www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
www.kinhtehoc.net   LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ   -------------...
B ng 1: TÌNH HÌNH K T QU KINH DOANH GIAI O N 2006 -2008                                  ...
www.kinhtehoc.net  LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ  -----------------...
www.kinhtehoc.net  LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ  -----------------...
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)

373 views

Published on

Luan van tot nghiep ke toan tong hop

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kth[2009] b060011 nguyen hoang long (www.kinhtehoc.net)

 1. 1. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- L IC MT ----- ---- Sau th i gian th c t p, nghiên c u và th c hi n n nay ã hoàn thành quy n lu n văn “Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a Chi Nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ” qua ó em ã ư c làm quen v i cách nghiên c u trình bày m t tài, năng ng trong vi c tìm ki m thông tin, g t hái ư c nhi u i u b ích, có cơ h i v n d ng ki n th c mà mình ã ư c h c trong vi c ánh giá th c ti n và ưa ra bi n pháp gi i quy t v n . ng th i cũng làm quen d n môi trư ng làm vi c, r t có ích cho công vi c tương lai c a mình khi ra trư ng. Em xin chân thành c m ơn t t c các th y cô khoa kinh t -qu n tr kinh doanh trư ng i H c C n Thơ, c bi t là s hư ng d n c a th y Tr n Qu c Dũng ã t n tình ch d n giúp em hoàn thành quy n lu n văn c a mình. Vì ki n th c và th i gian còn h n ch và do l n u tiên th c hi n tài nên không trách kh i sai sót mong quý th y cô thông c m và hư ng d n. ng th i em xin chân thành cám ơn Ban Giám c cùng toàn th nhân viên Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ ã t n tình giúp và hư ng d n em hoàn thành tài c a mình. Cu i cùng em xin chúc quý th y cô d i dào s c kh e và công tác t t t nhi u thành công trong s nghi p c a mình… Chúc Ban Giám c cùng toàn th nhân viên Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ kinh doanh ngày càng phát tri n. Em xin chân thành c m ơn! Ngày … tháng …. năm 2009 Sinh viên th c hi n Nguy n Hoàng Long ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 1 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 2. 2. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- L I CAM OAN ----- ---- Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày … tháng …. năm 2009 Sinh viên th c hi n Nguy n Hoàng Long ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 2 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 3. 3. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- NH N XÉT C A CƠ QUAN TH C T P ----- ---- ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Ngày … tháng …. năm 2009 Th trư ng ơn v ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 3 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 4. 4. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- B NG NH N XÉT LU N VĂN T T NGHI P IH C ----- ---- H tên giáo viên hư ng d n: Tr n Qu c Dũng H cv: Th c sĩ Chuyên ngành: K Toán – Ki m Toán Cơ quan công tác: Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh, i h c C n Thơ Tên sinh viên: Nguy n Hoàng Long Mã s sinh viên: B060011 Chuyên ngành: K Toán T ng H p Tên tài: Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh t i Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ. N I DUNG NH N XÉT 1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o:.................................... ............................................................................................................................ 2. V hình th c: ................................................................................................ ............................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài:............................. ............................................................................................................................ 4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn: .................................. ............................................................................................................................ 5. N i dung và k t qu t ư c (theo m c tiêu nghiên c u):......................... ............................................................................................................................ 6. Các nh n xét khác: ....................................................................................... ............................................................................................................................ 7. K t lu n (c n ghi rõ m c ng ý hay không ng ý n i dung tài và các yêu c u s a):................................................................................................ ............................................................................................................................ Ngày … tháng …. năm 2009 Giáo viên hư ng d n ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 4 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 5. 5. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- M CL C Trang -------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 1: GI I THI U ..................................................................................... 1 1.1 tv n nghiên c u ....................................................................................... 1 1.1.1 S c n thi t nghiên c u .............................................................................. 1 1.1.2 Căn c khoa h c và th c ti n...................................................................... 2 1.2 M c tiêu nghiên c u .......................................................................................... 3 1.2.1 M c tiêu chung........................................................................................... 3 1.2.2 M c tiêu c th ........................................................................................... 3 1.3 Các gi thuy t c n ki m nh và câu h i nghi v n.............................................. 4 1.3.1 Các gi thuy t c n ki m nh...................................................................... 4 1.3.2 Các câu h i nghiên c u .............................................................................. 4 1.4 Ph m vi nghiên c u ........................................................................................... 4 1.4.1 Không gian................................................................................................. 4 1.4.2 Th i gian.................................................................................................... 4 1.4.3 i tư ng nghiên c u................................................................................. 4 1.5 Lư c kh o tài li u có liên quan n tài nghiên c u........................................ 5 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ........ 6 2.1 Phương pháp lu n.............................................................................................. 6 2.1.1 M t s v n chung v phân tích ho t ng kinh doanh ............................ 6 2.1.2 Khái ni m v doanh thu, chi phí, l i nhu n và b ng báo cáo tài chính ........ 7 2.1.3 N i dung phân tích ..................................................................................... 9 2.1.4 Tài li u s d ng phân tích.................................................................... 11 2.1.5 Các ch s tài chính s d ng phân tích ................................................. 