Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Optimum voorstellingen juni 2007

PowerPoint-presentatie ter ondersteuning van de voorstellingen Optimum (economieboeken voor het gemeenschapsonderwijs)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Optimum voorstellingen juni 2007

 1. 2. Voorstelling Optimum-reeks <ul><li>Nieuwe leerplannen </li></ul><ul><li>Leerwerkboeken Optimum </li></ul><ul><li>Structuur van de leerwerkboeken </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Handleiding </li></ul><ul><li>Methodesite </li></ul><ul><li>Overzicht Optimum-titels </li></ul>
 2. 3. Voorstelling Optimum-reeks <ul><li>Nieuwe leerplannen </li></ul><ul><li>Leerwerkboeken Optimum </li></ul><ul><li>Structuur van de leerwerkboeken </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Handleiding </li></ul><ul><li>Methodesite </li></ul><ul><li>Overzicht Optimum-titels </li></ul>
 3. 4. Nieuwe leerplannen <ul><li>Leerplanontstoffing om interactief te kunnen werken </li></ul><ul><li>Leerplanontstoffing om nadruk te kunnen leggen op competenties </li></ul><ul><li>Overlappingen tot minimum beperkt </li></ul><ul><li>Nadruk ligt op probleemoplossend denken, ervaringsgerichte aanpak en variatie in didactische aanpak </li></ul><ul><li>Leerstof 1stee graad een smaakmaker om in de 2de graad bewust voor economie / handelsrichting te kiezen. </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 4. 5. Voorstelling Optimum-reeks <ul><li>Nieuwe leerplannen </li></ul><ul><li>Leerwerkboeken Optimum </li></ul><ul><li>Structuur van de leerwerkboeken </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Handleiding </li></ul><ul><li>Methodesite </li></ul><ul><li>Overzicht Optimum-titels </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Nieuwe leerwerkboeken Optimum </li></ul><ul><li>In overleg met de pedagogische begeleiding </li></ul><ul><li>Alle leerinhouden en doelstellingen gerealiseerd </li></ul><ul><li>In de filosofie van de nieuwe leerplannen </li></ul><ul><ul><li>Interactief werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Variatie in werkvormen </li></ul></ul><ul><ul><li>Activerende werkvormen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertrekken vanuit onderzoeksvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Uitbreiding van het Optimum-gamma (bso) </li></ul>Leerwerkboeken Optimum
 6. 7. Voorstelling Optimum-reeks <ul><li>Nieuwe leerplannen </li></ul><ul><li>Leerwerkboeken Optimum </li></ul><ul><li>Structuur van de leerwerkboeken </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Handleiding </li></ul><ul><li>Methodesite </li></ul><ul><li>Overzicht Optimum-titels </li></ul>
 7. 8. Structuur van de leerwerkboeken <ul><li>Vaste structuur Optimumboeken </li></ul><ul><ul><li>Wat zul je leren? </li></ul></ul><ul><ul><li>Info & analyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Kernleerstof </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat-en-hoe-overzicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Oefeningen </li></ul></ul>
 8. 14. Voorstelling Optimum-reeks <ul><li>Nieuwe leerplannen </li></ul><ul><li>Leerwerkboeken Optimum </li></ul><ul><li>Structuur van de leerwerkboeken </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Handleiding </li></ul><ul><li>Methodesite </li></ul><ul><li>Overzicht Optimum-titels </li></ul>
 9. 15. Lesfiches <ul><li>Logo in de marge </li></ul><ul><li>Opfrissen van basisvaardigheden </li></ul><ul><li>In de klas of thuis </li></ul><ul><li>Bv. procentberekening, tekstanalyse, grafieken interpreteren … </li></ul><ul><li>In de handleiding en op de methodesite </li></ul>
 10. 16. Voorstelling Optimum-reeks <ul><li>Nieuwe leerplannen </li></ul><ul><li>Leerwerkboeken Optimum </li></ul><ul><li>Structuur van de leerwerkboeken </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Handleiding </li></ul><ul><li>Methodesite </li></ul><ul><li>Overzicht Optimum-titels </li></ul>
 11. 17. Handleiding <ul><li>Ingevuld werkboek </li></ul><ul><li>Didactische tips (o.a. alternatieve werkvormen) </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Differentiatie- en/of verdiepingsopdrachten </li></ul>
 12. 18. Voorstelling Optimum-reeks <ul><li>Nieuwe leerplannen </li></ul><ul><li>Leerwerkboeken Optimum </li></ul><ul><li>Structuur van de leerwerkboeken </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Handleiding </li></ul><ul><li>Methodesite </li></ul><ul><li>Overzicht Optimum-titels </li></ul>
 13. 19. Methodesite <ul><li>Www.optimumsite.be </li></ul><ul><li>Extra oefeningen </li></ul><ul><li>Extra teksten, grafieken, tabellen … </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Beveiligd leerkrachtengedeelte </li></ul><ul><li>Op dit moment: proefmateriaal (melding via www.kroniekblog.be) </li></ul>
 14. 20. Voorstelling Optimum-reeks <ul><li>Nieuwe leerplannen </li></ul><ul><li>Leerwerkboeken Optimum </li></ul><ul><li>Structuur van de leerwerkboeken </li></ul><ul><li>Lesfiches </li></ul><ul><li>Handleiding </li></ul><ul><li>Methodesite </li></ul><ul><li>Overzicht Optimum-titels </li></ul>
 15. 21. Overzicht Optimum-titels
 16. 22. Overzicht Optimum-titels
 17. 23. Overzicht Optimum-titels

×