Bedrijfsarchitectuur        eDienstverlening die werkt!Programma Digitale Dienstverlening > Bedrijfsarchitectuur – ...
eDienstverlening die         werkt!Het Programma Digitale Dienstverlening (DDV)       Niet alleen overzicht ...
Hoe ziet de bedrijfsarchitectuur eruit?  De bedrijfsarchitectuur laat zich het best samenvatten in een grond­  plaat d...
Hoe ziet het er in de praktijk uit?                                          Bele...
Hoe ziet het er in de praktijk uit?                                            ...
Hoe ziet het er in de praktijk uit?                                            ...
Hoe ziet het er in de praktijk uit?                                            ...
Hoe ziet het er in de praktijk uit?                                            ...
Hoe ziet het er in de praktijk uit?                                            ...
Hoe ziet het er in de praktijk uit?                                            ...
Wat betekent deze bedrijfs-                              Programma Digitale Dienstverleninga...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bedrijfsarchitectuur programma DDV

1,058 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,058
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedrijfsarchitectuur programma DDV

 1. 1. Bedrijfsarchitectuur eDienstverlening die werkt!Programma Digitale Dienstverlening > Bedrijfsarchitectuur – eDienstverlening die werkt!
 2. 2. eDienstverlening die werkt!Het Programma Digitale Dienstverlening (DDV) Niet alleen overzicht over het geheel is belangrijk,van het Ministerie van Economische Zaken, maar zeker ook onderkenning dat het inzicht in deLandbouw & Innovatie (EL&I) optimaliseert de samenhang uit de details gehaald moet worden.eDienstverlening voor ondernemers. Het pro­ Overzicht en inzicht, dat is precies waar degramma DDV vereenvoudigt de dienstverlening bedrijfsarchitectuur eDienstverlening van EL&Iaan ondernemers, maakt deze onafhankelijk van voor zorgt.tijd en plaats en vermindert de administratievelastendruk. Om dit te bereiken ontwikkelthet programma innovatieve ICT voorzieningen Wat levert de bedrijfs-en ondersteunt het projecten die het onlinezakendoen met de overheid vergemakkelijken. architectuur op?Voor de ondernemer leidt dit tot dienstverleningdie werkt. Bedrijfsarchitectuur zorgt voor inzicht en overzicht en dit heeft veel voordelen.Waarom is de bedrijfs- Voor de ondernemer:architectuur nodig? • eDienstverlening die werkt. Voor de overheid:Succesvolle (ICT) voorzieningen voor de eDienst­ • inzicht in de vraagstukken van eDienstverlening,verlening ontstaan niet gaandeweg. Complexe in de verschillende keuzes die er zijn voor desystemen dwingen tot gedegen analyse en oplossing en de consequenties daarvan;stapsgewijze implementatie. De vraagstukken en • een eenduidige en gedeelde taal binnen hetde samenhang daarvan moeten vooraf bekend departement voor het bespreken van vraagstuk­zijn. Dit om er zeker van te zijn dat elke stap ken en mogelijke oplossingen;bijdraagt aan betere eDienstverlening. • opsplitsing van vraagstukken waardoor: ­ thematisch en parallel aan de oplossingenEigenlijk is het maken van een bedrijfsarchitectuur te gewerkt wordt;vergelijk met de beslissingen die je moet nemen als je ­ er een scherpere afbakening gemaakt is vanbijvoorbeeld een brug bouwt. Een brug over een rivier projecten en ICT voorzieningen, met zicht opwordt ook niet zomaar gebouwd. Daar wordt vooraf mogelijke overlap tussen en blinde vlekkenover nagedacht. Welke consequenties heeft de brug voor binnen de projecten;de verkeersdoorstroming? Hoe lang wordt de brug? ­ ICT voorzieningen gerealiseerd worden dieHoe sluit de brug aan op de al bestaande wegen? werken en naadloos op elkaar aansluiten;Welk verkeer moet er overheen? Wat zijn de kosten en ­ inpassing van eOverheid bouwstenen,baten? Welke oplossingsalternatieven zijn er? zoals eHerkenning en DigiD, eenvoudiger is;Hoe wordt het verkeer omgeleid tijdens de aanleg? ­ hergebruik van EL&I voorzieningen door andere overheidsinstanties eenvoudiger mogelijk is. 3
