SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Introducció a L’empresa:                  http://ddaude.blogspot.com
3.Àrees funcionals – Decisions financeres


3. Àrees funcionals – Decisions financeres
Buscar solucions a les inversions en producció, màrqueting i recursos humans per tal
que l’empresa pugui assolir els seus objectius.

Captació i administració els fons utilitzats per l’empresa en el desenvolupament de la
seva activitat


Decisions d’inversió
Assignació de recursos a projectes d’inversió.

Tipus d’inversió:
    Relació amb l’estructura econòmica de l’empresa
       Inversió en actiu fix
       Inversió en actiu circulant

    Materialització de la inversió
       Comercials, R+D, financeres,socials.

    Motius per realitzar la inversió
       Renovació dels actius
       Expansió activitat actual
       Innovació

    Relació que les inversions tenen entre elles
       Autònomes, substitutives i complementàries.

    Corrents de fluxos nets de caixa.
       Simples: desenvorsament inicial + cobraments.
       No simples: desenvorsament inicial + fluxos de caixa


Termini de recuperació o payback
Nombre d’anys perquè els fluxos de caixa permetin recuperar el desemborsament
inicial.

                         A
                  Payback =
                         ∑Q
                         t


Valor actual net (VAN)
Suma dels valors actualitzats dels fluxos de caixa associats al projecte, restant-hi el
desemborsament inicial necessari per dur-los a terme.

Pel càlcul del VAN, hem de seguir els següents passos:
  • Conèixer els fluxos nets de caixa.
  • Conèixer els coeficients d’actualització.
  • Aplicar la fòrmula del VAN:

http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                     1
Introducció a L’empresa:                          http://ddaude.blogspot.com
3.Àrees funcionals – Decisions financeres
              Q1    Q2     Q3      Q4      Q5      Q6
      VAN = − A +       +     +      +      +      +
             (1 + i ) (1 + i )
                 1     2
                        (1 + i ) 3
                               (1 + i ) 4
                                     (1 + i ) 5
                                            (1 + i ) 6

  •  Analitzar el resultat del VAN.


Exemple:
           Anys del projecte    Fluxes nets de caixa del projecte
            Moment inicial           -2500000
               Any 1             -1100000
               Any 2             1116750
               Any 3             1026717,5
               Any 4             936864,67
               Any 5             687193,32
               Any 6             627705,26


Coeficients d’actualització:
                            Coeficient
             Anys del projecte     d’actualització
              Moment inicial         1
                Any 1            (1.05)−1
                Any 2            (1.05)−2
                Any 3            (1.05)−3
                Any 4            (1.05)−4
                Any 5            (1.05)−5
                Any 6            (1.05)−6

Apliquem la fòrmula del VAN:
               coeficient                   FNC
     Anys del projecte actualització         FNC      actualitzats
       Moment inicial        1       -2500000       -2500000

      Any 1            0,952      -1100000       -1047200
         Any 2         0,907       1116750      1012892,25
         Any 3         0,864      1026717,5       887083,92
         Any 4         0,823      936864,67       771039,62
         Any 5         0,783      687193,32       538072,37
         Any 6         0,746      627705,26       468268,12


  El valor actualitzat net del projecte serà:


  VAN= - 2500000 - 1047200 + 1012892,25 + 887083,92 + 771039,62 + 538072,37 + 468268,12 = 130156,28
  euros
http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                            2
Introducció a L’empresa:                   http://ddaude.blogspot.com
3.Àrees funcionals – Decisions financeres
Només s’han de seleccionar els projectes amb VAN positiu, ja que son els que
incrementen el valor de la empresa.


Taxa interna de rendibilitat (TIR) o taxa de retorn (r)
Tipus de descompte que fa el VAN a 0 o el que és el mateix:

             − A + Q1 + Q 2 + Q3 + Q 4 + Q5 + Q6 + Vf
           r=
             1·Q1 + 2·Q 2 + 3·Q3 + 4·Q 4 + 5·Q5 + 6·Q6

Només són recomanables els projectes amb la taxa de retorn més gran que la taxa i


Decisions de finançament
Un cop decidit el projecte d’inversió s’ha de saber com s’obtindran les fons necessàries
per finançar el projecte.

Balanç:
Actiu: actiu fix (béns de l’empresa: edificis, maquinària, patents...) + actiu circulant
(béns que experimenten modificacions dins de l’exercici: matèries primes, diners
efectius...).

