Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ROMANIAN KUKAI GROUP GRUPUL ROMANIAN KUKAI

511 views

Published on


ROMANIAN KUKAI GROUP
GRUPUL ROMANIAN KUKAI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ROMANIAN KUKAI GROUP GRUPUL ROMANIAN KUKAI

 1. 1. 1 ROMANIAN KUKAI GROUP GRUPUL ROMANIAN KUKAI
 2. 2. 2 SHARPENING THE GREEN PENCIL ASCU IND CREIONUL VERDE Coordinator/Coordonator Corneliu Traian ATANASIU, the founder of Romanian Kukai Translation/Traducere Corneliu Traian ATANASIU Alina BĂRBOSU Cezar Florin CIOBÎCĂ Dan DOMAN Cristina OPREA Eduard ARĂ English adviser/Consultant limbă engleză Alina BĂRBOSU Cover/Copertă Anca PETCU Computer prepress/Tehnoredactare Corneliu Traian ATANASIU Eduard ARĂ ISSN 2284 – 9327 ISSN-L 2284 – 9327 The copyright belongs to the authors/Copyrightul apar ine autorilor The copyright for this edition, Romanian Kukai Group, Romania/ Copyrightul pentru această edi ie, Grupul Romanian Kukai, România
 3. 3. 3 Haiku Contest organized by the Romanian Kukai Group SHARPENING THE GREEN PENCIL 2014 the book of the contest
 4. 4. 4
 5. 5. 5 Jury President: Corneliu Traian ATANASIU, founder of Romanian Kukai, haiku poet, Bucharest, ROMANIA Members: Cezar Florin CIOBÎCĂ, haiku poet, Botoşani, ROMANIA Dan DOMAN, haiku poet, Bucharest, ROMANIA Secretary Eduard ARĂ, haiku poet, Iaşi, ROMANIA
 6. 6. 6 Statistics of the contest Continent Country Number of poems AFRICA 1 Nigeria 2 ASIA 1 India 30 2 Indonesia 2 3 Iran 2 4 Israel 4 5 Japan 8 6 Malaysia 4 7 Mongolia 4 8 Philippines 12 9 Sri Lanka 2 10 Taiwan 2 11 Yemen 2 AUSTRALIA 1 Australia 34 2 New Zealand 21 EUROPE 1 Austria 4 2 Belarus 2 3 Belgium 6 4 Bosnia and Herzegovina 8 5 Bulgaria 22 6 Croatia 60 7 France 6 8 Finland 2 9 Germany 18 10 Greece 2 11 Hungary 4 12 Ireland 2 13 Italy 6 14 Lithuania 15 15 Macedonia 2 16 Montenegro 4 17 Netherlands 8 18 Poland 22 19 Portugal 4
 7. 7. 7 20 Romania 45 21 Russia 4 22 Serbia 27 23 Slovenia 4 24 Spain 4 25 Sweden 2 26 Switzerland 4 27 Ukraine 2 28 United Kingdom 14 NORTH AMERICA 1 Canada 16 2 United States of America 63 SOUTH AMERICA 1 Argentina 4 2 Brazil 2 3 Colombia 2
 8. 8. 8 Country Number of participants 1 Argentina 2 2 Australia 17 3 Austria 2 4 Belarus 1 5 Belgium 3 6 Bosnia and Herzegovina 4 7 Brazil 1 8 Bulgaria 11 9 Canada 8 10 Colombia 1 11 Croatia 30 12 France 3 13 Finland 1 14 Germany 9 15 Greece 1 16 Hungary 2 17 India 15 18 Indonesia 1 19 Iran 1 20 Ireland 1 21 Israel 2 22 Italy 3 23 Japan 4 24 Lithuania 8 25 Macedonia 1 26 Malaysia 3 27 Mongolia 2 28 Montenegro 2 29 Netherlands 4 30 New Zealand 11 31 Nigeria 1 32 Philippines 6 33 Poland 12 34 Portugal 2
 9. 9. 9 35 Romania 23 36 Russia 2 37 Serbia 14 38 Slovenia 2 39 Spain 2 40 Sri Lanka 1 41 Sweden 1 42 Switzerland 2 43 Taiwan 1 44 Ukraine 1 45 United Kingdom 7 46 United States of America 32 47 Yemen 1 Total : 517 poems, 264 participants from 6 continents and 47 countries.
 10. 10. 10 First Prize snowy orchard the smell of summer in a baked apple Dorota PYRA Gdańsk, POLAND The snowy orchard evokes the irreparable and permanent invasion of a space destined for harvest and summer reverie. For it was not only the apples, legendarily the most tempting, round- shaped fruits, that perished in this prolific space, but also the quiet rest in the grass swayed by the insects’ busy humming. They all disappeared under the glacial, unforgiving whiteness. And yet the summer with its evanescent essence is still present in the balmy room, where an apple is being baked in the fireplace. The apple, which has stored within the summer scent, now bestows it upon one single chamber like some happiness carefully kept under its skin. comment by Corneliu Traian ATANASIU translation by ALINA BĂRBOSU
 11. 11. 11 Premiul Întâi livada înzăpezită mirosul verii într-un măr copt traducere din limba engleză de Dan DOMAN Dorota PYRA Gdańsk, POLAND Livada ninsă evocă cotropirea iremediabilă şi definitivă a unui spa iu menit roadelor şi reveriei estivale. Căci nu doar merele, legendar cele mai rotund-ispititoare, au pierit din acest spa iu generos ci şi tihna odihnei în iarbă legănată de rumoarea harnică a gâzelor. Toate au dispărut sub albea a neiertător- glacială. Şi totuşi vara, esen a ei volatilă, este prezentă în încăperea caldă unde, pe vatră, se coace un măr. Mărul, care depozitase în carnea lui aroma verii, o dăruieşte acum unei singure odăi ca pe o fericire păstrată cu grijă sub coaja lui. comentariu Corneliu Traian ATANASIU
 12. 12. 12 Second Prize humid night... a tadpole breaks the surface of ancient stars Chase GAGNON Detroit, THE UNITED STATES OF AMERICA The event, that otherwise would seem insignificant, benefits from a mise-en-scène that brings it out and adds to it unsuspected values. The water’s mirror, that was stagnant, languid and unruffled, is now invaded by the tadpole’s emergence. The ancient stars, which since time immemorial had been admiring their magnificence and infallibility in the reflection rather subservient than accurate, are now bewildered. Life bursts, stuns, and shatteres equilibria. A tadpole and the world breaks away from numbness. The humid night gives birth to liveliness and hazard. The celestial landmarks are wobbling. comment by Corneliu Traian ATANASIU translation by ALINA BĂRBOSU
 13. 13. 13 Premiul al Doilea noapte umedă... un mormoloc sparge suprafa a stelelor străvechi traducere din limba engleză de Eduard ARĂ Chase GAGNON Detroit, THE UNITED STATES OF AMERICA Evenimentul, ce ar părea insignifiant altfel, beneficiază de o punere în scenă care-l poten ează şi-i dă valori nebănuite. Oglinda netulburată, stagnantă şi lâncedă a apei este violată de ivirea mormolocului. Stelele străvechi, care-şi admirau dintotdeauna grandoarea şi infaibilitatea în oglindirea mai curând servilă decât fidelă a apei, sunt descumpănite. Via a irumpe, strică echilibre, zăpăceşte. Un mormoloc, şi lumea e scoasă din amor ire. Noaptea umedă naşte însufle irea şi hazardul. Reperele cereşti se clatină. comentariu de Corneliu Traian ATANASIU
 14. 14. 14 Third Prize carnival wig – a touch of fantasy during chemo Minh-Triêt PHAM Paris, FRANCE Your soul is filled with fear, you ask yourself: why me of all people? How is it going to end? Am I going to survive? Then, after surgery, you start the chemotherapy treatment. The doctor has warned you: know that each of the growing tissues is attacked, the nails, the hair. A few days later, a tuft of hair gets stuck on your comb. You have decided to cut off all your hair and, while gazing at the mirror, you realize that you don’t look like yourself anymore. There was also a mental change, you are no longer who you used to be before. Now, all daily worries seem so trivial! If you were a man, you would shave your head. But you are a woman. Inevitably, you will have to fight: with yourself, with the disease. You will put on a wig. And ostentatiously, you’ll choose a bright colorful one to surprise the people around you, whose faces try to hide the worry every time they see you “What’s wrong with you, dear, what happened?” “Oh, just a whim of mine, a carnival fantasy” you reply. Note - the author of the poem, Minh-Triet Pham, is a man. comment by Dan DOMAN translation by ALINA BĂRBOSU
 15. 15. 15 Premiul al Treilea perucă de carnaval – un dram de fantezie în timpul chimioterapiei traducere din limba engleză de Cristina OPREA Minh-Triêt PHAM Paris, FRANCE Sufletul i-e plin de teamă, te întrebi: de ce tocmai eu? Cum se va termina? O să scap? Apoi, după opera ie, începi tratamentul chimioterapeutic. Doctorul te-a prevenit: vezi că este atacat orice esut care creşte, unghiile, părul. După câteva zile, în pieptene î i rămâne un smoc de păr. Te-ai hotărît să te tunzi la zero şi, uitându-te în oglindă, î i dai seama că nu mai semeni cu tine însă i. Schimbarea s-a produs însă şi pe plan psihic, nu mai eşti omul dinainte. Toate grijile cotidiene par acum aşa de neînsemnate! Dacă ai fi bărbat, te-ai rade în cap. Dar eşti femeie. Va trebui neapărat să lup i: cu tine însă i, cu boala. Î i vei pune o perucă. Şi vei alege în mod ostentativ una viu colorată, cu care îi vei surprinde pe cei din jur, ale căror fe e încearcă să-şi ascundă îngrijorarea când te întâlnesc. “Dar ce-i cu tine, dragă, ce s-a întîmplat?” „A, mi-a venit aşa, o fantezie de carnaval”, le răspunzi tu. Notă – autorul poemului, Minh-Triêt PHAM, este bărbat. comentariu şi traducere de Dan DOMAN
 16. 16. 16 Commendation never missing a wingbeat migrating geese Margaret BEVERLAND Katikati, NEW ZEALAND fără să rateze vreo bătaie de aripi gâşte migratoare translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 17. 17. 17 Commendation falling leaves slowly the fading light enters my room Bouwe BROUWER Sneek, THE NETHERLANDS frunze căzătoare lumina plăpândă intră-ncet în odaia mea translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 18. 18. 18 Commendation autumn equinox – cutting an apple in half Frank DIETRICH Düsseldorf, GERMANY echinoc iul de toamnă – tăind un măr în jumătate translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 19. 19. 19 Commendation windswept sky a collie on the hillside shifting sheep Jan DOBB Canberra, AUSTRALIA cer măturat de vânt un câine pe deal schimbă direc ia oilor translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 20. 20. 20 Commendation Foggy evening – The old boat Sinks in the silence Anna GOLUBA Warsaw, POLAND Seară ce oasă – Vechea barcă Se scufundă în tăcere translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 21. 21. 21 Commendation growing old the snow from childhood rests on my shoulders Devin HARRISON Vancouver, CANADA îmbătrânind pe umeri mi se odihneşte neaua copilăriei translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 22. 22. 22 Commendation pale girl – on the hospital lawn primroses bloom Krzysztof KOKOT Nowy Targ, POLAND fată palidă – pe peluza spitalului înfloresc primulele translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 23. 23. 23 Commendation fresh snow no traces left between us Angelica SEITHE Wettenberg, GERMANY zăpadă proaspătă nici o urmă rămasă între noi translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 24. 24. 24 Commendation tumultuous waves... a fisherman's boat stumbles into a rainbow Keith A. SIMMONDS Rodez, FRANCE valuri năvalnice... barca pescărească se poticneşte într-un curcubeu translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 25. 25. 25 Commendation a fox cub lying in the red clay another sunset Vania STEFANOVA Sliven, BULGARIA un pui de vulpe culcat în lutul roşu alt apus de soare translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 26. 26. 26
 27. 27. 27 The haiku poems submitted to the contest
 28. 28. 28 Anne Carly ABAD Quenzon City, PHILIPPINES flu season... discovering hurtful words never said kalamigan panahon ng pagkagising sa pananakit translated from English into Filipino by the author sezonul gripei... descoperind cuvinte ce dor niciodată rostite translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 29. 29. 29 Anne Carly ABAD Quenzon City, PHILIPPINES the dark silhouette of a mountain just clouds kadiliman hubog ng bundok sa alapaap translated from English into Filipino by the author întunecata siluetă a muntelui doar nori translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 30. 30. 30 Mihaela AMALANCI Bacău, ROMANIA Two lovers chased away by storm – a thunderbolt kiss. Doi îndrăgosti i izgoni i de furtună – un sărut fulger. translated from English into Romanian by the author
