LM

2,981 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,981
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LM

 1. 1. logistik NR 2 JUNI 2009 magasinet SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Blindtext: Für den Titel Weltweit erbringt DB Schenker Spitzenleist ungen für Sportereignisse. Mit Teamgeist, Leidenschaft und Erfahrung. S. 12 Ingvar Nilsson, VD för Schenker, Logistik är nyckeln om ett nytt samarbete i Göteborg: till en lyckad mässa Alfa Laval vann ”Vi halverar årets logistikpris Rusningstrafik till våra utsläpp och från Ahlsell inom tre år”
 2. 2. VD har ordet Ingvar Nilsson CEO Schenker Region North Hela lasten – halva utsläppet Under Logistik & Transport-mässan i slutet av maj lanserade Schenker, tillsammans med flera samarbetspartners, projektet ”Hela lasten – halva utsläppet”. Målet är att halvera CO2-utsläppen från transporter i Göteborg. enom smart citylogistik, ny fordonsteknik hemmaplan. Vi står i konkurrens med länder med G och nya bränslen ska vi på Schenker halvera CO2-utsläppen från våra transporter i cent- rala Göteborg, på bara tre år. Inom fem år hoppas enorma resurser, resurser som vi aldrig skulle kun- na uppbåda. Men med smarta allianser och med det försprång som vi har i Sverige med två av världens vi att även andra transportörer anslutit sig och att största lastbilstillverkare, med framstående forsk- halveringen gäller samtliga transporter, inte bara ning inom mobilitet, logistik och transport – ja, då våra. skulle vi kunna bygga ett globalt varumärke som Projektet är ett samarbete mellan näringsliv, skulle stå sig bra och locka hit mer kompetens, myndigheter och forskning: Business Region Gö- kapital och utveckling. teborg, Chalmers, FordonsGas, Preem, Schenker, Volvo och Vägverket, där alla bidrar med sin del. Vilka är de starkaste drivkrafterna bakom Schen- kers engagemang, kan man undra. Vårt bidrag till projektet, smart citylogistik, går I grund och botten handlar det om att vi vill bland annat ut på så kallade c/o-adresser för gods fortsätta att vara framgångsrika – och det kan vi till en gata, ett köpcenter eller liknande. Om flera bara vara om vi arbetar med långsiktigt hållbara butiker går ihop och köper transporterna gemen- lösningar, både vad gäller miljö och kvalitet. Vi vill samt kan dessa samlastas i bilar med alternativa dessutom att våra medarbetare ska kunna känna bränslen och med hög fyllnadsgrad, från en termi- sig stolta över att jobba hos oss – och för det krävs nal (c/o-adressen) strax utanför stan. ständiga förbättringar och konstant utveckling. Förhoppningen är att metoden som utvecklats Vårt arbete med effektivisering grundar sig i att vi i projektet ska kunna gå att applicera på de flesta vill att kunden alltid ska känna att hon får valuta städer och verksamheter i världen. för sina pengar. Men vi vill inte driva något exklusivt samarbete för några utvalda få – projektet är öppet för alla som I slutändan ska vi leverera en vinst till våra ägare, har påverkan på transporter i stadskärnor (dock men vad blir egentligen kvar på sista raden, om vi initialt i Göteborg), lastbilstillverkare, transportörer, inte tar hänsyn till miljön, vårdar våra kunder, vi- energibolag, forskare, myndigheter och politiker. sar omtanke om våra medarbetare och andra män- niskor som vi interagerar med i samhället? För samarbete är viktigt. För att Sverige ska kunna gå vinnande ur lågkonjunkturen och verkligen kunna vara en spelare att räkna med på världs- marknaden, krävs att vi inte är bittra fiender på 2 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 3. 3. 