Passiu: recursos utilitzats per finançar l’actiu
    Fons propis: capital dels propietaris de l’empresa + beneficis no retribuïts entre
accionistes.
    Deute o fons aportants (a llarg termini i a curt termini)

Fons de maniobra: part de l’actiu circulant finançada amb recursos permanents.
http://ddaude.blogspot.com
David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat )                      3

More Related Content

Viewers also liked

Katerina Yushina "Precious moments" The Best Email Of The Year
Katerina Yushina "Precious moments" The Best Email Of The YearKaterina Yushina "Precious moments" The Best Email Of The Year
Katerina Yushina "Precious moments" The Best Email Of The Yearpublicspeakingclub
 
μακεδονικός αγώνας
μακεδονικός αγώναςμακεδονικός αγώνας
μακεδονικός αγώνας11dimalex
 
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet THL
 
Non-physician prescribing as a quality improvement strategy: patient, profess...
Non-physician prescribing as a quality improvement strategy: patient, profess...Non-physician prescribing as a quality improvement strategy: patient, profess...
Non-physician prescribing as a quality improvement strategy: patient, profess...UCLA CTSI
 
Project Management Workshop Overview
Project Management Workshop OverviewProject Management Workshop Overview
Project Management Workshop Overviewsundong
 

Viewers also liked (6)

Katerina Yushina "Precious moments" The Best Email Of The Year
Katerina Yushina "Precious moments" The Best Email Of The YearKaterina Yushina "Precious moments" The Best Email Of The Year
Katerina Yushina "Precious moments" The Best Email Of The Year
 
μακεδονικός αγώνας
μακεδονικός αγώναςμακεδονικός αγώνας
μακεδονικός αγώνας
 
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
Suun terveydenhuollon tietosisällöt ja kirjaamisen rakenteet
 
Non-physician prescribing as a quality improvement strategy: patient, profess...
Non-physician prescribing as a quality improvement strategy: patient, profess...Non-physician prescribing as a quality improvement strategy: patient, profess...
Non-physician prescribing as a quality improvement strategy: patient, profess...
 
Project Management Workshop Overview
Project Management Workshop OverviewProject Management Workshop Overview
Project Management Workshop Overview
 
S4 tarea4 temie
S4 tarea4 temieS4 tarea4 temie
S4 tarea4 temie
 

Similar to 3.àrees funcionals decisions financeres

Similar to 3.àrees funcionals decisions financeres (9)

Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i PlaBizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
Bizbarcelona 2014-Com valorar una empresa? Xavier Puig i Pla
 
Valoració d'inversions
Valoració d'inversionsValoració d'inversions
Valoració d'inversions
 
Pau ecem06jl
Pau ecem06jlPau ecem06jl
Pau ecem06jl
 
Pau ecem08jl
Pau ecem08jlPau ecem08jl
Pau ecem08jl
 
Pau ecem08sl
Pau ecem08slPau ecem08sl
Pau ecem08sl
 
Pau ecem06sl
Pau ecem06slPau ecem06sl
Pau ecem06sl
 
Pau ecem07jl
Pau ecem07jlPau ecem07jl
Pau ecem07jl
 
U 2 7 Eoe 0910
U 2 7 Eoe 0910U 2 7 Eoe 0910
U 2 7 Eoe 0910
 
Incentius fiscals Innovació. Jornada 26 de març de 2014
Incentius fiscals Innovació. Jornada 26 de març de 2014Incentius fiscals Innovació. Jornada 26 de març de 2014
Incentius fiscals Innovació. Jornada 26 de març de 2014
 

More from ddaude

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostariaddaude
 
U4 comptabilitat i gestió de costos
U4  comptabilitat i gestió de costosU4  comptabilitat i gestió de costos
U4 comptabilitat i gestió de costosddaude
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financersddaude
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitatddaude
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitatddaude
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeresddaude
 
3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccioddaude
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marquetingddaude
 
3.àrees funcionals recursos humans
3.àrees funcionals  recursos humans3.àrees funcionals  recursos humans
3.àrees funcionals recursos humansddaude
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organitzacióddaude
 
1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsicsddaude
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercatddaude
 
3 l'empresa
3 l'empresa3 l'empresa
3 l'empresaddaude
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaiofertaddaude
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidorddaude
 

More from ddaude (15)

U5 la gestió presupostaria
U5  la gestió presupostariaU5  la gestió presupostaria
U5 la gestió presupostaria
 
U4 comptabilitat i gestió de costos
U4  comptabilitat i gestió de costosU4  comptabilitat i gestió de costos
U4 comptabilitat i gestió de costos
 
U3 anàlisi dels estats financers
U3  anàlisi dels estats financersU3  anàlisi dels estats financers
U3 anàlisi dels estats financers
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
 
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
U12  conceptes bàsics de la comptabilitatU12  conceptes bàsics de la comptabilitat
U12 conceptes bàsics de la comptabilitat
 
3.àrees funcionals decisions financeres
3.àrees funcionals  decisions financeres3.àrees funcionals  decisions financeres
3.àrees funcionals decisions financeres
 
3.àrees funcionals produccio
3.àrees funcionals  produccio3.àrees funcionals  produccio
3.àrees funcionals produccio
 
3.àrees funcionals marqueting
3.àrees funcionals  marqueting3.àrees funcionals  marqueting
3.àrees funcionals marqueting
 
