Diogen pro kultura

1,007 views

Published on

Published in: Education, Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diogen pro kultura

  1. 1. 1
  2. 2. Izdavačka kuća DHIRA iz Kusnachta, Švajcarska realizirala značajan projekat ANTOLOGIJE PJESAMA „PJESNICI ZA MIR U SVIJETU“, 3.dio PJESNICI IZ 25 DRŽAVA SVIJETAU izdanju Izdavačke kuće DHIRA iz Kusnachta, Švajcarska upravo je, na engleskom jeziku,objavljena knjiga Antologije pjesama “PJESNICI ZA MIR U SVIJETU”- 3. Dio. Prva dva dijelasu do sada objavljena u Izdanju STEPHEN GILL WORLD ACADEMY iz Cornwalla (Ontario),Kanada. Ko-urednici knjige su: književnik i freelance novinar Sabahudin Hadžialić iz Sarajeva,Bosna i Hercegovina i književnik Dr. Ram Sharma iz Meeruta, Indija (urednik prva dva izdanjaAntologije).Izdvajamo iz predgovora književnika Sabahudina Hadžialića:” SJEĆANJE JE VJEČNOST Kako imati povjerenje u pjesnike? Kako vjerovati njihovim riječima? Kako se soloniti na njihove misli?” Lako, veoma lako: samo pogledajte u njihove živote i ponašanja kako bi bili u mogućnostirazdvojiti one sa ispraznim riječima od onih sa ispunjenim životom. No, imajući I ispred sebepoeziju iz različitih kultura a istovremeno sa istim ciljem je dragocjeni dar. Biti dijelomPJESNIKA ZA MIR U SVIJETU” je čast ne samo za urednike ove knjige, ali i takoñer zapjesnike koji nam predočiše svoju priču. Priču? Da, priču koja sadrži poruku koja ide iza mislisamih. Poruku koja ide iza riječi. Poruku koja ide ka poeziji i miru. Stvarnom. Imajući na umuda je književnost umjetnost riječi, u ovoj knjizi možete pronaći umjetnost usmjerenu jednomcilju: razumijevanju. Razumijavenja ljubavi i života, iznad svega…Mir ispunjen umjetnošću kojise izlijeva pred nas u stihovima pjesnika koji bi željeli objediniti različitosti meñu njima – krozzajedničku opstojnost. Ne samo u knjizi, ali i takoñer u dijeljenju takozvane, naše, zajedničkebudućnosti trenutne prošlosti. Kako? Dok čitate poeziju pronaći ćete različitosti unutar stihova,promišljanja, rime, refleksija i usmjeravanja, ali…Pronaći ćete osjećaj humanosti, osjećaj dasmo svi mi – smrtnici. Ali naše pjesme nisu. Neke od njih to mogu i biti, ali ove, zastupljene u ovojknjizi nisu. Pjesme u ovoj knjizi nose pozitivnu poruku – ljubavi, života i dobrih djela. Kao Ko-urednik ovog izdanja, ponosan sam biti dijelom ove poruke. Zbog čega? Da je vežem sasjećanjem. Za vječnost mira i razumijevanja. Za one dobre.”Dr. Ram Sharma je u predgovoru napisao sljedeće: “ LJUBAV, KAO JEZIK SVIH VRSTA OVOGA UNIVERZUMAPoezija je jezik srca i počinjenteći uz ritam srca. Wiliam Wodsworth je to nazvao “spontanoprelijevanje snažnih osjećanja”. To je odušak naših osjećanja, emocija i strasti. Poezija leti nanevidljivim krilima mašte. Sri Aurobindo je napisao u svome eseju: “Suština poezije”: 2
  3. 3. “Zadovoljstvo, svakako, očekujemo od poezije kao i od ostalih oblika umjetnosti, ali vanjskaosjećajnost i čak unutrašnje maštovito zadovoljstvo su samo prvi elementi, pročišćeni sa ciljemda susretnu najviše zahtjeve inteligencije, kroz maštovitost i uho, oni moraju još čvršće bitipojačani unutar valstite prirodnosti koja mora biti čak i iznad njihovih vlastitih najplemenitijihnivoa.”Naš Svijet prolazi kroz turbulentan period. Svugdje je prisutan haos i mrak i u ovom ambijentupoezije može biti tračak nade. Predočio sam misao kroz naziv ovog izdanja poezije: PJESNICIZA MIR U SVIJETU”- Kreiraćemo mir kroz našu maštovitu osjećajnost. Iako je ovo naporan putja pokušavam učiniti neumornim napore kroz ovaj, i treći dio knjige. Ubrali smo mnoštvocvijeća širom svijeta kako bi raširili aromatični miris mira. Svi smo mi cvijeće Najvećeg,različitih veličina, različitih