Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sudalgaa bzd 48th burmaa

480 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sudalgaa bzd 48th burmaa

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 Та гэртээ компьютертэй юу?№ Овог Нэр Мэргэжил 0 Нас Хүйс a. Тийм 1 Даваажав Эрдэнэбаяр 9в 14 эр 1 2 Батбаяр Болорцэцэг 9б 14 эм 1 3 Бат-Эрдэнэ Номуунаа 9ж 14 эм 1 4 #REF! 5 #REF! 6 #REF! 7 #REF! 8 #REF! 9 #REF!10 #REF!11 #REF!12 #REF!13 #REF!14 #REF!15 #REF!16 #REF!17 #REF!18 #REF!19 #REF!20 #REF! Нийт Нийт дүн 3 Хуудас 1
 2. 2. АнализСудалгаа 1 2 3 4 5 6 Та компьютерийн Та компьютерийн Та мэдээлэл зүйн хэдэн Та гэртээ Та гэртээ хэрэглээний Та нөүтбүүктэй юу? хичээлдээ хэр сайн үйлдлийн компьютертэй юу? интернеттэй юу? програм дээр бэ? систем дээр ажиллаж чадах уу? ажиллаж чадах вэ? b Дунд зэрэг a Тааруухан c Маш сайн a Тийм a Тийм a Тийм b. Үгүй d Сайн b Үгүй b Үгүй b Үгүй B 3-4 A3 d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2 3 1 2 1 1 Хуудас 2
 3. 3. Анализ График 6 7 8 9 10 11 12 Та Бичвэр Хүснэгтэнкомпьютерийн Танай боловсруулах мэдээлэл Таны хэдэн мэдээлэл зүйн Microsofft office боловсруулах компьютерийн үйлдлийн багшийн Word програм Exel програм 0 0 мэдлэгийн систем дээр хичээл заах ур дээр ажиллах дээр ажиллах түвшин хэр вэ?ажиллаж чадах чадвар хэр вэ? чадварын чадварын вэ? түвшин хэр вэ? түвшин хэр вэ? d 6-аас дээш b Дунд зэрэг b дунд зэрэг b дунд зэрэг b дунд зэрэг a Тааруухан a Тааруухан a Тааруухан c Маш сайн c Маш сайн c Маш сайн c Маш сайн d Сайн d Сайн d Сайн d Сайн a Муу C 5-6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 Хуудас 3
 4. 4. Анализ график12 13 14 15 16 17 18 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 4
 5. 5. Анализ19 20 21 220 0 0 0 Блош хаяг0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 5
 6. 6. Анализ 23 24 25 26 27 28 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 6
 7. 7. Анализ 29 00 0 0 00 0 0 0 Хуудас 7
 8. 8. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Та гэртээ компьютертэй юу? Судалгаанд оролцсон нийт Тийм Үгүй 3 3 0 3 2.5 2 Тийм Үгүй 1.5 1 0.5 0Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 3 0 3 3 2.5 2 a. Тийм b. Үгүй 1.5 1 0.5 0Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Хуудас 8
 9. 9. График 3 1 2 2 1.8 1.6 1.4 1.2 a. Тийм b. Үгүй 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 4: Та компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллаж чадах уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 3 3 0 3 2.5 2 a. Тийм b. Үгүй 1.5 1 0.5 0Асуулт 5: Та мэдээлэл зүйн хичээлдээ хэр сайн бэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 3 0 1 Хуудас 9
 10. 10. График 2 1.8 1.6 1.4 a. 1.2 Тааруухан b. Дунд 1 зэрэг 0.8 c. Сайн Маш сайн 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 6: Та компьютерийн хэдэн програм дээр ажиллаж чадах вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. 3 b. 3-4 3 1 1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 a. 3 b. 3-4 0.5 c.5-6 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 7: Таны компьютерийн мэдлэгийн түвшин хэр вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 3 1 2 Хуудас 10
 11. 11. График 2 1.8 1.6 1.4 a. 1.2 Тааруухан b. Дунд 1 зэрэг 0.8 c. Сайн Маш сайн 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 8: Танай мэдээлэл зүйн багшийн хичээл заах ур чадвар хэр вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Муу b. Дунд зэрэг 3 0 1 2 1.8 1.6 1.4 1.2 a. Муу b. Дунд 1 зэрэг c. Сайн 0.8 Маш сайн 0.6 0.4 0.2 0Асуулт 9: Бичвэр боловсруулах Microsoft office Word програм дээр ажиллах чадварын түвшин Судалгаанд оролцсон нийт a тааруухан b Дунд зэрэг 3 1 1 Хуудас 11
 12. 12. График 1 0.9 0.8 0.7 a 0.6 тааруухан b Дунд 0.5 зэрэг 0.4 c. Сайн d Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 10: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах Microsoft office Exel програм дээр ажиллах чадварын Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 3 1 1 1 0.9 0.8 0.7 a. 0.6 Тааруухан b. Дунд 0.5 зэрэг 0.4 c. Сайн d Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 11: Хуудас 12
 13. 13. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 3 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 12: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 3 0 0 Хуудас 13
 14. 14. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 13: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 14
 15. 15. ГрафикАсуулт 14: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 15: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 15