 31. 31. 31 Mihaela AMALANCI Bacău, ROMANIA Summer day in June – the buterflies in jasmin now in my stomach. Zi de iunie – fluturii din iasomii acum în stomac. translated from English into Romanian by the author
 32. 32. 32 Angelo ANCHETA Rizal, PHILIPPINES northeast monsoon spell why these words of endearment mean so much more now hanging amihan bakit katawagang pag-ibig mas maalab ngayon translated from English into Filipino by the author vraja musonului de nord-est de ce aceste cuvinte de alint înseamnă mult mai mult acum translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 33. 33. 33 Angelo ANCHETA Rizal, PHILIPPINES storm surge upheaval scattered leaves of a dead tree glisten in the sun silakbo ng daluyong nagkalat na dahon ng patay na puno kumikintab sa ilalim ng araw translated from English into Filipino by the author undele furtunii răscolesc frunzele împrăştiate ale unui copac mort strălucind în soare translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 34. 34. 34 Barbara ANDERSON Northfield, THE UNITED STATES OF AMERICA Evening sky grows dim – slowly I bend to untie my knotted shoelace Cerul serii se întunecă uşor – mă aplec încet să-mi dezleg şiretul de la pantofi translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 35. 35. 35 Barbara ANDERSON Northfield, THE UNITED STATES OF AMERICA Gray pitted snowbank – twigs held in a bird’s sharp beak become a new nest Năme i de zăpadă cu semne gri – crengu ele din ciocul ascu it al unei păsări devin un nou cuib translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 36. 36. 36 Karin ANDERSON Adelaide, AUSTRALIA shadow panic in an armful of stars I hug my pet home teama de umbră într-o mână de stele îmbră işez animalul de companie translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 37. 37. 37 Karin ANDERSON Adelaide, AUSTRALIA temple orange trees blossom kimono curves wafting in monk's dreams portocalii templului formele kimonoului înflorat plutind în visul călugărului translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 38. 38. 38 Billy ANTONIO Laoac, PHILIPPINES old carromata – father recounts his boyhood again and again lumang carromata – binabalikan ng aking ama kanyang kabataan translated from English into Filipino by the author şaretă veche – tata-şi aminteşte copilăria iar şi iar translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 39. 39. 39 Billy ANTONIO Laoac, PHILIPPINES chill wind – I stare across the bamboo bridge hanging malamig inaabot tanaw ko kawayang-tulay translated from English into Filipino by the author vânt rece mă uit de-a lungul podului de bambus translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 40. 40. 40 Manoj ARORA Palanpur, INDIA in her two notes the cuckoo sings her life I miss my deadline în două note cucul îşi cântă via a scap finalul translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 41. 41. 41 Manoj ARORA Palanpur, INDIA my new girlfriend stained with rum and time till the ink fades noua mea prietenă pătată de rom şi timp până când cerneala păleşte translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 42. 42. 42 Smilja ARSIĆ Novi Sad, SERBIA Trampled young wheat – dogs lay down in the grass beside. Згажено младо жито - пси полегали поред у трави. translated from English into Serbian by the author Grâu verde călcat în picioare – câini întinşi în iarba de-alături. translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 43. 43. 43 Smilja ARSIĆ Novi Sad, SERBIA Cloud of dust and grain – eagle snatches a rabbit in the rye. Облак земље и жита - орао граби зеца у ражи. translated from English into Serbian by the author Nor de praf şi boabe – vulturul înha ă un iepure în lanul de secară translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 44. 44. 44 Laurel ASTLE Sawtell, AUSTRALIA talking talking on the rooftop moon beams vorbind vorbind pe acoperiş razele lunii translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 45. 45. 45 Laurel ASTLE Sawtell, AUSTRALIA lone pelican witness on rocky outcrop moon rising singuraticul pelican martor pe aflorimentul stâncos luna înăl ându-se translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 46. 46. 46 Sylvia BACHER Bad Aussee, AUSTRIA evening sun and wind in the leaves shadow-play abendsonne und wind in den blättern schattenspiele translated from English into German by the author soarele serii şi vântul între frunze joc de umbre translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 47. 47. 47 Sylvia BACHER Bad Aussee, AUSTRIA for a walk down-stream the waves faster spaziergang flussabwärts die wellen schneller translated from English into German by the author o plimbare în josul râului valurile mai rapide translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 48. 48. 48 Valeria BAROUCH Geneva, SWITZERLAND Twilight and yet radiant the old barn – witch hazels Zwielicht und doch heiter die alte Scheune – Zaubernüsse translated from English into German by the author Amurg şi totuşi vechiul hambar strălucitor – tufiş de hamamelis translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 49. 49. 49 Valeria BAROUCH Geneva, SWITZERLAND Qumaira – flurries stitch on the panes pearl curtains Qumaira – Böen sticken den Scheiben Perlen-Gardinen translated from English into German by the author Qumaira – nelinişti însăilate pe geamuri perdele de perle translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 50. 50. 50 Danica BARTULOVIĆ Podstrana, CROATIA a single rose not even a lump of pure gold is worth as much samo jedna ruža ni gruda čistog zlata toliko ne vrijedi translated from English into Croatian by the author un singur trandafir nici aurul curat nu valorează la fel translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 51. 51. 51 Danica BARTULOVIĆ Podstrana, CROATIA flickering evening in the smiles of stars my secret treperi večer u osmijehu zvijezda moja tajna translated from English into Croatian by the author seară pâlpâind în zâmbetul stelelor secretul meu translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 52. 52. 52 Roberta BEARY Bethesda, THE UNITED STATES OF AMERICA after the lark song news of a suicide după cântecul ciocârliei vestea unei sinucideri translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 53. 53. 53 Roberta BEARY Bethesda, THE UNITED STATES OF AMERICA lilac scent – the car accident not an accident parfum de liliac – accidentul de maşină nu doar un accident translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 54. 54. 54 Freddy BEN ARROYO Haifa, ISRAEL sipping nargila-smell – shesh-besh mint tea --- translated from English into Hebrew by the author savurând mirosul narghilei – shesh-besh cu ceai de mentă translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 55. 55. 55 Freddy BEN ARROYO Haifa, ISRAEL Stella Maris lighthouse under your beam we kissed – is it still beaming ? – - ? translated from English into Hebrew by the author farul Stella Maris sub raza ta ne-am sărutat ~ încă mai străluceşte ? translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 56. 56. 56 Goda Virginija BENDORAITIENE Klaipeda, LITHUANIA family picnic... trying not to trample down budding primroses šeimos iškyla... kad tik nesumint raktažol s mezga pumpurus translated from English into Lithuanian by the author picnic cu familia... încercând să nu strivească primulele translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 57. 57. 57 Goda Virginija BENDORAITIENE Klaipeda, LITHUANIA festive fair coming and leaving empty-handed šventin mug ateinam ir išeinam tuščiom rankom translated from English into Lithuanian by the author bâlci venind şi plecând cu mâinile goale translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 58. 58. 58 Ernest J. BERRY Blenheim, NEW ZEALAND reading basho the liquidambar’s last leaf blackens lectură din Basho ultima frunză de chihlimbar lichid se înnegreşte translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 59. 59. 59 Ernest J. BERRY Blenheim, NEW ZEALAND summer wind the clunk of lemons coming together vânt de vară zgomotul surd al lămâilor venind împreună translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 60. 60. 60 Margaret BEVERLAND Katikati, NEW ZEALAND Commendation never missing a wingbeat migrating geese fără să rateze vreo bătaie de aripi gâşte migratoare translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 61. 61. 61 Margaret BEVERLAND Katikati, NEW ZEALAND Basho memorial – a haiku poet counts tadpoles in the pond în memoria lui Basho – un poet de haiku numără mormolocii din iaz translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 62. 62. 62 Benjamin BLAESI Wuennewil, SWITZERLAND cinnamon rolls on a table with cherry boughs her last gift Zimtschnecken auf dem Tisch mit Kirschzweigen ihr letztes Geschenk translated from English into German by the author role de scor işoară pe-o masă cu crengi de cireş ultimu-i cadou translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 63. 63. 63 Benjamin BLAESI Wuennewil, SWITZERLAND papery morning air a hasty calligraphy lesson before the sky crackles Papierne Morgenluft eine hastige Kalligraphielektion bevor der Himmel birst translated from English into German by the author zori cu aer velin lec ie de caligrafie-n grabă până să crape cerul translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 64. 64. 64 Meik BLÖTTENBERGER Hanover, THE UNITED STATES OF AMERICA mountain after mountain the wonders between each breath munte după munte – minunile dintre respira ii translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 65. 65. 65 Meik BLÖTTENBERGER Hanover, THE UNITED STATES OF AMERICA spring-fed stream a doe suckling her fawn pârâu hrănit de izvor o căprioară alăptându-şi puiul translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 66. 66. 66 Stanka BONEVA Varna, BULGARIA around the bride's waist the groom's arm instead of the wedding belt около талията на булката ръката на младоженеца вместо сватбен колан translated from English into Bulgarian by the author în jurul taliei miresei bra ul mirelui cordonul rochiei de nuntă translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 67. 67. 67 Stanka BONEVA Varna, BULGARIA a broken car on the road there is no one in the blooming rye развалена кола на пътя няма никого в цъфналата ръж translated from English into Bulgarian by the author o maşină stricată pe şosea nu e nimeni în lanul de secară înflorit translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 68. 68. 68 Wilfredo R. BONGCARON Manila, PHILIPPINES the coldness of silence… full moon ang lamig ng katahimikan... bilog na buwan translated from English into Filipino by the author răceala tăcerii... lună plină translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 69. 69. 69 Wilfredo R. BONGCARON Manila, PHILIPPINES tonight a panorama of roosting birds ngayong gabi isang panorama ng papahapong ibon translated from English into Filipino by the author la noapte o panoramă de păsări coco ate translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 70. 70. 70 Raj K. BOSE Honolulu, THE UNITED STATES OF AMERICA war zone biting of mosquitoes endearing zonă de război în epăturile ân arilor se fac îndrăgite translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 71. 71. 71 Raj K. BOSE Honolulu, THE UNITED STATES OF AMERICA swaying fishing nets catch and release the moon mânuind năvodul prind şi dau drumul lunii translated from English into Romanian by Corneliu Traian ATANASIU