boja, različitih godišnjih doba ali namjera je jedna – da širimoaromatični miris mira i da širimo sreću. Cilj pisanja poezije bi trebalo da bude predlaganjemoralnih načela i kreiranje zdravog osjećanja prosvjetljenosti, spokoja i vedrine.Svi mi smo suočeni sa različitim problemima širom Svijeta i izgleda da bi naša primarna brigamorala biti da budemo više objektivni, da budemo više realni kako bi bili u mogućnosti da širimoovaj svježi povjetarac maštovitosti. Želio bih zahvaliti gosp. Sabahudinu Hadžialiću za pružanjemogućnsoti da napišem predgovor za ovo izdanje. Nemam riječi kojima bih mogao izraziti zanapor koji je globalnog značaja. Takoñer se zahvaljujem i svim različitim cvjetovima koji suraširili njihovu poruku ljubavvi i mira. Nadam se da će ovo poetsko izdanje biti prekretnica napolju poezije. Ljubav je svjetski jezik – ljubav je jezik svih vrsta ovoga Univerzuma. Nadam se daćemo biti u mogućnosti širiti ljubav širom svijeta.”Knjiga je objavljena na 430 stranica u tvrdom povezu i štampana u cjelosti u izdanjuIzdavačke kuće DHIRA, Kusnacht, Švajcarska, u saradnji sa DIOGEN pro kulturamagazinom iz Sarajeva & Bugojna, Bosna i Hercegovina i podršku Stephen Gill World PeaceAcademy, Cornwall, Ontario, Canada. Grafički dizajn i naslovnicu knjige je uobličio StevoBasara, grafički dizajner iz Edmontona, Kanada.Pjesnikinje i pjesnici koji su predstavljeni u knjizi:Agron Tufa, Albanija; Al Amraoui Mohammed, Maroko; Ali F. Bilir; Turska;Alma Fazil Obad, Bosna i Hercegovina; Angelos Ioannou, Grčka; Aron Baretić,Hrvatska; Athanase Vantchev de Thracy, Francuska; Dalila Krasnić, Bosna iHercegovina; David Cooke, Velika Britanija; Diti Ronen, Izrael; Ram Sharma,Indija; Duška Vrhovac, Srbija; Eftichia Kapardeli, Grčka; Ekrem Ajruli,Makedonija; Elizabeta Stojanovska, Makedonija; Elvis Huremović, Bosna iHercegovina; Ena Kožo, Bosna i Hercegovina; Georges Drano, Francuska;Giuseppe Napolitano, Italija; Goran Vrhunc, Bosna i Hercegovina; GustavoVega, Španija; Ibrahim Spahić, Bosna i Hercegovina; Inda Mulaahmetović,Bosnaa i Hercegovina; Irena Marić, Bosna i Hercegovina; Ivo Mijo Andrić,Hrvatska; Ivona Jukić, Bosna i Hercegovina; Jasmin Hasanović, Bosna iHercegovina; Jennifer Greene, SAD; Jeton Kelmendi, Albanija; Jovan Mihajlo, 3
  4. 4. Srbija; James Brandenburg, SAD, Koketso Marishane, Južna Afrika; LjiljanaCrnić, Srbija; Ljubica Vukov Davčik, Srbija; Majo Danilović, Srbija; MarinaKljajo Radić, Bosna i Hercegovina; Mexhid Mehmeti, Kosovo; Milan Stančić,Bosna i Hercegovina; Mirjana Bulatović, Srbija; Mirjana Marinković; Srbija;Mirza Okić, Bosna i Hercegovina; Mirzeta Memišević, Bosna i Hercegovina;Naida Hrustemović, Bosna i Hercegovina; Soheil Najm, Irak; Nicole DranoStamberg, Francuska; Nihad Mešić River, Bosna i Hercegovina; NinaMalinovski, Danska; Norton Hodges, Velika Britanija; Patrick Sammut, Malta;Radmilo V. Radovanović, Bosna i Hercegovina; Rajko Glibo, Hrvatska; RomanKissiov, Bugarska; Sabahudin Hadžialić, Bosna i Hercegovina; Samir Tahirović,Bosna i Hercegovina; Samira Begman, Švajcarska; Sanela Kuko-Hasović, Bosnai Hercegovina; Sanja R. Petrović, Srbija; Sergey Shcheglov, Rusija; ShaipEmërllahu; Makedonija; Shernaz Wadia, Indija; Srñan Mršić, Bosna iHercegovina; Susan Bright, SAD; Tatjana Debeljački, Srbija; Thór Stefánsson,Island; Valerio Orlić, Hrvatska; Veselin Dželetović, Srbija; Zoran Matić Mazos,Srbija; Žarko Milenić, Bosna i Hercegovina; Irene Vallone, Italija; BarbaraBračun, Hrvatska i Milica Jeftimijević Lilić, Srbija.Knjiga se može naručiti na E-mail: alternativanuova@gmail.com po cijeni od 15 Eura plus poštarinaširom Svijeta. Rok isporuke do 25 dana od dana narudžbe.U dodatku naslovnica. Publishing house DHIRA, from Kusnacht, Switzerland have realized significant project 4
