Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Predstavljanje Domagoj Džojić, dipl.oec. Supruga, troje male djece (9-5-2)
TOČKE•  1. DIJABETES•  2. URAVNOTEŽENA PREHRANA•  3. UGLJIKOHIDRATI•  4. WAPF•  5. DOBRO, A ŠTO KAŽE ZNANOST?•  6. S...
1. DIJABETES•  Šećer iznad normale - opasnost•  Svijet 366 milijuna 2011. g.•  552 milijuna do 2030. g.•  smatra se da...
1. DIJABETES•  Hrvatska 320.000•  40% neotkriveno (210.000)•  ukupno 530.000
1. DIJABETES•  2.9 milijuna s dijagnozom u U.K.•  850.000 bez dijagnoze•  100 amputacija tjedno•  400 novih dijagnoza ...
1. DIJABETES  S.A.D. – 1980.-2010.
1. DIJABETES  Šećer u krvi podižu ugljikohidrati         - šećeri.
1. DIJABETES
1. DIJABETES    IZBACITI ŠEĆERE?
1. DIJABETES  KONVENCIONALNA MUDROST  = URAVNOTEŽENA PREHRANA   VEĆINU DNEVNIH KALORIJA      TEMELJITI NA   ...
1. DIJABETES•  USDA 1992.-2005.
1. DIJABETESUSDA2005.-2011.
1. DIJABETESUSDA2011.-
1. DIJABETESMZ RH 2012.
1. DIJABETESUravnotežena prehrana:- 50-60% UH- 30% masnoće- 15-20% bjelančevineVaganje i mjerenje jer:    KALORIJA JE ...
2. URAVNOTEŽENA PREHRANA  SISAVCI: GORILA, KRAVA, LAV,       ...ČOVJEK
2. URAVNOTEŽENA PREHRANAGORILA – BILJOJED 90% VODA 10% SUHA TVAR
2. URAVNOTEŽENA PREHRANAGORILA – BILJOJED 90% VODA 10% SUHA TVAR  11,8g – bjelančevine   7,7g – UH (škrob, šećer)   0...
2. URAVNOTEŽENA PREHRANAGORILA – BILJOJED  90% VODA  10% SUHA TVAR   58,0% – bjelančevine   37,0% – UH (škrob, šeć...
2. URAVNOTEŽENA PREHRANA•  GORILA – BILJOJED   75 grama VLAKANA postaje MAST    100% ZAS. MASTI KRATKIH LANACA  ...
2. URAVNOTEŽENA PREHRANAGORILA – BILJOJED  75 grama VLAKANA postaje MAST   100% ZAS. MASTI KRATKIH LANACA   20,0% – ...
2. URAVNOTEŽENA PREHRANA GORILA FERMENTIRANJEM VLAKANA  DOBIVA 66% KALORIJA IZ MASTI
2. URAVNOTEŽENA PREHRANAKRAVA – BILJOJED  90% VODA  10% SUHA TVAR   70-80% – mast   20-30% – bjelančevine ENERGIJA...
2. URAVNOTEŽENA PREHRANA 90% MESOJEDI DA 10% SUHA TVAR   70-80% – mast   20-30% – bjelančevineENERGIJA    0% – ug...
2. URAVNOTEŽENA PREHRANA 90% ODA 10%  MASAI, SAMBURU, INUITI SUHA TVAR   15% UGLJIKOHIDRATI ENERGIJA
2. URAVNOTEŽENA PREHRANA   ČOVJEK NE FERMENTIRA    VLAKNA KAO PRIMATI   (gorile, čimpanze, orangutani)
2. URAVNOTEŽENA PREHRANAKLEIBEROV ZAKONodnos tjelesne težine i probavnog sustavaKOD ČOVJEKA:želudac 0,31tanko crijevo 0,76...