1/1 annons Preem NU MED ÄNNU BÄTTRE FORMULA! ACP Diesel står för Active Cleaning Power Diesel och det är precis vad åt effekten. Det leder till att bränsleförbrukningen sjunker, du får mer pengar det handlar om; den håller motorn ren medan du kör. När vi tog fram den över på sista raden och utsläppen i miljön minskar. Magiskt, eller hur? kallades den av många för världens bästa diesel. Men eftersom vi alltid ligger Nya ACP Diesel kan tankas i vilket dieselfordon som helst, den kan i framkant av drivmedelsutvecklingen har vi nu gjort den ännu bättre. blandas med vanlig diesel och den kostar inte ett öre mer än tidigare. Men Och med nya ACP Diesel i tanken kan man verkligen börja undra om en god du kan bara tanka den på våra Såifa-anläggningar och Preemstationer. Eller fe svept sitt trollspö över motorn. Den motverkar nämligen inte bara belägg- köpa den direkt från Preem, eller någon av våra certifierade återförsäljare. ningar i bränslesystemet, utan kan även rengöra redan nersmutsade system Gå in på acpdiesel.se och läs mer, eller kom in på våra stationer och med upp till 2,5%. Det här ger en högre motoreffekt jämfört med om du kör på tanka. Välkommen. vanlig diesel. Och eftersom bränslesystemet är rent reagerar motorn snabbare vilket innebär att du inte behöver trampa lika hårt på gaspedalen för att komma ACP Diesel – Världens bästa diesel? Tänker lite längre
 4. 4. Välkommen till nya 14 Renare Logistikmagasinet! innerstad Schenker har initierat Att logistik är roligt och fantastiskt spännande är ett projekt där CO2- något som vi alltid vill förmedla i Logistikmagasinet. utsläppen från gods- Nu förändrar vi både utseende och innehåll för att göra transporter i Göteborgs centrum ska minska tidningen mer lättillgänglig. med hälften. Om du inte märkt det än, ser du nog när du bläddrat ytterligare några sidor, att tidningen ser annorlunda ut än tidigare. Vi har gjort om layouten för att göra tidningen lite lättare att hitta i och titta på. Vi har fler korta artiklar och notiser, samtidigt som några reportage kan breda ut sig över fler sidor. Målsättningen vi har med tidningen är, nu som tidigare, att visa att logistik faktiskt är roligt, och att logistik är viktigt på många olika nivåer. Därför tänker vi fortsätta att blanda kuriosa med betydligt tyngre ämnen. En annan nyhet är att vi nu släpper in annonsörer i tidningen. Men vi gör det på en mycket begränsad nivå. Skälen till det är dels att inte hacka sönder tidningen, men också för att ge de annonsö- rer som får plats i tidningen en möjlighet att synas. 12 KNEG går framåt Och jag vill betona att vi på redaktio- KNEG-samarbetet har resulte- nen och Marknadsmedia, som säljer rat i 120 000 ton mindre CO2- annonserna, inte har något samarbete utsläpp – bara under 2008. vad det gäller vilka som annonserar och vilka som syns på redaktionell 24 Alla vill till Ahlsell plats. Det råder rusningstrafik till Det är vattentäta skott mellan och från lagret i Hallsberg. våra verksamheter. Ahlsell är en av Sveriges Det går inte att kräva en artikel största transportköpare. mot en annons – eller tvärt om för den delen. 30 Åkarnas problemlösare Omslagsbild: Pierre Olsson Bild: Daniel Nordenskjöld/Pilen Cykel AB, Pierre Olsson Tidningar som arbetar så sak- Lars Johansson är inte bara nar trovärdighet. Vem tror på en VD för ett stort åkeri – hans artikel som lyfter fram en aktör som uppfinningar gör livet lättare ett föredöme om det ligger en annons för både honom själv och för samma företag strax intill? andra åkare. Det kan naturligtvis bli så av en slump, även i Logistikmagasinet, men vi jobbar inte medvetet på det viset. Logistikmagasinet ges ut av DB Schenker Hör gärna av dig till mig om du har idéer och är Sveriges största tidning om transport och logistik. eller synpunkter på tidningens innehåll Den utkommer med fyra nummer om året. ISSN 1401-8667. Årgång 14. TS-kontrollerad upplaga: eller nya layout: 20 200. Citera oss gärna, men ange källan. pierre.olsson@dbschenker.com Ansvarig utgivare: Bo Hallams, DB Schenker. bo.hallams@dbschenker.com Pierre Olsson Redaktör 4 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 5. 