 3. 3. Hoe ziet de bedrijfsarchitectuur eruit? De bedrijfsarchitectuur laat zich het best samenvatten in een grond­ plaat die de aandachtsgebieden voor eDienstverlening laat zien. Beleid- Dienstontwikkeling ICT ontwikkeling ontwikkeling en beheer Dienstaanbod Toegangverlening management Dienstverlening Identi- Bevoegd- catie & heden- authen- beheer ticatie Klantpro lering Relatie-, locatie- en objectenbeheer Grondplaat eDienstverlening De aandachtsgebieden zijn grotendeels onafhankelijk van Ondersteunende aandachtsgebieden: de andere aandachtsgebieden ingericht met procedures • Relatie-, locatie- en objectenbeheer omvat alle en ICT. Elk aandachtsgebied heeft een besturende, activiteiten gericht op het kennen van dienstafnemers, uitvoerende of ondersteunende functie. de locaties waarop zij bedrijfsactiviteiten uitvoeren en de objecten die hierbij benut worden (percelen, Besturende aandachtsgebieden: runderen, vis, etc.). • Beleidontwikkeling omvat alle activiteiten gericht op • Klantprofilering richt zich op het kennen van de het ontwikkelen en evalueren van nationaal beleid, voorkeuren van dienstafnemers met als doel diensten inclusief de keuze voor beleidsinstrumenten die ingezet optimaal aan te bieden en te verlenen. worden voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. • ICT ontwikkeling- en beheer zorgt voor het (technisch) • Dienstontwikkeling richt zich op het – op grond van ontwerpen, realiseren, testen en invoeren van geauto­ Europees en nationaal beleid – ontwikkelen van matiseerde instrumenten voor de digitale dienstverle­ diensten toegespitst op de behoefte van de ning. Voorbeelden hiervan zijn e­formulieren en dienstafnemer. e­dossierstukken. Uitvoerende aandachtsgebieden: In de bedrijfsarchitectuur zijn de vragen per aandachts­ • Identificatie & Authenticatie omvat het met een gebied beantwoord. Het resultaat is vastgelegd in bepaald niveau van zekerheid (‘het authenticatieniveau’) beschrijvingen en (formele) modellen en vormt het vaststellen van de identiteit van de dienstafnemer. fundament voor de inrichting van processen en auto­ • Bevoegdhedenbeheer omvat het door de dienst­ matisering. aangezien DDV­projecten tot nieuwe inzichten afnemer herbeleggen van bevoegdheden en het op leiden – bijvoorbeeld een betere manier van klant­ basis van wettelijke bepalingen of rechterlijke profilering – wordt de bedrijfsarchitectuur ook nu nog uitspraken door de overheid ingrijpen op de bevoegd­ verder uitgebreid. heid van dienstafnemers. • Toegangverlening omvat alle activiteiten gericht op het autoriseren van de gebruiker tot de digitale diensten van Hoe ziet het er in de praktijk uit? EL&I. • Dienstaanbod management is gericht op het op De ontwikkelde ICT voorzieningen zijn voor burgers en maat aanbieden van diensten aan de dienstafnemer. bedrijven vaak maar beperkt zichtbaar. Ze ‘draaien op de Dit gebeurt door onder andere rekening te houden met achtergrond’. Toch zijn ze belangrijk voor een goede de voorkeuren van de afnemer, de bevoegdheden die hij interactie met dienstafnemers. heeft en de mate waarin EL&I zekerheid heeft over de identiteit van de dienstafnemer. De figuren op volgende pagina’s geven een indruk van • Dienstverlening is gericht op de verlening van de dienst het verband tussen de bedrijfsarchitectuur en de inrichting door de overheid aan de dienstafnemer. Dienstverlening van de eDienstverlening zoals burgers en bedrijven deze creëert toegevoegde waarde voor de afnemer. kunnen tegenkomen.4 BEDrIjfSarCHITECTuur – EDIENSTVErLENINg DIE wErkT!
