Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест

534 views

Published on

test

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

цахим тест

 1. 1. Нүүр хуудасЦахим тестийн тухай Тест 1 Тест 2 БЗД-ийн 48-р сургууль Хичээл: Технологи Сэдэв: Монгол үндэсний хувцас Хамрах хүрээ: 9-р анги Page 1
 2. 2. Нүүр хуудасТест 2 Page 2
 3. 3. ЦТ-ийн тухай Цахим тестийн тухай Тест 1 Энэхүү цахим тестийн зорилго нь: - Сурагчдын мэдлэг чадварын түвшинг тогтоож цаашид ямар сэдвийг давтан үзэх шаардлагатай байгааг оношлоход оршино. Иймээс сурагчдын дүнд нөлөөлөхгүй. - Цахим тест нь Нөхөх Сонгох Харгалзуулах Нэг болон олон сонголттой гэсэн хэлбэрүүдтэй болно. - Тестийн хариултыг бичихдээ англи хэлийг сонгон бичнэ Тестийг бөглөж дуусаад buram48@yahoo.com гэсэн хаяга илгээнэ үү. Page 3
 4. 4. ЦТ-ийн тухай Тест 1 Тест 2арын түвшинг тогтоожвтан үзэх шаардлагатайино. Иймээс сурагчдынтой гэсэн хэлбэрүүдтэй болно.хдээ англи хэлийг сонгон бичнэ үү.buram48@yahoo.com гэсэн хаягаар Page 4
 5. 5. Цахим тест1Сургууль: 48 #Тест 1-ийн үнэлгээАнги бүлэг: 9иСурагчийн нэр: АнхбаярШалгалтын хувилбар: Хувилбар A Хувилбар B Page 5
 6. 6. Цахим тест1Цахим тест 1Багш: БурмааХичээлийн нэр: ТехнологиХичээлийн сэдэв: Монгол үндэсний хувцас Хувилбар BБөглөж дуусаад Ctrl+S дараарай. Page 6
 7. 7. Хувилбар A Хувилбар A Асуулт 1. Зөв хариултыг ол. a. Цээжний тойргийг суган доогуур хэмжинэ. b. Цээжний тойргийг хөхний сууриар суган до c. Цээжний тойргийг дал хөхний өндөр цэгийг Асуулт 2. Нөхөх үгийг сонго Гарын таван хурууны өргөний хэмжээг............ a. Төө b.Ямх c. А Асуулт 3. Монгол үндэсний хувцсанд чимэглэлийн ямар х a. Тууз b.Товч c. Э d. Сувд e. Арьс f. Б Асуулт 4. Төрийн хэмээн дээдэлж билэгддэг хувцаснуудыг 1. Мандах төрийн a.ханж 2. Бүтээх төрийн b. мал 3. Хан төрийн c. бүс Асуулт 5. Дээлний эсгүүрийн цээжний өргөнийг олох томъ a.Тц/4+3 b. Тц/2+5 Асуулт 6. Дээлийг зөрүүлдэж эсгэхдээ материалын орцыг a. (Уд+20-25см)*3 b.Уд*2+10 Асуулт 7. Дээл эсгэх хэдэн арга байдаг вэ? a. 4 b. 5 c. 3 Асуулт 8. Мухар сөөм хэдэн см вэ? a. 8-9см b. 13-14см c. 17-18с Page 7
 8. 8. Хувилбар A Дүн Цахим тест 1 Хариулт:ойргийг суган доогуур хэмжинэ.ойргийг хөхний сууриар суган доогуур хэмжинэ.ойргийг дал хөхний өндөр цэгийг дайруулан суган доогуур хэмжинэ. aхурууны өргөний хэмжээг......................гэнэ. b b.Ямх c. Алга дарамий хувцсанд чимэглэлийн ямар хэлбэрийг хэрээглэдэггүй вэ? b.Товч c. Эмжээр f e. Арьс f. Бантикдээдэлж билэгддэг хувцаснуудыг зөв харгалзуулна уу.рийн a.ханжаар 1-bийн b. малгай 2-cн c. бүс 3-aийн цээжний өргөнийг олох томъёог сонгоно уу. b. Тц/2+5 c. Тц/4+5 cдэж эсгэхдээ материалын орцыг .........томъёогоор олно. м)*3 b.Уд*2+10 aн арга байдаг вэ? b. 5 c. 3 b b. 13-14см c. 17-18см b Page 8