 72. 72. 72 Adrian BOUTER Gouda, THE NETHERLANDS frozen sea through the lone wolf an ancient blood flows bevroren zee door de eenzame wolf stroomt een oeroud bloed translated from English into Dutch by the author mare înghe ată prin lupul singuratic curge un sânge vechi translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 73. 73. 73 Adrian BOUTER Gouda, THE NETHERLANDS love lessons – the familiar scents of mother’s kitchen liefdeslessen – de vertrouwde geuren van moeders keuken translated from English into Dutch by the author lec ii de iubire – mirosuri familiare din bucătăria mamei translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 74. 74. 74 Jovanka BOZIĆ Valjevo, SERBIA the sand slides down the warm bodies enveloped by the dark Круни се песак са топлих тела док их ноћ обавија. translated from English into Serbian by the author nisipul alunecă pe trupurile calde înfăşurate de întuneric translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 75. 75. 75 Jovanka BOZIĆ Valjevo, SERBIA the sound of sea waves outshouted by the unrest of tent wings Шум морских таласа се прелива у немир шаторских крила. translated from English into Serbian by the author sunetul valurilor strigat de neliniştea aripilor cortului translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 76. 76. 76 Mark E. BRAGER Columbia, THE UNITED STATES OF AMERICA too restless for a shadow... dragonfly prea agitată pentru-o umbră... libelula translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 77. 77. 77 Mark E. BRAGER Columbia, THE UNITED STATES OF AMERICA sheltering against the dawn... thistledown adăpost împotriva zorilor... puf de ciulin translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 78. 78. 78 Rita BRGIĆ STOKIĆ Manjadvorci, CROATIA Tears on the sky "warmt" the Sun in hugs rainbow... Suze sa neba ugrijalo sunce u zagrljaju duga... translated from English into Croatian by the author Lacrimi pe cer „încălzit” Soarele în îmbră işări curcubeul... translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 79. 79. 79 Rita BRGIĆ STOKIĆ Manjadvorci, CROATIA Caressed by sun ladies in the street and their high heels... Milovane suncem na cesti gospo e i visoke štikle... translated from English into Croatian by the author Mângâiate de soare doamne pe stradă şi tocurile lor înalte... translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 80. 80. 80 Alan S. BRIDGES Littleton, THE UNITED STATES OF AMERICA what i know what i don't a lifetime learning to appreciate the gap ce ştiu ce nu ştiu o via ă învă ând să apreciem diferen a translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 81. 81. 81 Alan S. BRIDGES Littleton, THE UNITED STATES OF AMERICA middle age deciding to take the long way home vârstă mijlocie hotărând să pornesc lungul drum spre casă translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 82. 82. 82 Ralf BRÖKER Ochtrup, GERMANY under the blanket I write a love letter with my smartphone unter der Decke ich schreibe 'nen Liebesbrief mit meinem Smartphone translated from English into German by the author sub pătură scriu o scrisoare de dragoste cu smartphonul meu translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 83. 83. 83 Ralf BRÖKER Ochtrup, GERMANY warm winter morning a bird wakens another without any song warmer Wintermorgen ein Vogel weckt den ander'n ganz ohne ein Lied translated from English into German by the author diminea ă caldă de iarnă o pasăre o trezeşte pe alta fără niciun cântec translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 84. 84. 84 Bouwe BROUWER Sneek, THE NETHERLANDS Commendation falling leaves slowly the fading light enters my room vallende bladeren het afnemende licht vult langzaam mijn kamer translated from English into Dutch by the author frunze căzătoare lumina plăpândă intră-ncet în odaia mea translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 85. 85. 85 Bouwe BROUWER Sneek, THE NETHERLANDS gasping for air – a candle in the lantern beside the child's grave happend naar lucht – een kaars in de lantaarn naast het kindergrafje translated from English into Dutch by the author căutând aer – o lumânare-n felinar lângă mormântul copilului translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 86. 86. 86 Dawn BRUCE Sydney, AUSTRALIA spring rain... walking to the store without a brolly ploaie de primăvară... mergând pe jos la magazin fără umbrelă translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 87. 87. 87 Dawn BRUCE Sydney, AUSTRALIA garden bench his mug overflowing with leaves bancă-n grădină cana lui preaplină cu frunze translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 88. 88. 88 Branislav BRZAKOVIĆ Niš, SERBIA moon’s reflection – more perfect than the original odraz meseca – u jezeru savrseniji od originala translated from English into Serbian by the author reflec ia lunii – prin compara ie originalul păleşte translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 89. 89. 89
 90. 90. 90 Mihail BURAGA Bucureşti, ROMANIA tree in winter – a blackbird with its song calls the leaves copac în iarnă – mierla cheamă frunzele prin cântul ei translated from English into Romanian by the author
 91. 91. 91 Mihail BURAGA Bucureşti, ROMANIA a cracked rock – can see the roots of old pine o stâncă spartă – se văd rădăcinile bătrânului pin translated from English into Romanian by the author
 92. 92. 92 Susan BURCH Hagerstown, THE UNITED STATES OF AMERICA her storage unit paid monthly with heavy sighs still no kids cămara ei plătită lunar cu suspine adânci încă fără copii translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 93. 93. 93 Susan BURCH Hagerstown, THE UNITED STATES OF AMERICA in the debris of the tornado baby shoes în molozul lăsat de tornadă pantofi de copil translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 94. 94. 94 Sorin BUZOIANU Bucharest, ROMANIA Beetwin flowers, the sun is driving my bees toward atavic eye. Oh, bitter tast ! Soarele îmi conduce albinele printre flori spre ochiul atavic. Oh, gustul amar ! translated from English into Romanian by the author
 95. 95. 95 Sorin BUZOIANU Bucharest, ROMANIA My Fuji Mount in garden is obstructed by a flower. You,cherry tree ! Muntele Fuji din grădina mea este umbrit de o floare. Tu, cireşule ! translated from English into Romanian by the author
 96. 96. 96 Daniela Lăcrămioara CAPOTĂ Gala i, ROMANIA on her shoulders her mother’s overcoat – remembering the hug pe umeri paltonul mamei – amintindu-şi îmbră işarea translated from English into Romanian by the author
 97. 97. 97 Daniela Lăcrămioara CAPOTĂ Gala i, ROMANIA loneliness – she’s smiling to a blooming chrysanthemum singurătate – ea zâmbeşte unei crizanteme înflorite translated from English into Romanian by the author
 98. 98. 98 Rosa Graciela CARRETTO La Plata, ARGENTINA Under the moonlight, you, princess of the nighttime, I long to see you. Con luz de luna princesa de la noche quiero mirarte. translated from English into Castilian by the author Sub lumina lunii, tu, prin esa nop ii, mi-e dor să te văd translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 99. 99. 99 Rosa Graciela CARRETTO La Plata, ARGENTINA It’s a sunny day! All the shadows disappered I’m very happy. Es un día soleado Las sombras desaparecieron. Soy muy feliz. translated from English into Castilian by the author Zi însorită! Toate umbrele au dispărut Sunt foarte fericită. translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 100. 100. 100 John CARROLL Sydney, AUSTRALIA we understand and do not understand the wind în elegem şi nu în elegem vântul translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 101. 101. 101 John CARROLL Sydney, AUSTRALIA a fragment of o frântură din translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 102. 102. 102 Grigore CHITUL Bistri a, ROMANIA rained on a bench – one lost tear among drops plouat pe-o bancă – o lacrimă pierdută printre picături translated from English into Romanian by the author
 103. 103. 103 Grigore CHITUL Bistri a, ROMANIA hezitant steps – above the house's ruins the poplar leaves paşi şovăielnici – peste casă-n ruină frunzele de plop translated from English into Romanian by the author
 104. 104. 104 Adam CHMIELNICKI Sosnowiec, POLAND waiting in shadows still untouched by the pencil Dorian Gray's portrait aştepând în umbre – încă neatins de creion portretul lui Dorian Gray translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 105. 105. 105 Adam CHMIELNICKI Sosnowiec, POLAND spring in our ZOO like gray timeless Ngong Mountains old rhinoceros primăvară la ZOO ca Mun ii Ngong eterni şi suri bătrânii rinoceri translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 106. 106. 106 Maitrayee CHOWDHURY Guwahati, INDIA On an island – For the distant flying birds; The lone survivor waits. Pe-o insulă – Pentru păsările care zboară la distan ă Aşteaptă singurul supravietuitor. translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 107. 107. 107 Maitrayee CHOWDHURY Guwahati, INDIA By the roadside slum: A half naked child, Shares a bowl of rice. Mahala pe marginea drumului: Un copil pe jumătate gol Împarte un castron de orez. translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 108. 108. 108 Predrag Pero ČIKARIĆ Kruševac, SERBIA morning trace dew drops and sun rays meet by chance na tragu jutra rosa i zraci sunca sreću se usput translated from English into Serbian by the author urma dimine ii picături de rouă şi raze de soare se-ntâlnesc din întâmplare translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 109. 109. 109 Predrag Pero ČIKARIĆ Kruševac, SERBIA water drinking bird prays with every sip above river pijući vodu svakim gutljajem ptica klanja nad rekom translated from English into Serbian by the author bând apă pasărea se roagă la fiecare înghi itură deasupra râului translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 110. 110. 110 Asta ČIŽIŪNAIT Vilnius, LITHUANIA flames of dandelions the spring rain is rushing to cause the fragrant fire pienių liepsnel s lietus skuba sukelti kvepiantį gaisrą translated from English into Lithuanian by the author flăcările păpădiilor ploaia de primăvară se grăbeşte s-aducă focul parfumat translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 111. 111. 111