 4. 4. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Beleid- ICT ontwikkelingIdentificatie & authenticatie ontwikkeling Dienstontwikkeling en beheerMet wie wordt op dit moment digitaal zaken gedaan en Dienstaanbod Toegangverlening managementhoe zeker zijn we van zijn identiteit? Dienstverlening Identi- Bevoegd- catie & heden- authen- beheer ticatie Klantpro lering Relatie-, locatie- en objectenbeheer Inloggen Mijn dossier Zoek Inloggen Sitemap Uitgebreid zoeken Home > Inloggen Inloggen > Met naam en wachtwoord Mijn dossier is de beveiligde omgeving voor de uitwisseling van gegevens > Met DigiD tussen ondernemers en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en > Met eHerkenning Innovatie. U kunt hier alleen gebruik van maken als u geregistreerd staat bij de Dienst Regelingen. Bent u Gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt of vergeten, neem dan contact op met het LNV-Loket: 0800 22 333 22. Inloggen met gebruikerscode Verplichte velden zijn gemarkeerd met een * en wachtwoord Gebruikersnaam * Wachtwoord * Inloggen Inloggen met DigiD Bij EL&I kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode (voor burgers, nog niet voor maatschappen, rechtspersonen). Voortaan kunt u met DigiD naarEen persoon logt bij EL&I in op zijn persoonlijke dossier(‘Mijn dossier’). Daarvoor kan hij gebruik maken van zijndoor EL&I uitgegeven gebruikersnaam en wachtwoord,DigiD burger of een middel van eHerkenning. Hij kiestzelf het middel van zijn voorkeur. Dat maakt inloggenmakkelijker. 5
 5. 5. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Beleid- ICT ontwikkeling Bevoegdhedenbeheer ontwikkeling Dienstontwikkeling en beheer welke handelingen mag die persoon in de eDienst­ Dienstaanbod Toegangverlening management verlening uitvoeren? Is hij bijvoorbeeld bevoegd om Dienstverlening namens een ander te handelen? Identi- catie & Bevoegd- heden- authen- beheer ticatie Klantpro lering Relatie-, locatie- en objectenbeheer Ingelogd als B.K. Vermeer Uitloggen Mijn dossier handelend namens uzelf Wijzigen Zoek Home Mijn gegevens Machtigingen Online diensten Sitemap Uitgebreid zoeken Home > Machtigingen > Gemachtigde toevoegen > Afgegeven machtigingen Gemachtigde toevoegen > Gemachtigde toevoegen U kunt in drie stappen een nieuwe gemachtigde toevoegen. > Ontvangen machtigingen Wie of welke instelling Verplichte velden zijn gemarkeerd met een * wilt u machtigen? Soort KvK nummer Relatienummer* Relatienummer* 375015540 Postcode, huisnummer De volgende instellingen zijn gevonden. Kies degene die u wilt machtigen.* Schouten & Verheul Accountants, Beekeweg 3, 5583 BG Uitenhoek Schouten & Verheul Holding BV, Beekeweg 3, 5583 BG Uitenhoek SV Online Services, Beekeweg 3, 5583 BG Uitenhoek Volgende Personen mogen elkaar door het verlenen van een machtiging vertegenwoordigen in de eDienstverlening van EL&I. De persoon die een machtiging verleent, maakt aan EL&I bekend aan wie de machtiging verleend is en wat namens hem gedaan mag worden. Hij kan het werk nu met een gerust hart over laten aan een ander.6 BEDrIjfSarCHITECTuur – EDIENSTVErLENINg DIE wErkT!