2. URAVNOTEŽENA PREHRANAKLEIBEROV ZAKONodnos tjelesne težine i probavnog sustava        MOZAK: 28,8 !  Mozak troš...
2. URAVNOTEŽENA PREHRANA   JESU LI DAKLE ŠEĆERI     IDEALAN IZVOR     ENERGIJE ?
3. UGLJIKOHIDRATI      ŠEĆER,     SLATKO VOĆE,   MAHUNARKE, GOMOLJI  BRAŠNO, TIJESTO, ŽITARICE
3. UGLJIKOHIDRATI   ŽIVOTINJAMA SE DAJU     KOD TOVLJENJA     SVINJE, GUSKE...  Krumpir, kukuruz, kruh, krupica
3. UGLJIKOHIDRATI  SVINJAMA - POSNA SIRUTKA PUNOMASNO MLIJEKO NE DEBLJA.   POSNE BJELANČEVINE  CRPE VITAMIN A – ŠT...
3. UGLJIKOHIDRATI
3. UGLJIKOHIDRATIG.I. - KOLIKO NAMIRNICA PODIŽE GUK AKO      GLUKOZA (BIJELI KRUH)         DIŽE 100   (MAST...
3. UGLJIKOHIDRATI       G.I.    - BIJELI KRUH - 71    - INTEGRALNI - 69
3. UGLJIKOHIDRATI       Šećer je 50/50     GLUKOZA+FRUKTOZA  100 g škroba postaje 111 g glukoze (ŽITARICE, ...
3. UGLJIKOHIDRATI       INDEKS FAGOCITOZE (L.I. NEUTROFILA)           BROJ ČESTICA / SATIZVOR: Sanchez A, ...
3. UGLJIKOHIDRATI  7,2 dl Coca Cole smanjilo je kod svih       sudionika L.I. za 50%Ringsdorf WM jr, Cheraskin E a...
3. UGLJIKOHIDRATI   PROSJEČNI L.I. JE 14    Dijabetičari u pravilu    imaju L.I. niži od 2 
3. UGLJIKOHIDRATI      PROBLEMI INZULINA I- hormon debljanja
3. UGLJIKOHIDRATI      PROBLEMI INZULINA I-  hormon debljanja-  povećava rizik od tromboze
3. UGLJIKOHIDRATI       PROBLEMI INZULINA I-  hormon debljanja-  povećava rizik od tromboze-  potiče nastanak pl...
3. UGLJIKOHIDRATI       PROBLEMI INZULINA I-  hormon debljanja-  povećava rizik od tromboze-  potiče nastanak pl...
3. UGLJIKOHIDRATI        PROBLEMI INZULINA I-  hormon debljanja-  povećava rizik od tromboze-  potiče nastanak p...
3. UGLJIKOHIDRATI        PROBLEMI INZULINA I-  hormon debljanja-  povećava rizik od tromboze-  potiče nastanak p...
3. UGLJIKOHIDRATI      PROBLEMI INZULINA IIPODIŽE TLAK PUTEM:- bubrežne retencije Na+- pojačava tok Na+ i Ca++ u vask...
3. UGLJIKOHIDRATI     PROBLEMI INZULINA IIIVISOK INZULIN POVEZAN JE I S:- policističnim jajnicima- rakom prostate- rak...
3. UGLJIKOHIDRATI      PROBLEMI INZULINA IIIVISOK INZULIN - sumnja se na povezanost s:- trudničkom hipertenzijom- pre...
3. UGLJIKOHIDRATI       PROBLEMI INZULINA IVVISOK INZULIN - povećava rizik od bolesti      srca:Studija Framing...
3. UGLJIKOHIDRATI      PROBLEMI INZULINA VVISOK INZULIN - povećava rizik od raka:535 pacijentica s rakom dojke: - 8X...
3. UGLJIKOHIDRATI   TREBA LI ORGANIZMU GLUKOZA?      Stanice bez mitohondrija:   ERITROCITI, MREŽNICA, LEĆA, RO...
3. UGLJIKOHIDRATI   TREBA LI ORGANIZMU GLUKOZA?        KETONSKA TIJELA- nastaju metabolizmom masnoća- nisu više ...
3. UGLJIKOHIDRATI    TREBA LI MOZGU GLUKOZA?    MOZAK JE VRLO PRILAGOĐEN:-  glukoza-  ketonska tijela-  mlječna ...
3. UGLJIKOHIDRATI    GLUKONEOGENEZA     - bjelančevine     - masne kiseline
4. WAPF   ZAKLADA WESTON A. PRICE
4. WAPF     WESTON A. PRICE
4. WAPF
4. WAPF
4. WAPF   1932. g.- Loetschenthal, Švicarska.     SVE UZGAJALI OSIM SOLI-  manje od 1% karijesa-  nema higijene zu...
Primitive Gaelics
4. WAPF  Teško okruženje: nema kokoši, svinja, voća,            povrća-   plodovi mora-   zobena kaša-...
Eskimo Moms
4. WAPFNema nikakvih bolesti, raka, tuberkuloze,  dijabetesa, alergija, TB-a, laki porodi,  savršeni zubi-  tuljanovo ...
Primitive Eskimos
Navaj o&Sitting Bull
4. WAPF Divljač, iznutrice, masnoća, stare životinje       (mozak, jezik, srž, mast) Neki su u rezervatima držali ...
Primitiv  eIndians
Primitive Seminoles
4. WAPF   Ribe, ptice, gmazovi, divljač.
Primitive South Pacific Boys
4. WAPF-  hobotnice, školjkaši, rakovi, riba, svinje s  iznutricama, mašću i kožom, žlijezde riba-  voće-  fermentira...
PrimitiveSouth Pacific Women
PrimitiveAborigine Women
4. WAPF- Ptice, riba, divljač, nikad posno meso. Voćem   bi debljali ptice da dobiju mast.- Masni veliki kukci.- Nisu j...
