SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Introducció a L’empresa:                   http://ddaude.blogspot.com
3.Àrees funcionals – Producció


3. Àrees funcionals – Producció
La producció és la part de l’empresa que s’encarrega de fabricar productes o serveis,
afegint valor a les matèries primeres.

Les diferents parts del procés són les següents: inputs, procés de transformació, outputs,
retroalimentació (informació sobre el compliment dels objectius) i entorn (factors
externs de la empresa o del resta de departaments que no són producció):
Els processos de transformació es poden fer de diverses maneres:
    -Producció per projecte: s’adapta a les necessitats dels clients.
    -Artesanal: molt adaptats a les especificacions dels clients.
    -Producció en massa: elevada quantitat d’una petita varietat de productes.
    -Producció continua: volums molt elevats d’un producte únic.
    -Just a temps: petites quantitats d’una gran varietat de productes.


Disseny del sistema productiu
-Capacitat i dimensió:
   Quantitat de béns i serveis que poden obtenir-se en un període de temps
   determinat i en condicions normals.

-Localització:
    Emplaçament de les diferents instal·lacions. Un bon emplaçament pot fer assolir
    avantatges ja que ajuda a la reducció de costos, proximitat del client o accés
    favorable a les matèries primeres o canals de distribució.

-Distribució en planta:
    Maximitzar el valor creat per la funció de producció, a partir de l’ordenació
    òptima de les persones, materials i serveis. Hi ha quatre tipus:

       -Distribució en posició fixa:
           Producte fix al lloc on es produirà i les màquines i operaris són els
           que es mouen.

       -Distribució funcional:
           Agrupar factors de producció que facin la mateixa funció.

http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                      1
Introducció a L’empresa:                     http://ddaude.blogspot.com
3.Àrees funcionals – Producció

        -Distribució per producte:
            Màquines unes a prop d’altres segons la seqüència lògica
            d’activitats.

        -Distribució en forma de u:
           Materials i peces segueixen trajectòria seqüencial (forma de u)
           entrant per un braç de la u i sortint per l’altre.


Planificació de la producció
Per la planificació de la producció utilitzem el mètode PERT, aquest mètode és un
instrument per planificar i controlar projectes complexos caracteritzats per estar
formats per un conjunt d’activitats entre les quals hi ha una relació temporal (no es
possible iniciar certes activitats sense prèviament n’hagin acabat d’altres.

Amb el PERT es pot veure:
   -Temps mínim d’execució del projecte.
   -Les activitats que no hi pot haver retard (crítiques) ja que sinó s’enrederiria tot
   el projecte.
   -Marges de temps d’algunes activitats.

¿Com fer un PERT?

1.Llista d’activitats que es volen dur a terme.
2.Taula de precedències.
3.Per aclarir millor, fem un graf de cada pas segons la taula.
http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                       2
Introducció a L’empresa:                   http://ddaude.blogspot.com
3.Àrees funcionals – Producció
4. Ara toca dibuixar el PERT sencer. Ho farem tenint en compte les següents regles:
    -Un nus (rodona en blanc del pas anterior) només es pot numerar en cas que
    s’hagin numerat tots els que el precedeixen.

    -Un únic nus d’inici i un de final.

    -Dos fletxes que s’inicien en el mateix nus, no poden tenir el mateix nus de destí.
    En aquest cas es fan servir les activitats fictícies.

Amb això ja podem construir el PERT:
5. Durades: temps early i last
El temps early serà el temps mínim per arribar a un nus i el temps last serà el maxim
temps per arribar a un nus per evitar que el projecte pateixi un retràs.

Si les durades són les següents:
http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                      3
Introducció a L’empresa:                   http://ddaude.blogspot.com
3.Àrees funcionals – Producció

