Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Green Experience

1,227 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Green Experience

 1. 1. GREEN EXPERIENCE<br />6 september 2011<br />Samen werken aan een duurzame wereld!<br />
 2. 2. INHOUDSOPGAVE<br /><ul><li>Voorstellen
 3. 3. Doel van het project
 4. 4. Activiteiten
 5. 5. Omschrijving projecten
 6. 6. Oeganda
 7. 7. Thailand
 8. 8. India
 9. 9. Kameroen
 10. 10. Financiën
 11. 11. Fondsenwervende activiteiten
 12. 12. Veiligheid
 13. 13. Begeleiding
 14. 14. Selectie procedure
 15. 15. Eerdere ervaringen
 16. 16. Vragen van studenten en ouders/verzorgers</li></li></ul><li>VOORSTELLEN<br /><ul><li>De GroeneCampus
 17. 17. StichtingCommundo
 18. 18. Ministerie van BuitenlandseZaken: SBOS (SubsidiefaciliteitBurgerschapen Ontwikkelingssamenwerking)</li></li></ul><li>DOEL VAN PROJECT<br /><ul><li>Natuur en gezonde leefomgeving (opleidingen DGC) in relatie tot armoedebestrijding
 19. 19. Brug slaan tussen jongeren in ontwikkelingslanden en onze jongeren
 20. 20. Persoonlijke ontwikkeling
 21. 21. Kennismaking met andere culturen
 22. 22. Praktische vaardigheden opdoen
 23. 23. Gedragsveranderingt.a.v. duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking (SBOS)</li></ul>3 wekennaarOeganda, Thailand, India of Kameroen<br />60 studenten per jaar, 15 studenten per groep<br />
 24. 24. ACTIVITEITEN<br /> 10 wekenblokstage, bestaandeuit:<br />Voorbereiding:<br /><ul><li>+/- 3 weken
 25. 25. Trainingen
 26. 26. Fondsenwerving</li></ul>Stage in het buitenland:<br /><ul><li>+/- 3 weken</li></ul>Gedragsveranderendeactiviteiten:<br /><ul><li>+/- 4 weken
 27. 27. Elkestudent bereikt direct 75 anderepersonen
 28. 28. Door middel van presentatie, voorlichtinggeven, enz.</li></ul>Eventueel de mogelijkheidomaantesluitenbijleeronderneming<br />
 29. 29. FASERING ACTIVITEITEN 2011-2012<br /> Blokstage november/december/januari *<br /><ul><li>Thailand
 30. 30. India</li></ul> Blokstage februari/maart/april **<br /><ul><li>Thailand
 31. 31. Oeganda
 32. 32. Kameroen</li></ul> * Studenten 3.2 – 4.3<br /> ** Studenten 4.2<br />*** Studenten 4.4 / 3.3 in overleg met mentor en teamleiding<br />
 33. 33. OEGANDA<br />Projecten The Mutuba Bridge: <br />Royal Bark Cloth Designs<br /><ul><li>Productieduurzaammateriaal: boombast</li></ul>Jane GoodallInstitute<br /><ul><li>Natuurbehoudi.c.m. bevorderinglevensonderhoudlokalegemeenschappen</li></ul>Kinderenvan Uganda<br /><ul><li>Verbeteren leven van Oegandese kinderen</li></li></ul><li>THAILAND<br />Doel project Bring the Elephant Home:<br /><ul><li>Creërenvan olifanten jungle
 34. 34. Zorgendat het project zelfvoorzienendwordt
 35. 35. Creëreneducatiecentrumt.b.v. natuur- en wildlife bescherming</li></li></ul><li>THAILAND<br />Werkzaamheden:<br /><ul><li>Plantenen verzorgen van bomen
 36. 36. Werkenin boomkwekerij
 37. 37. Bouwwerkzaamheden
 38. 38. Helpenbijvragen over natuur en wildlife bescherming</li></li></ul><li>
 39. 39. INDIA<br />Dhr. Keesv.d. Klundert<br />Frank Verkroost<br /><ul><li>Project: BalAnand/ Umang</li></li></ul><li>ZORGBOERDERIJ UMANG<br />
 40. 40. BAL ANAND/UMANG(FILMIMPRESSIE INDIAREIS 2010)<br />
 41. 41. KAMEROEN<br />
 42. 42. BATOURI<br /><ul><li>West-Afrika
 43. 43. Kameroen
 44. 44. Oost-Kameroen