 16. 16. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 16: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 17: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 16
 17. 17. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 18: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 19: Хуудас 17
 18. 18. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 20: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 18
 19. 19. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 21: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 19
 20. 20. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 22: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 20
 21. 21. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K 0.5 Column L Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140Асуулт 23: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 21
 22. 22. ГрафикАсуулт 24: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 25: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 22
 23. 23. ГрафикАсуулт 26: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 27: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 23
 24. 24. ГрафикАсуулт 28: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0Асуулт 29: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 24
 25. 25. Графикы нэгтгэлэй юу?й юу?у? Хуудас 25
 26. 26. Графикдээр ажиллаж чадах уу?хэр сайн бэ? c. Сайн Маш сайн 2 0 Хуудас 26
 27. 27. Графикр ажиллаж чадах вэ? c.5-6 0 1 0түвшин хэр вэ? c. Сайн Маш сайн 0 0 Хуудас 27
 28. 28. Графикзаах ур чадвар хэр вэ? c. Сайн Маш сайн 2 0ээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? c. Сайн d Маш сайн 1 0 Хуудас 28
 29. 29. Графикграм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? c. Сайн d Маш сайн 1 0 Хуудас 29
 30. 30. График0 00 00 00 0 Хуудас 30
 31. 31. График0 00 0 Хуудас 31
 32. 32. График0 00 00 00 0 Хуудас 32
 33. 33. График0 00 00 00 0 Хуудас 33
 34. 34. График0 00 0 Хуудас 34
 35. 35. График0 00 00 00 0 Хуудас 35
 36. 36. График0 00 0 Хуудас 36
 37. 37. График0 00 0 Хуудас 37
 38. 38. График0 00 0 Хуудас 38
 39. 39. График0 00 00 00 0 Хуудас 39
 40. 40. График0 00 00 00 0 Хуудас 40
 41. 41. График0 00 00 00 0 Хуудас 41
 42. 42. Сурагч1 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Даваажав Нас 14Нэр Эрдэнэбаяр Хүйс эрАсуулт 1: Та гэртээ компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллаж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Та мэдээлэл зүйн хичээлдээ хэр сайн бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 6: Та компьютерийн хэдэн програм дээр ажиллаж чадах вэ? a. 3 b. 3-4 c.5-6 d. 6-с дээшАсуулт 7: Хуудас 42
 43. 43. Сурагч1 Таны компьютерийн мэдлэгийн түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d.Маш сайнАсуулт 8: Танай мэдээлэл зүйн багшийн хичээл заах ур чадвар хэр вэ? a. Муу b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Бичвэр боловсруулах Microsoft office Word програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах Microsoft office Exel програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр в a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 43
 44. 44. Сурагч1Хуудас 44
 45. 45. Сурагч1Хуудас 45
 46. 46. Сурагч1 Анализ 14 Анги 9 эр Бүлэг в Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт ad. Маш сайн Хариулт c Хариулт c Хуудас 46
 47. 47. Сурагч1 d.Маш сайн Хариулт b d. Маш сайн Хариулт bтүвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт cах чадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 47
 48. 48. Сурагч1Хуудас 48
 49. 49. Сурагч1Хуудас 49
 50. 50. Сурагч1Хуудас 50
 51. 51. Сурагч1Хуудас 51
 52. 52. Сурагч1Хуудас 52
 53. 53. Сурагч1Хуудас 53
 54. 54. Сурагч2 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Батбаяр Нас 14Нэр Болорцэцэг Хүйс эмАсуулт 1: Та гэртээ компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c.Асуулт 4: Та компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллаж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c.Асуулт 5: Та мэдээлэл зүйн хичээлдээ хэр сайн бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. СайнАсуулт 6: Та компьютерийн хэдэн програм дээр ажиллаж чадах вэ? a. 3 b. 3-4 c.5-6Асуулт 7: Таны компьютерийн мэдлэгийн түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c.СайнАсуулт 8: Хуудас 54
 55. 55. Сурагч2 Танай мэдээлэл зүйн багшийн хичээл заах ур чадвар хэр вэ? a.Муу b. Дунд зэрэг c. СайнАсуулт 9: Бичвэр боловсруулах Microsoft office Word програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. СайнАсуулт 10: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах Microsoft office Exel програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн Хуудас 55
