online diensten en het nieuwe we...
Nederland werkt online 25 5-2010 - microsoft online diensten en het nieuwe we...Peter de Haas
 
Microsoft | Unit4 | Capgemini - The Cloud Ecosystem 2010-2020
Microsoft | Unit4 | Capgemini - The Cloud Ecosystem 2010-2020Microsoft | Unit4 | Capgemini - The Cloud Ecosystem 2010-2020
Microsoft | Unit4 | Capgemini - The Cloud Ecosystem 2010-2020Peter de Haas
 
Capgemini Secure Infostructure Event Microsoft Online Strategie En Diensten...
Capgemini Secure Infostructure Event  Microsoft Online Strategie En Diensten...Capgemini Secure Infostructure Event  Microsoft Online Strategie En Diensten...
Capgemini Secure Infostructure Event Microsoft Online Strategie En Diensten...Peter de Haas
 
Interview: Innovaties Leiden Tot Efficienter Werken
Interview: Innovaties Leiden Tot Efficienter WerkenInterview: Innovaties Leiden Tot Efficienter Werken
Interview: Innovaties Leiden Tot Efficienter WerkenPeter de Haas
 
DDHS 2009 Microsoft Heads In The Cloud Feet On The Ground Peter de Haas...
DDHS 2009  Microsoft  Heads In The Cloud Feet On The Ground  Peter de Haas...DDHS 2009  Microsoft  Heads In The Cloud Feet On The Ground  Peter de Haas...
DDHS 2009 Microsoft Heads In The Cloud Feet On The Ground Peter de Haas...Peter de Haas
 
Kennisnet Microsoft Live @ Edu 9 2 2009 Ppt2 K3
Kennisnet  Microsoft Live @ Edu  9 2 2009 Ppt2 K3Kennisnet  Microsoft Live @ Edu  9 2 2009 Ppt2 K3
Kennisnet Microsoft Live @ Edu 9 2 2009 Ppt2 K3Peter de Haas
 
European Saas Forum - Microsoft - Peter de Haas - 18-11-2008
European Saas Forum - Microsoft - Peter de Haas - 18-11-2008European Saas Forum - Microsoft - Peter de Haas - 18-11-2008
European Saas Forum - Microsoft - Peter de Haas - 18-11-2008Peter de Haas
 

More from Peter de Haas (17)

20181127 de kracht van innovatie in educatie- vernieuwing - breinwave - pet...
20181127  de kracht van innovatie in educatie- vernieuwing - breinwave - pet...20181127  de kracht van innovatie in educatie- vernieuwing - breinwave - pet...
20181127 de kracht van innovatie in educatie- vernieuwing - breinwave - pet...
 
20181108 abecon klantendag - vernieuwing - breinwave - peter de haas - incl...
20181108  abecon klantendag - vernieuwing - breinwave - peter de haas - incl...20181108  abecon klantendag - vernieuwing - breinwave - peter de haas - incl...
20181108 abecon klantendag - vernieuwing - breinwave - peter de haas - incl...
 
20180614 abecon klantendag - kruip in de huid van - breinwave peter de haas...
20180614  abecon klantendag - kruip in de huid van - breinwave peter de haas...20180614  abecon klantendag - kruip in de huid van - breinwave peter de haas...
20180614 abecon klantendag - kruip in de huid van - breinwave peter de haas...
 
20160414 abecon zorgdag inspiratiesessie - internet of things - peter de ha...
20160414  abecon zorgdag inspiratiesessie - internet of things - peter de ha...20160414  abecon zorgdag inspiratiesessie - internet of things - peter de ha...
20160414 abecon zorgdag inspiratiesessie - internet of things - peter de ha...
 
Internet of Things en andere trends - Abecon zorgdag 2014 10-02 - breinwave -...
Internet of Things en andere trends - Abecon zorgdag 2014 10-02 - breinwave -...Internet of Things en andere trends - Abecon zorgdag 2014 10-02 - breinwave -...
Internet of Things en andere trends - Abecon zorgdag 2014 10-02 - breinwave -...
 