Sota de cada fletxa posarem el temps que es tarda en fer cada activitat:
Ara determinarem el temps early. Per fer-ho començarem pel nus inicial, assignant-li el
temps=0, el temps early de cada nus serà la suma de l’anterior més la duració de la
activitat. Si hi ha varis nusos i activitats directament anteriors, és prendrà el temps més
gran d’ells.
Ara determinarem el temps last: començant pel nus final i assignant-li un temps igual
al early, assignarem al nus anterior, el last del nus posterior menys la duració de
l’activitat. Si hi ha varis nusos i activitats es prendrà el valor mínim d’ells.
Quan el temps early és igual al temps last, direm que forma part del camí crític. Aquest
camí ens marca les activitats que són molt importants que no hi hagi cap retràs ja que
afectaria al temps final.
http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                       4
Introducció a L’empresa:                         http://ddaude.blogspot.com
3.Àrees funcionals – Producció
Quan el tems early és inferior al temps last, direm que hi ha marge. Això vol dir que
tenim un cert temps de marge podent-nos permetre un retràs en aquella activitat. En el
cas de l’exemple, només tenim marge en dues activitats (B i D).


Control de l’eficiència i la qualitat
Dins de l’àrea de producció hem de controlar l’eficiència i la qualitat.


    Control de l’eficiència
L’eficiència és la relació entre els resultats obtinguts i els recursos consumits. Un
procés és eficient quan s’aconsegueixen els resultats amb els menors costos possibles.

La productivitat és la relació entre la producció obtinguda i els recursos consumits
per assolir-la.

                          Béns i serveis
     Productivitat Total =
                  Mà dobra + Capital + Matèries primeres + Energia
*Els recursos consumits s’haurien de valorar en unitats monetàries.

El més habitual, és calcular la productivitat parcial: producció obtinguda entre el
consum d’un únic factor de producció (normalment mà d’obra), per tant:

                              Béns i serveis
              Productivitat mà d' obra =
                               Mà dobra
*En aquest cas podem utilitzar unitats físiques tant en béns i serveis com en mà d’obra, enlloc de unitats
monetàries.

Llindar de rendibilitat es defineix com el volum de producció i vendes amb què una
empresa cobreix els costos.

Per calcular-ho igualarem els ingressos (preu · quantitat venuda) i els costos (suma de
costos fixos i costos variables). Per tant el punt mort queda en el punt:

                              Costs fixe
            Quantitat del punt mort =
                            (Preu - Cost variable)

Amb més detall s’explica al capítol 1 de l’assignatura Mercats i Conducte. Resum aquí.

    Control de qualitat
La qualitat no es refereix només a producció (un producte d’última generació), sinó que
també ha de satisfer a les necessitats dels clients.
http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                              5

More Related Content

Similar to 3.àrees funcionals produccio

Marcos baldovi Practica2 gestió projectes
Marcos baldovi Practica2 gestió projectesMarcos baldovi Practica2 gestió projectes
Marcos baldovi Practica2 gestió projectesMarcos Baldovi
 
Gestió de projectes - Resum mod 4
Gestió de projectes - Resum mod 4Gestió de projectes - Resum mod 4
Gestió de projectes - Resum mod 4Paquita Ribas
 
Marcos baldovi Practica1 gestió projectes
Marcos baldovi Practica1 gestió projectesMarcos baldovi Practica1 gestió projectes
Marcos baldovi Practica1 gestió projectesMarcos Baldovi
 
Variables critiques en les decisions del director d'operacions
Variables critiques en les decisions del director d'operacionsVariables critiques en les decisions del director d'operacions
Variables critiques en les decisions del director d'operacionsdanielruizramirez
 
4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctec4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctecannaluque
 
4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctec4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctecannaluque
 
4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctec4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctecannaluque
 
Resum Projecte R+D FlexWork
Resum Projecte R+D FlexWorkResum Projecte R+D FlexWork
Resum Projecte R+D FlexWorkMICProductivity
 
Gestió de projectes - Resum mod 3
Gestió de projectes - Resum mod 3Gestió de projectes - Resum mod 3
Gestió de projectes - Resum mod 3Paquita Ribas
 
Microsoft project
Microsoft projectMicrosoft project
Microsoft projectM F
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiiJoanmaines
 
Eoe trimestral
Eoe trimestralEoe trimestral
Eoe trimestraldeivid37
 
3 l'empresa
3 l'empresa3 l'empresa
3 l'empresaddaude
 
Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)
Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)
Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)davidsanz50
 

Similar to 3.àrees funcionals produccio (20)

Marcos baldovi Practica2 gestió projectes
Marcos baldovi Practica2 gestió projectesMarcos baldovi Practica2 gestió projectes
Marcos baldovi Practica2 gestió projectes
 