5. Innehåll 20 Logistiken bakom mässan mitt i stan 17 De vann Schenkers Logistikpris 28 ”Märk gods med bäst-före-datum” Nytt och noterat Drömcykel. Pilen är cykeln som Louise och Martin Långa lastbilar förbjuds Avander själva önskade sig. i Göteborgs innerstad 6 Nu tillverkas tio cyklar om dagen på beställning i deras Schenker värd när Schröder fabrik i Målilla. 34 gästade Sverige 9 Fashion & Retail: modet att vända motgång till medgång 8 Så funkar det Raka rör över Österjön 10 Schenker-skolan Rätt adress ger billigare leverans 28 Korsord Lös Sommarkrysset! 39 Redaktör: Pierre Olsson, DB Schenker. Redaktionen: Logistikmagasinet, DB Schenker, Prenumerera: Vill du ha en kostnadsfri prenume- pierre.olsson@dbschenker.com 412 97 Göteborg. ration eller om du har ny adress, skicka namn och I redaktionen: Tel: 031-703 80 00. Fax: 031-40 75 22. adress till: pierre.olsson@dbschenker.com, Monica Jadsén Holm, DB Schenker. www.dbschenker.se fax 031-40 75 22, eller fyll i kupongen på sid 38. monica.holm@dbschenker.com Produktion: LTS Kommunikation AB Annonsera: Jonatan Liljebäck, MarknadsMedia AB, Karin Andréen, LTS Kommunikation. www.ltskommunikation.se Tel: 0736-99 11 33, jonatan@marknadsmedia.se karin.andreen@ltskommunikation.se Tryck och repro: Eskils Tryckeri AB, Borås. LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 5
 6. 6. Nytt och noterat Miljöfokus för ny hub Down Under ■ DB Schenker bygger en grön megahub i Melbourne direkt intill den internationella flygplatsen. Anläggningen ska stå färdig i juli och består av 11 000 kvadratmeter lagerbyggnad som klarar ett brett spektrum av logistiktjänster. 230 personer kommer att arbeta på anläggningen. Den nya huben, som ersätter Schenkers nuvarande fyra i Mel- bourne. Att samla all den verksamheten på ett ställe istället för fyra ökar effektiviteten i godshanteringen avsevärt. Anläggningen har också ett starkt miljöfokus. Bland annat lagras ständigt 450 000 liter regnvatten, varav 350 000 liter är permanent lagrade för brandskydd. Övriga 100 000 liter regnvatten kommer att användas för bevatt- ningssystem och toaletter vilket minskar vattenförbrukningen för dessa ändamål med upp till 70 procent för hela anläggningen. Solpaneler kommer att minska energiförbrukningen ytterligare. – Anläggningen visar att ekonomiska och miljömässiga intressen går hand i hand. Genom att använda regnvatten och solenergi skyddar vi miljön samtidigt som vi verkar kostnadseffektivt, säger Ron Koehler, VD för Schenker Australien Pty Ltd. – Långsiktigt e engagemang och investe- ringar i hållba lösningar är en del av hållbara våra grund grundläggande värderingar och gen genom att bidra till miljön gynna vi och alla våra kun- gynnas der. Cirka 300 lastbilar Långa lastbilar be beräknas dagligen trafi- Det är trångt på gatorna i många stadskärnor k kera huben, 2 000 ton och många kommuner vidtar åtgärder för att f flygfrakt och fler än 150 förbättra citylogistiken. c containrar passerar per I Göteborg gör man det så enkelt som m månad. möjligt för lastbilar att ta sig fram. Samtidigt förbjuds lastbilar som är längre än tio meter i stadskärnan. På Trafikkontoret har man sett fyra hu- vudskäl till att få bort de stora fordonen från stadsbilden: Gynnar miljön. DBSchenkers nya 1. Fotgängare upplever stora lastbilar som hot- megahub i Melbourne ersätter de fyra fulla på de trånga gatorna. tidigare, och byggs med starkt fokus på 2. En del bilar tvingas backa för att ta sig runt hållbar utveckling. utveckl ett hörn, vilket är mycket olämpligt bland fotgängare. Janeric Axelsson ny ordförande för BTF Bild: Elin Norgren, Pierre Olsson, Renate Micallef /Dreamstime.com Under BTF:s årliga kongress i Östersund i maj lämnade den tidigare ordföran- den Hans-Gösta Sundqvist över ordförandeklubban till Janeric Axelsson. Janeric Axelsson driver till vardags Västbo Transport i Smålandsstenar som utför distributions- och fjärrtransporter åt Schenker. Han har suttit i sty- relsen i BTF sedan 2004 och i servicebolaget BTF AB sedan 1992. Hans-Gösta Sundqvist har varit ordförande sedan 1995 och drar sig nu till- baka för att ägna sig åt sina åkerier – och sina travhästar. Bilspeditions Transportörförening är en intresseorganisation som samlar Hans-Gösta Sundqvist (t v) lämnar över till de åkerier Schenker anlitar. Janeric Axelsson. 6 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 7. 7. Stark utveckling. Schenker Logistics rekryterar och ser ytterligare tillväxt i Stockholms-regionen. Citylogistik. Göteborg kommer att för- bjuda lastbilar Schenker Logistics längre än tio anställer 20 meter i inner- staden – som i Arlandastad till exempel bilen på bilden ■ – När det mesta i media idag som är 17 meter handlar om lågkonjunktur och lång. neddragningar är vi på Schenker Däremot vill man underlätta Logistics glada att gå mot ström- för mindre last- men och våga satsa framåt, säger bilar att ta sig företagets VD, Mats Olsson. fram. Den 19 mars invigdes Schen- kers Logistics AB nya lageren- bort från centrala Göteborg het på 20 000 kvadratmeter i Arlandastad. Från start syssel- sattes ett 70-tal personer i den 3. De kör sönder gatubeläggningen. kronor att bryta mot förbudet. nya anläggningen och redan nu, 4. Vissa använder kollektivtrafikfälten för – Vi kommer att ha nolltolerans i början, efter bara två månader, anställs att komma runt. det är det enda som får folk att ändra bete- ytterligare 20. – Kollektivtrafiken är prio ett för oss. ende, säger Thomas Åsenlöf, cykelpolis. – Vi ser en fortsatt tillväxt Idag passerar en spårvagn eller buss var För att underlätta distributionen för de och på sikt räknar Schenker tolfte sekund under högtrafik i stadskär- mindre fordon som ändå måste vara där, Logistics att sysselsätta närmare nan. Då går det inte att lastbilar använder har man genomfört en rad åtgärder. Bland 200 personer i Arlandastad, sä- de fälten, säger Magnus Jäderberg, logis- annat har de flesta gator blivit så kallade ger Mats Olsson. tikansvarig på Trafikkontoret i Göteborg. gångfartsområden där enbart bilar som las- Schenker Logistics AB arbe- Det mest extrema exemplet är en hol- tar eller lossar får lov att stanna. tar med tredjepartslogistik där ländsk lastbil på 17 meter som distribuerar – Förut ställde parkerade personbilar man erbjuder sina kunder allt blommor i centrum. till en del problem för distributionen, nu från lagring och transporttjäns- – Det säger sig självt att den inte är an- är det mycket lättare för lastbilarna, säger ter till extra servicetjänster. passad för ett sådant uppdrag, säger han. Per-Åke Johansson, även han cykelpolis i Extratjänsterna kan handla Från den 1 september kostar det 2 500 Göteborg. om att hjälpa en konfektions- kund plasta av kläder och lägga dem i en viss storleksordning så att de blir lättare att packa upp i en butik. Eller att packa om Nytt logistikcenter öppnas i Vietnam chokladkakor i färdiga