Primitive Africans
4. WAPF    Stočari – lovci - zemljoradnici        Samburu, Masai  Ratnik bi pio 3-4 litre mlijeka dnevno   ...
MKW
Agnes McPhail
ThinFaces
Jordana
4. WAPF  ZNAČAJKE TRADICIONALNE PREHRANE-  nema industrijske prerade-  raznolika zastupljenost makronutrijenata-  pom...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOST UTJECAJ ŽIVOTINJSKIH MASTI IKOLESTEROLA NA NA SRCE I KRVNE       ŽILE
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija Framingham 1948. –  Unos kolesterola - kolesterol u krvi    NIJE PRONAĐENA VEZA
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija Framingham 1948. – Unos masti - koronarna srčana bolest    NIJE PRONAĐENA VEZA    nako...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija Framingham 1948. –dr. William Castelli, direktor studije Framingham kaže 1992:U Framinghamu ...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTFinska studija 1976.-1991. na 1222 muškarca nakon 15 godina praćenja:- skupina na niskomasnoj prehra...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTEuropska studija iz 1983. na 18.210 muškaraca u dobi 40-59 g.Skupina kojoj su umjesto masti uveli bil...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTdr. Uffe Ravnskov – pokus na sebi- ukupno 59 jaja tijekom 9 dana.- kolesterol smanjen više od 11% od ...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija MR. FIT (The Multiple Risk Factor Intervention Trial)28 medicinskih centara i 250 istraživača...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSmanjili unos kolesterola 42%Smanjili unos zas. masti 28%Ukupne kalorije 21%REZULTAT:Blagi pad kolest...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTTri studije na muškarcima i ženama – D. II 12 mjeseci prehrane s:- min. 50% kal. iz masti (90%z.+10%...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTREZULTATI NAKON 12 MJESECI:-  uk. kolesterol  231 na 190 mg/dl-  LDL    133 na 105 mg/dl-  HDL...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTZAKLJUČAK:"Ako imate prehranu koja rezultira gubitkom težine,. nižim kolesterolom i boljim lipidima, ...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: 51 DOBROVOLJAC S PRETILOŠĆU, 6 MJESECI NA PREHRANI S MAX 25g UH/DAN Neograničene kalorije uz...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTREZULTAT:-  PROSJEČNI GUBITAK TEŽINE 9,5 kg-  UKUPNI KOLESTEROL SMANJEN 6%-  LDL SMANJEN 10 mg/dl-...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija: ketogena dijeta - kardiovaskularni rizikDjeca od 12-18 g, s 9-45 kg viškaJedna skupina na k...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTDruga skupina visokomasna prehrana, malo ugljikohidrata.Neograničene kalorije iz neobrezanog mesa, si...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTREZULTAT:Nakon 12 tjedana unatoč u prosjeku 66% kalorija više djeca na LCHF izgubila 2X više kg (cc...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: UTJECAJ KETOGENE PREHRANE NA 20 ZDRAVIH MUŠKARACA TIJEKOM 6 TJEDANA:University of Connecticu...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTREZULTATI:-  ukupni kolesterol nepromijenjen-  Trigliceridi -33%-  postprandijalna lipemija -29%- ...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: ZAMJENA ŠKROBA MAŠĆU I UPORABA METFORMINA* - 2002. g.151 dijabetičar tip II-----------------...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I - ŠVEDSKA
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKA 22 pacijenta s GUK-om koji se teško  regulira na prehrani sa 70...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKAREZULTAT NAKON TRI MJESECA:Hipoglikemija sa 2,9 na 0,2 / tjednoHbA1...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKAZamišljeno je kao 40g UH / dnevno jer to uklanja hipoglikemiju i no...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKAUH:     20%bjelančevine 30%masti    50%- bez krumpira, riž...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKASvi pacijenti s prekomjernom težinom izgubili na težini, oni s norm...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA BETA-STANICA: University of California (UCLA)Kod dugotrajnih dijabetičara D-I (+60g) pronađen...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTDIJABETES TIP IPovezanost autoimunog odgovora s osjetljivošću na gluten;Nije genetika jer se D-I jav...
5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSOL: prehrana s malo soli izaziva inzulinsku rezistenciju kod zdravih osoba u roku 7 dana (2011.)- ...
5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI     DIJABETIČARAONO SI ŠTO JEDEŠ?VITAMIN A - povećani zahtjeviEnzimi gušterače, mrežnica, bubre...
5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI      DIJABETIČARA-  JETRA-  ŽUMANJCI,-  PLODOVI MORA-  VRHNJE I MASLAC PAŠNIH ŽIVOTINJA
5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI     DIJABETIČARAVITAMIN D – za sintezu inzulinaUlje jetre bakalara u djetinjstvu smanjuje rizik...
5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI     DIJABETIČARAMASNE KISELINE - nedostaju enzimi za sintezuEPA/DHA - ulje jetre bakalara (omeg...
5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI     DIJABETIČARAVITAMIN B1 (tiamin)- kod štakora smanjuje 70-80% komplikacije na bubrezima  P...
5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI     DIJABETIČARAVITAMIN B6- sprječava sindrom karpalnog tunela    SIROVO MLIJEKO I SIR,  ...
5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI     DIJABETIČARAALFA LIPOIČNA KISELINA  – crveno mesoKROM (inzulinski receptori)  - jetra, pr...
5. ŠTO ĆU JESTI SUTRA?- prehrana bogata živ. namirnicama- sirovi maslac i vrhnje, mlijeko i sirevi od pašnih životinja- s...