 112. 112. 112 Alan CLARKE Christchurch, NEW ZEALAND albatross – wingtips crest the waves albatrosul – vârfurile aripilor ating valurile translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 113. 113. 113 Alan CLARKE Christchurch, NEW ZEALAND earthquake – headstones for the fallen fell cutremur – piatrele funerare ale celor căzu i au căzut translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 114. 114. 114 Marion CLARKE Warrenpoint, THE UNITED KINGDOM anniversary I blow a dandelion clock heavenwards aniversare suflu un glob de păpădie spre cer translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 115. 115. 115 Marion CLARKE Warrenpoint, THE UNITED KINGDOM maritime festival a line of coloured flags high-five the breeze festival maritim un rând de steaguri colorate salută briza translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 116. 116. 116 Steven CLARKSON Taupo, NEW ZEALAND Quiet day – the raindrops fall plunk plunk Zi tăcută – stropii de ploaie cad poc poc translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 117. 117. 117 Steven CLARKSON Taupo, NEW ZEALAND All too soon – the tea pot cold Totul prea curând – ceainicul rece translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 118. 118. 118 Rosa CLEMENT Manaus, BRAZIL the roses in the vase so still for a windy day I shake them a bit as rosas no vaso tão quietas num dia de vento sacudo-as um pouco translated from English into Portuguese by the author trandafirii din vază aşa linişti i pe-o zi cu vânt i-agit un pic translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 119. 119. 119 Rosa CLEMENT Manaus, BRAZIL long afternoon the firefly in the room doesn't blink tarde longa o vagalume na sala não pisca translated from English into Portuguese by the author după-amiază lungă licuricii din cameră nu licăresc translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 120. 120. 120 Vasile CONIOŞI MESTEŞANU Satu Mare, ROMANIA outskirts – from each puddle gracious light periferie – din fiecare baltă lumină lină translated from English into Romanian by the author
 121. 121. 121 Vasile CONIOŞI MESTEŞANU Satu Mare, ROMANIA fairy tale winter on bathroom mirror – dripping slowly poveste de iarnă pe oglinda din baie – picură încet translated from English into Romanian by the author
 122. 122. 122 Miruna COVOR Bucharest, ROMANIA sweltering noon – the rose lies down on the ground under cross’ shadow arşi a amiezii – trandafir lungit pe pământ sub umbra crucii translated from English into Romanian by the author
 123. 123. 123 Miruna COVOR Bucharest, ROMANIA Sântoader’s Day – beneath dripping overhangs the flickering lights zi de Sântoader – sub streşini picurânde pâlpâie lumini translated from English into Romanian by the author
 124. 124. 124 Chad CRANE West Jordan, THE UNITED STATES OF AMERICA eager to leave school in a long cloud of chalk dust – ask my own questions dornic să plec de la şcoală într-un lung nor de praf de cretă – punându-mi propriile întrebări translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 125. 125. 125 Chad CRANE West Jordan, THE UNITED STATES OF AMERICA birds move in ribbons adrift in aimless swirls – fickle unison păsări zboară în panglici vârteje la voia-ntâmplării – unison schimbător translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 126. 126. 126 Georgi CRISTU Gala i, ROMANIA Yellow leaves – loner for a summer on a bench, in the park Frunze galbene – solitar de o vară pe bancă, în parc translated from English into Romanian by the author
 127. 127. 127 Georgi CRISTU Gala i, ROMANIA Billowy sea – two dolphins aground in the moonlight Mare montată – doi delfini eşuând sub clar de lună translated from English into Romanian by the author
 128. 128. 128 Anne CURRAN Hamilton, NEW ZEALAND summer's end... a lone cicada sings in the garden sfârşitul verii... un greier singur cântă în grădină translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 129. 129. 129 Anne CURRAN Hamilton, NEW ZEALAND visiting Dad... a tank full of gas on a summer's day în vizită la tata... un rezervor plin de benzină într-o zi de vară translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 130. 130. 130 Willy CUVELIER Gullegem, BELGIUM A cold love – the hesitant winter flirts with the freezing point. Een koude liefde – de aarzelende winter flirt met het vriespunt. translated from English into Dutch by the author Iubire rece – ezitanta iarnă flirtează cu punctul de înghe translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 131. 131. 131 Willy CUVELIER Gullegem, BELGIUM Morning dew entered into the living room with my shoe soles. Ochtenddauw kwam de woonkamer binnen met mijn schoenzolen. translated from English into Dutch by the author Roua de diminea ă a intrat în camera de zi pe tălpi de pantofi translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 132. 132. 132 Ana DABAC Dugo Selo, CROATIA Chilly wind on the bare branch of plum two robins Studeni vjetar na goloj grani šljive dva crvendaća translated from English into Croatian by the author Vânt rece pe ramura goală de prun doi măcăleandri translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 133. 133. 133 Ana DABAC Dugo Selo, CROATIA The silverpearl was knit into the sea foam’s hair by the moon Srebrni biser u kosu morskoj pjeni upleo mjesec translated from English into Croatian by the author Perla de argint a fost împletită în părul spumei de mare de lună translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 134. 134. 134 Neelam DADHWAL Chandigarh, INDIA riding on the sea waves the music from an empty conch सागर तरंगो पर सवारसागर तरंगो पर सवारसागर तरंगो पर सवारसागर तरंगो पर सवार संगीतसंगीतसंगीतसंगीत एक खाली शंख सेएक खाली शंख सेएक खाली शंख सेएक खाली शंख से translated from English into Hindi by the author călare pe valuri muzica unei scoici goale translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 135. 135. 135 Neelam DADHWAL Chandigarh, INDIA beach games... by the flags on a shore morning walk समुि तट खेलसमुि तट खेलसमुि तट खेलसमुि तट खेल............ झंडɉ के पास िकनारɅ परझंडɉ के पास िकनारɅ परझंडɉ के पास िकनारɅ परझंडɉ के पास िकनारɅ पर सुबह की सैरसुबह की सैरसुबह की सैरसुबह की सैर translated from English into Hindi by the author jocuri pe plajă... pe lângă steagurile de pe ărm plimbarea din zori translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 136. 136. 136 Igor DAMNJANOVIĆ Belgrade, SERBIA The whole night Buzzing of a mosquito. A stain on the wall. Celu noć zuji Dosadni komarac. Fleka na zidu. translated from English into Serbian by the author Toată noaptea Bâzâitul unui ân ar. O pată pe perete. translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 137. 137. 137 Igor DAMNJANOVIĆ Belgrade, SERBIA Winter gone. Drops of syrup on the rug Remind me of the cough. Pro e zima. Kapi sirupa na tepihu Sećaju na kašalj. translated from English into Serbian by the author Iarnă pe ducă. Stropii de sirop de pe covor Mi-amintesc de tuse. translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 138. 138. 138 Tatjana DEBELJAČKI Užice, SERBIA pink blossom in hanging clusters balcony flowers cveta ruzicasto u visećim cvetovima balkonsko cvece translated from English into Serbian by the author floare roz în ghiveciul din tavan flori de balcon translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 139. 139. 139 Tatjana DEBELJAČKI Užice, SERBIA summer wind carries away your footprints in the sand letnji vetar nosi tragove tvojih stopala u pesku translated from English into Serbian by the author vânt de vară cărând departe-ale tale urme pe nisip translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 140. 140. 140 Andrzej DEMBONCZYK Zbrosławice, POLAND sunrise – on the old plum tree first leaves wschód słońca – na stare śliwie pierwsze liście translated from English into Polish by the author răsărit – în bătrânul prun primele frunze translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 141. 141. 141 Andrzej DEMBONCZYK Zbrosławice, POLAND after storm – on a park path bird's nest po wichurze – na parkowej ście ce ptasie gniazdo translated from English into Polish by the author după furtună – pe cărarea din parc cuibul păsării translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 142. 142. 142 Angelee DEODHAR Chandigarh, INDIA spring rain – the blind beggar's flute no longer heard ploaie de primăvară – flautul cerşetorului orb nu se mai aude translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 143. 143. 143 Angelee DEODHAR Chandigarh, INDIA longing to hold him she buries her face in his baby blanket ducându-i dorul ea-şi cufundă fa a-n păturica pruncului translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 144. 144. 144 Francesco DE SABATA Pescantina, ITALY one paper crane – nine hundred and ninety-nine longing for life un gru di carta – altre novecentonovantanove chiedono vita translated from English into Italian by the author un cocor de hârtie – nouă sute nouăzeci şi nouă dorin ă de via ă translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 145. 145. 145 Francesco DE SABATA Pescantina, ITALY new moon – the roundness of her breast hardly unveiled a luna nuova le tue rotondità immaginate translated from English into Italian by the author lună nouă – rotunjimea sânului ei abia dezvăluit translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 146. 146. 146 Rey DE VERA Daet, PHILIPPINES a dew that fell sea of tacloban flows to her face may hamog na pumatak dagat ng tacloban dumaloy sa mukha niya translated from English into Tagalog by the author a căzut roua marea din tacloban se revarsă pe fa a ei translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 147. 147. 147 Rey DE VERA Daet, PHILIPPINES ruins of a belfry singing at dawn the church birds ruinele unei clopotni e cântând în zori păsările bisericii translated from English into Tagalog by the author guhong kampanaryo huni sa bukang liwayway ng ibong simbahan translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 148. 148. 148 Frank DIETRICH Düsseldorf, GERMANY Commendation autumn equinox – cutting an apple in half Tagundnachtgleiche – ich schneide einen Apfel entzwei translated from English into German by the author echinoc iul de toamnă – tăind un măr în jumătate translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 149. 149. 149 Frank DIETRICH Düsseldorf, GERMANY April fool! a butterfly alights on a rose tattoo April, April! Ein Schmetterling landet auf einem Rosentattoo… translated from English into German by the author glumă de 1 Aprilie! un fluture se-aşează pe un trandafir tatuat translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 150. 150. 150 Janko DIMNJAKOVIĆ Zagreb, CROATIA Red and yellow, blue, green pencil - all sharpened. Crvena, žuta, zelena, plava olovka - sve zašiljene. translated from English into Croatian by the author Creion roşu şi galben, albastru, verde - toate ascu ite. translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 151. 151. 151 Janko DIMNJAKOVIĆ Zagreb, CROATIA a scared mouse gazing at a mountain - an elephant preplašen miš zuri u planinu - slona translated from English into Croatian by the author un şoarece speriat privind intă la munte - un elefant translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 152. 152. 152 Madeleine DINA Bucharest, ROMANIA Now, in a death shell: The mystery of the night, A precious pearl… Misterul nop ii: O perlă pre ioasă În scoica mor ii. translated from English into Romanian by the author
 153. 153. 153 Madeleine DINA Bucharest, ROMANIA The water’s music... The silence of the eyelid Itself flows more deep. Muzica apei… Adânc în sine curge Liniştea pleoapei. translated from English into Romanian by the author