 6. 6. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Beleid- ICT ontwikkelingDienstaanbod management ontwikkeling Dienstontwikkeling en beheerwelke diensten zijn voor deze persoon interessant Dienstaanbod Toegangverlening managementen wil EL&I op maat aanbieden? Dienstverlening Identi- Bevoegd- catie & heden- authen- beheer ticatie Klantpro lering Relatie-, locatie- en objectenbeheer Ingelogd als B.K. Vermeer Uitloggen Mijn dossier handelend namens uzelf Wijzigen Zoek Home Mijn gegevens Machtigingen Online diensten Sitemap Uitgebreid zoeken Home > Online diensten Online diensten Diensten toevoegen of verwijderen Meer informatie > Alle diensten van EL&I Andere dienstverleners voor bedrijven Antwoord voor bedrijven Bedrijfsvoering Land- en tuinbouw Milieu en energie Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) > Bekijken en wijzigen > Aanvullende gegevens 2009 > Fijnstofmaatregelen relatiegegevens Gemeentelijke Basis Administratie > Basisregistratie Percelen (BRP) > Investeringen in energiebesparing (GBA) > Bedrijfsadvies randvoorwaarden > Gecombineerde opgave 2009 GLB Guus.net > Voedselkwaliteit – biologische land- > Marktintroductie energie-innovatie > Beroepsopleiding en voorlichting 2009 Kamer van Koophandel bouw 2009 MijnOverheid.nl > Beroepsopleiding en voorlichting Postbus 51 en Bedrijfsadvies Uw gemeente (Assen) randvoorwaarden GLB 2010 Zet solutions > Controle referentiegegevens > DemonstratieprojectenEL&I verleent een breed scala aan diensten aan burgers enbedrijven. De ingelogde persoon ontvangt in Mijn dossiereen op maat gesneden aanbod van diensten die voor heminteressant zijn. Hij vindt zijn weg zo snel in de eDienst­verlening. 7
 7. 7. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Beleid- ICT ontwikkeling Dienstverlening ontwikkeling Dienstontwikkeling en beheer Op welke wijze komt de toegevoegde waarde voor deze Dienstaanbod Toegangverlening management dienstafnemer tot stand? Is de voortgang voor de Dienstverlening dienstafnemer inzichtelijk? wordt gebruik gemaakt van al Identi- catie & Bevoegd- heden- bij de ondernemer (ondernemingsdossier) of overheid authen- ticatie beheer (registers) beschikbare informatie? Klantpro lering Relatie-, locatie- en objectenbeheer Ingelogd als B.K. Vermeer Uitloggen Mijn dossier handelend namens uzelf Wijzigen Zoek Home Mijn gegevens Machtigingen Online diensten Sitemap Uitgebreid zoeken Home > Mijn gegevens > Mijn zaken Mijn zaken > Mijn registraties > Mijn inspecties Op volgorde > Mijn profiel Dit overzicht toont alle lopende en afgeronde zaken. U kunt sorteren door op de kolomkoppen te klikken. Per regel krijgt u detailinformatie over de status en (afgeronde) stappen. In behandeling Afgeronde zaken Naam Ingediend Verwachte afronding Aanvraag Subsidie Gecombineerde luchtwassystemen 2009 29-01-2010 29-06-2010 Overzicht geregistreerde Vervoerbewijzen dierlijke meststoffen (VDM) 15-01-2010 29-06-2010 Afgevoerde zuiveringsslib en compost 15-01-2010 29-06-2010 Gecombineerde opgave 2009 01-01-2010 01-03-2010 De ingelogde persoon ziet in Mijn dossier precies welke diensten al door EL&I verleend zijn en welke momenteel verleend worden. Door Tracking & Tracing is de status van steeds meer lopende zaken inzichtelijk.8 BEDrIjfSarCHITECTuur – EDIENSTVErLENINg DIE wErkT!