CPAAI 20-9-2013 - Breinwave - the real speed of technology innovation and ho...
CPAAI 20-9-2013 - Breinwave - the real speed of technology innovation and ho...CPAAI 20-9-2013 - Breinwave - the real speed of technology innovation and ho...
CPAAI 20-9-2013 - Breinwave - the real speed of technology innovation and ho...
 
De sr aadviseur-nr2-05-2013
De sr aadviseur-nr2-05-2013De sr aadviseur-nr2-05-2013
De sr aadviseur-nr2-05-2013
 
7 12-2010 - UU - Microsoft Cloud Services - peter de haas -final
7 12-2010 - UU - Microsoft Cloud Services - peter de haas -final7 12-2010 - UU - Microsoft Cloud Services - peter de haas -final
7 12-2010 - UU - Microsoft Cloud Services - peter de haas -final
 
18 11-2010 - sogeti event - Microsoft Cloud Services - peter de haas
18 11-2010 - sogeti event - Microsoft Cloud Services - peter de haas18 11-2010 - sogeti event - Microsoft Cloud Services - peter de haas
18 11-2010 - sogeti event - Microsoft Cloud Services - peter de haas
 
5 days since last paradigm shift microsoft cloud services peter de haas - 1...
5 days since last paradigm shift  microsoft cloud services peter de haas - 1...5 days since last paradigm shift  microsoft cloud services peter de haas - 1...
5 days since last paradigm shift microsoft cloud services peter de haas - 1...
 
Nederland werkt online 25 5-2010 - microsoft online diensten en het nieuwe we...
Nederland werkt online 25 5-2010 - microsoft online diensten en het nieuwe we...Nederland werkt online 25 5-2010 - microsoft online diensten en het nieuwe we...
Nederland werkt online 25 5-2010 - microsoft online diensten en het nieuwe we...
 
Microsoft | Unit4 | Capgemini - The Cloud Ecosystem 2010-2020
Microsoft | Unit4 | Capgemini - The Cloud Ecosystem 2010-2020Microsoft | Unit4 | Capgemini - The Cloud Ecosystem 2010-2020
Microsoft | Unit4 | Capgemini - The Cloud Ecosystem 2010-2020
 
Capgemini Secure Infostructure Event Microsoft Online Strategie En Diensten...
Capgemini Secure Infostructure Event  Microsoft Online Strategie En Diensten...Capgemini Secure Infostructure Event  Microsoft Online Strategie En Diensten...
Capgemini Secure Infostructure Event Microsoft Online Strategie En Diensten...
 
Interview: Innovaties Leiden Tot Efficienter Werken
Interview: Innovaties Leiden Tot Efficienter WerkenInterview: Innovaties Leiden Tot Efficienter Werken
Interview: Innovaties Leiden Tot Efficienter Werken
 
DDHS 2009 Microsoft Heads In The Cloud Feet On The Ground Peter de Haas...
DDHS 2009  Microsoft  Heads In The Cloud Feet On The Ground  Peter de Haas...DDHS 2009  Microsoft  Heads In The Cloud Feet On The Ground  Peter de Haas...
DDHS 2009 Microsoft Heads In The Cloud Feet On The Ground Peter de Haas...
 
Kennisnet Microsoft Live @ Edu 9 2 2009 Ppt2 K3
Kennisnet  Microsoft Live @ Edu  9 2 2009 Ppt2 K3Kennisnet  Microsoft Live @ Edu  9 2 2009 Ppt2 K3
Kennisnet Microsoft Live @ Edu 9 2 2009 Ppt2 K3
 
European Saas Forum - Microsoft - Peter de Haas - 18-11-2008
European Saas Forum - Microsoft - Peter de Haas - 18-11-2008European Saas Forum - Microsoft - Peter de Haas - 18-11-2008
European Saas Forum - Microsoft - Peter de Haas - 18-11-2008
 