butiks- ■ Den 17 mars öppnade Schenker Vietnam Co Ltd sin nya anläggning i Song ställ med en reklamskylt och tre Than Industrial Park i Binh Duongprovinsen, nära Ho Chi Minh City. olika kakor i varje ställ. Tillsammans med Gemadept har DB Schenker investerat i anläggningen –Trenden håller fortfarande som är en milstolpe för båda företagen på den mycket snabbt växande vietna- i sig där företag lägger ut sin mesiska marknaden. lagerverksamhet på en extern Den nya anläggningen kommer att fungera som en viktig logistikhub för part. Företag vill hitta mer tillverkare i området, särskilt för företag i Binh Duongprovinsen och Ho Chi flexibla lösningar i den lågkon- Minh City. DB Schenker öppnade det första kontoret i Vietnam 1990 och har junktur vi just nu befinner oss i, sedan dess etablerat ytterligare fem kontor i landet. säger Mats Olsson. LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 7
 8. 8. Nytt och noterat Modet att vända motgång till medgång ■ Fashion & Retail – Schenkers och Svensk Handel Stils modebranschdag arrang- erades i år för tredje gången. 140 deltagare från hela Sverige samlades den 21 april på Schenkers huvudkontor i Göteborg. Frågan för dagen var hur man som modeföretagare lyckas med konsten att vända motgång till medgång i rådande lågkonjunktur. Sebastian Tschackert, Schenkers försäljningschef i Kina, visade hur logistiken i världens största textilproducerande land kan effektiviseras. Idag finns cirka 130 000 textilföretag med närmare 170 miljoner anställda i Kina. – Det är dags att bli kreativ, bara genom att byta utskeppningshamn från Hong Kong till någon annan närbelägen hamn kan man spara mycket pengar, säger Sebas- tian Tschackert. Trendanalytikern Göran Adlén höll ett uppskattat föredrag om hur viktigt det kan vara att våga satsa sig ur krisen. De utvärderingar som lämnades in efteråt talar ett tydligt språk. – Det var en fantastiskt bra dag med många bra talare och en bra röd tråd genom hela programmet, Inspirerande. Trendanalytikern Göran skriver till exempel en deltagare Adlén (ovan)höll ett uppskattat föredrag, eller snarare en föreställning, om hur viktigt i utvärderingen efteråt. det är att våga satsa sig ur krisen. – Det var skönt att få en kick så här i lågkonjunkturen, tyckte en annan. Utmaning. Sebastian Kick för modebranschen. Den stora frågan Tschackert, Schenkers för branschdagen Fashion & Retail var hur man försäljningschef i Kina, hanterar lågkonjunkturen och skapar medvind. talade om vikten av Modellen visar plagg från Lindex. kreativa affärslösningar. Lastbilsförare lär sig spara ■ Fler än 20 000 lastbilsförare inom DB Schenker ut- bildas för att minska bränsleförbrukningen. Energieffektiva transporter är en viktig del av DB Schenkers åtagande för att minska den globala uppvärmningen. Därför ska lastbilsförare över hela Bild: Lindex, DB Schenker, DB AG/Michael Neuhaus, Pierre Olsson Europa, inklusive förare hos DB Schenkers under- leverantörer, utbildas i sparsam körning. En förare kan avsevärt påverka bränsleförbruk- ningen genom sitt sätt att köra. Redan efter en endagskurs syns märkbara resultat. Erfarenheter visar att förare i genomsnitt sänker dieselförbruk- ningen med cirka tio procent. Schenker Rail har redan utbildat alla 5 400 lok- förare i sparsam körning och på så sätt minskat Mindre diesel. Över 20 000 lastbilsförare energiförbrukningen med fem procent i elektriska inom DB Schenker i Europa ska utbildas i lok och fyra procent i diesellok. sparsam körning. Bilden är från Dresden. 8 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 9. 