  5. 5. POETS FOR WORLD PEACE (An anthology of poems) Vo.3. POETS FROM 25 COUNTRIES FORM ALL OVER THE WORLDRespectable,Within the edition of Publishing house DHIRA, Kusnacht, Switzerland has just realized andpublished, in English language, Anthology of poems “POETS FOR WORLD PEACE” – Vol.3.First two editions have been published within the dition of STEPHEN WILL WORLDACADEMY from Cornwall (Ontario), Canada. Co-editors of the book are: the writer andfreelance journalist Sabahudin Hadzialic from Sarajevo, Bosnia and Herzegovina and the writer,Ram Sharma Phd. From Meerut, India (Editor of the first two volumes of the Anthology).From the foreword of Sabahudin Hadžialić: MEMORY IS ETERNITY How to trust the poets? How to believe their words? How to lean on their thoughts? Easy, very easy: just look at their lives and beha- viors and you will be able toseparate those with hollow words from those with fulfilled life. On the other hand, having infront of you poetry from different cultures and atthe same time with the same targeting is a precious gift. To be a part of the POETS FOR WORLD PEACE is an honor not only for the editors ofthe book, but also for the poets who told us their story. The story? Yes, story that conveys themessage that goes beyond the thoughts. Themessage that goes beyond the words.The message that goes towards the poetry and peace. Thereal one. Having in mind that literature is the art of words, in this book you can find a lot of artfocusing towards one goal: understandings. Understandings of love and life, above all. Theartfull peace comes within the verses of the poets who would like to unify diversitites amongthem - through being together. Not just in the book, but also with sharing of so called our futureof the current past. How? When you go through the poems you will find diversities within theverses, thoughts, rimes, reflections and focusing, but...You will find the sense of humanity , thesense that we all are – mere mortals.But our poems are not. Some of them might be, but the ones in this Anthology are not. Because,the poems in this book carry thepositive message – of love, life and gooddeeds. As the Co-editor of this book, I am proud to be a part of this message. Why? To link itwith the memories. For the eternity of peace and understandings. For the goodones.” 5
  6. 6. From the foreword of Ram Sharma, Phd.: “LOVE, AS THE LANGUAGE OF ALL SPIECES OF THIS UNIVERSEPoetry is the language of the heart, it starts flowing like the rhythm of the heart. WilliamWordsworth has called it as spontaneous overflow of powerful feelings.It is a kind of outlet of our feelings, emotions and passions. Poetry flies on the viewless wings ofimagination. Sri Aurobindo writes in his essay ` The Essence of Poetry``, ``Pleasure , certainly,we expect from poetry as from all art, but the external sensible and even the inner imaginativepleasure are only first elements, refined in order to meet the highest requirement of theintelligence, the imagination and the ear, they have to be still farther heightened and in theirnature raised beyond even in their own noblest levels.