 154. 154. 154 Dainius DIRG LA Vilnius, LITHUANIA counting swallows do re mi fa sol la si rain flair skaičiuoju kregždes do re mi fa sol la si lietaus nuojauta translated from English into Lithuanian by the author numărând rândunici do re mi fa sol la si talentul ploii translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 155. 155. 155 Dainius DIRG LA Vilnius, LITHUANIA old ticket to the New Year’s performance first of January senas bilietas į naujųjų spektaklį sausio pirmoji translated from English into Lithuanian by the author bilet vechi la spectacolul de Anul Nou întâi Ianuarie translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 156. 156. 156 Jan DOBB Canberra, AUSTRALIA water with the moon in it how soft this silk apă cu luna în ea ce moale-i această mătase translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 157. 157. 157 Jan DOBB Canberra, AUSTRALIA Commendation windswept sky a collie on the hillside shifting sheep cer măturat de vânt un câine pe deal schimbă direc ia oilor translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 158. 158. 158 Zoran DODEROVIĆ Novi Sad, SERBIA The old carousel. Child inside of me screams again. Stari ringišpil. Dete u meni ponovo vrišti. translated from English into Serbian by the author Vechiul carusel. Copilul din mine ipă din nou. translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 159. 159. 159 Zoran DODEROVIĆ Novi Sad, SERBIA Village cemetery. After the roar of train dead silence. Seosko groblje. Nakon tutnjave voza mrtva tišina. translated from English into Serbian by the author Cimitirul satului. După vuietul trenului linişte de moarte translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 160. 160. 160 Ljubomir DRAGOVIĆ Banja Luka, BOSNIA AND HERZEGOVINA Unknown flower, part of my oblivion blossoms in you Neznani cvijete, u tebi cvjeta dio mog zaborava translated from English into Serbian by the author floare necunoscută, parte din uitarea mea înfloreşte-n tine translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 161. 161. 161 Ljubomir DRAGOVIĆ Banja Luka, BOSNIA AND HERZEGOVINA I cast a line... in the clear water, tears of fishes Bacih udicu... u bistroj vodi, suze riba translated from English into Serbian by the author arunc o undi ă... în apa limpede, lacrimi de pesti translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 162. 162. 162 Nikola URETIĆ Zagreb, CROATIA life a firefly? no – much, much more! život kao svitac? ma ne – puno, puno više! translated from English into Croatian by the author via a un licurici? nu – mult, mult mai mult! translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 163. 163. 163 Nikola URETIĆ Zagreb, CROATIA squeaky well wheel a bucket full of sky appears škripavi eram iz bunara izvadi vjedro neba translated from English into Croatian by the author roata neunsă-a fântânii o găleată de cer se ridică translated from English into Romanian by Corneliu Traian ATANASIU
 164. 164. 164 Dušan URIŠIĆ Danilovgrad, MONTENEGRO The snow covered a mountain village, in it nobody for a long time. Zavio snijeg brdsko selo, u njemu nikog odavno. translated from English into Montenegrin by the author Zăpada a acoperit un sat de munte, în el nu mai e nimeni de mult timp. translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 165. 165. 165 Dušan URIŠIĆ Danilovgrad, MONTENEGRO You did not arrive yet – is it my heart trembling or fluttering of a leaf ? Tebe još nema Drhti li moje srce il list treperi ? translated from English into Montenegrin by the author Nu ai sosit încă – este inima mea cea care tremură sau fâlfâirea unei frunze ? translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 166. 166. 166 Smajil DURMIŠEVIĆ Zenica, BOSNIA AND HERZEGOVINA cold morning, in the basket: bread and eyes of the dog and of beggars ledeno jutro, u korpi kruh i oči psa i prosjaka translated from English into Bosnian by the author diminea ă rece, în coş: pâine şi ochi de câine şi de cerşetori translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 167. 167. 167 Smajil DURMIŠEVIĆ Zenica, BOSNIA AND HERZEGOVINA autumn rain washes dry ears and old tombstone jesenja kiša umiva suhu klasje i stari nišan translated from English into Bosnian by the author ploaia de toamnă spală spice uscate şi morminte vechi translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 168. 168. 168 Nevenka ERMAN Žminj, CROATIA After the avalanche rumble slalom of snow boulders without spectators. Tutanj lavine. Slalom snježnih gromada bez navijača. translated from English into Croatian by the author După vuietul avalanşei slalom de bolovani de zăpadă fără spectatori. translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 169. 169. 169 Nevenka ERMAN Žminj, CROATIA Sweet droplets. Hard work squeezed out from the vine glitters in the glass. Slatka kapljica. Trud iscije en iz trsa blista u čaši. translated from English into Croatian by the author Picături dulci. Munca grea stoarsă din vi a de vie străluceşte în pahar. translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 170. 170. 170 Narcisa Liliana FĂRCAŞ Dobra, ROMANIA nights of January – on two cups of clay shine the sun and the moon nop i de Ianuarie – pe două căni de lut lucesc soarele şi luna translated from English into Romanian by the author
 171. 171. 171 Narcisa Liliana FĂRCAŞ Dobra, ROMANIA clouds of storm – the popler hides his shadow under brambles nori de furtună – plopul îşi ascunde umbra pe sub mărăcini translated from English into Romanian by the author
 172. 172. 172 Anna FÖLDEÁKI HORVÁTH Budapest, HUNGARY With a yellow band the four hundred-year-old oak tied me to itself (karma) Magához kötött sárga szalagjával a négyszáz éves tölgy (karma) translated from English into Hungarian by the author Cu un cordon galben stejarul de patru sute de ani mă leagă de el (karma) translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 173. 173. 173 Anna FÖLDEÁKI HORVÁTH Budapest, HUNGARY Seed of thought planted deeply, with roots to the heart can shape destinies. Gondolat magva jöv be ágyazódva formál sorsokat. translated from English into Hungarian by the author Semin e de gând sădite adânc, cu rădăcini în inimă pot da formă destinelor. translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 174. 174. 174 Genovel Florentin FRĂ ILĂ Râmnicu Sărat, ROMANIA Village Museum – the old wooden watermill is milled of time Muzeul Satului – vechea moară de apă măcinată de timp translated from English into Romanian by the author
 175. 175. 175 Genovel Florentin FRĂ ILĂ Râmnicu Sărat, ROMANIA leafless tree – its branches sweeping the gray sky copac desfrunzit – ramurile măturând cerul cenuşiu translated from English into Romanian by the author
 176. 176. 176 Volker FRIEBEL Tübingen, GERMANY The sheep eats snow, looks at me. Mountain wind. Das Schaf kostet vom Schnee, schaut mich an. Albwind. translated from English into German by the author Oile mănâncă zăpadă, se uită la mine. Vânt de munte. translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 177. 177. 177 Volker FRIEBEL Tübingen, GERMANY Standing reception. On the edge of the group the time drips. Stehempfang. Am Rand der Gruppe tropft zäh die Zeit. translated from English into German by the author Recep ie în picioare. La marginea grupului se scurge timpul. translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 178. 178. 178 Željko FUNDA Varaždin, CROATIA fountain above the glittering coins leaves floating fontana iznad sjajnih novčića pluta lišće translated from English into Croatian by the author fântână deasupra monedelor strălucitoare frunze plutind translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 179. 179. 179 Željko FUNDA Varaždin, CROATIA a snail patching a hole in the leaf puž krpa rupu u listu translated from English into Croatian by the author un melc peticind o gaură în frunză translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 180. 180. 180 Damien GABRIELS Leers, FRANCE on my cell phone a single message today: "battery low" sur mon portable un seul message aujourd'hui: "batterie faible" translated from English into French by the author pe celularul meu un singur mesaj astăzi: „baterie descărcată” translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 181. 181. 181 Damien GABRIELS Leers, FRANCE first daffodil – a neighbour raises the saddle of a child's bike première jonquille – un voisin remonte la selle d'un vélo d'enfant translated from English into French by the author prima narcisă – un vecin ridică şaua bicicletei unui copil translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 182. 182. 182 Chase GAGNON Detroit, THE UNITED STATES OF AMERICA Second Prize humid night... a tadpole breaks the surface of ancient stars noapte umedă... un mormoloc sparge suprafa a stelelor străvechi translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 183. 183. 183 Chase GAGNON Detroit, THE UNITED STATES OF AMERICA first sliver of moon my sanity dips into darkness prima aşchie de lună echilibrul meu se scufundă în întuneric translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 184. 184. 184 Goran GALATICA Zagreb, CROATIA the time machine vanishes on the sea shore summer after summer vremeplov na obali nestaje ljeto po ljeto translated from English into Croatian by the author maşina timpului se risipeşte pe ărm vară după vară translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 185. 185. 185 Goran GALATICA Zagreb, CROATIA coasts of the Danube on the bridge people connects the smell of the fish obale Dunava ljude na mostu spaja miris ribe translated from English into Croatian by the author malurile Dunării pe pod oamenii leagă mirosul peştelui translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 186. 186. 186 Katherine GALLAGHER London, THE UNITED KINGDOM rain-soaked sunflowers tease my thoughts back to sun floarea soarelui îmbibată de ploaie îmi tachinează gândurile înapoi la soare translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 187. 187. 187 Katherine GALLAGHER London, THE UNITED KINGDOM lost love – tonight the moon shines more clearly dragoste pierdută – în seara asta luna străluceşte mult mai clar translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 188. 188. 188 Heike GEWI Aden, YEMEN going fishing with the herons in the boat cherry blossoms fischen gehen mit den reihern im boot kirschblüten translated from English into German by the author mergând la pescuit cu bâtlanii în barcă flori de cireş translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 189. 189. 189 Heike GEWI Aden, YEMEN maple leaves my children wear haiku crowns ahornblätter meine kinder tragen haikukronen translated from English into German by the author frunze de ar ar copiii mei poartă coroane haiku translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 190. 190. 190 Petya GLERIDIS Targovishte, BULGARIA cozy shell the sea conceives by the sun tiny pearl summers уютна мидена черупка морето зачева от слънцето малки перлени лета translated from English into Bulgarian by the author scoică primitoare în lumina soarelui marea zămisleşte mici veri perlate translated from English into Romanian by Corneliu Traian ATANASIU
 191. 191. 191 Petya GLERIDIS Targovishte, BULGARIA under the Basho tree sharpening the green pencil haiku fairies под дървото на Башо острят зеления молив хайку - феи translated from English into Bulgarian by the author sub copacul lui Basho ascu ind creionul verde zânele haikuului translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 192. 192. 192 Oana Felicia GHEORGHE Bacău, ROMANIA church bells – the unspoken words between us dangăt de clopot – cuvintele nerostite dintre noi translated from English into Romanian by the author
 193. 193. 193 Oana Felicia GHEORGHE Bacău, ROMANIA one by one old memories – cherry petals una câte una vechi amintiri – petale de cireş translated from English into Romanian by the author
