คู่มืองาน Excell เรื่องการทำเกรดเฉลี่ยนักเรียน

23,336 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
23,336
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
143
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มืองาน Excell เรื่องการทำเกรดเฉลี่ยนักเรียน

  1. 1. คู่มือการคิดเกรดเฉลี่ยโดยโปรแกรม Microsoft Excel จัดทาโดย นายกิติกร แสวงหา 53010516033 นายเนติรัฐ ธรรมประชา 53010516042 นายนพพร ภู่ศรีพงษ์ 53010516039 นายคีรี เสมอภาค 53010516006 นางสาวจิราพร พรหมลิ 53010520007 ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. 2. คานา คู่มือนี้จัดขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้โปรแกรมในด้านอื่นๆ ที่ นอกเหนือจากการพิมพ์งานปกติ ดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงได้จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการคิดเกรดเฉลี่ยนี้เพื่อให้ผู้ ศึกษาเข้าใจวิธีการการคิดเกรดเฉลี่ยได้ง่ายขึ้น หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ผู้จัดทา
  3. 3. คู่มือการคิดเกรดเฉลี่ยโดยโปรแกรม microsoft excel 1. ก่อนอื่นต้องจัดทาแบบฟอร์มให้เรียบร้อยเสียก่อน 2. จากนั้นจึงใส่น้าหนักของแต่ละกลุ่มสาระ จนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ 3. การคิดคานวณเกรดเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน เราต้องใช้ผลรวมของน้าหนักของทุกสาระวิชา เรานา ผลรวมไปไว้ที่ 20 4. คลิกที่ 20 และพิมพ์ =SUM(C7:J7) เพื่อรวมน้าหนักของทุกสาระวิชา ไว้ที่นี่ 5. การคานวณ ค่าเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคน ต้องเอาเกรดในแต่ละ สาระ คูณ กับ น้าหนักเสียก่อน แล้วจึงนาไปบวกกัน และหารด้วยน้าหนักทั้งหมด 6. คลิกที่ช่อง K8 ซึ่งจะเป็นเกรดเฉลี่ยของนักเรียนคนที่ 1 7. พิมพ์ในช่อง แถบสูตร หรือ formula bar ดังนี้ =IF(C8<>"",((C8*$C$7)+(D8*$D$7)+(E8*$E$7)+(F8*$F$7)+(G8*$G$7)+(H8*$H$7)+(I8*$I$ 7)+(J8*$J$7))/$O$2,"")
  4. 4. 8. จากสูตร เรากาหนด ให้น้าหนักของทุกวิชา (ตั้งแต่ C7 ถึง J7) และผลรวมของน้าหนัก (O2) เป็นการ อ้างอิงเซลแบบ absolute referencing นั่นคือใส่ $ ข้างหน้าแถวและคอลัมน์ เพื่อล็อคไม่ให้เคลื่อนที่ เมื่อมีการลาก คัดลอกข้อมูล 9. เนื่องจากเราต้องการกันพื้นที่เอาไว้ 40 คน โดยการใส่สูตรล่วงหน้า จึงต้องมีการ ตรวจสอบก่อนว่า มีการเติมข้อมูลหรือยัง ในตัวอย่างนี้ เราเช็คที่เกรดของวิชาแรกของแต่ละคน ถ้ามีการเติมก็ให้คิด คะแนนเฉลี่ย ถ้ายังไม่เติม ก็แสดงว่าแถวนั้น ๆ ไม่มีคะแนน ก็ไม่จาเป็นต้องคิดคะแนน 10. คลิกที่ ปุ่ม Auto Fill ที่มุมล่างของ K8 เพื่อลาก คัดลอกสูตรใน Cell K8 นี้ 11. ลากเพื่อคัดลอกไปจนถึง K47 จะได้ทั้งหมด 40 คน 12. จากนั้นให้กรอกข้อมูลของนักเรียน แต่ละคน ก็จะได้คะแนนเฉลี่ยท้นทีเมื่อกรอกคะแนนเสร็จ

×