Gestió de projectes - Resum mod 4
Gestió de projectes - Resum mod 4Gestió de projectes - Resum mod 4
Gestió de projectes - Resum mod 4
 
Unitat7
Unitat7Unitat7
Unitat7
 
gestpro_practica1
gestpro_practica1gestpro_practica1
gestpro_practica1
 
Marcos baldovi Practica1 gestió projectes
Marcos baldovi Practica1 gestió projectesMarcos baldovi Practica1 gestió projectes
Marcos baldovi Practica1 gestió projectes
 
Area de produccio
Area de produccioArea de produccio
Area de produccio
 
Variables critiques en les decisions del director d'operacions
Variables critiques en les decisions del director d'operacionsVariables critiques en les decisions del director d'operacions
Variables critiques en les decisions del director d'operacions
 
4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctec4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctec
 
4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctec4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctec
 
4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctec4 Teso Pr Proctec
4 Teso Pr Proctec
 
Resum Projecte R+D FlexWork
Resum Projecte R+D FlexWorkResum Projecte R+D FlexWork
Resum Projecte R+D FlexWork
 
Gestió de projectes - Resum mod 3
Gestió de projectes - Resum mod 3Gestió de projectes - Resum mod 3
Gestió de projectes - Resum mod 3
 
Microsoft project
Microsoft projectMicrosoft project
Microsoft project
 
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema IiiDirecció De Producció I Operacions I Tema Iii
Direcció De Producció I Operacions I Tema Iii
 
Eoe trimestral
Eoe trimestralEoe trimestral
Eoe trimestral
 
Producció
ProduccióProducció
Producció
 
Producció
ProduccióProducció
Producció
 
3 l'empresa
3 l'empresa3 l'empresa
3 l'empresa
 
ADG_pac2
ADG_pac2ADG_pac2
ADG_pac2
 
Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)
Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)
Tema 5. el procés tecnològic i el projecte tècnic (imprimir)
 

More from ddaude

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostariaddaude
 
U4 comptabilitat i gestió de costos
U4  comptabilitat i gestió de costosU4  comptabilitat i gestió de costos
U4 comptabilitat i gestió de costosddaude
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financersddaude
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitatddaude
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitatddaude
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeresddaude
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeresddaude
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marquetingddaude
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organitzacióddaude
 
1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsicsddaude
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercatddaude
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaiofertaddaude
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidorddaude
 

More from ddaude (13)

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostaria
 
U4 comptabilitat i gestió de costos
U4  comptabilitat i gestió de costosU4  comptabilitat i gestió de costos
U4 comptabilitat i gestió de costos
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financers
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marqueting
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organització
 
1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercat
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaioferta
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor
 