5. ŠTO ĆU JESTI SUTRA?KOKOSOVO ULJE – MCT, MCFA- izvor energije koja ne opterećuje žuč- brza energija - sličnost sa UH –- ...
5. KONTAKT- REFERENCE- WWW.MUDREPREDAJE.COM- SVETAHRANA.BLOGSPOT.COM
HVALA NA STRPLJENJU!
Vitamin D i dijabetesREGULIRA EKSPRESIJU 200+ GENADijabetes tip I  – potiče lučenje inzulina u uvjetima povećane   potr...
Vitamin A i dijabetes- za zdravlje retine – retinol- regulira ekspresiju gena- radi tandemski s vitaminom D- čuva stanice ...
Prezentacija zadi 071212
Prezentacija zadi 071212
Prezentacija zadi 071212
Prezentacija zadi 071212
Prezentacija zadi 071212
Prezentacija zadi 071212
Prezentacija zadi 071212
Prezentacija zadi 071212
Prezentacija zadi 071212
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacija zadi 071212

1,995 views

Published on

 • Be the first to comment

Prezentacija zadi 071212

 1. 1. Predstavljanje Domagoj Džojić, dipl.oec. Supruga, troje male djece (9-5-2)
 2. 2. TOČKE• 1. DIJABETES• 2. URAVNOTEŽENA PREHRANA• 3. UGLJIKOHIDRATI• 4. WAPF• 5. DOBRO, A ŠTO KAŽE ZNANOST?• 6. SPECIFIČNI ZAHTJEVI DIJABETIČARA• 7. ŠTO ĆU JESTI SUTRA ?• 8. KONTAKT INFORMACIJE
 3. 3. 1. DIJABETES• Šećer iznad normale - opasnost• Svijet 366 milijuna 2011. g.• 552 milijuna do 2030. g.• smatra se da nastaje tijekom 7 g.
 4. 4. 1. DIJABETES• Hrvatska 320.000• 40% neotkriveno (210.000)• ukupno 530.000
 5. 5. 1. DIJABETES• 2.9 milijuna s dijagnozom u U.K.• 850.000 bez dijagnoze• 100 amputacija tjedno• 400 novih dijagnoza dnevno• do 2025. se očekuje 5 milijuna s dijagnozom• treći uzrok smrti nakon srca i raka
 6. 6. 1. DIJABETES S.A.D. – 1980.-2010.
 7. 7. 1. DIJABETES Šećer u krvi podižu ugljikohidrati - šećeri.
 8. 8. 1. DIJABETES
 9. 9. 1. DIJABETES IZBACITI ŠEĆERE?
 10. 10. 1. DIJABETES KONVENCIONALNA MUDROST = URAVNOTEŽENA PREHRANA VEĆINU DNEVNIH KALORIJA TEMELJITI NA ŠEĆERIMA (60%) !
 11. 11. 1. DIJABETES• USDA 1992.-2005.
 12. 12. 1. DIJABETESUSDA2005.-2011.
 13. 13. 1. DIJABETESUSDA2011.-
 14. 14. 1. DIJABETESMZ RH 2012.
 15. 15. 1. DIJABETESUravnotežena prehrana:- 50-60% UH- 30% masnoće- 15-20% bjelančevineVaganje i mjerenje jer: KALORIJA JE KALORIJA?
 16. 16. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANA SISAVCI: GORILA, KRAVA, LAV, ...ČOVJEK
 17. 17. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANAGORILA – BILJOJED 90% VODA 10% SUHA TVAR
 18. 18. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANAGORILA – BILJOJED 90% VODA 10% SUHA TVAR 11,8g – bjelančevine 7,7g – UH (škrob, šećer) 0,5g – masnoće UKUPNO 81,5 kcal
 19. 19. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANAGORILA – BILJOJED 90% VODA 10% SUHA TVAR 58,0% – bjelančevine 37,0% – UH (škrob, šećer) ENERGIJA 5,0% – masnoće UKUPNO 81,5 kcal
 20. 20. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANA• GORILA – BILJOJED 75 grama VLAKANA postaje MAST 100% ZAS. MASTI KRATKIH LANACA 20,0% – bjelančevine 13,0% – UH (škrob, šećer) ENERGIJA 66,0% – masnoće UKUPNO 148,0 kcal
 21. 21. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANAGORILA – BILJOJED 75 grama VLAKANA postaje MAST 100% ZAS. MASTI KRATKIH LANACA 20,0% – bjelančevine 13,0% – UH (škrob, šećer) ENERGIJA 66,0% – masnoće UKUPNO 148,0 kcal
 22. 22. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANA GORILA FERMENTIRANJEM VLAKANA DOBIVA 66% KALORIJA IZ MASTI
 23. 23. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANAKRAVA – BILJOJED 90% VODA 10% SUHA TVAR 70-80% – mast 20-30% – bjelančevine ENERGIJA 0% – ugljikohidrati
 24. 24. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANA 90% MESOJEDI DA 10% SUHA TVAR 70-80% – mast 20-30% – bjelančevineENERGIJA 0% – ugljikohidrati
 25. 25. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANA 90% ODA 10% MASAI, SAMBURU, INUITI SUHA TVAR 15% UGLJIKOHIDRATI ENERGIJA
 26. 26. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANA ČOVJEK NE FERMENTIRA VLAKNA KAO PRIMATI (gorile, čimpanze, orangutani)
 27. 27. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANAKLEIBEROV ZAKONodnos tjelesne težine i probavnog sustavaKOD ČOVJEKA:želudac 0,31tanko crijevo 0,76cekum 0,16debelo crijevo 0,58
 28. 28. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANAKLEIBEROV ZAKONodnos tjelesne težine i probavnog sustava MOZAK: 28,8 ! Mozak troši veliki dio energije (20-25%).