Microsoft Cloud Services brochure nl versie - juni 2010

 • 1. Cloud Services Sneller kunnen reageren. Meer vrijheid. Meer keus.
 • 2. Wat is cloud computing? Niet langer een droom: cloud computing is nu binnen ons bereik. Zonder cloud De volgende logische stap in Waarom overwegen over te stappen Historische knelpunten in IT zakelijk computergebruik op het cloud-model? Waarom nu? Tekort aan Toegewezen IT-capaciteit capaciteit Belastings- prognose 'Cloud' is een veelgebruikt woord in de IT-wereld, dat Sneller kunnen reageren. Een cloud-model stelt u in staat effectiever op zakelijke uitdagingen te kunnen Teveel voor iedereen iets anders betekent. Gaat het over IT-capaciteit capaciteit webtoepassingen? Services die op het web worden reageren en zorgt ervoor dat uw medewerkers altijd gehost? Gecentraliseerde serverfarms en datacenters? toegang hebben tot kritieke bedrijfsgegevens, klanten, Of heeft men het over platforms voor het ontwikkelen en partners en elkaar, via praktisch elk apparaat en vanaf Vaste kosten uitvoeren van schaalbare toepassingen? praktisch elke locatie. Het resultaat is dat zij aan de meest voor IT-capaciteit kritieke zakelijke taken prioriteit kunnen geven. In feite kan de cloud voor al deze zaken worden gebruikt. Flexibeler gebruik van oplossingen. Er hoeft minder Tijd En voor nog veel meer. moeite te worden gestoken in het plannen en opbouwen van een overschot aan capaciteit in de IT-infrastructuur. IaaS, PaaS en SaaS: de kern van Het resultaat: minder beheertaken, minder onderhoud cloud computing en kortere implementatietijden. Daarbij komt nog het voordeel van grotere schaalbaarheid zodat pieken in Met cloud aanvragen gemakkelijker opgevangen kunnen worden. De cloud gaat over het leveren van services: Knelpunten opgelost Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) of Software as a Service (SaaS). Met andere Beheerde kosten. Vanuit financieel oogpunt gezien, kunt Toegewezen u kosten boeken als kapitaalkosten of als operationele Belastings- woorden: de cloud biedt een aantal oplossingen Geen tekort IT-capaciteit kosten, afhankelijk van wat uw bedrijf het beste uitkomt. aan capaciteit prognose die allemaal samenwerken, eigenlijk alsof het één IT-capaciteit computer betreft. Kleinere CO2-Footprint. Het gebruik van een IT- Vermindering van infrastructuur die niet fysiek aanwezig is op de werkplek overcapaciteit Mogelijke De cloud wordt ook wel de volgende logische stap in vermindering heeft het bijkomende voordeel dat u klimaatneutraler zakelijk computergebruik genoemd. Het gaat nu niet kunt werken doordat er minder hardware nodig is om van IT-capaciteit bij verminderde meer zozeer over het managen van de infrastructuur, systemen op de bedrijfslocatie te laten draaien. Werkelijke belasting belasting maar over het managen van informatie. Met cloud computing hebt u de beschikking over uw opslag, uw Maar zijn er ook risico's verbonden aan cloud computing? Tijd ontwikkelomgeving, uw toepassingen en uw beveiliging Wat betekent het voor uw rol als IT-beheerder in uw zodra u deze nodig hebt, allemaal gebaseerd op organisatie? Moet u de controle uit handen geven? Met informatietechnologie. de cloud services van Microsoft bieden we verrassende antwoorden op deze vragen. 2 3
 • 3. Wat zijn Microsoft cloud services? Cloud computing: de Microsoft-benadering. Microsoft cloud services betekenen vrijheid voor ondernemingen. De vrijheid om de technologie te gebruiken die u nodig hebt, waar en wanneer u maar wilt. De vrijheid om de laatste technologie te gebruiken, geboekt als kapitaalkosten of operationele kosten. De vrijheid om u te richten op uw bedrijfsactiviteiten en niet op het laten draaien van IT-systemen. Microsoft cloud services zijn uitbreidingen van Microsoft: ze bieden u de mogelijkheid de Microsoft- technologieën die u al kent en vertrouwt, ten volle te benutten, met een 'pay-as-you-go'-betalingsmodel. Voor een enkele afdeling of een wereldwijde organisatie. Wel of niet in het bedrijfspand, of misschien een combinatie van beide mogelijkheden, afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf. Microsoft cloud services zijn als hulpprogramma's van Microsoft, maar het gaat om meer dan het gebruik van tools. Het zijn de toepassingen die u kent, de platforms die u kent en een datacenterinfrastructuur, en deze werken allemaal samen in een geïntegreerd geheel. Het is Microsoft wanneer u het nodig hebt. Microsoft zoals u het wilt. 4 5