 45. 45. Provinciehoofdstad Bertoua
 46. 46. Aantal inwoners 55.682</li></li></ul><li>PROJECT HYGIËNE<br /><ul><li>Veel huisvuil op straat
 47. 47. Wat hiermee te doen?
 48. 48. Samen met lokale jongeren op zoek naar oplossingen voor dit probleem!
 49. 49. Lessen hygiëne en gezonde voeding geven op basisscholen.</li></li></ul><li>PROGRAMMA<br /><ul><li>Dag 1 Aankomst Yaounde, bezichtig stad
 50. 50. Dag 2 Busreis naar Batouri
 51. 51. Dag 3 Acclimatiseren & kennismaken
 52. 52. Dag 4 t/m 6Werken aan project
 53. 53. Dag 7 en 8 Trektocht naar rivier met lokale jeugd (zelf vis vangen, bereiden en opeten)
 54. 54. Dag 9 Voorbereiden lessen basisschool
 55. 55. Dag 10 Lessen geven op basisschool
 56. 56. Dag 11 Uitwisseling lokale landbouwschool
 57. 57. Dag 12 Meewerken op bedrijfjes van agrarische studenten
 58. 58. Dag 13 Bezoeken goudmijnen + lokale markt
 59. 59. Dag 14 t/m 16 Werken aan project
 60. 60. Dag 17 Afscheidsfeest
 61. 61. Dag 18Busreis naar Yaounde
 62. 62. Dag 19 Excursies omgeving Yaounde
 63. 63. Dag 20 Souvenirs kopen op lokale markt Yaounde
 64. 64. Dag 21 Aankomst Nederland</li></li></ul><li>TREKTOCHT NAAR RIVIER<br /><ul><li> Met motors naar rivier
 65. 65. Bivak opslaan aan de rivier
 66. 66. ‘s avonds eigen vis vangen en bakken
 67. 67. Kanotochten over de rivier
 68. 68. Samen met lokalen jongeren verhalen uitwisselen bij kampvuur</li></li></ul><li>VERVOERSMIDDELEN<br />
 69. 69. STRAATBEELD<br />
 70. 70. FINANCIERINGSPLAN<br /><ul><li>Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS) 60%
 71. 71. De Groene Campus 15%
 72. 72. Eigen bijdrage studenten 25%</li></ul>Eigen bijdrage per student: € 1100 euro<br />(reiskosten, verzekering, visum, vaccinaties, lokale reis verblijfskosten, organisatiekosten, materiaal kosten)<br />
 73. 73. FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN<br /><ul><li>Mogelijkheid tot zoeken van sponsoren (bedrijven)
 74. 74. Kan groot gedeelte van de kosten dragen
 75. 75. Draagt bij aan competenties student
 76. 76. Verdeelsleutel sponsorgeld (minimaal €1000 euro/student)
 77. 77. 50% project – 50% eigen reiskosten</li></li></ul><li>VEILIGHEID<br /><ul><li>Reisadviezen van Ministerie van Buitenlandse Zaken
 78. 78. Goede contacten met Nederlandse expats en ngo’s</li></li></ul><li>BEGELEIDING<br /><ul><li>2 medewerkers van De Groene Campus begeleiden de studenten per project
 79. 79. Vanuit de verschillende landen zijn er lokale organisaties die de inhoudelijk projecten begeleiden</li></li></ul><li>SELECTIE PROCEDURE 1E RONDE<br /><ul><li>Inleveren inschrijfformulier voor 12 september a.s.
 80. 80. Na aanmelding schrijven motivatiebrief inleveren voor 19 september.
 81. 81. Voorkeur project en motivatie
 82. 82. Wat kun je betekenen voor project
 83. 83. Wat kun je betekenen voor groep
 84. 84. Ideeën fondsenwerving
 85. 85. Ideeën gedrag veranderende activiteiten
 86. 86. Eigen leerdoelen
 87. 87. Selectiecommissie bepaald mede op basis van motivatiebrieven wie kan deelnemen aan welk project. Ook wordt advies van mentoren gevraagd.
 88. 88. Uitslag wordt voor 1 oktober a.s. bekend gemaakt</li></li></ul><li>EERDERE ERVARINGEN<br /><ul><li>Arjan van den Heuvel
 89. 89. D4.3</li></li></ul><li>VRAGEN?<br />www.greenexperience.eu<br />

×