 29. 29. 2. URAVNOTEŽENA PREHRANA JESU LI DAKLE ŠEĆERI IDEALAN IZVOR ENERGIJE ?
 30. 30. 3. UGLJIKOHIDRATI ŠEĆER, SLATKO VOĆE, MAHUNARKE, GOMOLJI BRAŠNO, TIJESTO, ŽITARICE
 31. 31. 3. UGLJIKOHIDRATI ŽIVOTINJAMA SE DAJU KOD TOVLJENJA SVINJE, GUSKE... Krumpir, kukuruz, kruh, krupica
 32. 32. 3. UGLJIKOHIDRATI SVINJAMA - POSNA SIRUTKA PUNOMASNO MLIJEKO NE DEBLJA. POSNE BJELANČEVINE CRPE VITAMIN A – ŠTITNJAČA + PODIŽU INZULIN
 33. 33. 3. UGLJIKOHIDRATI
 34. 34. 3. UGLJIKOHIDRATIG.I. - KOLIKO NAMIRNICA PODIŽE GUK AKO GLUKOZA (BIJELI KRUH) DIŽE 100 (MAST NEMA G.I. !!)
 35. 35. 3. UGLJIKOHIDRATI G.I. - BIJELI KRUH - 71 - INTEGRALNI - 69
 36. 36. 3. UGLJIKOHIDRATI Šećer je 50/50 GLUKOZA+FRUKTOZA 100 g škroba postaje 111 g glukoze (ŽITARICE, MAHUNARKE, SJEMENJE)
 37. 37. 3. UGLJIKOHIDRATI INDEKS FAGOCITOZE (L.I. NEUTROFILA) BROJ ČESTICA / SATIZVOR: Sanchez A, et al. Role of sugars in human neutrophilic phagocytosis. Am J Clin Nutr 1973; 26: 1180-84
 38. 38. 3. UGLJIKOHIDRATI 7,2 dl Coca Cole smanjilo je kod svih sudionika L.I. za 50%Ringsdorf WM jr, Cheraskin E and Ramsey RR jr. Sucrose, Neutrophilic Phagocytosis, and Resistance to Disease. Dent Surv 1976; 52 (12): 46-48
 39. 39. 3. UGLJIKOHIDRATI PROSJEČNI L.I. JE 14 Dijabetičari u pravilu imaju L.I. niži od 2 
 40. 40. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA I- hormon debljanja
 41. 41. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA I- hormon debljanja- povećava rizik od tromboze
 42. 42. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA I- hormon debljanja- povećava rizik od tromboze- potiče nastanak plaka na žilama
 43. 43. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA I- hormon debljanja- povećava rizik od tromboze- potiče nastanak plaka na žilama- sprječava povlačenje plaka
 44. 44. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA I- hormon debljanja- povećava rizik od tromboze- potiče nastanak plaka na žilama- sprječava povlačenje plaka- stimulira nastanak vezivnog tkiva
 45. 45. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA I- hormon debljanja- povećava rizik od tromboze- potiče nastanak plaka na žilama- sprječava povlačenje plaka- stimulira nastanak vezivnog tkiva- stimulira lučenje IGF-1 (inzulinu sličan faktor rasta) - rak
 46. 46. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA IIPODIŽE TLAK PUTEM:- bubrežne retencije Na+- pojačava tok Na+ i Ca++ u vaskularne glatke mišićne stanice- povećani inzulin (natašte i postprandijalni) u pozitivnoj je korelaciji sa oba tlaka
 47. 47. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA IIIVISOK INZULIN POVEZAN JE I S:- policističnim jajnicima- rakom prostate- rakom endometrija- rakom dojke
 48. 48. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA IIIVISOK INZULIN - sumnja se na povezanost s:- trudničkom hipertenzijom- preeklampsijom- osteoporozom
 49. 49. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA IVVISOK INZULIN - povećava rizik od bolesti srca:Studija Framingham - ugrušci se puno vjerojatnije stvaraju u prisutnosti inzulina.SRČANI UDAR, MOŽDANI UDAR, BLOKADE ARTERIJA, TROMBOZA DUBOKIH VENA
 50. 50. 3. UGLJIKOHIDRATI PROBLEMI INZULINA VVISOK INZULIN - povećava rizik od raka:535 pacijentica s rakom dojke: - 8X veća smrtnost kod onih s najvišim inzulinom - 4X češći recidiv raka na udaljenom mjestu
 51. 51. 3. UGLJIKOHIDRATI TREBA LI ORGANIZMU GLUKOZA? Stanice bez mitohondrija: ERITROCITI, MREŽNICA, LEĆA, ROŽNICA.Stanice s puno mitohondrija radije sagorijevaju masnekiseline: npr. SRCE. Metabolizam ugljikohidratapostavlja veće zahtjeve pred stanicu.