 • 4. Microsoft in de cloud: de cijfers. Microsoft cloud services: een nieuw model voor computergebruik binnen Lagere eigendomskosten Wat Microsoft cloud services kunnen betekenen voor uw 5 miljard bedrijven. Microsoft cloud services bieden u meer flexibiliteit in de het aantal minuten in financiering van uw ICT. Het is net als op een lichtknopje sleutelmedewerkers vergadering per jaar drukken: u hoeft niet de eigenaar te zijn van de De drie principes van de Microsoft- elektriciteitscentrale om de service te krijgen die u nodig IT-medewerkers: Benut de cloud om uw mogelijkheden uit strategie voor cloud computing. hebt. En wanneer er minder computercapaciteit op de te breiden en uw functie op te waarderen. Zorg voor actief werkplek nodig is, vermindert u ook het onderhoud en de beheer van hoogwaardige toepassingen op de werkplek; 1) Wel of niet in het bedrijfspand, of een operationele overhead, waaronder kosten voor hardware verplaats basistaken naar de cloud. combinatie van beide mogelijkheden, en faciliteiten. Tegelijkertijd vereenvoudigt en versnelt u de implementatie van toepassingen en hun updates. 3 tot 4 miljard afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf. Ontwikkelaars: Minder complexiteit. Richt uw aandacht op het aantal e-mails dat elke dag het schrijven van code, niet op het oplossen van knelpunten, wordt gefilterd voor meer dan 2) Services op enterpriseniveau zonder Sneller kunnen reageren en maak u geen zorgen over hoe u toepassingen voldoende 6 miljoen postvakken compromissen aan beschikbaarheid, schaalbaar moet maken. Microsoft cloud services bieden een dynamische betrouwbaarheid of veiligheid. infrastructuur waarmee u erop kunt vertrouwen dat u te allen tijde tegemoet kunt komen aan de behoeften, Informatiewerkers: De cloud als communicatiecentrum 3) Consistente gebruikservaring, mét zodra deze zich voordoen. Dat betekent dat uw voor het bedrijf. Gebruik krachtige programma's voor 1 miljard internetverbinding, op alle apparaten informatiewerkers van alles op de hoogte blijven en hun communicatie en samenwerking, zodat u in verbinding het aantal verificaties van of platforms. werk goed kunnen doen, ongeacht het apparaat waarop blijft met collega's en voorbereid bent op alle mogelijke Windows Live™ ID's per dag zij werken of waar ze dat doen. Uw ontwikkelaars kunnen zakelijke uitdagingen. zich bezighouden met het schrijven van code en zijn er De keuze is aan u zeker van dat hun producten efficiënt kunnen worden geïmplementeerd, omdat de benodigde infrastructuur Cloud services van Microsoft gaan over keuze vrijheid - altijd beschikbaar is. En uw organisatie als geheel kan een hybride model van computerbronnen op en rond de sneller en doeltreffender reageren, sneller de markt op 2 miljard werkplek, waarmee u zoveel of zo weinig als u wilt naar de komen met producten en daardoor concurrerender zijn. het aantal zoekopdrachten cloud kunt verplaatsen. op Bing per maand Het is niet 'alles of niets'. Integendeel: u kunt sommige taken Beschikbaarheid, veiligheid in uw eigen infrastructuur opnemen maar ook naar de en betrouwbaarheid op infrastructuur in de cloud verplaatsen. enterpriseniveau Microsoft cloud services biedt u het platform dat u U kunt uw bestaande IT-bronnen dus aanvullen met nodig hebt voor een robuuste infrastructuur voor cloud services op het web. En omdat toepassingen beschikbaar computing. Dankzij onze wereldwijde aanwezigheid, zijn op internet, kunt u ervoor zorgen dat gebruikers op alle onze voortdurende aandacht voor beveiliging en apparaten dezelfde gebruikservaring hebben. een serviceniveau-overeenkomst van 99,9 procent beschikbaarheid, met service en ondersteuning 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kunt u beschikken over een werkelijk bedrijfsklare infrastructuur. 6 7