 194. 194. 194 Anna GOLUBA Warsaw, POLAND Commendation Foggy evening – The old boat Sinks in the silence Mglisty wieczór – Stara łódź Tonie w ciszy translated from English into Polish by the author Seară ce oasă – Vechea barcă Se cufundă-n tăcere translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 195. 195. 195 Anna GOLUBA Warsaw, POLAND The sun shines Through the rain... Time to paint the rainbow Słońce prześwieca Przez deszcz... Czas namalować tęczę translated from English into Polish by the author Soarele străluceşte Prin ploaie... E timpul să pictezi curcubeul translated from English into Romanian by Corneliu Traian ATANASIU
 196. 196. 196 Howie GOOD Highland, THE UNITED STATES OF AMERICA After seeing the headlines what is there to say to flowers and grass După vederea titlurilor ce-a mai rămas de zis florilor şi ierbii translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 197. 197. 197
 198. 198. 198 Nikolay GRANKIN Krasnodar, RUSSIA the sunny morning inside a glass angel rainbow солнечное утро внутри стеклянного ангела радуга translated from English into Russian by the author o diminea ă însorită într-un înger de sticlă curcubeul translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 199. 199. 199 Nikolay GRANKIN Krasnodar, RUSSIA the halt up the leg ant crawling привал вверх по ноге ползёт муравей translated from English into Russian by the author oprire sus pe picior o furnică urcând translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 200. 200. 200 Jan Oskar HANSEN Benafim, PORTUGAL Sun on a stone wall A message of coming spring Flowering almond trees Sol på en sten mur Et budsap om kommene vår Mandel trær blomstrer translated from English into Norwegian by the author Soare pe-un zid de piatră Migdalii înflori i Prevestesc primăvara translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 201. 201. 201 Jan Oskar HANSEN Benafim, PORTUGAL Falling snow crystals Silently cover town and land Christmas festivities Snø krystaller faller Stille dekker by og land Jule festligheter translated from English into Norwegian by the author Cristale de zăpadă căzând Acoperă-n tăcere oraş şi sat Festivită i de Crăciun translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 202. 202. 202 Simon HANSON Allendale, AUSTRALIA ocean mist drifting out of the darkness esplanade lights cea a oceanului – fugind din calea întunericului luminile esplanadei translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 203. 203. 203 Simon HANSON Allendale, AUSTRALIA pebble beach caressed over and over ancient waves pietricele pe plajă mângâiate iar şi iar valuri străvechi translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 204. 204. 204 Devin HARRISON Vancouver, CANADA desert road my way to the godhead keeps shifting drum prin deşert calea spre dumnezeire se schimbă-ntruna translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 205. 205. 205 Devin HARRISON Vancouver, CANADA Commendation growing old the snow from childhood rests on my shoulders îmbătrânind neaua copilăriei mi se-odihneşte pe umeri translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 206. 206. 206 Hidenori HIRUTA Akita, JAPAN round snow huts children welcome visitors rice cakes broiled かまくらやかまくらやかまくらやかまくらや主主主主のののの童餅童餅童餅童餅をををを焼焼焼焼くくくく translated from English into Japanese by the author colibe rotunde de zăpadă copii omenind vizitatori prăjituri cu orez gratinat translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 207. 207. 207 Hidenori HIRUTA Akita, JAPAN round snow huts candles lit inside for the water god 水神水神水神水神にかまくらのにかまくらのにかまくらのにかまくらの灯灯灯灯のののの点点点点りけりりけりりけりりけり translated from English into Japanese by the author colibe rotunde de zăpadă lumânări aprinse înăuntru pentru zeul apei translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 208. 208. 208 Anne HOLLIER RUDDY Auckland, NEW ZEALAND waiting on the rocks the sealion orientates - white whiskers aşteptând pe stânci leul-de-mare se-orientează - mustă i albe translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 209. 209. 209 Anne HOLLIER RUDDY Auckland, NEW ZEALAND red rags colour the day announcing its birth zdren e roşii colorează ziua anun ându-i naşterea translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 210. 210. 210 Judit HOLLOS Budapest, HUNGARY Crane-feathers flutter – farewell-words on my pillow: child-brides of Autumn Vadlúd-raj rebben – búcsúsorok párnámon: szbefúlt rügyek translated from English into Hungarian by the author Pene de cocor fâlfâie – cuvinte de rămas bun pe perna mea: miresele-copil ale toamnei translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 211. 211. 211 Judit HOLLOS Budapest, HUNGARY Silent minutes grow in the swinging belly of a pregnant snowflake Nesztelen érnek a percek egy hópihe magzatburkában translated from English into Hungarian by the author Minute tăcute cresc în pântecele mlădios al unui fulg de nea translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 212. 212. 212 Izzy HOLT Portland, THE UNITED STATES OF AMERICA Angry flurries buzz Flakes control the world today This is her first snow Rafale mânioase vâjâie Azi fulgii de zăpadă domină lumea E prima ei ninsoare translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 213. 213. 213 Izzy HOLT Portland, THE UNITED STATES OF AMERICA Croaking lullabies Under my bedroom window The refreshing night Orăcăind cântece de leagăn Sub fereastra dormitorului meu Noapte revigorantă translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 214. 214. 214 Midhat HRNČIĆ Sanski Most, BOSNIA AND HERZEGOVINA Whiteness everywhere and a cold breath of the North Wind. Creaking footsteps. Svud je bjelina i hladni dah sjeverca. Škripe koraci. translated from English into Bosnian by the author Alb peste tot şi o respira ie rece de vânt de nord. Urme scâr âind. translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 215. 215. 215 Midhat HRNČIĆ Sanski Most, BOSNIA AND HERZEGOVINA The snow dressed a shawl and cap to the bush in my garden. Grmu u vrtu snijeg je odjenuo šal i kapicu. translated from English into Bosnian by the author Zăpada îmbrăcată un şal şi-o pălărie pe tufişul din grădina mea. translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 216. 216. 216 Marilyn HUMBERT Sydney, AUSTRALIA riffling barley fields – our unknown soldiers dream with Basho’s warriors scuturând câmpuri de orz – solda ii noştri necunoscu i visează cu războinicii lui Basho translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 217. 217. 217 Marilyn HUMBERT Sydney, AUSTRALIA bus stop – spring breeze reads the paper over my shoulder sta ie de autobuz – briza de primăvară citeşte ziarul peste umărul meu translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 218. 218. 218 Slobodan ILIĆ Niš, SERBIA along the promenade a strangers comment – "take it easy" na šetalištu neznanac mi poručuje – "samo polako" translated from English into Serbian by the author în timpul promenadei comentariul unor străini – „relaxează-te” translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 219. 219. 219 Slobodan ILIĆ Niš, SERBIA in an empty bakery as if arranged enter an old women and a homeless u praznu pekaru u oše kao po dogovoru starica i beskućnik translated from English into Serbian by the author într-o brutărie goală ca şi cum s-ar fi vorbit să intre o bătrână şi un boschetar translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 220. 220. 220 Alegria IMPERIAL Vancouver, CANADA how leaves put up with shadows… freezing rain kung papaano nakikisama ang mga dahon sa mgaanino… mala-yelong ulan translated from English into Pilipino by the author cum frunzele se sting cu umbre... ploaie-nghe ată translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 221. 221. 221 Alegria IMPERIAL Vancouver, CANADA in a while the upturned sombrero catches a sparrow maya-maya ang nakabaliktad na sombrero nakahuli ng ibong pipit translated from English into Pilipino by the author din când în când pălăria de soare întoarsă prinde o vrabie translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 222. 222. 222 Petru a IONESCU Bucharest, ROMANIA Winter strewing on Duet between white and hope Crocheting springs Iarna aşternându-se Duet între alb şi speran ă Croşetând primăveri translated from English into Romanian by the author
 223. 223. 223 Petru a IONESCU Bucharest, ROMANIA Love Hum of crystalline voices Drawing hop scotches in the alleys Dragoste Zumzet de glasuri cristaline Desenând şotroane pe alei translated from English into Romanian by the author
 224. 224. 224 Alexandra IVOYLOVA Sofia, BULGARIA cherry trees are casting dense shadows – spring has passed хвърлят гъсти сенки вишните – пролетта отмина translated from English into Bulgarian by the author cireşii aruncă umbre dense – primăvara a trecut translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 225. 225. 225 Alexandra IVOYLOVA Sofia, BULGARIA sands – mirror of stars пясъци – огледало на звездите translated from English into Bulgarian by the author nisipuri – oglinda stelelor translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 226. 226. 226 Nada JAČMENICA Sveti Kriz Zacretje, CROATIA spring day – wind in the hair of a sailship and a horse proljetni dan – s vjetrom u kosi jedrenjak i konj translated from English into Croatian by the author zi de primăvară – vânt în părul unei bărci cu pânze şi-al unui cal translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 227. 227. 227 Nada JAČMENICA Sveti Kriz Zacretje, CROATIA an owl on the telegraph pole – wiretapping sova na telegrafskom stupu prisluškuje translated from English into Croatian by the author o bufni ă pe-un stâlp de telegraf – cineva pe fir translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 228. 228. 228 Liette JANELLE Boucherville, CANADA Writing a haiku letting flow our emotions on a blank page Ecrire un haiku laissant couler ses émotions sur une page blanche translated from English into French by the author Scriind un haiku lăsând să curgă emo iile pe-o pagină albă translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 229. 229. 229 Liette JANELLE Boucherville, CANADA Buying a frog at destination no more frog Acheter une grenouille à destination aucune grenouille translated from English into French by the author Cumpărând o broască la destina ie nu mai e broasca translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 230. 230. 230 Damir JANJALIJA Belgrade, SERBIA wind weight on butterfly wings... dream or real ? težina vetra na krilima leptira... san ili java ? translated from English into Serbian by the author greutatea vântului pe aripi de fluture... vis sau realitate ? translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 231. 231. 231 Damir JANJALIJA Belgrade, SERBIA the muddy water with no cloud reflection rice picker kaljava voda bez odraza oblaka berač pirinča translated from English into Serbian by the author apă tulbure fără vreun nor reflectat culegător de orez translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 232. 232. 232 Bee JAY Melbourne, AUSTRALIA her sudden death – the crow keeps flying towards its nest moartea ei subită – cioara-şi continuă zborul spre cuib translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 233. 233. 233 Bee JAY Melbourne, AUSTRALIA vodka – a falling leaf votcă – o frunză căzătoare translated from English into Romanian by Criatina OPREA