3.àrees funcionals produccio

 • 1. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció 3. Àrees funcionals – Producció La producció és la part de l’empresa que s’encarrega de fabricar productes o serveis, afegint valor a les matèries primeres. Les diferents parts del procés són les següents: inputs, procés de transformació, outputs, retroalimentació (informació sobre el compliment dels objectius) i entorn (factors externs de la empresa o del resta de departaments que no són producció): Els processos de transformació es poden fer de diverses maneres: -Producció per projecte: s’adapta a les necessitats dels clients. -Artesanal: molt adaptats a les especificacions dels clients. -Producció en massa: elevada quantitat d’una petita varietat de productes. -Producció continua: volums molt elevats d’un producte únic. -Just a temps: petites quantitats d’una gran varietat de productes. Disseny del sistema productiu -Capacitat i dimensió: Quantitat de béns i serveis que poden obtenir-se en un període de temps determinat i en condicions normals. -Localització: Emplaçament de les diferents instal·lacions. Un bon emplaçament pot fer assolir avantatges ja que ajuda a la reducció de costos, proximitat del client o accés favorable a les matèries primeres o canals de distribució. -Distribució en planta: Maximitzar el valor creat per la funció de producció, a partir de l’ordenació òptima de les persones, materials i serveis. Hi ha quatre tipus: -Distribució en posició fixa: Producte fix al lloc on es produirà i les màquines i operaris són els que es mouen. -Distribució funcional: Agrupar factors de producció que facin la mateixa funció. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 1
 • 2. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció -Distribució per producte: Màquines unes a prop d’altres segons la seqüència lògica d’activitats. -Distribució en forma de u: Materials i peces segueixen trajectòria seqüencial (forma de u) entrant per un braç de la u i sortint per l’altre. Planificació de la producció Per la planificació de la producció utilitzem el mètode PERT, aquest mètode és un instrument per planificar i controlar projectes complexos caracteritzats per estar formats per un conjunt d’activitats entre les quals hi ha una relació temporal (no es possible iniciar certes activitats sense prèviament n’hagin acabat d’altres. Amb el PERT es pot veure: -Temps mínim d’execució del projecte. -Les activitats que no hi pot haver retard (crítiques) ja que sinó s’enrederiria tot el projecte. -Marges de temps d’algunes activitats. ¿Com fer un PERT? 1.Llista d’activitats que es volen dur a terme. 2.Taula de precedències. 3.Per aclarir millor, fem un graf de cada pas segons la taula. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 2
 • 3. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció 4. Ara toca dibuixar el PERT sencer. Ho farem tenint en compte les següents regles: -Un nus (rodona en blanc del pas anterior) només es pot numerar en cas que s’hagin numerat tots els que el precedeixen. -Un únic nus d’inici i un de final. -Dos fletxes que s’inicien en el mateix nus, no poden tenir el mateix nus de destí. En aquest cas es fan servir les activitats fictícies. Amb això ja podem construir el PERT: 5. Durades: temps early i last El temps early serà el temps mínim per arribar a un nus i el temps last serà el maxim temps per arribar a un nus per evitar que el projecte pateixi un retràs. Si les durades són les següents: http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 3
 • 4. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció Sota de cada fletxa posarem el temps que es tarda en fer cada activitat: Ara determinarem el temps early. Per fer-ho començarem pel nus inicial, assignant-li el temps=0, el temps early de cada nus serà la suma de l’anterior més la duració de la activitat. Si hi ha varis nusos i activitats directament anteriors, és prendrà el temps més gran d’ells. Ara determinarem el temps last: començant pel nus final i assignant-li un temps igual al early, assignarem al nus anterior, el last del nus posterior menys la duració de l’activitat. Si hi ha varis nusos i activitats es prendrà el valor mínim d’ells. Quan el temps early és igual al temps last, direm que forma part del camí crític. Aquest camí ens marca les activitats que són molt importants que no hi hagi cap retràs ja que afectaria al temps final. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 4
 • 5. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Producció Quan el tems early és inferior al temps last, direm que hi ha marge. Això vol dir que tenim un cert temps de marge podent-nos permetre un retràs en aquella activitat. En el cas de l’exemple, només tenim marge en dues activitats (B i D). Control de l’eficiència i la qualitat Dins de l’àrea de producció hem de controlar l’eficiència i la qualitat. Control de l’eficiència L’eficiència és la relació entre els resultats obtinguts i els recursos consumits. Un procés és eficient quan s’aconsegueixen els resultats amb els menors costos possibles. La productivitat és la relació entre la producció obtinguda i els recursos consumits per assolir-la. Béns i serveis Productivitat Total = Mà dobra + Capital + Matèries primeres + Energia *Els recursos consumits s’haurien de valorar en unitats monetàries. El més habitual, és calcular la productivitat parcial: producció obtinguda entre el consum d’un únic factor de producció (normalment mà d’obra), per tant: Béns i serveis Productivitat mà d' obra = Mà dobra *En aquest cas podem utilitzar unitats físiques tant en béns i serveis com en mà d’obra, enlloc de unitats monetàries. Llindar de rendibilitat es defineix com el volum de producció i vendes amb què una empresa cobreix els costos. Per calcular-ho igualarem els ingressos (preu · quantitat venuda) i els costos (suma de costos fixos i costos variables). Per tant el punt mort queda en el punt: Costs fixe Quantitat del punt mort = (Preu - Cost variable) Amb més detall s’explica al capítol 1 de l’assignatura Mercats i Conducte. Resum aquí. Control de qualitat La qualitat no es refereix només a producció (un producte d’última generació), sinó que també ha de satisfer a les necessitats dels clients. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 5