 52. 52. 3. UGLJIKOHIDRATI TREBA LI ORGANIZMU GLUKOZA? KETONSKA TIJELA- nastaju metabolizmom masnoća- nisu više u nemilosti – nisu štetna- dobro gorivo za srce i mozak- bolja od bjelančevina – zamjena za UH
 53. 53. 3. UGLJIKOHIDRATI TREBA LI MOZGU GLUKOZA? MOZAK JE VRLO PRILAGOĐEN:- glukoza- ketonska tijela- mlječna kiselina
 54. 54. 3. UGLJIKOHIDRATI GLUKONEOGENEZA - bjelančevine - masne kiseline
 55. 55. 4. WAPF ZAKLADA WESTON A. PRICE
 56. 56. 4. WAPF WESTON A. PRICE
 57. 57. 4. WAPF
 58. 58. 4. WAPF
 59. 59. 4. WAPF 1932. g.- Loetschenthal, Švicarska. SVE UZGAJALI OSIM SOLI- manje od 1% karijesa- nema higijene zuba- zapanjujuća izdržljivost- nema TB-a- sirovi mlječni proizvodi, raž- malo mesa i povrća
 60. 60. Primitive Gaelics
 61. 61. 4. WAPF Teško okruženje: nema kokoši, svinja, voća, povrća- plodovi mora- zobena kaša- alge
 62. 62. Eskimo Moms
 63. 63. 4. WAPFNema nikakvih bolesti, raka, tuberkuloze, dijabetesa, alergija, TB-a, laki porodi, savršeni zubi- tuljanovo ulje - 80% kalorija- iznutrice, lososova ikra- fermentirana riba- nikad posno meso
 64. 64. Primitive Eskimos
 65. 65. Navaj o&Sitting Bull
 66. 66. 4. WAPF Divljač, iznutrice, masnoća, stare životinje (mozak, jezik, srž, mast) Neki su u rezervatima držali mlječnu stoku.
 67. 67. Primitiv eIndians
 68. 68. Primitive Seminoles
 69. 69. 4. WAPF Ribe, ptice, gmazovi, divljač.
 70. 70. Primitive South Pacific Boys
 71. 71. 4. WAPF- hobotnice, školjkaši, rakovi, riba, svinje s iznutricama, mašću i kožom, žlijezde riba- voće- fermentirani gomolji- povrće- kokosi
 72. 72. PrimitiveSouth Pacific Women
 73. 73. PrimitiveAborigine Women
 74. 74. 4. WAPF- Ptice, riba, divljač, nikad posno meso. Voćem bi debljali ptice da dobiju mast.- Masni veliki kukci.- Nisu jeli životinje ako nisu bile jako masne.- Voće, povrće, žitarice i grahorice.- Pomna priprema zrnja.
 75. 75. Primitive Africans
 76. 76. 4. WAPF Stočari – lovci - zemljoradnici Samburu, Masai Ratnik bi pio 3-4 litre mlijeka dnevno (35dag masti) Masnoće mesa, krv. Divljač, riba. Vrlo nizak kolesterol, bez srčanih bolesti. Jetra; sirova i kuhana.
 77. 77. MKW
 78. 78. Agnes McPhail
 79. 79. ThinFaces
 80. 80. Jordana
 81. 81. 4. WAPF ZNAČAJKE TRADICIONALNE PREHRANE- nema industrijske prerade- raznolika zastupljenost makronutrijenata- pomna priprema biljnih namirnica- načelo veće hranjivosti- namirnice bogatije mikronutrijentima
 82. 82. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOST UTJECAJ ŽIVOTINJSKIH MASTI IKOLESTEROLA NA NA SRCE I KRVNE ŽILE
 83. 83. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija Framingham 1948. – Unos kolesterola - kolesterol u krvi NIJE PRONAĐENA VEZA
 84. 84. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija Framingham 1948. – Unos masti - koronarna srčana bolest NIJE PRONAĐENA VEZA nakon 22 godine analiza.
 85. 85. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija Framingham 1948. –dr. William Castelli, direktor studije Framingham kaže 1992:U Framinghamu (Massachusetts) što je netko više pojeo zasićene masti, što je više pojeo kolesterola, što je više kalorija unio, imao je manji kolesterol u krvi. . .
 86. 86. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTFinska studija 1976.-1991. na 1222 muškarca nakon 15 godina praćenja:- skupina na niskomasnoj prehrani imala 32% više umrlih i 143% više umrlih od srčanih bolesti od skupine koja nije pazila na prehranu, pušenje i aktivnost.
 87. 87. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTEuropska studija iz 1983. na 18.210 muškaraca u dobi 40-59 g.Skupina kojoj su umjesto masti uveli biljna ulja i margarin imala 2X veću smrtnost.Druga skupina nije prestala ni s pušenjem.