``Our world is passing through most turbulent time. Everywhere there is chaos and darkness andin this environment poetry can be a ray of hope. I have gave a thought to the title of our poetryvolume : POETS FOR WORLD PEACE. We shall create peace through our imaginativesensibility. Although it is a uphill task though I am making my tireless efforts and this is ourvolume third.We have picked many flowers across the globe to spread fragrance of peace.We are all flowers of Almighty, different sizes, different colours, different seasons but ourpurpose is one - to spread fragrance to spread happiness. The aim of poetry writing should bepropounding morals and to create such healthy atmosphere of serenity.We have different problems across the globe and it seems our prime concern to be moreobjective , to be more realistic to spread this cool breeze of imagination. I would like to thanksMr. Sahabudin Hadžialić to give me opportunity to write the foreword of this poetry volume. Ihave no words to thank him in this endeavour which is global. I also thank all the differentflowers who spreaded their message of love and peace. I hope this poetry volume will be a mileStone in the field of poetry. Love is the global language - love is the language of all species ofthis universe. I hope we shall able to spread love across the globe.”Book has been published on 430 pages with hard cover and printed as edition of Pubvlishinghouse DHIRA, Kusnacht, Switzerland, in cooperation with DIOGEN pro culture magazinefrom Sarajevo & Bugojno, Bosnia and Herzegovina and support of Stephen Gill World Peaceacademy, Cornwall, Ontario, Canada. Graphic design and cover page was created by StevoBasara, Graphic designer from Edmonton, Canada.Poetess and poets within the book: 6
  7. 7. Agron Tufa, Albania; Al Amraoui Mohammed, Morocco; Ali F. Bilir; Turkey;Alma Fazil Obad, Bosnia and Herzegovina; Angelos Ioannou, Greece; AronBaretić, Croatia; Athanase Vantchev de Thracy, France; Dalila Krasnić, Bosniaand Herzegovina; David Cooke, United Kingdom; Diti Ronen, Israel; RamSharma, India; Duška Vrhovac, Serbia; Eftichia Kapardeli, Greece; Ekrem Ajruli,Macedonia; Elizabeta Stojanovska, Macedonia; Elvis Huremović, Bosnia andHerzegovina; Ena Kozo, Bosnia and Herzegovina; Georges Drano, France;Giuseppe Napolitano, Italy; Goran Vrhunc, Bosnia and Herzegovina; GustavoVega, Spain; Ibrahim Spahić, Bosnia and Herzegovina; Inda Mulaahmetović,Bosnia and Herzegovina; Irena Marić, Bosnia and Herzegovina; Ivo MijoAndrić, Croatia; Ivona Jukić, Bosnia and Herzegovina; Jasmin Hasanović,Bosnia and Herzegovina; Jennifer Greene, USA; Jeton Kelmendi, Albania;Jovan Mihajlo, Serbia; James Brandenburg, USA, Koketso Marishane, SouthAfrica; Ljiljana Crnić, Serbia; Ljubica Vukov Davčik, Serbia; Majo Danilović,Serbia; Marina Kljajo Radić, Bosnia and Herzegovina; Mexhid Mehmeti,Kosovo; Milan Stančić, Bosnia and Herzegovina; Mirjana Bulatović, Serbia;Mirjana Marinković; Serbia; Mirza Okić, Bosnia and Herzegovina; MirzetaMemišević, Bosnia and Herzegovina; Naida Hrustemović, Bosnia andHerzegovina; Soheil Najm, Iraq; Nicole Drano Stamberg, France; Nihad MešićRiver, Bosnia and Herzegovina; Nina Malinovski, Denmark; Norton Hodges,United Kingdom; Patrick Sammut, Malta; Radmilo V. Radovanović, Bosnia andHerzegovina; Rajko Glibo, Croatia; Roman Kissiov, Bulgaria; SabahudinHadžialić, Bosnia and Herzegovina; Samir Tahirović, Bosnia and Herzegovina;Samira Begman, Switzerland; Sanela Kuko-Hasović, Bosnia and Herzegovina;Sanja R. Petrović, Serbia; Sergey Shcheglov, Russia; Shaip Emërllahu;Macedonia; Shernaz Wadia, India; Srñan Mršić, Bosnia and Herzegovina; SusanBright, USA; Tatjana Debeljački, Serbia; Thór Stefánsson, Island; Valerio Orlić,Croatia; Veselin Dželetović, Serbia; Zoran Matić Mazos, Serbia; Žarko Milenić,Bosnia and Herzegovina; Irene Vallone, Italy; Barbara Bračun, Croatia andMilica Jeftimijević Lilić, Serbia.Book can be ordered on E-mail: alternativanuova@gmail.com . Price is 15 Euros plus postage aroundthe globe. Book will be delivered within the 25 days since the day of purchasing. Srdacno/ Срдачно/ Sincerely, 7
  8. 8. 8

×