Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Onlinegebruikersonderzoek       Hoe ervaart de ondernemer       onze dienstverlening?       Onderzoek...
Hoe werkt het?                                       Hoe ziet het er uit?     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Factsheet online gebruikersonderzoek

947 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Factsheet online gebruikersonderzoek

 1. 1. Onlinegebruikersonderzoek Hoe ervaart de ondernemer onze dienstverlening? Onderzoek levert betere tweede deel van het onderzoek vragen we of de bezoeker dienstverlening hierin geslaagd is en hoe hij de dienstverlening heeft ervaren. Betere dienstverlening, klantgerichter werken. Wat zijn de voordelen? Het EL&I Online gebruikersonderzoek biedt grote We spreken er veel over binnen de overheid, maar in de voordelen voor zowel ondernemers als voor de overheid. praktijk is het vaak lastig te realiseren. Want wat vinden Voor de ondernemer ondernemers eigenlijk van onze dienstverlening? • Er is een omgeving waarin de ondernemer verbeterin­ En hoe ervaren ze het online zakendoen met de overheid? gen, suggesties, wensen en opmerkingen kan aangeven. • Veilige en betrouwbare omgeving, anonimiteit Om hier meer over te weten te komen, heeft het gegarandeerd. Ministerie van van EL&I een vragenlijst ontwikkeld. Voor de overheid Dit onderzoeksinstrument is met enkele aanpassingen • Tegen relatief lage kosten kunnen gebruikerservaringen inzetbaar binnen welke overheidswebsite dan ook. worden gemeten (initiële kosten 5.000 a 7.000 euro). • Rapportage is snel gereed. Wat is het? • Herhaalonderzoek is relatief goedkoop (2.000 tot Iedereen kent wel de vragenlijsten die op ‘oppoppen’ als 3.000 euro). je aan het internetten bent, met de vraag of je mee wilt • De gebruikerservaringen met nieuwe functionaliteiten werken aan onderzoek. Ook het EL&I Online gebruikers­ binnen de website kunnen snel en gemakkelijk worden onderzoek start op deze manier. Het scherm verschijnt gemeten. zodra de ondernemer zich heeft ingelogd. We ondervragen • Dicht op de doelgroep, dicht op het proces. Je meet de alleen ondernemers die ook daadwerkelijk iets doen op de tevredenheid kort nadat dienstverlening werkelijk is site. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste ervaren. deel vragen we waarvoor de ondernemer komt. In hetProgramma Digitale Dienstverlening > Online gebruikersonderzoek
 2. 2. Hoe werkt het? Hoe ziet het er uit? De enquête draait bij een onderzoeksbureau naar keuze. De enquête is zo ontwikkeld dat het invullen eenvoudig EL&I koos ervoor het onderzoek onder te brengen bij is. De vormgeving is gebaseerd op de rijkshuisstijl. Jungle Minds. Met één link kan deze snel een eenvoudig op elke gewenste plek binnen welke website dan ook Met wie hebben we samengewerkt? worden geplaatst. De respons wordt ‘opgevangen’ bij het EL&I heeft bij de ontwikkeling van het EL&I Online onderzoeksbureau. Bezoekers worden slechts één keer gebruikersonderzoek de inbreng verwerkt van Dienst uitgenodigd. Medewerking aan het onderzoek is volstrekt Regelingen. anoniem. Als er genoeg respons binnen is, wordt de enquête van de website gehaald en kan gestart worden met de analyse en rapportage. X Website onderzoek - Mijn dossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Geachte bezoeker, Wij doen een onderzoek naar u tevredenheid over Mijn dossier. U krijgt zowel bij binnenkomst als bij het verlaten Dit is het laatste gedeelte van de vragenlijst. van Mijn dossier een korte vragenlijst. Het beantwoorden U krijgt nog 8 vragen over het bezoek aan Mijn dossier van deze vragen duurt maximaal 5 minuten. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over Mijn dossier?: De ministeries van LNV en Economische Zaken zijn Zeer oneens Oneens Neutraal Mee eens Zeer mee opgeheven en er si een nieuw ministerie gevormd, het eens Ministerie van EL& I. Deze afkorting staat voor Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Dit onderzoek Ik vind Mijn dossier overzichtelijk, heeft betrekking op het voormalige Ministerie van LNV. Ik begrijp wat er in Mijn dossier staat, Doet u mee? Ik vertrouw erop dat mijn gegevens veilig zijn bij EL&I, Ja, ik doe mee Nee, ik doe niet mee Ik snap wat ik moet doen in Mijn dossier, Uw antwoorden blijven volledig anoniem en worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Het onderzoek Ik kan alle informatie die ik verwacht te wordt uitgevoerd door Jungel Minds in opdracht van EL&I. vinden ook daadwerkelijk in Mijn dossier vinden, Uw privacyFiguur 1: Het pop-up scherm met de keuze buttons Figuur 2: Een pagina uit de vragenlijst Meer weten? Het EL&I Dienstenregister is ontwikkeld onder de vlag van het programma Digitale Dienstverlening van het ministerie van EL&I. Dit programma richt zich op een meer transparante en efficiënte dienstverlening. Programma Digitale Dienstverlening Het programma Digitale Dienstverlening van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) optimaliseert de eDienstverlening voor ondernemers. Om dit te bereiken ontwikkelt het programma voorzieningen die het online zakendoen met de overheid vergemakkelijken. Het uiteindelijke doel van het programma Deze factsheet is een uitgave van: is klantgerichter en efficiënter werken op het gebied van subsidie­ Ministerie van Economische Zaken, verstrekking, vergunningverlening, e­registratie en basisregistratie, Landbouw en Innovatie zowel binnen EL&I als overheidsbreed. Programma Digitale Dienstverlening Volg de ontwikkelingen in het programma via blog of twitter: Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag ddvprogramma.posterous.com – twitter.com/ddvprogramma. T 070 378 67 50 | E ddv@minlnv.nl Juli 2011

×