 8. 8. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Beleid- ICT ontwikkelingKlantprofilering ontwikkeling Dienstontwikkeling en beheerwelke voorkeuren heeft de ondernemer bij het Dienstaanbod Toegangverlening managementafnemen van digitale diensten? Dienstverlening Identi- Bevoegd- catie & heden- authen- beheer ticatie Klantpro lering Relatie-, locatie- en objectenbeheer Ingelogd als B.K. Vermeer Uitloggen Mijn dossier handelend namens uzelf Wijzigen Zoek Home Mijn gegevens Machtigingen Online diensten Sitemap Uitgebreid zoeken Home > Mijn gegevens > Mijn voorkeuren > Mijn voorkeuren Mijn voorkeuren > Mijn aanvragen > Mijn instellingen Onder uw voorkeuren vallen de aangevinkte productgroepen. > Mijn profiel Accountants- en boekhoudkantoren Akkerbouwer/vollegrondsbouw Cites regeling Compost en zuiveringsslib producenten Glastuinbouw Horeca bedrijven Mestdistributeurs (transport, loonwerk en laboratoria) Natuurbeheerders Opslag en verkoop food, opslag en verkoop non-food, groothandel Overheid (gemeente, provincie, waterschap, kadaster)EL&I snijdt haar dienstaanbod meer op maat naarmate zijmeer weet over de voorkeuren van een persoon. Eenpersoon maakt hiervoor onder andere bekend in welkethema’s hij geïnteresseerd is. EL&I helpt hem hier steedsmeer bij. 9
 9. 9. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Beleid- ICT ontwikkeling Relatie-, locatie- en objectenbeheer ontwikkeling Dienstontwikkeling en beheer wie zijn de dienstafnemers? Op welke locaties voeren Dienstaanbod Toegangverlening management zij bedrijfsactiviteiten uit? En welke objecten benutten zij Dienstverlening hierbij (percelen, runderen, vis, etc.)? Identi- catie & Bevoegd- heden- authen- beheer ticatie Klantpro lering Relatie-, locatie- en objectenbeheer Ingelogd als B.K. Vermeer Uitloggen Mijn dossier handelend namens uzelf Wijzigen Zoek Home Mijn gegevens Machtigingen Online diensten Sitemap Uitgebreid zoeken Home > Mijn gegevens > Mijn gegevens aanpassen > Mijn zaken Mijn gegevens aanpassen Andere gegevens wijzigen > Mijn registraties Relatienummer 297754391 Sommige informatie in Mijn dossier > Mijn inspecties komt van andere overheden. Die > Mijn gegevens informatie kunt u daar wijzigen. Kamer van Koophandel Verplichte velden zijn gemarkeerd met een * > Mijn gegevens aanpassen > Bedrijfsgegevens wijzigen? Regel KvK-nummer * 375015540 het bij de Kamers van Koophandel. Vestigingsnummer 0000 Zoek > Bent u verhuisd, of is uw burgelijke staat gewijzigd? Regel Naam Boerderij Velzen en Vermeer het via uw gemeente. Adres Betelmeerweg 16 Postcode 6532BG Plaats Assen Bezoekadres Wijzig het adres door een postcode en huisnummer in te vullen. Kies dan ‘Zoek’ en de adresgegevens worden daaronder getoond. Worden de adresgegevens niet automatisch getoond, neem dan contact op met Het LNV-Loket: 0800 22 333 22. Burgers en bedrijven raadplegen online gegevens die EL&I over hen beheert en geven wijzigingen direct door. Dit versnelt het proces en leidt tot een hogere gegevenskwaliteit.10 BEDrIjfSarCHITECTuur – EDIENSTVErLENINg DIE wErkT!