 234. 234. 234 Christopher JUPP Edinburgh, THE UNITED KINGDOM page marks – moth and me head for the lamp semne de carte – molia şi cu mine ne-ndreptăm spre lampă translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 235. 235. 235 Christopher JUPP Edinburgh, THE UNITED KINGDOM last strawberries... our summer skin is fading ultimele căpşuni... bronzul noastru de vară se duce translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 236. 236. 236 Robert KANIA Warszaw, POLAND fallen leaves – only the rustle of a newspaper between us opadłe liście – tylko szelest gazety pomiędzy nami translated from English into Polish by the author frunze căzute – doar foşnetul unui ziar între noi translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 237. 237. 237
 238. 238. 238 Wiesław KARLIŃSKI Namysłów, POLAND old wooden church – between the timbers scent of a time stary drewniany kościół – między belkami zapach czasu translated from English into Polish by the author biserică din lemn – între scânduri vechi parfumul timpului translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 239. 239. 239 Wiesław KARLIŃSKI Namysłów, POLAND spring sunrise – young bird tries to sing wiosenny brzask – młody ptak próbuje śpiewać translated from English into Polish by the author răsărit de primăvară – o pasăre tânără încearcă să cânte translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 240. 240. 240 Kashinath KARMAKAR Durgapur, INDIA what is left and what was there – crescent moon ce a fost şi ce-a rămas – semilună translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 241. 241. 241 Kashinath KARMAKAR Durgapur, INDIA departing geese – a little bit of me out of me gâşte plecând – o parte din mine în afara mea translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 242. 242. 242 Nijol KERUŠAUSKIEN Kaunas, LITHUANIA winter's full moon... I just forgot about everything – scorched smell! žiemos pilnatis… pamiršau apie viską – svil sių kvapas! translated from English into Lithuanian by the author lună plină de iarnă... am uitat de toate – miros de ars! translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 243. 243. 243 Nijol KERUŠAUSKIEN Kaunas, LITHUANIA thirty winters! I still preserve your gift of the paper heart trisdešimt žiemų! dar saugau tavo dovaną – popierinę širdį translated from English into Lithuanian by the author treizeci de ierni! încă mai păstrez darul tău inima de hârtie translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 244. 244. 244 Ashley KHO Kuching, MALAYSIA The brutal winter Sweeps across the whole nation A snowdrop survives. Iarna nemiloasă Mătură toată ara Un ghiocel supravie uieşte. translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 245. 245. 245
 246. 246. 246 Jennifer KHO Kuching, MALAYSIA As I watch The leaves fall signalling that My time is near. În timp ce privesc Frunzele cad dându-mi de-n eles Că mi se-apropie sorocul. translated from English into Romanian by Corneliu Traian ATANASIU
 247. 247. 247
 248. 248. 248 Vitali KHOMIN Mukachevo, UKRAINE silent sunset a swallow flies over the bridge of our childhood безмолвный закат ласточка над мостиком нашего детства translated from English into Russian by the author apus de soare tăcut o rândunică zboară peste podul copilăriei noastre translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 249. 249. 249 Vitali KHOMIN Mukachevo, UKRAINE hunter’s moon a hungry kitten toys with the scroll mouse охотничья луна компьютерную мышку теребит котёнок translated from English into Russian by the author luna vânătorului un pisoi înfometat se joacă cu mouse-ul translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 250. 250. 250 Preslava KIROVA Gabrovo, BULGARIA raven's cry – from the last station train departs гарванов вик – от последната гара тръгва влак translated from English into Bulgarian by the author strigătul corbului – din ultima sta ie pleacă trenul translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 251. 251. 251 Preslava KIROVA Gabrovo, BULGARIA spring sun – for the squirrels has only one dimension пролетно слънце – катеричките танцуват в едно измерение translated from English into Bulgarian by the author soarele primăverii – pentru veveri e are doar o dimensiune translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 252. 252. 252 Vilma KNEŽEVIĆ Viškovo, CROATIA On field of winter wheat the molehills playing the game of golf Na ozimoj pšenici golf igraju krtičnjaci translated from English into Croatian by the author Pe câmpul cu grău de iarnă muşuroaiele de cârti ă jucând golf translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 253. 253. 253 Vilma KNEŽEVIĆ Viškovo, CROATIA A cold autumn the spider re-tailoring its web for the umpteenth time Hladna jesen pauk prekraja mrežu tko zna koji put translated from English into Croatian by the author O toamnă rece un paing îşi reface pânza pentru-a nu ştiu câta oară translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 254. 254. 254 Krzysztof KOKOT Nowy Targ, POLAND nagging loneliness – line above the line on the door frame samotność – na framudze drzwi kreska nad kreską translated from English into Polish by the author singurătate sâcâitoare – linie peste linie pe cadrul uşii translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 255. 255. 255 Krzysztof KOKOT Nowy Targ, POLAND Commendation pale girl – on the hospital lawn primroses bloom blada dziewczynka – na szpitalnym trawniku kwitną pierwiosnki translated from English into Polish by the author fată palidă – pe peluza spitalului înfloresc primulele translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 256. 256. 256 Janina KOŁODZIEJCZYK Pavullo nel Frignano, ITALY sunrise – with daily visit in retirement home wschód słońca z codzienną wizytą w domu starców translated from English into Polish by the author răsărit de soare – vizitând zilnic casa de bătrâni translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 257. 257. 257 Janina KOŁODZIEJCZYK Pavullo nel Frignano, ITALY I lift my head looking at the light not existing of stars podnoszę głowę – patrząc na światło nie istniejących gwiazd translated from English into Polish by the author înal capul privind la lumina absentelor stele translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 258. 258. 258 Prakash KONA Hyderabad, INDIA Yesterday unborn Tomorrow I’ll be away I feel lost today Ieri nenăscut Mâine voi fi plecat Astăzi mă simt pierdut translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 259. 259. 259 Prakash KONA Hyderabad, INDIA The real paradise Is the one dreamers invent At night in the dark Paradisul adevărat E cel inventat de visători Noaptea pe întuneric translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 260. 260. 260 Marek KOZUBEC Zywiec, POLAND so many dreams – colorful leaves from autumn trees atât de multe vise – frunze pline de culoare din copaci de toamnă translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 261. 261. 261 Marek KOZUBEC Zywiec, POLAND primroses – from spring to spring year after year ciubo ica cucului – din primăvară-n primăvară an după an translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 262. 262. 262 Evica KRALJIĆ Nova Gradiška, CROATIA in front of the sun spontaneously running a boy and his dog translated from Croatian into English by ur a VUKELIĆ ROŽIĆ spontano trče dječak i pas sunce ispred njih în fa a soarelui fug deodată un băiat şi câinele său translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 263. 263. 263 Evica KRALJIĆ Nova Gradiška, CROATIA playful wind – broken pegs for clothes, laundry on the lawn translated from Croatian into English by ur a VUKELIĆ ROŽIĆ igra vjetra – pokidane kvačice, rublje na zemlji vânt jucăuş – cârlige rupte rufe pe pajişte translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 264. 264. 264 Gerard KREBS Helsinki, FINLAND midnight sun a bird's flight from dusk into dawn soare la miezul nop ii zborul unei păsări din amurg spre zori translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 265. 265. 265 Gerard KREBS Helsinki, FINLAND migrating cranes – same cries so different in spring and autumn migrarea cocorilor – aceleaşi ipete atât de diferite primăvara şi toamna translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 266. 266. 266 Shrikaanth KRISHNAMURTHY Birmingham, THE UNITED KINGDOM taking root in the many cracks a seed of doubt İరుĔనĹİరుĔనĹİరుĔనĹİరుĔనĹ ಬెౕరూరువುదుಬెౕరూరువುదుಬెౕరూరువುదుಬెౕరూరువುదు ĻషİౕజĻషİౕజĻషİౕజĻషİౕజ translated from English into Kannada by the author înrădăcinată în multele fisuri o sămân ă de îndoială translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 267. 267. 267 Shrikaanth KRISHNAMURTHY Birmingham, THE UNITED KINGDOM winter night she moves closer to the edge చచచచĺರాĦÎĺರాĦÎĺರాĦÎĺರాĦÎ సIJౕīసువళುసIJౕīసువళುసIJౕīసువళುసIJౕīసువళು అంచనుÇఅంచనుÇఅంచనుÇఅంచనుÇ translated from English into Kannada by the author noapte de iarnă ea se apropie de margine translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 268. 268. 268 Kuheli Midnapur, INDIA before the full moon – on mango's white flowers shadow of night-sky ---- uuuu translated from English into Bengali by the author înaintea lunii pline – pe florile albe de mango umbra cerului întunecat translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 269. 269. 269 Kuheli Midnapur, INDIA late monsoon – farmer's wife looking for a slice of cloud ---- st яst яst яst я eeee translated from English into Bengali by the author muson târziu – so ia fermierului căutând o fărâmă de nor translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 270. 270. 270 Yasuko KURONO Nagoya, JAPAN our exodus praying mantis in the tainted land 私達私達私達私達ののののエクソドスエクソドスエクソドスエクソドス 汚汚汚汚されたされたされたされた土地土地土地土地にににに 祈祈祈祈りのりのりのりの姿姿姿姿ののののカマキリカマキリカマキリカマキリ translated from English into Japanese by the author exodul nostru călugări a într-un inut corupt translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 271. 271. 271 Yasuko KURONO Nagoya, JAPAN salmons run upstream to the vacant river of tears 空空空空っぽのっぽのっぽのっぽの 涙涙涙涙のののの川川川川へへへへ 遡上遡上遡上遡上するするするする鮭鮭鮭鮭 translated from English into Japanese by the author somonii înoată-n amonte spre râul de lacrimi disponibil translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 272. 272. 272 Natalia KUZNETSOVA Moscow, RUSSIA behind zoo bars polar bears pensively still first snow в вольере зоопарка застыли белые медведи первый снег translated from English into Russian by the author la zoo după gratii urşii polari căzu i pe gânduri prima zăpadă translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 273. 273. 273 Natalia KUZNETSOVA Moscow, RUSSIA at her bedside a spray of cherry blossom... a gleam of smile у её постели ветка цветущей вишни... проблеск улыбки translated from English into Russian by the author la patul ei un ram cu floare de cireş... o rază de zâmbet translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 274. 274. 274 Lori LANG Decatur, THE UNITED STATES OF AMERICA farm stand – a child between the legs of the big plastic cow stand agricol – un copil printre picioarele vacii uriaşe de plastic translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 275. 275. 275 Lori LANG Decatur, THE UNITED STATES OF AMERICA fireflies on again off again our summer romance licurici când aprinsă când stinsă idila noastră din vară translated from English into Romanian by Corneliu Traian ATANASIU