 9. 9. Хувилбар A Page 9
 10. 10. Хувилбар B Цахим тест 1Хувилбар BАсуулт 1. Зөв хариултыг ол. a. Хүзүүний тойргийн хэмжээг хүзүүний дээд хэсгээр хэмжиж авна. b. Хүзүүний тойргийн хэмжээг хүзүүний доод хэсгээр хэмжиж авна. c. Хүзүүний тойргийн хэмжээг хүзүүний дунд хэсгээр хэмжиж авна.Асуулт 2. Гарын хурууны үзүүрээс тохой хүртлэх зайг ................гэнэ. a. Алд b. Дэлэм c. Үзүүр тохойАсуулт 3. Монгол үндэсний хувцсанд чимэглэлийн ямар хэлбэрийг хэрэглэдэг вэ? a. тууз b. бантикАсуулт 4. Зөв харгалзуул. 1. Нэг хуруу a. 17-18см 2. Хоёр хуруу b. 1-1.5см 3. Үзүүр сөөм c. 3-3.5смАсуулт 5. Дээлний эсгүүрийн суганы өргөнийг ямар томъёогоор олдог вэ? a. Тбуг+3 b. Тбуг+5 c. Тбуг+4Асуулт 6. Дээлийг ухаж эсгэхдээ материалын орцыг............томъёогоор олно. a. (Уд+20-25см)*3 b. Уд*2+10Асуулт 7. Оройн эмжээр бэлтгэх материалын уртын хэмжээ аль нь вэ? a. 1м b. 75см c. 50смАсуулт 8. Мухар тохой хэдэн см вэ? a. 30-35см b. 40-45см c. 90-100см Page 10
 11. 11. Хувилбар B Дүн Хариулт ий дээд хэсгээр хэмжиж авна. ий доод хэсгээр хэмжиж авна. b ий дунд хэсгээр хэмжиж авна.зайг ................гэнэ.Үзүүр тохой aн ямар хэлбэрийг хэрэглэдэг вэ? a 1-b 2-c 3-a р томъёогоор олдог вэ? cыг............томъёогоор олно. b н хэмжээ аль нь вэ? c 0-100см b Page 11
 12. 12. Тест 1-ийн үнэлгээ Цахим тест 1-ийн үнэлгээСургууль: 48Анги: 9Бүлэг: иҮнэлгээ харах хэсэг:Хувилбар A Хариулт Асуулт Хариулт зөв эсэх Оноо 1 a Зөв 1 2 b Буруу 0 3 f Зөв 1 1-b Зөв 1 2-c Зөв 1 4 3-a Зөв 1 5 c Зөв 1 6 a Зөв 1 7 b Зөв 1 8 b Зөв 1 Авах оноо 10 Авсан оноо 9 Зөв хариулт 9 Хувь 90Үсгэн үнэлгээ A Маш сайна байна Page 12
 13. 13. Тест 1-ийн үнэлгээБөглөж дуусаад CTRL+S дараарай. Page 13
 14. 14. Тест 1-ийн үнэлгээ Нүүр хуудасЦахим тест 1-ийн үнэлгээ Нэр: Анхбаяр Хичээлийн нэр: Технологи Хичээлийн сэдэв: Монгол үндэсний хувцас Хувилбар B Хариулт Асуулт Хариулт зөв эсэх Оноо 1 b Зөв 1 2 a Буруу 0 3 a Зөв 1 1-b Зөв 1 4 2-c Зөв 1 3-a Зөв 1 5 c Буруу 0 6 b Зөв 1 7 c Зөв 1 8 b Буруу 0 Авах оноо 10 Авсан оноо 7 Зөв хариулт 7 Хувь 70 Үсгэн үнэлгээ C Page 14
 15. 15. Тест 1-ийн үнэлгээ Page 15
 16. 16. Тест 1-ийн үнэлгээНүүр хуудас Page 16
 17. 17. Тест 1-ийн үнэлгээ Page 17
 18. 18. Тест 2 Цахим тест 2Сургууль: 48 #Тест 2-ийн үнэлгээАнги бүлэг: 9иСурагчийн нэр: АнхбаярШалгалтын хувилбар: Хувилбар 1 Page 18