 10. 10. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Beleid- ICT ontwikkelingDienstontwikkeling ontwikkeling Dienstontwikkeling en beheerwelke diensten verleent EL&I ter realisatie van de Dienstaanbod Toegangverlening managementbeleidsdoelen, welke handelingen moeten dienstafnemer Dienstverleningen dienstverlener daarvoor uitvoeren en welke eisen Identi- catie & Bevoegd- heden-worden gesteld aan de betrouwbaarheid? authen- ticatie beheer Klantpro lering Relatie-, locatie- en objectenbeheer Dienstenregister Ingelogd als B.K. Vermeer Uitloggen Zoek Home Diensten Autorisatieprofielen Medewerkers Wet- en regelgeving Sitemap Uitgebreid zoeken Home > Diensten (Instantieoverzicht) > Dienstenoverzicht (EL&I) > Vergunning transport levende dieren Vergunning transport levende dieren Instructies Sommige informatie in Diensten Dienstdetails Voorwaarden Doelgroepen Publicaties Handelingen Openstelling Kwaliteitseis komt van andere overheden. Die informatie kunt u daar wijzigen. Kopieer deze dienst verwijderen annuleren Opslaan Naam * Vergunning transport levende dieren Ingangsdatum * 05-0102007 Doel * Verkrijgen van vergunning om levende dieren te Omschrijving * Voor afstanden korter dan 65 kilometer is geen vergunning nodig, voor afstanden boven 65 kilometer en transportduur onder 8 uur is vergunning type 1, boven 8 uur vergunning type 2. Code * VWA12003 Trefwoord * nat.ecologieIn de dienstontwikkeling vertaalt EL&I wetten en regels indiensten die zij aan burgers en bedrijven verleent. Deresultaten hiervan staan in het dienstenregister. Dat geeftop termijn overzicht en inzicht in alle diensten die EL&Iverleent.
 11. 11. Wat betekent deze bedrijfs- Programma Digitale Dienstverleningarchitectuur voor de eOverheid? Het programma Digitale Dienstverlening van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw &Met de architectuur voor de eDienstverlening levert het Innovatie (EL&I) optimaliseert de e­Dienstverleningprogramma DDV een belangrijke bijdrage aan overheids­ voor ondernemers. Om dit te bereiken ontwikkelt hetbrede initiatieven voor de ontwikkeling van de eOverheid, programma voorzieningen die het online zakendoenwaaronder: gOa, het ICTu programma eHerkenning en met de overheid vergemakkelijken. Het uiteindelijkehet programma gMV (DigiD machtigen). doel van het programma is klantgerichter en efficiën­ ter werken op het gebied van subsidieverstrekking,Het programma DDV werkt nauw samen met andere vergunningverlening, e­registratie en basisregistratie,onderdelen van het kerndepartement van EL&I en met zowel binnen EL&I als overheidsbreed.uitvoeringsorganisaties zoals Dienst regelingen (Dr), de Volg de ontwikkelingen in het programma vianieuwe Voedsel en warenautoriteit (nVwa), agentschap blog of twitter: ddvprogramma.posterous.com –NL, de kamers van koophandel, en DICTu. Daarnaast is er twitter.com/ddvprogramma.regelmatig overleg met andere ministeries als hetministerie van financiën en BZk en koepelorganisaties alsLTO Nederland, de productschappen en agroconnect.ColofonDeze brochure is een uitgave van:Ministerie van Economische Zaken,Landbouw en InnovatieProgramma Digitale DienstverleningBezoekadresPostbus 20401 | 2500 Ek | Den HaagT 070 378 67 50 | E ddv@minlnv.nlMeer informatieVoor meer informatie over Bedrijfsarchitectuur enhet programma Digitale Dienstverlening kunt u contactopnemen met 070 378 67 50 of ddv@minlnv.nl.TekstIvar Vennekens, Marinus de graaffOplage30 exemplarenSeptember 2011

×