 88. 88. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTdr. Uffe Ravnskov – pokus na sebi- ukupno 59 jaja tijekom 9 dana.- kolesterol smanjen više od 11% od 7.23 mmol/L na 6.39 mmol/L
 89. 89. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija MR. FIT (The Multiple Risk Factor Intervention Trial)28 medicinskih centara i 250 istraživača s troškom 115 mil. dolara.Pregledana 361.662 muškarca 35-57g pri čemu su namjerno izabrani oni s vrlo velikim rizikom od srčanih bolesti da bi rezultat bio očitiji
 90. 90. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSmanjili unos kolesterola 42%Smanjili unos zas. masti 28%Ukupne kalorije 21%REZULTAT:Blagi pad kolesterola u krvi i nikakav utjecaj na srčane bolesti.
 91. 91. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTTri studije na muškarcima i ženama – D. II 12 mjeseci prehrane s:- min. 50% kal. iz masti (90%z.+10%j.n.)- max 20% UH Neograničeno meso i sir; UH iz neprerađenog voća i povrća
 92. 92. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTREZULTATI NAKON 12 MJESECI:- uk. kolesterol 231 na 190 mg/dl- LDL 133 na 105 mg/dl- HDL 44 na 47 mg/dl- TGC 229 na 182 mg/dl- HbA1c +3,34% na +0,96%- težina -18kg
 93. 93. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTZAKLJUČAK:"Ako imate prehranu koja rezultira gubitkom težine,. nižim kolesterolom i boljim lipidima, s vremenom će svi početi jesti na taj način. To će doći htjeli vi to ili ne!"Hays J. - 81. godišnji susret društva endokrinologa 15.6.1999.
 94. 94. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: 51 DOBROVOLJAC S PRETILOŠĆU, 6 MJESECI NA PREHRANI S MAX 25g UH/DAN Neograničene kalorije uz vježbanje i dodatke prehrani
 95. 95. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTREZULTAT:- PROSJEČNI GUBITAK TEŽINE 9,5 kg- UKUPNI KOLESTEROL SMANJEN 6%- LDL SMANJEN 10 mg/dl- HDL POVEĆAN 10 mg/dl- TRIGLICERIDI SMANJENI 40% Voditelj studije iznenađen!
 96. 96. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTStudija: ketogena dijeta - kardiovaskularni rizikDjeca od 12-18 g, s 9-45 kg viškaJedna skupina na konvencionalnoj dijeti: integralne žitarice, voće i povrće, niskomasni mlječni proizvodi, posno meso, perad i riba.Ograničene kalorije na 1.100 / dnevno
 97. 97. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTDruga skupina visokomasna prehrana, malo ugljikohidrata.Neograničene kalorije iz neobrezanog mesa, sira, jaja, peradi i ribe. Ugljikohidrati iz dvije salate dnevno i minimalno ostalog.
 98. 98. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTREZULTAT:Nakon 12 tjedana unatoč u prosjeku 66% kalorija više djeca na LCHF izgubila 2X više kg (cca 8.5kg) od konvencionalne skupine.HDL u LCHF povećan, kod prvih smanjenTrigliceridi - LCHF -52%, kod prvih -10%Nakon 12 mjeseci LCHF su zadržali težinu.Bubrezi i jetra – nije bilo utjecaja
 99. 99. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: UTJECAJ KETOGENE PREHRANE NA 20 ZDRAVIH MUŠKARACA TIJEKOM 6 TJEDANA:University of Connecticut - 2002.Promjena prehrane:bjelančevine 17% 30%UH 47% 8%masti 32% 61%
 100. 100. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTREZULTATI:- ukupni kolesterol nepromijenjen- Trigliceridi -33%- postprandijalna lipemija -29%- postprandijalni inzulin -34%- HDL +11,5%
 101. 101. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: ZAMJENA ŠKROBA MAŠĆU I UPORABA METFORMINA* - 2002. g.151 dijabetičar tip II-------------------------------------------------------------------------------------------------Prehrana smanjila HbA1c 6x više od lijekaPrehrana je smanjila težinu, lijek zanemarivoVisokomasna prehrana smanjila je ukupni kolesterol 7X više od statina po izboru *Glucophage ometa apsorpciju B12 koji inače povoljno utječe na dijabet. neuropatiju
 102. 102. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I - ŠVEDSKA
 103. 103. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKA 22 pacijenta s GUK-om koji se teško regulira na prehrani sa 70-90 g UH dnevno + prilagođen inzulin Kalorije nadoknađene bjelančevinama i mastima
 104. 104. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKAREZULTAT NAKON TRI MJESECA:Hipoglikemija sa 2,9 na 0,2 / tjednoHbA1c sa 7,5 na 6,4% (i nakon 1g isto)Inzulin sa 21,1 na 12,7 i.j. (12,4)TGC smanjeniKolesterol ukupni i HDL – isto!