 56. 56. Сурагч2 14 Анги 9 эм Бүлэг бd. Хариулт ad. Хариулт bd. Хариулт bd. Хариулт ad. Маш сайн Хариулт bd. 6-с дээш Хариулт bd.Маш сайн Хариулт a Хуудас 56
 57. 57. Сурагч2 d. Маш сайн Хариулт cн түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт bллах чадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт b Хуудас 57
 58. 58. Сурагч2Анализ Хуудас 58
 59. 59. Сурагч2Хуудас 59
 60. 60. Сурагч3 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Бат-Эрдэнэ Нас 14Нэр Номуунаа Хүйс эмАсуулт 1: Та гэртээ компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллаж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Та мэдээлэл зүйн хичээлдээ хэр сайн бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 6: Та компьютерийн хэдэн програм дээр ажиллаж чадах вэ? a. 3 b. 3-4 c.5-6 d. 6-с дээшАсуулт 7: Таны компьютерийн мэдлэгийн түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b.Дунд зэрэг c. Сайн d.Маш сайнАсуулт 8: Хуудас 60
 61. 61. Сурагч3 Танай мэдээлэл зүйн багшийн хичээл заах ур чадвар хэр вэ? a. Муу b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Бичвэр боловсруулах Microsoft office Word програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах Microsoft office Exel програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 61
 62. 62. Сурагч3 Анги 9 Бүлэг ж АнализХариулт aХариулт bХариулт aХариулт aХариулт cХариулт aХариулт b Хуудас 62
 63. 63. Сурагч3 Хариулт cн түвшин хэр вэ? Хариулт aллах чадварын түвшин хэр вэ? Хариулт a Хуудас 63
 64. 64. Сурагч3Анализ Хуудас 64
 65. 65. Сурагч3Хуудас 65
 66. 66. сурагч4 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог НасНэр ХүйсАсуулт 1: Та гэртээ компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллаж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Та мэдээлэл зүйн хичээлдээ хэр сайн бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 6: Та компьютерийн хэдэн програм дээр ажиллаж чадах вэ? a. 3 b. 3-4 c.5-6 d. 6-с дээшАсуулт 7: Хуудас 66
 67. 67. сурагч4 Таны компьютерийн мэдлэгийн түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c.Сайн d.Маш сайнАсуулт 8: Танай мэдээлэл зүйн багшийн хичээл заах ур чадвар хэр вэ? a. Муу b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Бичвэр боловсруулах Microsoft office Word програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах Microsoft office Exel програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр в a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 67
 68. 68. сурагч4Хуудас 68
 69. 69. сурагч4Хуудас 69
 70. 70. сурагч4 Анализ Анги Бүлэг Хариулт Хариулт Хариулт Хариултd. Маш сайн Хариулт Хариулт Хуудас 70
 71. 71. сурагч4 d.Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулттүвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариултах чадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт Хуудас 71
 72. 72. сурагч4Хуудас 72
 73. 73. сурагч4Хуудас 73
 74. 74. сурагч4Хуудас 74
 75. 75. сурагч4Хуудас 75
 76. 76. сурагч4Хуудас 76
 77. 77. сурагч4Хуудас 77
 78. 78. сурагч5 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог НасНэр ХүйсАсуулт 1: Та гэртээ компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллаж чадах уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Та мэдээлэл зүйн хичээлдээ хэр сайн бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 6: Та компьютерийн хэдэн програм дээр ажиллаж чадах вэ? a. 3 b. 3-4 c.5-6 d. 6-с дээшАсуулт 7: Хуудас 78
 79. 79. сурагч5 Таны компьютерийн мэдлэгийн түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 8: Танай мэдээлэл зүйн багшийн хичээл заах ур чадвар хэр вэ? a. Муу b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 9: Бичвэр боловсруулах Microsoft office Word програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах Microsoft office Exel програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр в a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 79
 80. 80. сурагч5Хуудас 80
 81. 81. сурагч5Хуудас 81
 82. 82. сурагч5 Анализ Анги Бүлэг Хариулт Хариулт Хариулт Хариултd. Маш сайн Хариулт Хариулт Хуудас 82
 83. 83. сурагч5 d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулттүвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариултах чадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт Хуудас 83
 84. 84. сурагч5Хуудас 84
 85. 85. сурагч5Хуудас 85
 86. 86. сурагч5Хуудас 86
 87. 87. сурагч5Хуудас 87
 88. 88. сурагч5Хуудас 88
 89. 89. сурагч5Хуудас 89

×