3.àrees funcionals recursos humans
3.àrees funcionals  recursos humans3.àrees funcionals  recursos humans
3.àrees funcionals recursos humans
 
2 direcció i organització
2 direcció i organització2 direcció i organització
2 direcció i organització
 
1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics1 conceptes bàsics
1 conceptes bàsics
 
4 estructura de mercat
4 estructura de mercat4 estructura de mercat
4 estructura de mercat
 
3 l'empresa
3 l'empresa3 l'empresa
3 l'empresa
 
1 demandaioferta
1 demandaioferta1 demandaioferta
1 demandaioferta
 
2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor2 comportament del consumidor
2 comportament del consumidor
 

3.àrees funcionals decisions financeres

 • 1. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Decisions financeres 3. Àrees funcionals – Decisions financeres Buscar solucions a les inversions en producció, màrqueting i recursos humans per tal que l’empresa pugui assolir els seus objectius. Captació i administració els fons utilitzats per l’empresa en el desenvolupament de la seva activitat Decisions d’inversió Assignació de recursos a projectes d’inversió. Tipus d’inversió: Relació amb l’estructura econòmica de l’empresa Inversió en actiu fix Inversió en actiu circulant Materialització de la inversió Comercials, R+D, financeres,socials. Motius per realitzar la inversió Renovació dels actius Expansió activitat actual Innovació Relació que les inversions tenen entre elles Autònomes, substitutives i complementàries. Corrents de fluxos nets de caixa. Simples: desenvorsament inicial + cobraments. No simples: desenvorsament inicial + fluxos de caixa Termini de recuperació o payback Nombre d’anys perquè els fluxos de caixa permetin recuperar el desemborsament inicial. A Payback = ∑Q t Valor actual net (VAN) Suma dels valors actualitzats dels fluxos de caixa associats al projecte, restant-hi el desemborsament inicial necessari per dur-los a terme. Pel càlcul del VAN, hem de seguir els següents passos: • Conèixer els fluxos nets de caixa. • Conèixer els coeficients d’actualització. • Aplicar la fòrmula del VAN: http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 1
 • 2. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Decisions financeres Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 VAN = − A + + + + + + (1 + i ) (1 + i ) 1 2 (1 + i ) 3 (1 + i ) 4 (1 + i ) 5 (1 + i ) 6 • Analitzar el resultat del VAN. Exemple: Anys del projecte Fluxes nets de caixa del projecte Moment inicial -2500000 Any 1 -1100000 Any 2 1116750 Any 3 1026717,5 Any 4 936864,67 Any 5 687193,32 Any 6 627705,26 Coeficients d’actualització: Coeficient Anys del projecte d’actualització Moment inicial 1 Any 1 (1.05)−1 Any 2 (1.05)−2 Any 3 (1.05)−3 Any 4 (1.05)−4 Any 5 (1.05)−5 Any 6 (1.05)−6 Apliquem la fòrmula del VAN: coeficient FNC Anys del projecte actualització FNC actualitzats Moment inicial 1 -2500000 -2500000 Any 1 0,952 -1100000 -1047200 Any 2 0,907 1116750 1012892,25 Any 3 0,864 1026717,5 887083,92 Any 4 0,823 936864,67 771039,62 Any 5 0,783 687193,32 538072,37 Any 6 0,746 627705,26 468268,12 El valor actualitzat net del projecte serà: VAN= - 2500000 - 1047200 + 1012892,25 + 887083,92 + 771039,62 + 538072,37 + 468268,12 = 130156,28 euros http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 2
 • 3. Introducció a L’empresa: http://ddaude.blogspot.com 3.Àrees funcionals – Decisions financeres Només s’han de seleccionar els projectes amb VAN positiu, ja que son els que incrementen el valor de la empresa. Taxa interna de rendibilitat (TIR) o taxa de retorn (r) Tipus de descompte que fa el VAN a 0 o el que és el mateix: − A + Q1 + Q 2 + Q3 + Q 4 + Q5 + Q6 + Vf r= 1·Q1 + 2·Q 2 + 3·Q3 + 4·Q 4 + 5·Q5 + 6·Q6 Només són recomanables els projectes amb la taxa de retorn més gran que la taxa i Decisions de finançament Un cop decidit el projecte d’inversió s’ha de saber com s’obtindran les fons necessàries per finançar el projecte. Balanç: Actiu: actiu fix (béns de l’empresa: edificis, maquinària, patents...) + actiu circulant (béns que experimenten modificacions dins de l’exercici: matèries primes, diners efectius...). Passiu: recursos utilitzats per finançar l’actiu Fons propis: capital dels propietaris de l’empresa + beneficis no retribuïts entre accionistes. Deute o fons aportants (a llarg termini i a curt termini) Fons de maniobra: part de l’actiu circulant finançada amb recursos permanents. http://ddaude.blogspot.com David Daudé ( ddaude@gmail.com – ddaude@uoc.cat ) 3