 19. 19. Тест 2Цахим тест 2 Багш: Бурмаа Хичээлийн нэр: Технологи Хичээлийн сэдэв: Үндэсний хувцас Хувилбар 2 Бөглөж дуусаад CTRL+Sдараарай. Page 19
 20. 20. Тест 2ы Page 20
 21. 21. Хувилбар 1 Хувилбар 1 Асуулт 1. Нөхнө үү. Цаваг наах шалтгаан нь...................................... a. суналтаас хамгаалж биежүүлэх b. сэмрэ Асуулт 2. Дээний зах эмжих технологи аль нь вэ? Дугуйл. a. Шулуун хэсэгт бага зэрэг татаж оёно. b. Шулуун хэсэгт сул тавьж оёно. c. Гүдгэр хэсэгт сул тавьж оёно. d. Гүдгэр хэсэгт татаж оёно. Асуулт 3. Дээний зах эмжих зөв технологуудыг дугуйлана a. Шулуун хэсэгт бага зэрэг татаж оёно. b. Шулуун хэсэгт сул тавьж оёно. c. Гүдгэр хэсэгт сул тавьж оёно. d.Хотгор хэсэгт татаж оёно. e. Хотгор хэсэгт бага зэрэг татаж оёно. Асуулт 4. Цавагны өргөний хэмжээг зөв харгалзуулна уу. a. Ханцуйнд ........................см b. Гадаад энгэр, ташаанд ............см c. Энгэрт ......................................см d. Энгэрийн хараанд ...................см Асуулт 5. Дээлний ар ба энгэрийн................оёдлын шугам Page 21
 22. 22. Хувилбар 1 Тест 2-ийн үнэлгээ Цахим тест 2 Хариулт: алтгаан нь....................................................................................өгдөг. bхамгаалж биежүүлэх b. сэмрэлтээс хамгаалах их технологи аль нь вэ? Дугуйл. сэгт бага зэрэг татаж оёно. b сэгт сул тавьж оёно. dэгт сул тавьж оёно.эгт татаж оёно. их зөв технологуудыг дугуйлана уу. сэгт бага зэрэг татаж оёно. a сэгт сул тавьж оёно. cэгт сул тавьж оёно. d эгт татаж оёно. эгт бага зэрэг татаж оёно.ий хэмжээг зөв харгалзуулна уу. a-2 .......................см 1. 2,5см b-3эр, ташаанд ............см 2. 2см c-1 ................................см 3. 1см d-4хараанд ...................см 4. 3-4см голын нгэрийн................оёдлын шугам нь шалтай параллель байна. Page 22
 23. 23. Тест 2-ийн үнэлгээ Цахим тест 2-ийн үнэСургууль: 48Анги: 9Бүлэг: иҮнэлгээ харах хэсэг: Хувилбар 1. Асуулт Хариулт Оноо 1 b 0 b 0 2 d 0 a 2 c 2 3 d 2 a-2 2 b-3 2 4 c-1 2 d-4 2 5 голын 1 Авах оноо 20 Авсан оноо 15 Зөв хариулт Хувь 75 Үсгэн үнэлгээ C Болох гэж байна Page 23
 24. 24. Тест 2-ийн үнэлгээ Бөглөж дуусаад CTRL+S дараарай. Page 24
 25. 25. Тест 2-ийн үнэлгээ Нүүр хуудасЦахим тест 2-ийн үнэлгээ Нэр: Анхбаяр Хичээлийн нэр: Технологи Хичээлийн сэдэв: Монгол үндэсний хувцас Хариулт зөв эсэх буруу буруу буруу зөв зөв зөв зөв зөв зөв зөв зөв 8 Page 25
 26. 26. Тест 2-ийн үнэлгээад CTRL+S дараарай. Page 26
 27. 27. Тест 2-ийн үнэлгээ Page 27
 28. 28. Тест 2-ийн үнэлгээ Page 28

×