 • 5. Wat biedt Microsoft? Met Microsoft cloud services bepaalt u zelf in welke De kracht van Microsoft cloud services ligt in gemakkelijke "Dankzij de flexibiliteit van Windows Azure kunnen we al onze aandacht richten verhouding u lokaal geïnstalleerde oplossingen en implementatie en gemakkelijk beheer. Daarmee kunt u op het bouwen en leveren van nieuwe functionaliteit voor onze klanten. Daarmee oplossingen in de cloud gebruikt. Kies voor hosting tegemoet komen aan veranderende behoeften op de versterken wij onze concurrentiepositie." door Microsoft of een Microsoft-partner en pas deze werkvloer en kunt u uw gebruikersbeleid centraal beheren verhouding aan als uw behoeften veranderen, ongeacht met behulp van één beheertoepassing. Andy Lapin | Director of Enterprise Architecture | Kelley Blue Book of het IaaS, SaaS, PaaS of een combinatie van deze drie mogelijkheden betreft. En omdat u voort kunt bouwen op de Microsoft- technologieën die uw organisatie al kent en gebruikt, Microsoft biedt u de juiste combinatie van kunt u uw kennis en al gedane investeringen optimaal IaaS, PaaS en SaaS: het aanbod technologieën, on-premise en in de cloud, op basis van benutten en kunt u uw bestaande identiteitssysteem gemakkelijk naar de cloud uitbreiden. van Microsoft cloud services wat u nodig hebt. Begin klein in de cloud of werk met ons of onze partners samen als u hybride oplossingen Het resultaat daarvan is dat u zich kunt richten op met ongeëvenaarde service en ondersteuning wenst. Infrastructure as a Service (IaaS) Software as a Service (SaaS) IT-strategie, met andere woorden op informatiebeheer, Met IaaS krijgt u infrastructuur en opslagcapaciteit Microsoft Online Services zijn on-demand toepassingen in plaats van op infrastructuur. op verzoek, om toepassingen en services te hosten, en services op abonnementsbasis, die uw eindgebruikers schalen en beheren. Met behulp van de datacenters een consistente ervaring bieden op allerlei verschillende Het Microsoft platform biedt keuzemogelijkheden aan de klant van Microsoft kunt u gemakkelijk en snel schalen apparaten. Windows Azure ® TM zodat u kunt voldoen aan de behoeften op het gebied van infrastructuur van uw gehele organisatie De Business Productivity Online Suite (BPOS) of van afzonderlijke afdelingen, op wereldwijd of levert extrabeveiligde, gehoste communicatie- en plaatselijk niveau. samenwerkingsprogramma's, waaronder Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Office Live virtualisatie Meeting en Microsoft Office Communications Online. Platform as a Service (PaaS) Cloud serv Het Windows Azure platform is een PaaS dat bestaat emises ices on-pr Exchange Hosted Services is een verzameling uit een besturingssysteem, een relationele database programma's waarmee uw organisatie beschermd is tegen en webservices die extra beveiligde connectiviteit spam en malware, en kan voldoen aan wettelijke vereisten en federatieve toegangscontrole voor toepassingen voor bewaring, waarmee gegevens kunnen worden Communicatie SaaS bieden. Als verzameling van on-demand services versleuteld om de vertrouwelijkheid te waarborgen en biedt het Windows Azure platform uw organisatie waarmee toegang tot e-mail wordt veiliggesteld tijdens en Samenwerking SaaS een vertrouwde ontwikkelomgeving, on-demand na noodsituaties. schaalbaarheid en zijn uw toepassingen sneller klaar voor gebruik. Microsoft Dynamics® CRM Online biedt oplossingen op Bedrijfstoepassingen SaaS het gebied van marketing, verkoop en klantenservice via Microsoft Office Outlook of een internetbrowser, zodat uw Opslag *PaaS eindgebruikers workflows efficiënt kunnen automatiseren en klantinformatie gecentraliseerd kunnen opslaan. Identiteit AD/Live ID IaaS Office Web Apps, binnenkort verkrijgbaar, bieden on- demand toegang tot de webversies van Microsoft Office- toepassingen, zoals Microsoft Word, Microsoft Excel en Client 8 Microsoft PowerPoint. 9