 105. 105. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKAZamišljeno je kao 40g UH / dnevno jer to uklanja hipoglikemiju i normalizira GUK ali radi većeg odaziva sudionika povećano na 90 g/dan
 106. 106. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKAUH: 20%bjelančevine 30%masti 50%- bez krumpira, riže, tjestenine, kruha i žitarica.- tvrdi kruh i povrće
 107. 107. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA: DIJABETES TIP I – ŠVEDSKASvi pacijenti s prekomjernom težinom izgubili na težini, oni s normalnom ostali na normalnoj.
 108. 108. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSTUDIJA BETA-STANICA: University of California (UCLA)Kod dugotrajnih dijabetičara D-I (+60g) pronađena aktivnost beta-stanica i proizvodnja inzulinaRasterećenjem bi moglo doći do oporavka jer očito postoji regeneracija otočićaMeier JJ et al. Sustaineed beta cell apoptosis in patients with long-standing type 1 diabetes; indirect evidence for islet regeneration? Diabetologia 2005; 48: 2221- 2228);
 109. 109. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTDIJABETES TIP IPovezanost autoimunog odgovora s osjetljivošću na gluten;Nije genetika jer se D-I javlja SAMOu ind. zemljama.
 110. 110. 5. A ŠTO KAŽE ZNANOSTSOL: prehrana s malo soli izaziva inzulinsku rezistenciju kod zdravih osoba u roku 7 dana (2011.)- 152 muškarca i žene 18-65 g- dio na prehrani s malo soli, dio na prehrani s pojačanom soli- prehrana s malo soli pojačava inzulinsku rezistencijuMetabolism. 2011 Jul;60(7):965-8. Epub 2010 Oct 30.
 111. 111. 5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI DIJABETIČARAONO SI ŠTO JEDEŠ?VITAMIN A - povećani zahtjeviEnzimi gušterače, mrežnica, bubrezi, neuropatija, infekcije, teško cijeljenjePREPORUKA 20.000 i.j. dnevno
 112. 112. 5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI DIJABETIČARA- JETRA- ŽUMANJCI,- PLODOVI MORA- VRHNJE I MASLAC PAŠNIH ŽIVOTINJA
 113. 113. 5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI DIJABETIČARAVITAMIN D – za sintezu inzulinaUlje jetre bakalara u djetinjstvu smanjuje rizik za dijabetes. U dozi za 20.000 i.j. vitamina A ima i 2.000 i.j. vitamina DMast, rakovi, iznutrice, žumanjci, vrhnje i maslac životinja s paše
 114. 114. 5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI DIJABETIČARAMASNE KISELINE - nedostaju enzimi za sintezuEPA/DHA - ulje jetre bakalara (omega-3)GLA - ulje noćurka, crnog ribiza, boražine (200 mg/dan) (omega-6)
 115. 115. 5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI DIJABETIČARAVITAMIN B1 (tiamin)- kod štakora smanjuje 70-80% komplikacije na bubrezima PREHRAMBENI KVASAC, ORASI, POVRĆE, JETRA, SVINJETINA
 116. 116. 5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI DIJABETIČARAVITAMIN B6- sprječava sindrom karpalnog tunela SIROVO MLIJEKO I SIR, SIROVA RIBA I MESO
 117. 117. 5. SPECIFIČNI ZAHTJEVI DIJABETIČARAALFA LIPOIČNA KISELINA – crveno mesoKROM (inzulinski receptori) - jetra, prehrambeni kvasacVANADIJ – transport glukoze – - maslinovo uljeCINK (proizvodnja inzulina) - crveno meso, školjke
 118. 118. 5. ŠTO ĆU JESTI SUTRA?- prehrana bogata živ. namirnicama- sirovi maslac i vrhnje, mlijeko i sirevi od pašnih životinja- sirova riba i meso + junetina, janjetina- morski plodovi (školjke, rakovi)- nerafinirana sol i juhe radi minerala- maslinovo ulje, žumanjci- svježe i fermentirano povrće, cikla (ALA)
 119. 119. 5. ŠTO ĆU JESTI SUTRA?KOKOSOVO ULJE – MCT, MCFA- izvor energije koja ne opterećuje žuč- brza energija - sličnost sa UH –- za sportaše, starije osobe, djecu- koristi se u prehrani sondom- laurinska kiselina (50%) djeluje antibakterijski, antivirusno, antifungalno
 120. 120. 5. KONTAKT- REFERENCE- WWW.MUDREPREDAJE.COM- SVETAHRANA.BLOGSPOT.COM
 121. 121. HVALA NA STRPLJENJU!
 122. 122. Vitamin D i dijabetesREGULIRA EKSPRESIJU 200+ GENADijabetes tip I – potiče lučenje inzulina u uvjetima povećane potrebe za njim - normalizira autoimunu aktivnost T-limfocitaDijabetes tip II – nedostatak nepovoljno utječe na lučenje inzulina i toleranciju glukoze Institut Linus Pauling
 123. 123. Vitamin A i dijabetes- za zdravlje retine – retinol- regulira ekspresiju gena- radi tandemski s vitaminom D- čuva stanice sluznica- regulira obnavljanje stanica - cijeljenje- funkcija limfocita i T-limfocita- zdravlje kože- dijabetičari i djeca slabo pretvaraju karotene; izbjegavati

×