Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De kern

278 views

Published on

Voor mijn website

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De kern

  1. 1. Effectief leiderschap 2.0Balans tussen persoon en bedrijf 1
  2. 2. Als je niet in balans bentmet je bedrijf wordt je een draaikont! 2
  3. 3. Greg SmithGreg Smith van Goldman Sachs open ontslagbrief: – “I have always taken a lot of pride in advising my clients to do what I believe is right for them, even if it means less money for the firm. This view is becoming increasingly unpopular at Goldman Sachs.”Geen balans meer tussen veranderende cultuur en eigen waarden en normen. 3
  4. 4. Identiteitsmodel voor mens en bedrijf Inzicht in identiteitsmodel essentieel om goede balans te kunnen vinden 4
  5. 5. In balans als….. Datgene WAT je doet, HOE jehet doet en jouw WAARDEN inevenwicht is met datgene WAT je moet doen, WAT van jeVERWACHT wordt op basis van de WAARDEN van de organisatie. 5
  6. 6. Resultaat ‘groot leiderschapsonderzoek’ Androgyne managers krijgen de hoogste waardering.  Iemand die krachtig de lijnen uitzet  Is bereid risico’s te nemen  Maar is ook hartelijk, begripvol en ondersteunend  Is stimulator en mentor WELKE TYPE BEN JIJ? WAT MAAKT JOU UNIEK?Bron: Ir. T. (Tonnie) Lalkens 6
  7. 7. 7
  8. 8. WWW.WATMAAKTUNIEK.NL 8

×