12 2.1.6 Phương pháp phân tích ............................................................................. 14 2.1.7 Phân tích các nhân t nh hư ng n l i nhu n trong ho t ng s n xu t kinh doanh............................................................................................................. 15 2.2 Phương pháp nghiên c u ................................................................................. 17 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u.................................................................... 17 2.2.2 Phương pháp phân tích s li u.................................................................. 17 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TH C TR NG K T QU KINH DOANH CÔNG TY C PH N KHO V N MI N NAM CHI NHÁNH C N THƠ....................... 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 5 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 6. 6. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 Gi i thi u Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ.............. 18 3.1.1 L ch s hình thành và phát tri n................................................................ 18 3.1.2 Linh v c kinh doanh................................................................................. 18 3.1.3 Cơ c u t ch c.......................................................................................... 19 3.1.4 Tình hình ho t ng kinh doanh ............................................................... 20 3.2 Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh........................................................... 23 3.2.1 Tình hình k t qu kinh doanh giai o n 2006-2008 .................................. 23 3.2.2 Phân tích tình hình kinh doanh ................................................................. 24 3.2.3 Phân tích tình hình l i nhu n .................................................................... 39 3.2.4 ánh giá k t qu kinh doanh qua các ch s tài chính ............................... 42 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG N HO T NG KINH DOANH ..................................................................................................... 48 4.1 Phân tích các nhân t nh hư ng n tình hình ho t ng kinh doanh ............. 48 4.1.1 Nguyên nhân ch quan ............................................................................. 48 4.1.2 Nguyên nhân khách quan ......................................................................... 49 4.2 Phân tích các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh ................ 50 4.2.1 Phân tích các nhân t nh hư ng năm 2007 so v i năm 2006 ................... 50 4.2.2 Phân tích các nhân t nh hư ng năm 2008 so v i năm 2007 ................... 53 CHƯƠNG 5 M T S GI I PHÁP NÂNG CAO K T QU HO T NG KINH DOANH C A CHI NHÁNH CÔNG TY C PH N KHO V N MI N NAM T I C N THƠ ........................................................................................... 57 5.1 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng................................................. 57 5.1.1 Các bi n pháp tăng doanh thu................................................................... 57 5.1.2 Các bi n pháp gi m chi phí ...................................................................... 59 5.2 M t s gi i pháp khác...................................................................................... 60 CHƯƠNG 6 K T LUÂN VÀ KI N NGH ........................................................... 62 6.1 K t lu n........................................................................................................... 62 6.2 Ki n ngh ......................................................................................................... 62 TÀI LI U THAM KH O ..................................................................................... 64 PH L C ............................................................................................................. 65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 6 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 7. 7. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- DANH M C BI U B NG Trang -------------------------------------------------------------------------------------------------- B ng 1: Tình hình k t qu kinh doanh giai o n 2006 – 2008 .......................... 21 B ng 2: B ng báo cáo k t qu kinh doanh giai o n 2006 – 2008 ................... 23 B ng 3: B ng t ng h p doanh thu bán hàng và các kho n thu nh p giai o n 2006 – 2008 ......................................................................................................... 25 B ng 4: Tình hình doanh thu bán hàng theo cơ c u m t hàng giai o n 2006 – 2008 .................................................................................................................... 28 B ng 5: Tình hình thu nh p tài chính và thu nh p khác giai o n 2006 – 2008. 30 B ng 6: Tình hình chi phí s n xu t kinh doanh giai o n 2006 – 2008 ............. 32 B ng 7: Tình hình chi phí tài chính và chi phí khác giai o n 2006 – 2008 ...... 37 B ng 8: Tình hình l i nhu n giai o n 2006 – 2008 ......................................... 39 B ng 9: B ng cân i k toán giai o n 2006 – 2008 ...................................... 42 B ng 10: Các ch s ánh giá kh năng thanh toán ........................................... 43 B ng 11: Các ch s ánh giá kh năng ho t ng............................................ 44 B ng 12: M t s ch s v kh năng sinh l i .................................................... 46 B ng 13: M t s ch tiêu ph c v phân tích các nhân t nh hư ng năm 2006 và năm 2007......................................................................................................... 50 B ng 14: M t s ch tiêu ph c v phân tích các nhân t nh hư ng năm 2007 và năm 2008......................................................................................................... 53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 7 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 8. 8. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- DANH M C HÌNH Trang -------------------------------------------------------------------------------------------------- Hình 1: Cơ c u t ch c c a Chi Nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ ..............................................................................................................19 Hình 2: Cơ c u t ch c c a Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam .....................65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 8 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 9. 9. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- DANH M C CÁC C M T VI T T T Ti ng Vi t GVHD Giáo viên hư ng d n H KD Ho t ng kinh doanh LVTN Lu n văn t t nghi p SVTH Sinh viên th c hi n ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 9 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 10. 10. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÓM T T N I DUNG TÀI Năm 2008 n n kinh t th gi i ph i i m t v i cu c kh ng ho ng tr m tr ng và toàn di n, nh hư ng n t t c các lĩnh v c, n t t c các nư c trên th gi i và Vi t Nam – n n kinh t non tr v a gia nh p WTO - cũng không n m ngoài t m nh hư ng c a cu c kh ng ho ng ó. Trong ba tháng u năm, Vi t Nam liên ti p nh n ư c các ngu n v n u tư t nư c ngoài, m t d u hi u y l c quan cho s phát tri n c a n n kinh t Vi t Nam. Nhưng cũng t tháng 3 tr i, cùng v i s kh ng ho ng c a n n kinh t th gi i, n n kinh t Vi t Nam b t u i phó v i tình tr ng l m phát tăng v t lên 25%, nh p siêu vư t quá m c an toàn, th trư ng ch ng khoán s t gi m k l c, bong bóng th trư ng b t ng s n b v , ch s giá tiêu dùng c a nhi u m t hàng tăng cao, giá c các m t hàng như lương th c, th c ph m, v t li u xây d ng, xăng d u luôn tăng, có th i i m giá xăng d u lên n 19.000 ng/lít. Khi ó Nhà nư c ra các bi n pháp nh m h n ch l m phát như: th t ch t ti n t , tăng lãi su t cơ b n,… và n nh ng tháng cu i năm, nhà nư c ph i “cung ti n”, kích thích tiêu dùng. Chính s bi n i ph c t p như th òi h i các doanh nghi p kinh doanh c n ph i có các ánh giá úng n v tình hình kinh doanh hi n t i c a doanh nghi p, t ó có các chính sách kinh doanh hi u qu nh m i phó v i s bi n ng không ng ng c a môi trư ng kinh doanh. Và tài phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ trong giai o n 2006 – 2008 nh m ánh giá tình hình c a Chi Nhánh Công ty qua các năm t ó có các bi n pháp nh m nâng cao h u qu kinh doanh. Thông qua phương pháp so sánh, tài ã phân tích s bi n ng c a các kho n m c doanh thu, chi phí, l i nhu n c a Chi nhánh trong giai o n 2006 – 2008. Th y ư c tình hình tăng gi m, tăng gi m như th nào, và t c tăng gi m ra sao t ó có cái nhìn t ng quát v tình hình kinh doanh c a Chi nhánh trong các năm qua. ng th i thông qua phương pháp thay th liên hoàn, tài ã giúp chúng ta th y ư c các nhân t tác ng n k t qu kinh doanh. Nh n ra các nhân t tích c c có tác ng t t k t qu kinh doanh mà c th là làm l i nhu n tăng. Cũng thông qua bư c phân tích trên cũng cho chúng ta th y các nh n t ã nh hư ng tiêu c c n k t qu ho t ng c a Chi nhánh, làm gi m l i nhu n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 10 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 11. 11. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- D a trên các bư c phân tích trên ã cho chúng ta th y rõ tình hình kinh doanh th c t t i Chi nhánh, các v n còn t n t i c n kh c ph c hay phát huy và t ó giúp chúng ta có th ra các bi n pháp trong kinh doanh nh m giúp Chi nhánh phát huy các th m nh và h n ch các i m y u, giúp cho vi c kinh doanh doanh c a Chi nhánh ngày càng phát tri n. Và ph n cu i cùng c a tài là t ng k t l i các v n ã phân tích khái quát chung tình hình kinh doanh c a Chi nhánh trong giai o n 2006 – 2008 và ra m t s ki n ngh cho Chi nhánh nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 11 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 12. 12. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 1 GI I THI U 1.1 TV N NGHIÊN C U 1.1.1 S c n thi t nghiên c u Trong năm 2008, tình hình kinh t th gi i lâm vào cu c kh ng ho ng tr m tr ng. Khi ó n n kinh t th gi i luôn ph i i m t v i nh ng khó khăn, v i m c nh hư ng r ng l n trên toàn th gi i, và bi n i ph c t p. u năm 2008, kinh t các nư c l n trên th gi i b t u chao o, b t u t s kh ng ho ng c a th trư ng th ch p M , tiêu bi u là s s p c a hai t p oàn th ch p l n nh t nư c M là Freddie Mac và Fannie Mae, sau ó lan r ng ra kh p nư c M và toàn th gi i, nh hư ng sâu r ng n t t c lĩnh v c kinh doanh, gây h u qu nghiêm tr ng. T l l m phát tăng cao, ng ti n m t giá, ch s giá tiêu dùng gia tăng d n n xu t hi n tình tr ng thi u lương th c và các m t hàng thi t y u, làm cho ngư i nghèo, thi u ăn gia tăng. Trư c cu c kh ng ho ng v i quy mô r ng l n như th , ch c ch n n n kinh t Vi t Nam – m t n n kinh t non tr v a gia nh p WTO – không th không b nh hư ng. Trong 3 tháng u năm 2008, v i v th m t nư c v a gia nh p WTO, có n n chính tr n nh trong khu v c, ngu n v n u tư t nư c ngoài liên t c tràn vào Vi t Nam. M ra cơ h i phát tri n cho Vi t Nam, nhưng chúng ta l i không có chính sách, cơ ch s d ng v n có hi u qu , d n n tình tr ng u tư tràn lan; và cũng t tháng 03 năm 2008, n n kinh t Vi t Nam b t u i chi u như: l m phát tăng v t lên 25%, nh p siêu vư t quá m c an toàn, th trư ng ch ng khoán s t gi m k l c, bong bóng th trư ng b t ng s n b v , ch s giá tiêu dùng c a nhi u m t hàng tăng cao, giá c các m t hàng như lương th c, th c ph m, v t li u xây d ng, xăng d u luôn tăng, có th i i m giá xăng d u lên n 19.000 ng/lít. Khi ó Nhà nư c ra các bi n pháp nh m h n ch l m phát như: th t ch t ti n t , tăng lãi su t cơ b n,… và n nh ng tháng cu i năm, nhà nư c ph i “cung ti n”, kích thích tiêu dùng. Chính s nh hư ng c a cu c kh ng ho ng n n kinh t toàn c u, cũng như cu c kh ng ho ng c a n n kinh t Vi t Nam ã nh hư ng n tình hình ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p Vi t Nam. Trong năm qua, các doanh nghi p Vi t Nam luôn ph i i m t v i r t nhi u khó khăn, bi n i liên t c. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 12 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 13. 13. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ch ng h n như lãi su t cho vay, khi ó lãi su t cho vay nh ng tháng u năm lên n 21%/năm nhưng vào nh ng tháng cu i năm l i liên t c i u ch nh theo chi u hư ng gi m, dao ng kho ng 10%/năm. i phó v i tình hình kinh t ph c t p như th , òi h i các doanh nghi p c n có nh ng chính sách kinh doanh phù h p, c n bi t ư c nh ng gì ã và chưa t ư c, nh ng l i th cũng như nh ng khó khăn c a doanh nghi p. Do ó doanh nghi p c n ph i phân tích k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, t ó ra các chi n lư c kinh doanh có hi u qu , i phó v i cu c kh ng ho ng kinh t . Nh n th c ư c t m quan tr ng ó nên tôi ch n tài: “Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh t i công ty c ph n kho v n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ” th c hi n lu n văn t t nghi p cho mình. 1.1.2 Căn c khoa h c và th c ti n 1.1.2.1 Căn c khoa h c B ng cách s d ng phương pháp so sánh các i tư ng phân tích như doanh thu, chi phí, l i nhu n gi a các kỳ cho ta th y ư c tình hình tăng gi m, cũng như t c tăng gi m c a các i tư ng phân tích. T ó giúp nhà qu n tr th y ư c tính hi u qu c a ho t ng kinh doanh. Ch ng h n như khi chúng ta so sánh l i nhu n c a kỳ phân tích v i kỳ g c cho chúng ta th y s tăng gi m, cũng như t c tăng gi m c a l i nhu n. M t doanh nghi p kinh doanh có hi u qu khi l i nhu n qua các kỳ phân tích tăng cũng như t c tăng n nh qua các kỳ. Ngoài ra, thông qua s phân tích các ch s tài chính, c bi t là các ch s sinh l i có th cho chúng ta bi t v hi u qu ho t ng kinh doanh. Các ch s sinh l i ư c các nhà qu n tr , nhà u tư quan tâm, chúng là cơ s ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh. Ch ng h n như ch s ROS (t su t l i nhu n/doanh thu). T s này ph n ánh c m t ng doanh thu s mang l i bao nhiêu ng l i nhu n. Ngoài ra ta có th dùng t s này so sánh v i t s c a các năm trư c th y ư c s phát tri n c a doanh nghi p. Hay ch s ROE (t su t l i nhu n/v n ch s h u), t s này cho chúng ta th y m t ng v n ch s h u s sinh ra bao nhiêu ph n trăm l i nhu n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 13 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 14. 14. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.2.2 Căn c th c ti n Phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, chúng ta s có cái nhìn toàn di n v quá trình ho t ng kinh doanh c a m t doanh nghi p. Qua ó chúng ta có th th y nh ng gì t ư c và chưa t ư c. Th y ư c các ngu n l c còn ti m tàng, th y ư c các th m nh cũng như các h n ch c a doanh nghi p. T ó mà các nhà qu n tr có các chi n lư c kinh doanh hi u qu , phát tri n b n v ng trong m i i u ki n, ưa doanh nghi p ngày càng phát tri n. Hi n nay, môi trư ng kinh doanh r t ph c t p, luôn b nh hư ng b i nhi u y u t . Do ó, k t qu c a phân tích ho t ng kinh doanh giúp cho các nhà qu n tr nh n ra các nhân t tác ng trong quá trình kinh doanh t ó có ư c các quy t nh qu n tr úng n, giúp cho doanh nghi p kinh doanh có hi u qu . Th c t hi n nay trên a bàn thành ph C n Thơ, i v i m t s doanh nghi p có quy mô ho t ng v a và nh , công tác phân tích k t qu ho t ng kinh doanh thư ng không ư c các doanh nghi p quan tâm th c hi n. D n n các doanh nghi p không th nh n bi t ư c các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh, cũng như không th y ư c nh ng h n ch c n ư c kh c ph c và nh ng ưu i m c n ư c phát huy. T ó doanh nghi p s khó khăn trong vi c i phó v i các bi n i ph c t p c a n n kinh t , gây nh hư ng tr c ti p n s phát tri n c a doanh nghi p. Riêng Chi Nhánh Công Ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ trong nh ng năm qua không có tài phân tích k t qu ho t ng kinh doanh cũng như phía Chi nhánh cũng không th c hi n phân tích. Chính i u ó ã h n ch m t ph n nào s phát tri n c a Chi nhánh trong th i gian v a qua. 1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1. M c tiêu chung M c tiêu chung c a tài là nh m phân tích và ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh giai o n 2006 – 2008, qua ó nh n bi t ư c các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh ưa ra các gi i pháp nâng cao k t qu kinh doanh trong th i gian t i. 1.2.2. M c tiêu c th : th c hi n dư c m c tiêu chung, tài i vào các m c tiêu sau: + Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, l i nhu n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 14 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 15. 15. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Phân tích tình hình tài chính qua các ch s v tài chính th y r hi u qu c a Chi nhánh. + Phân tích các y u t nh hư ng n ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh. + ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. 1.3 CÁC GI THUY T C N KI M NH VÀ CÂU H I NGHIÊN C U 1.3.1 Các gi thuy t c n ki m nh - Chi nhánh ho t ng có hi u qu . - Giá bán tăng thì hi u qu tăng. - Kh i lư ng hàng hóa tăng thì hi u qu ho t ng kinh doanh tăng. - Chi phí th p thì hi u qu tăng. 1.3.2 Các câu h i nghiên c u - Doanh thu c a Chi nhánh qua các năm trong giai o n 2006 - 2008? T c tăng gi m doanh thu như th nào? -T c tăng gi m l i nhu n như th nào? - Các nhân t nào nh hư ng n tình hình ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh? Nhân t nào nh hư ng tích c c, nhân t nào nh hư ng tiêu c c n tình hình ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh? 1.4 PH M VI NGHIÊN C U 1.4.1 Không gian Lu n văn ư c th c hi n t i Công ty c ph n Kho V n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ. 1.4.2 Th i gian Lu n văn ư c th c hi n t ngày 02/02/2009 n 25/04/2009 S li u ph c v cho n i dung nghiên c u là s li u giai o n 2006 - 2008. 1.4.3 i tư ng nghiên c u Do h n ch v th i gian nên vi c nghiên c u tài ch t p trung nghiên c u các v n sau: - Phân tích s bi n ng c a doanh thu, chi phí, l i nhu n qua các năm trong giai o n 2006 - 2008. - Phân tích các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh. - xu t m t s ý ki n nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 15 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 16. 16. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vì v y, lu n văn này còn nhi u thi u sót. R t mong s óng góp ý ki n b sung c a quý th y cô, ban lãnh o Công ty C Ph n kho v n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ lu n văn ư c hoàn ch nh hơn. 1.5 LƯ C KH O TÀI LI U CÓ LIÊN QUAN N TÀI NGHIÊN C U. - Nguy n Như Anh, lu n văn t t nghi p “Phân tích ho t ng kinh doanh c a công ty c ph n Nông Lâm S n Kiên Giang”. Bài vi t phân tích v tình hình kinh doanh c a công ty c ph n Nông Lâm S n Kiên Giang. N i dung t ư c c a bài vi t là phân tích tình hình tiêu th s n ph m g o c a Công ty trong giai o n 2004 – 2006. Cũng như phân tích tình hình tăng gi m và t c tăng gi m c a doanh thu, chi phí, l i nhu n và ra m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. tài ã s d ng phương pháp so sánh và thay th liên hoàn phân tích. - Bùi Tr nh Vân Anh, lu n văn t t nghi p “Phân tích hi u ho t ng kinh doanh t i công ty TNHH TM Quang Giàu”. Bài vi t phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a công ty TNHH TM Quang Giàu trong giai o n 2004 – 2006. K t qu t ư c c a bài vi t là tình hình kinh doanh s n ph m s t thép xi măng c a Công ty trong giai o n năm 2004 – 2006. Cũng như ã ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. tài s d ng phương pháp so sánh và phương pháp thay th liên hoàn trong bài phân tích. - Nguy n Quang Thu (2007), “Qu n tr tài chính căn b n”, NXB Th ng Kê. - Phan c Dũng (2008), K toán tài chính, NXB Th ng Kê. - Bùi Văn Tr nh, Giáo trình Phân tích ho t ng kinh doanh., t sách i h c C n Thơ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 16 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 17. 17. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1 M t s v n chung v phân tích ho t ng kinh doanh 2.1.1.1 Khái ni m phân tích ho t ng kinh doanh. Phân tích ho t ng kinh doanh là môn h c nghiên c u quá trình s n xu t kinh doanh, b ng nh ng phương pháp riêng, k t h p v i các lý thuy t kinh t và các phương pháp k thu t khác nh m n vi c phân tích, ánh giá tình hình kinh doanh và nh ng nguyên nhân nh hư ng n k t qu kinh doanh, phát hi n nh ng quy lu t c a các m t ho t ng trong doanh nghi p d a vào các d li u l ch s , làm cơ s cho các d báo và ho ch nh chính sách. qu n lý doanh nghi p trong n n kinh t th trư ng hi n nay, òi h i các doanh nghi p không nh ng ph i t ch c h ch toán kinh doanh m t cách chính xác mà còn ph i tích c c t ch c công tác phân tích ho t ng kinh doanh. Cùng v i k toán và các khoa h c kinh t khác, phân tích ho t ng kinh doanh là m t công c cl c qu n lý và i u hành có hi u qu các ho t ng c a doanh nghi p. 2.1.1.2 Ý nghĩa c a phân tích ho t ng kinh doanh. - K t qu c a phân tích ho t ng kinh doanh giúp cho các nhà qu n tr th y ư c nh ng kh năng ti m tàng c a doanh nghi p. B t k doanh nghi p nào cũng có th m nh riêng. i u c n thi t là doanh nghi p c n nh n ra và phát huy úng th i i m thì hi u qu mang l i trong kinh doanh s r t cao. - Qua phân tích ho t ng kinh doanh cho phép các nhà qu n tr ánh giá úng th m nh cũng như h n ch c a doanh nghi p. Trong quá trình phân tích ho t ng kinh doanh s giúp cho các nhà phân tích th y ư c các nhân t n i t i doanh nghi p nh hư ng tích c c n hi u qu kinh doanh. Cũng như th y ư c các h n ch t i doanh nghi p nh hư ng không t t n ho t ng kinh doanh. T ó có ư c nh ng chính sách kinh doanh hi u qu nh m phát huy th m nh và h n ch nh ng i m y u c a doanh nghi p. - Thông qua phân tích ho t ng kinh doanh giúp cho nhà qu n tr th y ư c các nhân t c bên trong l n bên ngoài daonh nghi p nh hư ng tr c ti p, gián ti p n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 17 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 18. 18. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.3 i tư ng phân tích ho t ng kinh doanh. i tư ng c a phân tích ho t ng kinh doanh chính là quá trình kinh doanh và k t qu kinh doanh – t c là nh ng s vi c ã x y ra; phân tích, mà m c ích cu i cùng là úc k t chúng thành quy lu t nh n th c hi n t i và nh m chúng n tương lai cho t t c các m t ho t ng c a doanh nghi p. Trong quá trình phân tích, các nhà qu n tr s phân tích các nhân t n i t i hay khách quan bên ngoài doanh nghi p nh hư ng tr c ti p n các m t c a ho t ng kinh doanh. Phân tích tình hình s d ng các ngu n l c: v n, con ngư i, trang thi t b , cũng như s phân tích các nhân t bên ngoài trong các quá trình như cung ng u vào, s n xu t và tiêu th . Phân tích s tác ng c a các nhân t ó như th nào, ng th i lư ng hóa s tác ng c u các nhân t n hi u qu ho t ng kinh doanh. 2.1.2 Khái quát v doanh thu, chi phi, l i nhu n và Báo cáo tài chính. 2.1.2.1 Khái ni m v doanh thu. Ta có hai khái ni m v doanh thu: doanh thu và doanh thu thu n. Doanh thu: là toàn b doanh s thu ư c trong kỳ t bán hàng và cung c p d ch v . Doanh thu thu n là ph n doanh thu tr i các kho n gi m tr doanh thu như: gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i, chi t kh u thương m i. ây chính là ch tiêu ph n ánh tình hình doanh thu th c t mà doanh nghi p r t quan tâm. Ngoài ra ta còn có khái ni m doanh thu t ho t ng tài chính, ó là các kho n thu nh p t ho t ng tài chính g m nh ng ho t ng, khai thác, qu n lý và s d ng v n c a doanh nghiêp nh m tăng thu nh p, năng cao hi u qu kinh doanh 2.1.2.2 Khái ni m v chi phí. Chi phí là th hi n b ng ti n c a t ng các hao phí v v t l c và nhân l c trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Trong ho t ng kinh doanh, các nhà qu n tr c bi t quan tâm v ch tiêu chi phí. Vì ch tiêu này nh hư ng tr c ti p n l i nhu n, nh hư ng n hi u qu ho t kinh doanh. s d ng hi u qu ch tiêu chi phí ph c v trong vi c qu n tr , phân tích ho t ng kinh doanh, các nhà qu n tr ã phân chia chi phí ra thành nhi u lo i. Trong gi i h n c a quy n lu n văn này, em ch trình bày m t s lo i chi phí ph c v cho quá trình phân tích. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 18 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 19. 19. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chi phí s n xu t i v i m t doanh nghi p s n xu t là t ng các chi phí trong quá trình s n xu t m t lo i s n ph m, hình thành nên giá thành c a s n ph m ó. Nó bao g m chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung. Chi phí ngoài s n xu t, bao g m: Chi phí bán hàng là t ng các chi phi phát sinh trong quá trình tiêu th s n ph m hàng hóa d ch v như chi phí ti n lương cho nhân viên bán hàng, chi phí hoa h ng, chi phí v n chuy n, qu ng cáo,… Chi phí qu n lý doanh nghi p là các chi phí liên quan n vi c t ch c, qu n lý, i u hành trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Nó bao g m chi phí c a nhân viên văn phòng, chi phí mua các tài s n và kh u hao ph c v cho văn phòng,…. 2.1.2.3 Khái ni m v l i nhu n. L i nhu n ư c tính theo công th c: L i nhu n = Doanh thu – chi phí D a vào công th c trên ta th y l i nhu n có m i quan h tr c ti p v i doanh thu và chi phí, l i nhu n b ng doanh thu tr i chi phí ã b ra. L i nhu n c a doanh nghi p bao g m các kho n l i nhu n sau: L i nhu n thu n v bán hàng và cung c p d ch v là s chênh l ch gi a doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v v i giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh là s chênh l ch gi a doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v , doanh thu tài chính và tr giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p, chi phí tài chính. L i nhu n khác là nh ng kho n l i nhu n n m ngoài danh m c ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Như: l i nhu n t thanh lý tài s n, l i nhu n t vi c thu ti n ph t vi ph m h p ng,… 2.1.2.4 Khái ni m báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là báo cáo t ng h p và trình bày m t cách t ng quát, toàn di n tình hình tài s n, ngu n v n, công n , tình hình và k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong m t kỳ k toán. Báo cáo tài chính còn ph n ánh vi c hình thành và s d ng lư ng ti n phát sinh trong kỳ báo cáo c a doanh nghi p. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 19 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 20. 20. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thông tin l p nên các báo cáo tài chính chính là các thông tin trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, cung c p d li u cho k toán. B ng nh ng phương pháp khoa h c c a mình, k s hình thành nên cáo b ng báo cáo tài chính. Các bàng báo cáo tài chính bao g m: B ng cân ik toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, b ng lưu chuy n ti n t , thuy t minh báo cáo tài chính. - B ng cân i k toán là m t phương pháp k toán, là m t báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh t ng quát toàn b giá tr tài s n hi n có và ngu n v n hình thành nên tài s n ó c a doanh nghi p t i m t th i i m nh t nh. - B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh còn g i là báo cáo thu nh p hay báo cáo l i t c – là báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh tình hình và k t qu ho t ng kinh doanh, ph n ánh thu nh p qua m t kỳ k toán. 2.1.3 N i dung phân tích Xu t phát t nh ng yêu c u th c t trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh, n i dung phân tích k t qu ho t ng kinh doanh bao g m: * Phân tích tình hình kinh doanh Phân tích tình hình kinh doanh c a doanh nghi p chính là phân tích tình hình doanh thu và chi phí trong kỳ phân tích. Thông qua b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh cho chúng ta các ch tiêu v doanh thu, chi phí c a doanh nghi p trong kỳ phân tích. D a vào ó các nhà phân tích ánh giá tình hình th c hi n doanh thu c a doanh nghi p trong các kỳ phân tích, ã t ư c doanh thu theo k ho ch ra hay chưa, tăng hay gi m, t c tăng gi m như th nào. T t c các thông tin trên giúp cho nhà qu n tr th y ư c tình hình kinh doanh c a doanh nghi p V các kho n m c chi phí trong b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh giúp cho nhà qu tr n m rõ tình hình th c hi n chi phí c a doanh nghi p trong các kỳ phân tích như th nào, có vư t qua nh m c chi phí hay không, có ti t ki m ư c kho n m c chi nào không, tình hình chi phí tăng gi m như th nào, cũng nhu t c tăng gi m...? T nh ng thông tin ó giúp cho các nhà phân tích n m ư c tình hình th c hi n chi phí c a doanh nghi p t ó có k ho ch s d ng h p lý chi phí nh m năng cao hi u qu trong ho t ng kinh doanh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 20 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 21. 21. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Phân tích tình hình l i nhu n T k t qu c a vi c phân tích tình hình doanh thu và l i nhu n, nhà phân tích ti p t c ánh giá tình hình th c hi n l i nhu n qua các kỳ phân tích, ánh giá l i nhu n có t ư c như k ho ch ra hay không, l i nhu n tăng hay gi m và t c tăng gi m như th nào? Thông qua vi c ánh giá tình hình th c hi n l i nhu n giúp cho nhà phân tích nh n ra ư c tình hình kinh doanh th c t c a doanh nghi p, t ó giúp các nhà qu n tr ho ch nh chi n lư c phát tri n doanh nghi p. * Phân tích k t qu kinh doanh qua các ch s tài chính Vi c phân tích doanh thu, chi phí, l i nhu n qua các kỳ phân tích ch m i ánh giá tương i tình hình tăng gi m các kho n m c trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ch chưa th ánh giá h t th c l c c a m t doanh nghi p. B ng cách k t h p các ch tiêu trong b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, các nhà phân tích có th tính toán m t s ch s tài chính ph n ánh quá trình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Ch thông qua các t s m i có th giúp các nhà phân tích, nhà qu n tr c nhà u tư có cái nhìn toàn di n v doanh nghi p phân tích. Ch ng h n như thông qua t s ROS giúp cho ta th y ư c t su t l i nhu n trên doanh thu, t s này càng cao thì càng t t, i u ó ch ng t hi u qu trong kinh doanh c a doanh nghi p. Trong quá trình phân tích có các ch s tài chính mà nhà qu n tr , ngư i u tư c n quan tâm phân tích như: - Các t s v kh năng thanh toán. - Các t s v kh năng ho t ng. - Các t s v kh năng sinh l i. * Phân tích các nhân t nh hư ng n ho t ng kinh doanh N u ch phân tích các n i dung trên ch m i giúp các nhà phân tích ánh giá ư c tình hình th c hi n các ch tiêu cũng như tình hình tăng gi m và t c tăng gi m c a các ch tiêu ó, ch chưa hoàn toàn xác nh ư c các nguyên nhân, các y u t nh hư ng tr c ti p, gián ti p n k t qu ó. Thông qua vi c phân tích tác ng c a các nhân t n k t qu ho t ng kinh doanh giúp cho nhà qu n tr xác nh ư c các nhân t tích c c, th m nh ng th i cũng giúp các nhà phân tích nh n ra các h n ch nh hư ng không t t n k t qu kinh doanh. T ó giúp cho nhà qu n tr ra các chi n lư c kinh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 21 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 22. 22. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- doanh nh m phát huy các nhân t tích c c và h n ch các nhân t tiêu c c làm h n ch k t qu ho t ng kinh doanh. Các nhân t thư ng ư c quan tâm trong quá trình phân tích như: giá bán, s n lư ng, k t c u s n ph m, giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý. Xác nh xem các nhân t trên nhân t nào làm l i nhu n tăng, y u t nào làm l i nhu n gi m, t ó mà có chi n lư c kinh doanh hi u qu nh m phát huy các nhân t tích c c h n ch các nhân t nh hư ng không t t cho l i nhu n. T k t qu phân tích các n i dung trên cho ta th y tình hình kinh doanh th c t c a doanh nghi p, tình hình doanh thu, chi phí và l i nhu n c a doanh nghi p, cũng như cho ta th y ư c th c l c c a doanh nghi p ư c phân tích qua các t s tài chính, th y ư c các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh. T ó giúp cho nhà phân tích ưa ra các bi n pháp nh m phát huy các th m nh ng th i h n ch các khuy t i m còn t n ng trong doanh nghi p t ó năng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p. 2.1.4 Tài li u dùng phân tích Tài li u thư ng ư c dùng ph c v cho phân tích bao g m: - Các văn ki n c a các c p b ng, các ngh quy t, ch th c a các c p và các cơ quan qu n lý có liên quan n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Thông qua các văn b n trên có th giúp doanh nghi p ưa ra chi n lư c kinh doanh phù h p dư i tác ng c a môi trư ng kinh doanh. ng th i giúp doanh nghi p n m b t ư c ch trương, chính sách c a Nhà nư c nh m t n d ng cơ h i phát tri n. - Các tài li u k ho ch, d toán, nh m c s n xu t kinh doanh. Thông qua các b ng k ho ch giúp chúng ta có th phân tích tình hình th c hi n chi phí c a doanh nghi p, t ó ki m soát ư c chi phí phát sinh nâng cao hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p - Các tài li u, s sách h ch toán: b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu kinh doanh, …. D a vào các tài li u ó giúp chúng ta ánh giá ư c tình hình kinh doanh th c t c a doanh nghi p, so v i k ho ch ã hoàn thành chưa, n i dung nào ã hoàn thành, n i dung nào chưa hoàn thành. T ó nhà phân tích có th ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. - Các biên b n h i ngh , các biên b n x ki n có liên quan. Ý ki n c a t p th lao ng trong doanh nghi p. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 22 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 23. 23. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.5 Các ch s tài chính s d ng phân tích. Phân tích báo cáo tài chính nh m áp ng nhu c u s d ng thông tin c a nhi u i tư ng quan tâm n nh ng khía c nh khác nhau v m t tài chính ph c v cho m c ích c a mình. Trong quá trình phân tích, các nhà phân tích tài chính ã tính toán m t s ch s tài chính ch y u o lư ng hi u qu c a doanh nghi p. Các ch s này có th giúp cho các nhà phân tích có cái nhìn chính xác v doanh nghi p c n phân tích. Trong quá trình phân tích, các phân tích s kh o sát các m i liên h gi a các kho n m c khác nhau trong báo cáo tài chính dư i hình th c các t s tài chính, so sánh chúng v i nhau và cho chúng ta th y ư c l i ích c a chúng trong vi c ánh giá kh năng sinh l i và r i ro c a m t công ty. Ch ng h n, thông qua các t s sinh l i, nhà phân tích có th th y hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Qua t s thanh toán s giúp các nhà u tư ra quy t nh có nên u tư vào doanh nghi p hay không? Các t s tài chính khi ng m t mình cung c p r t ít thông tin ho c h u hư không có ý nghĩa. Chúng ch có ý nghĩa khi ư c so sánh v i nhau. Chính vì v y phương pháp phân tích các ch s tài chính ch y u là phương pháp so sánh. 2.1.5.1 Các t s thanh toán - T s thanh toán hi n hành là m t trong nh ng thư c o kh năng thanh toán c a doanh nghi p, ư c s d ng r ng rãi trong phân tích. Tài s n lưu ng T s thanh toán hi n hành (Rc) = N ng n h n Trong ó tài s n lưu ng bao g m các kho n v n b ng ti n, u tư tài chính ng n h n, các kho n ph i thu, hàng t n kho và tài s n lưu ng khác. N ng n h n là các kho n n ph i tr trong năm bao g m: vay ng n h n, vay dài h n n h n tr và các kho n ph i tr khác. T s Rc cho th y doanh nghi p có bao nhiêu tài s n có th chuy n thành ti n m t m b o thanh toán các kho n n ng n h n. ây là t s o lư ng kh năng tr n c a doanh nghi p. - T s thanh toán nhanh là t s ư c tính d a trên nh ng tài s n có th nhanh chóng chuy n thành ti n. ó là tài s n lưu ng tr i giá tr hàng t n kho. ây là t s th hi n kh năng th c s c a doanh nghi p. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 23 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 24. 24. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tài s n lưu ng – Hàng t n kho T s thanh toán nhanh (Rq) = N ng n h n 2.1.5.2 T s ho t ng T s ho t ng o lư ng ho t ng kinh doanh c a m t doanh nghi p. năng cao t s ho t ng, các nhà qu n tr c n ph i bi t nh ng tài s n chưa dùng ho c không dùng, không t o ra thu nh p vì th doanh nghi p c n ph i bi t cách s d ng chúng có hi u qu ho c lo i b chúng i. Kỳ thu ti n bình quân Các kho n ph i thu Kỳ thu ti n bình quân = (Ngày) Doanh thu bình quân ngày Ch s này cao hay th p là tùy thu c vào chính sách bán ch u c a doanh nghi p. N u ch s này cao thì hi u qu s d ng v n kém do v n b chi m d ng, ngư c l i khi ch s này th p thì s làm gi m s c c nh tranh d n n doanh thu gi m. Vòng quay hàng t n kho S vòng quay hàng t n kho là m t tiêu chí ánh giá hi u qu c a doanh nghi p trong vi c s d ng hàng t n kho như th nào. Tùy theo c i mc a ngành ngh kinh doanh mà có s vòng quay hàng t n kho phù h p. Doanh thu thu n Vòng quay hàng t n kho = Hàng t n kho 2.1.5.3 Các t s sinh l i - T s l i nhu n trên doanh thu (ROS): ch tiêu này ư c o b ng công th c L i nh n L i nhu n trên doanh thu = (%) Doanh thu Là t s o lư ng lãi ròng có trong 1 ng doanh thu thu ư c. ây là ch s ph n ánh kh năng c a doanh nghi p trong vi c ki m tra m c chi phí liên quan n doanh thu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 24 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 25. 25. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA): Là t s o lư ng hi u qu s d ng và qu n lý ngu n tài s n c a m t doanh nghi p. T s này ư c tính theo công th c sau: L i nhu n L i nhu n trên tài s n = (%) T ng tài s n - L i nhu n trên v n ch s h u (ROE): o lư ng hi u qu s d ng v n ch s h u c a m t doanh nghi p t o ra thu nh p và lãi cho các c ông, ư c tính theo công th c L i nhu n L i nhu n trên v n ch s h u = (%) V n ch s h u 2.1.6 Phương pháp phân tích 2.1.6.1 Phương pháp so sánh a. Khái ni m: là phương pháp phân tích ch tiêu d a trên vi c so sánh v i ch tiêu ư c ch n làm g c. ây là phương pháp ư c s d ng r ng rãi trong phân tích ho t ng kinh doanh. b. Nguyên t c so sánh: L a ch n ch tiêu g c so sánh. Tùy theo yêu c u so sánh mà ch n ch tiêu g c cho phù h p. Có th là năm g c, năm k ho ch,… i u ki n so sánh: phép so sánh có ý nghĩa thì các ch tiêu em so sánh ph i m b o tính ch t so sánh ư c c v không gian và th i gian. V th i gian: các ch tiêu ph i trong cùng m t th i gian h ch toán (tháng, quý, năm) và ph i ng nh t trên c ba m t là cùng ph n ánh n i dung kinh t , cùng phương pháp tính toán, cùng m t ơn v tính. V không gian: các ch tiêu kinh t ph i cùng i v quy mô s n xu t. c. K thu t so sánh: trong quá trình phân tích, các nhà phân tích thư ng dùng các phương pháp so sánh sau: so sánh b ng s tuy t i, so sánh b ng s tương i. - So sánh b ng s tuy t i: là k t qu c a phép tr gi a ch tiêu c a kỳ phân tích và kỳ g c. K t qu c a phép so sánh này bi u th b ng kh i lư ng, quy mô c a hi n tư ng kinh t . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 25 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 26. 26. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - So sánh b ng s tương i: là k t qu c a phép chia gi a tr s c a kỳ phân tích v i kỳ g c. K t qu c a phép so sánh này cho th y t c tăng trư ng c a ch tiêu kinh t . 2.1.6.2 Phương pháp thay th liên hoàn Là phương pháp mà ó các nhân t l n lư t thay th theo m t trình t nh t nh xác nh m c nh hư ng c a các nhân t n i tư ng phân tích b ng cách c nh các nhân t khác trong m i l n thay th . K thu t phân tích - Xác nh các nhân t nh hư ng n h tiêu phân tích qua công th c nh t nh. Công th c này g m tích c a các nhân t nh hư ng n ch tiêu phân tích. Các nhân t ph i s p x p theo trình t nh t nh. Nhân t lư ng xép trư c, nhân t ch t x p sau, nhân t ch y u trư c nhân t th y u sau. Gi s có ch tiêu phân tích Q, nh hư ng b i các nhân t a, b, c. - Xác nh i tư ng phân tích b ng cách so sánh s th c hi n v i k ho ch. G i Q1 = a1 x b1 x c1 là ch tiêu c a kỳ phân tích. Q0 = a0 x b 0 x c0 là ch tiêu c a kỳ k ho ch. Khi ó ∆ Q = Q1 - Q0 = a1 x b 1 x c1 - a0 x b0 x c0 là i tư ng c n phân tích. - Xác nh m c nh hư ng c a các nhân t n i tư ng c n phân tích. Th c hi n theo trình t các bư c thay th . Xác nh m c nh c a nhân t a ∆ a = a1 x b 0 x c0 - a0 x b0 x c0 Xác nh m c nh c a nhân t b ∆ b = a1 x b 1 x c0 – a1 x b 0 x c0 Xác nh m c nh c a nhân t c ∆ c = a1 x b1 x c1 – a1 x b1 x c0 T ng h p ∆ Q = ∆ a + ∆ b + ∆ c 2.1.7 Phân tích các nhân t nh hư ng n l i nhu n trong ho t ng s n xu t kinh doanh Phương pháp so sánh ch xác nh m c tăng gi m cũng như t c tăng gi m c a ch tiêu l i nhu n. có th ánh giá tác ng c a t ng y u t nl i nhu n ta có th dùng phương pháp thay th liên hoàn ánh giá v i n i dung như sau, g i: L: l i nhu n, DT: doanh thu, GV: giá v n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 26 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 27. 27. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- q: s n lư ng. p: giá bán, z: giá v n k: k t c u kh i lư ng hàng hóa. CBH, CQL: Chi phí bán hàng, chi phí qu n lý. Khi ó l i nhu n ư c tính thông qua các nhân t như sau: n L= ∑ (q p i =1 i i − q i z i ) − C BH − C QL Và i tư ng phân tích là ∆ L = L1 – L0 Trong ó 1 là kỳ phân tích, 0 là kỳ g c. -M c nh hư ng c a y u t s n lư ng n l i nhu n: T l doanh thu kỳ phân tích so v i kỳ g c n ∑q i =1 1i p 0i T = n x 100% ∑q i =1 1i p 0i Khi ó ∆ q = L0 x T – L0 -M c nh hư ng nhân t k t c u kh i lư ng s n ph m. n ∆k = ∑ [(q i =1 1i − q 0i )( p 0i − z 0i − C BH 0i − C QL 0i ) − ∆q ] n = ∑ (q1i p0i − q1i z 0i − q1i C BH 0i − q1i CQL 0i ) - DT0 + GV0 + CBH0 + CQL0 - ∆ q i =1 -M c nh hư ng c a giá bán ơn v s n ph m. 4 ∆p = ∑q (p i =1 1i 1i − p 0i ) -M c nh hư ng c a y u t giá v n ơn v s n ph m. 4 ∆z = ∑ q (z i =1 1i 1i − z 0i ) -M c nh hư ng c a nhân t chi phí bán hàng 4 ∆ CBH = ∑ q (C i =1 1i BH 1i − C BH 0i ) -M c nh hư ng c a nhân t chi phí qu n lý 4 ∆ CQL = ∑ q (C i =1 1i QL1i − CQL 0i ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 27 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 28. 28. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- T ng h p các y u t nh hư ng. ∆ L = ∆ q + ∆ k + ∆ p - ∆ z - ∆ CBH - ∆ CQL 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u Ch y u thu th p thông tin t phòng k toán, trên Internet ph c v cho tài nghiên c u. - Thu th p s li u sơ c p: ph ng v n tr c ti p các anh ch trong công ty. - Thu th p s li u th c p: t b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh… t phòng k toán. 2.2.2 Phương pháp phân tích s li u Trong quá trình phân tích s d ng ch y u 2 phương pháp: phương pháp so sánh và phương pháp thay th liên hoàn. K t qu c a phương pháp so sánh cho chúng ta th y tình hình bi n ng, t c tăng trư ng c a i tư ng phân tích, t ó có các bi n pháp kh c ph c cũng như phát huy. Còn phương pháp thay th liên hoàn giúp chúng ta th y ư c s tác ng c a các nhân t n i tư ng phân tích. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 28 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 29. 29. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TH C TR NG K T QU KINH DOANH CÔNG TY C PH N KHO V N MI N NAM CHI NHÁNH C N THƠ 3.1 GI I THI U CÔNG TY C PH N KHO V N MI N NAM CHI NHÁNH C N THƠ. 3.1.1 L ch s hình thành và phát tri n. Ngày 14 tháng 10 năm 1975 Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam -Sotrans mà ti n thân là Công ty Kho V n Mi n Nam (thu c B Thương M i) ư c thành l p. Ngành ngh kinh doanh chính c a Công ty là kho bãi c ng, giao nh n, v n t i trong nư c và qu c t . n năm 1990, Công ty thành l p xí nghi p hóa d u SOLUBE (trư c khi c ph n là Xí Nghi p Kinh Doanh Thương M i) và Xí nghi p Kho V n Giao Nh n (trư c khi c ph n là Xí Nghi p D ch V V n T i Giao Nh n Ki m Ki n). T ó Công ty còn cung c p thêm s n ph m xăng, d u nh t ra th trư ng v i thương hi u SOLUBE. n năm 1992, Công ty thành l p Xí nghi p Giao nh n V n T i Qu c T b t u ho t ng v i h th ng i lý trên toàn th gi i. ơn v này chuyên cung c p d ch v giao nh n n i a, d ch v v n t i qu c t ư ng bi n và ư ng hàng không ư c ánh giá là mang l i hi u qu l n cho Công ty. n năm 1993 thành l p thêm Chi Nhánh Công ty Kho V n Mi n Nam t i ng Nai. Trên à phát tri n và m r ng kinh doanh, Công ty ã thành l p thêm các chi nhánh m t s t nh: Chi nhánh Công ty Kho V n Mi n Nam T i Hà N i (1995), Chi nhánh Công ty Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ (2000). Ngày 18 tháng 12 năm 2006, Công ty chính th c chuy n i thành Công ty C Ph n v i tên chính th c là Công ty C ph n Kho V n Mi n Nam. Và năm 2007 thành l p Trung tâm Du l ch và D ch v Thương M i Mi n Nam (South Travel) Vào ngày 19/01/2000, Công ty Kho V n Mi n Nam – Tr m kinh doanh thương m i và d ch v t i C n Thơ ư c thành l p, v i tên y là: Chi Nhánh Công Ty C Ph n Kho V n Mi n Nam t i C n Thơ. a ch : 08 ư ng 3/2, P. Hưng L i. Q, Ninh Ki u. TP C n Thơ Ngư i ng u chi nhánh: Ông Hoàng Văn ông. 3.1.2 Lĩnh v c kinh doanh Ngành ngh kinh doanh ch y u c a Chi Nhánh Công ty là: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 29 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 30. 30. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Là i lý kinh doanh xăng d u. - Mua bán d u nh t, hóa ch t (Tr hóa ch t có tính c h i m nh). - Mua bán v t tư, thi t b v n t i kho hàng. - Mua bán, s a ch a tân trang các lo i thùng phuy s t – nh a (tr gia công cơ khí, xí nghi p, m i n). - Kinh doanh kho bãi, x p d giao nh n hàng hóa, d ch v logistics, d ch v h i quan. Nhưng tình hình kinh doanh th c t t i khu v c ng b ng sông C u Long c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam t i C n Thơ trong các năm qua ch kinh doanh ch y u và có th nói duy nh t là d u nh t SOLUBE. 3.1.3 Cơ c u t ch c. Do c i m ch là chi nhánh nên t ch c c a Chi nhánh Công ty ơn gi n, t t c ch có 9 nhân viên. GIÁM C PHÓ GIÁM C KIÊM PHÒNG K TOÁN TRƯ NG PHÒNG KINH DOANH NHÂN VIÊN SALE Hình 1: Cơ c u t ch c c a Chi Nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ V cơ c u t ch c c a Chi Nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam t i C n Thơ g m có 1 Giám c chi nhánh, 1 Phó Giám c kiêm trư ng phòng kinh doanh, 1 nhân viên k toán, 1 th qu , 1 th kho và 4 nhân viên Sale. Giám c Chi nhánh là ngư i giám sát toàn b ho t ng c a Chi nhánh, i u hành t ng quát. Do không có phòng marketing nên Phó Giám c kiêm luôn trư ng phòng kinh doanh và qu n lý 4 nhân viên Sale. V phòng k toán ch có m t nhân viên k toán t ng h p th c hi n h ch toán toàn b các nghi p v kinh t phát sinh, m t nhân viên thũ qu th c hi n công vi c qu n lý qu ti n m t và ti n g i ngân hàng. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 30 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 31. 31. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.4 Tình hình ho t ng kinh doanh. Trong các năm 2003, 2004, 2005 và 4 tháng u năm 2006, t c tăng trư ng toàn công ty n nh, bình quân năm t 15-20% v doanh s , t 5-7% v l i nhu n, riêng năm 2005, doanh thu tăng 24,51% và l i nhu n tăng 58,83% so v i năm trư c do m t s tài s n ã h t kh u hao, 4 tháng u năm 2006 k t qu kinh doanh l do h ch toán tài chính khi c ph n hóa. Ngành d ch v kho v n giao nh n tăng trư ng hàng năm trong kho ng 15- 20%, có l i th uy tín v thương hi u, ch t lư ng d ch v v.v… chi m th ph n l n t i các phân khúc: giao nh n hàng d án, giao nh n và b o qu n hàng th c ăn gia súc, phân bón, th trư ng mua bán cư c (d ch v i lý v n t i ư ng bi n, ư ng hàng không) cũng có bư c phát tri n kh i s c. Trong 3 năm 2003 -2005, d ch v này chi m t tr ng bình quân 40,63% doanh s và 56,71% l i nhu n toàn Công ty. Sau khi c ph n hóa, Công ty ã ra m c tiêu l i nhu n trư c thu năm 2007 là 7,5 t và 7,8 t cho năm 2008. Nhưng th c t l i nhu n trư c thu c a Công ty hoàn thành vư t m c k ho ch, năm 2007 l i nhu n trư c thu c a Công ty là 25,19 t và năm 2008 là 23 t , vư t r t xa k ho ch ã ra. Riêng v Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ, trong các năm qua tình hình kinh doanh ch y u là phân ph i l i s n ph m d u nh t v i thương hi u SOLUBE c a Xí Nghi p Hóa D u SOLUBE cho các i lý cũng như khách hàng khu v c ng b ng sông C u Long. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 31 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 32. 32. B ng 1: TÌNH HÌNH K T QU KINH DOANH GIAI O N 2006 -2008 VT: ng Chênh l ch Năm 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu 2006 2007 2008 S tì n % S ti n %http://www.kinhtehoc.netGVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng Doanh thu 33.914.690.991 40.697.558.666 19.520.575.207 6.782.867.675 20 -21.176.983.639 - 52,04 T ng chi phí 33.561.198.224 40.267.800.347 19.065.015.958 6.706.602.123 19,98 -21.202.784.389 -52,65 32 L i nhu n 353.492.767 429.758.319 455.559.069 76.265.552 21,57 25.800.750 6 (Ngu n: Phòng k toán) LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ SVTH: Nguy n Hoàng Long---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.net
 33. 33. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhìn chung thông qua b ng 1 cho ta th y doanh thu c a Chi nhánh trong giai o n năm 2006 – 2008 có s bi n i ph c t p. Năm 2007 doanh thu tăng thêm 20% so v i năm 2006, nhưng n năm 2008 doanh thu l i i chi u và s t gi m, gi m n 52,04% so v i năm 2007. M c d u tình hình tăng gi m doanh thu như th , nhưng l i nhu n c a Chi nhánh u tăng qua các năm, l i nhu n năm 2007 tăng 20% so v i năm 2006 và l i nhu n trư c thu năm 2008 tăng 6% so v i năm 2007. Tuy doanh thu năm 2008 so v i năm 2007 gi m n 52,04%, nhưng l i nhu n năm 2008 v n tăng so v i năm 2007, m c dù t c tăng th p hơn năm 2007, i u ó ch ng t Chi nhánh ã ki m soát t t các kho n chi phí, giá bán s n ph m tăng ã làm cho l i nhu n tăng trong i u ki n doanh thu gi m. C th chi phí năm 2008 gi m 52,65% so v i năm 2007 trong khi ó doanh thu năm 2008 ch gi m 52,04% so v i năm 2007, do t l gi m c a chi phí l n hơn t l gi m c a doanh thu nên l i nhu n c a Chi nhánh v n tăng. 3.1.4.1 Thu n l i: - Là Công ty có l ch s hình thành trong th i kỳ i m i, ho t ng nhi u năm trong lĩnh v c kho bãi giao nh n, nên có th trư ng phát tri n n nh, t o d ng ư c uy tín v i m t s khách hàng truy n th ng. - V i ch t lư ng uy tín c a s n ph m d u nh t ã t o nên s tín nhi m c a khách hàng, làm cho th trư ng ngày càng m r ng. - Công ty có s oàn k t nh t trí gi a ban giám c và t p th cán b công nhân viên. 3.1.4.2 Khó khăn - Do nh hư ng c a cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u trong nh ng tháng u năm 2008, giá d u thô tăng cao, làm cho ngu n hàng sáu u năm 2008 không n nh, thi u hàng nhi u nh t vào quý II. - Vùng ng b ng sông C u Long ch y u tiêu th s n ph m d u nh t công nghi p. - Giá c luôn bi n i c ng thêm ngu n cung không n nh, khan hi m làm cho tình hình kinh doanh thêm khó khăn, nh hư ng n doanh thu. - S n ph m nh t phuy và can tiêu th gi m r t nhi u do giá c bi n ng nhi u, l i không c nh tranh các hãng nh t giá r khác. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 33 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 34. 34. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2 PHÂN TÍCH K T QU HO T NG KINH DOANH 3.2.1 Tình hình k t qu kinh doanh giai o n 2006 – 2008 B ng 2: B NG BÁO CÁO K T QU KINH DOANH GIAI O N 2006-2008 VT: ng Ch tiêu 2006 2007 2008 Doanh thu thu n t 33.912.196.385 40.694.635.663 19.518.935.933 bán hàng Giá v n hàng bán 32.339.464.654 38.803.517.584 17.924.478.609 Lãi g p 1.572.731.731 1.891.118.079 1.594.457.324 Doanh thu ho t 1.806.859 2.132.094 1.639.094 ng tài chính Chi phí tài chính - - - Chi phí bán hàng 859.698.266 1.053.922.177 615.092.293 Chi phí qu n lý 361.440.468 409.646.783 525.445.056 doanh nghi p L i nhu n thu n 353.399.856 429.681.213 455.559.069 Thu nh p khác 687.747 790.909 - Chi phí khác 594.836 713.803 - L i nhu n khác 92.911 77.106 - Lãi th c hi n n p 353.492.767 429.758.319 455.559.069 Công ty (Ngu n: Phòng k toán) Do c i m, tình hình kinh doanh khu v c ng b ng sông C u Long, s n ph m tiêu th c a Chi nhánh trong các năm qua ch y u là d u nh t thương hi u SOLUBE. Còn v kho n doanh thu t ho t ng tài chính, ngu n thu ch y u c a Chi nhánh là lãi ti n g i t i ngân hàng và h u như không phát sinh chi phí tài chính. V ngu n thu nh p khác cũng như chi phí khác c a Chi nhánh ch y u là t ho t ng thanh lý tài s n. Thông qua b ng 2 ã khái quát toàn b tình hình kinh doanh c a Chi nhánh trong giai o n 2006 – 2008. Năm 2007 doanh thu bán hàng, doanh thu t ho t ng tài chính tăng so v i năm 2006 nhưng n năm 2008 các kho n doanh thu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 34 SVTH: Nguy n Hoàng Long

×