 • 6. Proofpoints Is Microsoft de juiste keuze? Hier is het bewijs. Technische innovatie Microsoft is al lange tijd actief in de cloud en doet grote investeringen in innovaties die de technologie verder zullen brengen. Met voortdurende verdere toevoegingen en aanpassingen aan de technologie is de geschatte investering in de cloud-omgeving al miljarden dollars hoog en dat is nog maar het begin. Dit is betrokkenheid op een enorme schaal. Ons ecosysteem van ontwikkelaars en partners Duizenden bedrijven over de hele wereld leveren software, services en ondersteuning die waarde toevoegen aan uw investering in Microsoft-producten. Miljoenen ontwikkelaars De lange gestage opmars van Microsoft cloud services over de hele wereld schrijven code voor Microsoft platforms en nog veel meer van hen zullen gebruik gaan maken van Microsoft cloud computing, dankzij onze ondersteuning voor interoperabiliteit met oplossingen van andere leveranciers. Daarom is er geen andere leverancier van cloud computing die ontwikkelaars en hun toepassingen kan ondersteunen zoals Microsoft dat doet. Windows Live Messenger Beveiliging en betrouwbaarheid Windows Update (7 jaar) (6 jaar) De Microsoft cloud infrastructuur en security teams hosten 5 miljard 2 miljard (9 jaar) > e-mails/dag en beheren meer dan 200 Microsoft-services en portals (11 jaar) 2 20 milj. actieve vergaderminuten/ gebruikers jaar. en leveren daarmee vertrouwde online services, 24 uur miljard (11 jaar) > 320 query's/mnd. per dag, 7 dagen in de week. Hoe vertrouwd? Microsoft Windows Live milj. actieve Hotmail (12 jaar) Grootste gebruikers datacenters beschikken over de beveiligingscertificeringen niet-ICP/IP cloud SAS 70 en ISO 27001, die worden gecontroleerd door een (13 jaar) service x100 milj. gebruikers onafhankelijke instantie. 550 milj. gebruikers/ (15 jaar) > maand. 450 milj. Innovatie, schaalbaarheid en betrouwbaarheid in de cloud. actieve gebruikers 10 11
 • 7. Partners Bouw voort op de kracht van uw Partner-relaties. De gehele of gedeeltelijke verplaatsing van uw on- premise IT-omgeving naar een cloud-omgeving hoeft niet al te ingewikkeld te zijn. Het hangt allemaal af van uw behoeften en uw huidige IT-architectuur. Microsoft-partners kunnen helpen. Microsoft werkt voortdurend met zijn uitgebreide partner- ecosysteem van onafhankelijke softwareleveranciers en systeemintegratiebedrijven aan het ontwikkelen van een overtuigend aanbod SaaS-, IaaS- en PaaS-oplossingen die aansluiten op de meest uiteenlopende zakelijke behoeften. Of u nu partners nodig hebt voor ondersteuning in de transitie, het benutten van hun hosted services, of gebruik wilt maken van hun gespecialiseerde toepassingen of maatwerk oplossingen, Microsoft helpt ervoor te zorgen dat onze partners een doorslaggevende bijdrage aan uw onderneming kunnen blijven leveren en aan de visie van Microsoft op cloud computing. Met bijna 9000 Microsoft partners die wereldwijd cloud services aanbieden, worden er elk jaar zelfs meer dan 1 miljard consumenten en 20 miljoen zakelijke klanten bereikt. Vind een partner op pinpoint.microsoft.com. 12 13
 • 8. Volgende stappen Hoe kunnen Microsoft cloud services uw onderneming sterker maken? Lees er nu meer over. Vraag het ons Stel vragen over cloud services van Microsoft aan uw Microsoft-vertegenwoordiger. Vraag het uw Microsoft-partner Bespreek met uw Microsoft-partner hoe zij u kunnen helpen de juiste beslissingen ten aanzien van cloud computing te nemen voor uw organisatie. Vind een partner op pinpoint.microsoft.com. Meer informatie Lees meer over de voortdurende inspanningen van Microsoft voor de ontwikkeling van cloud computing, waaronder onze investering in zeer veilige datacenters en onze bijdragen aan een duurzaam milieu op www.microsoft.com/cloudservices. Patrick Hines, technologist 14 15
 • 9. Een betere cloud-oplossing bouwen met onze partners Cloud Services