 276. 276. 276 Poornima LAXMESHWAR Bangalore, INDIA walking stick... father's only left soul mate toiagul... singurul suflet pereche rămas tatălui translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 277. 277. 277 Poornima LAXMESHWAR Bangalore, INDIA toe rings... all of mother left behind inele de picior... tot ceea ce mama a lăsat în urmă translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 278. 278. 278 Catherine J.S. LEE Eastport, THE UNITED STATES OF AMERICA outbound tide... finding in my pocket your good-bye letter maree plecând... găsind în buzunar scrisoarea ta de adio translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 279. 279. 279 Catherine J.S. LEE Eastport, THE UNITED STATES OF AMERICA sudden thunder a student tells me she’s being bullied tunet neaşteptat o elevă-mi spune c-a fost intimidată translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 280. 280. 280 Yelim LEE Pittsburgh, THE UNITED STATES OF AMERICA Granite dominoes Sifted by spades with tarps draped in Fielded mistings Dominouri de granit Cernute de spade cu prelate drapate în Câmpuri aburite translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 281. 281. 281
 282. 282. 282 Craig LINCOLN Toowoomba, AUSTRALIA Butterfly - velvet wings flutter an erratic flight ensues ending on a petal Fluture - aripile de catifea fâlfâie un zbor haotic rezultă sfârşind pe-o petală translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 283. 283. 283 Craig LINCOLN Toowoomba, AUSTRALIA Spring - birth in the land time to celebrate the circle of life Primăvară - naştere în ară e timpul de a sărbători ciclul vie ii translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 284. 284. 284 Darrell LINDSEY Nacogdoches, THE UNITED STATES OF AMERICA Perseid shower – child after lost child in Chicago ploaie de meteori i – copil după copilul pierdut în Chicago translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 285. 285. 285 Darrell LINDSEY Nacogdoches, THE UNITED STATES OF AMERICA winter fever all the fish rebaptized in the creek febră de iarnă to i peştii reboteza i în pârâu translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 286. 286. 286 Ramona LINKE Beesenstedt, GERMANY first love in the pale moonlight peach blossoms erste Liebe im fahlen Mondlicht Pfirsichblüten translated from English into German by the author pima iubire în lumina slabă a lunii flori de piersic translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 287. 287. 287 Ramona LINKE Beesenstedt, GERMANY early shift – still your fragrance lingers on my skin Frühschicht – noch immer dein Duft auf meiner Haut translated from English into German by the author schimbul de diminea ă – parfumul tău încă întârzie pe pielea mea translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 288. 288. 288 Chen-ou LIU Ajax, CANADA long way home... breathing the silence between us 回家的路很長回家的路很長回家的路很長回家的路很長... 呼吸著我們之間呼吸著我們之間呼吸著我們之間呼吸著我們之間 的沉默的沉默的沉默的沉默 translated from English into Chinese by the author drumul lung spre acasă... respirând tăcerea dintre noi translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 289. 289. 289 Chen-ou LIU Ajax, CANADA winter raindrops along a strand of barbed wire – visiting day 冬天雨滴冬天雨滴冬天雨滴冬天雨滴 沿著鐵絲網沿著鐵絲網沿著鐵絲網沿著鐵絲網–––– 探望日探望日探望日探望日 translated from English into Chinese by the author picuri de iarnă pe un fir de sârmă ghimpată – zi de vizită translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 290. 290. 290 Gregory LONGENECKER Pasadena, THE UNITED STATES OF AMERICA morning... I track in the first blossom diminea ă... mă pierd în prima floare translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 291. 291. 291 Gregory LONGENECKER Pasadena, THE UNITED STATES OF AMERICA higher calling – an acorn drops to earth strigăt mai strident – o ghindă cade spre pământ translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 292. 292. 292 Tonka LOVRIĆ Split, CROATIA in the fur of a Persian tomcat bristled north wind u dlaci perzijskog macka nakostrijeseni sjeverac translated from English into Croatian by the author prin blana unui motan persan vântul în epător de nord translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 293. 293. 293 Tonka LOVRIĆ Split, CROATIA bell next to bell a pumpkin in full blossom zvono do zvona tikva u punom cvatu translated from English into Croatian by the author clopo el lângă clopo el un dovleac în plină floare translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 294. 294. 294 Vladimir LUDVIG Zaprešić, CROATIA mirror breakage a fatal meet of a dog and his image lom zrcala kobni susret psa i njegovog lika translated from English into Croatian by the author spargerea oglinzii întâlnirea fatală-a unui câine cu imaginea lui translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 295. 295. 295 Vladimir LUDVIG Zaprešić, CROATIA lightning hits the oak splinters and owl feathers scattered the ground munja udari hrast iverje i perje sove raspršeno tlom translated from English into Croatian by the author stejar fulgerat aşchii şi pene de bufni ă împrăştiate pe sol translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 296. 296. 296 Horst LUDWIG St. Peter, THE UNITED STATES OF AMERICA At the lakes bend, picking up a flat pebble... Autumn evening sun. La cotitura lacului, culegând o piatră netedă... Soare-n asfin it de toamnă. translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 297. 297. 297 Horst LUDWIG St. Peter, THE UNITED STATES OF AMERICA Fays dancing along the steep track fresh lilacs Spiriduşi dansând de-a lungul potecii abrupte liliac proaspăt translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 298. 298. 298 Andrius LUNECKAS Vilnius, LITHUANIA the spring to all directions at once I wish to go pavasaris į visas puses iškart norisi eiti translated from English into Lithuanian by the author primăvara îmi doresc să merg în toate direc iile în acelaşi timp translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 299. 299. 299 Andrius LUNECKAS Vilnius, LITHUANIA spring sun the moss is getting greener on the hospital sill pavasario saul samana vis labiau žaliuoja ant ligonin s palang s translated from English into Lithuanian by the author soarele primăverii muşchiul mai verde pe pragul spitalului translated from English into Romanian by Corneliu Traian ATANASIU
 300. 300. 300 Ajaya MAHALA Pune, INDIA childhood – can’t tell when mom stopped combing my hair copilărie – nu-mi dau seama când mama a-ncetat să-mi mai pieptene părul translated from English into Romanian by Alina BĂRBOSU
 301. 301. 301 Ajaya MAHALA Pune, INDIA powdery rain even a mimosa smiles ploaie fină până şi o mimoză surâde translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 302. 302. 302 Magdalena Noemí MALDONADO Ensenada, ARGENTINA The cosmic clock rings, I am here in this moment, the search was finished. El reloj cósmico suena, yo estoy aquí ahora, la búsqueda ha terminado. translated from English into Castilian by the author Ceasul cosmic sună, sunt aici acum, căutarea a luat sfârşit. translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 303. 303. 303 Magdalena Noemí MALDONADO Ensenada, ARGENTINA Firstly was the tree, after that was the pencil with green ideas. Primeramente fue el árbol, luego fue el lápiz con las verdes ideas. translated from English into Castilian by the author Mai întâi a fost copacul, după care a fost creionul cu idei verzi. translated from English into Romanian by Cristina OPREA
 304. 304. 304 Marija MARETIĆ Žminj, CROATIA crickets' chirping enriching time of sad August memories pjesma cvrčka oplemenjuje vrijeme tužnih misli translated from English into Croatian by the author ârâitul greierilor înfrumuse ează triste ea amintiri de august translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 305. 305. 305 Marija MARETIĆ Žminj, CROATIA a husband and wife – between them a light year muž i žena – izme u njih godina svjetlosti translated from English into Croatian by the author un so şi-o so ie – între ei un an lumină translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 306. 306. 306 Tomislav MARETIĆ Zagreb, CROATIA a girl passing by in front of the boys – nuthatch's whistle ispred mladića dok prolazi djevojka – fićuk brgljeza translated from English into Croatian by the author o fată trecând prin fa a băie ilor – fluieratul icleanului translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 307. 307. 307 Tomislav MARETIĆ Zagreb, CROATIA spring drizzle – the raindrops linger on rose petals proljetna kiša – kapljice oklijevaju na latima ruže translated from English into Croatian by the author burni a primăverii – stropii de ploaie zăbovesc pe petale de trandafir translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 308. 308. 308 Antonio MARTÍNEZ RUBIO Albacete, SPAIN I clean your tear with my forefinger – sunny winter morning limpio tu lágrima con mi dedo índice – soleada mañana de invierno translated from English into Castilian by the author î i şterg lacrima cu-arătătorul – diminea ă de iarnă-nsorită translated from English into Romanian by Eduard ARĂ
 309. 309. 309 Antonio MARTÍNEZ RUBIO Albacete, SPAIN no one in the street – to watch the falling snow behind the window nadie en la calle – ver la nieve que cae tras la ventana translated from English into Castilian by the author nimeni pe stradă – privind de la fereastră cum cade neaua translated from English into Romanian by Cezar Florin CIOBÎCĂ
 310. 310. 310 Duško MATAS Zagreb, CROATIA cherry petals and the snowflakes blended on the bough latice trešnje i snježne pahulje zajedno na grani translated from English into Croatian by the author petale de cireş şi fulgi de zăpadă amestecate pe-un ram translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 311. 311. 311 Duško MATAS Zagreb, CROATIA a wave brings to the shore – returns to the sea bottle with a letter val s pučine obali nosi – moru vraća bocu s pismom translated from English into Croatian by the author un val aduce la mal – reîntoarce în mare sticla cu o scrisoare translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 312. 312. 312 Mihai MATEICIUC Rădău i, ROMANIA pain somewhere somewhere passions struggle – icon complain undeva dureri undeva patimi se zbat – icoana plânge translated from English into Romanian by the author
 313. 313. 313 Mihai MATEICIUC Rădău i, ROMANIA rain bubbly – glaucoma dog like shaking ploaie cu bulbuci – glaucomul câinelui parcă tremură translated from English into Romanian by the author
 314. 314. 314 Anna MAZURKIEWICZ Chelm, POLAND the last falling leaf... only it knows my thoughts opadający ostatni liść... tylko on zna moje myśli translated from English into Polish by the author ultima frunză care cade... numai ea ştie gândurile mele translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 315. 315. 315 Anna MAZURKIEWICZ Chelm, POLAND spider in a web – with every move making the quiver of itself pająk w sieci – ka dym ruchem wprawia w dr enie siebie translated from English into Polish by the author păianjen pe o pânză – cu fiecare mişcare făcută tremurul lui însuşi translated from English into Romanian by Dan DOMAN
 316. 316. 316 Francesca MEREU Cagliari, ITALY Looking at the moon What an ordinary thing That makes me happy Guardare la luna Una cosa normale Che mi fa felice translated from English into Italian by the author Privind luna Ce lucru banal Care mă face fericit translated from English into Romanian by Eduard ARĂ

×