Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cmb 20110323 Visió I Valors

371 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cmb 20110323 Visió I Valors

  1. 1. Comité Agrupació Projecte Inclusió/Visió/Participació de l’Associat (Comités Verticals) Interés del Club+Associat (Concepte del Mercat) Activitat de l’Associat (Tema Professional) Interés del Club Ex: Un Consultor de Tecnologia , adscrit al Comité Internacional , en un projecte transversal d’ Automoció Ecològica. L’agrupació és un posicionament natural, no un ens organitzatiu sinó més aviat un classificador de comunicació i informació personal MKT Projectes Conceptes Temes(CNAE)
  2. 2. Acció Operativa del Club Comité Estructural 1 Comité Estructural 2 Comité Estructural n Comité Operatiu 1 Comité Operatiu 2 Comité Operatiu 3 Comité Operatiu m Projecte 1 Projecte 2 Projecte t Esl Projectes del Club han de ser el més transversals posible als Comités
  3. 3. 4 Raonaments <ul><li>Imaginem un Club amb 1500 associats i 6-7 Comités de 8 persones cadascun + Junta + ….. Tenim en “actiu” només un 4% de tot l’equip humà (o en “passiu” al 96%). A banda dels Interessos (Comités) ens calen més possibilitats de grups productius/comunicatius . </li></ul><ul><li>Grups per funcions necessàries (Comités Estructurals?) : Comunicació/RRPP del Club, Assessoria legal al Club i Associats, “Lideres/Profesional/Promesa” </li></ul><ul><li>Els aprox 75 codis CNAE donen un “agrupament natural” als associats, que pot derivar en grups d’interés amb 1 o 2 activitats menors a l’any. </li></ul><ul><li>Els Comités són la base per rebre esponsorització i desenvolupar projectes (1 o 2 comités embolicats en cada projecte) </li></ul>Consells (a definir responsables/presidents i objectius) <ul><li>Corporatiu </li></ul><ul><li>Acadèmic </li></ul><ul><li>Institucional </li></ul>
  4. 4. Filosofia pel Comités <ul><li>Perfil Persones: Dinàmic, Actiu, Talent, Emergent, Proactiu </li></ul><ul><li>Meitats: </li></ul><ul><ul><li>Home/Dona </li></ul></ul><ul><ul><li>Clients/Serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>Experts/Novells </li></ul></ul><ul><ul><li>Expatriats/Locals (?només Internacional) </li></ul></ul><ul><li>Es proposa cap amunt i s’aprova cap avall </li></ul>Comités Operatius (CMB/Mercat) i Agrupacions (CNAE) <ul><li>Energia i MA: Gas, Electricitat, Nuclears, Petroli, Eòliques, Noves Energies, Reciclatge, </li></ul><ul><li>Comunicació i Relació: Mitjans (TV, Ràdio, Premsa, Digital, …), Publicitat, BBDD, RRPP , Productores, Correos i TelCo. </li></ul><ul><li>Salut: Farmàcia , Alimentació, Esportiu, Hospitals, Centres Mèdics, Mútues, Laboratoris, Equipaments, </li></ul><ul><li>Internacional: Comercials d’Exportació, Indústria Exportadora/Importadora, Turístic, </li></ul><ul><li>InnoTech: Consultores, Informàtica, BioTecnologia, Electrònica Empresarial, Indústria </li></ul><ul><li>Societat i Serveis: Banca, Legal/Gestoria, Sector Públic, Oci, Cultura, Associacions, Transport, Formació, ECA’s </li></ul><ul><li>Consum Personal/Domiciliar: Tèxtil, Calçat, Mobiliari, Electrònica de Consum, </li></ul>
  5. 5. Visió del Club Intel·ligència Colectiva Il·lusió Innovació Influència Acceleració Dinamització Difusió Projecció CLUB Persones Comunicació Producció Societat Responsables Projectes Associats
  6. 6. Valors del CMB Membres Junta i Com, són Tutors dels Socis Proximitat Desenvolupament Valor

×