9. Glada miner. Karsten Keller, CFO på Schenker North, och Gerhard Schröder, Tysklands förre förbundskansler, hade trevligt när Tysk- Svenska Handelskam- maren höll årsmöte och invigde sitt västsvenska representationskontor i Schenkers lokaler. Schenker värd när Schröder besökte Sverige Tysk-Svenska Handelskammaren vikten av ett fortsatt gott samarbete förande i Volvo, för att nämna några av höll sitt årsmöte den 6 maj och mellan Tyskland och Sverige inom gästerna. passade samtidigt på att inviga både politik och näringsliv. Omkring sitt västsvenska kontor i Schen- tio procent av svensk export går idag Bland talarna tidigare under dagen kers Norths lokaler i Göteborg. till Tyskland och 20 procent av svensk fanns bland andra Bo Hallams, mark- Huvudtalare var Gerhard Schrö- import kommer därifrån. nadsdirektör på Schenker AB. – Många företag kan spara mycket der, före detta tysk förbunds- På gästlistan vid årsmötet fanns många pengar på de indirekta logistikkostna- kansler. tunga namn inom såväl den regionala derna. Att inte ha en vara på plats när –Jag tvekade inte när jag fick inbjudan, politiken som svenska och tyska före- kunden vill ha den, eller att köpa in för jag har flera goda skäl att besöka Sve- tag, verksamma i Sverige: mycket och tvingas sänka priset drar rige, säger Gerhard Schröder. Lars G Josefsson, koncernchef i stora kostnader. Vi har modeller och Gerhard Schröder är idag styrelse- Vattenfall, Carl Bennet, styrelseord- kompetens för att hjälpa våra kunder ordförande i det tysk-ryska företaget förande i Elanders och Getinge, Lars minimera de posterna, menar Bo Hal- Nord Stream som ska dra gasledningen Bäckström, landshövding i Västra lams. som planeras mellan Ryssland och Götalands län, Anneli Hulthén, kom- Fotnot: Socialdemokraten Gerhard Schröder var tysk förbundskansler under åren 1998-2005. Tyskland (se nästa uppslag.) munstyrelsens ordförande i Göteborg I sitt tal betonade Gerhard Schröder och Finn Johnsson, styrelseord- Att vara paketombud ger ökad status och försäljning ■ Allt fler paketombud anser att det liga bemötandet från ombuds- och ger dem en ökad status att vara pa- kundsupport får höga betyg, ketombud för Schenker Privpak. liksom att chaufförerna runt om Dessutom ger det en ökad försälj- i landet är mycket uppskattade ning. av ombuden. Roligt naturligtvis Det framgår av Nöjd Ombuds också att se att det lönar sig att Index, en undersökning som genom- vara paketombud, säger Fredrik förs av Schenker Privpak tillsam- Goldbeck Löwe, VD för Schenker mans med en extern partner varje år. Privpak. Cirka 400 slumpmässigt utvalda ombud för paketutlämning i Sverige svarar på vad de tycker om Schenker Att vara ombud för Schenker som samarbetspartner. Privpak bir allt mer attraktivt. – Det är roligt att det person- LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 9
 10. 10. Så funkar det Raka rör över Östersjön Förberedelser pågår för en rörledning mellan Ryssland och Tyskland. Om den blir verklighet ska den förse Europa med 55 miljarder kubikmeter naturgas per år. Halva ledningen kommer att gå igenom svensk ekonomisk zon och Sverige tar nu ställning till företaget Nord Streams ansökan om att dra ledningen genom svenskt vatten. Nord Stream räknar med att få ett ja och att börja leverera den första gasen i oktober 2011. Rören har redan köpts in och ligger på lager i Tyskland och Finland. Nord Stream räknar med att börja lägga ledningarna i april nästa år. Om projektet blir av har DB Schenker som uppgift att se till att rören anländer till byggarbetsplatserna i tid. 1. Produktion Rören av specialstål produceras av företaget Europipe i tyska Mülheim. Varje sektion är cirka 12 meter lång och 1,2 meter i diameter. 2. Transport De färdiga delarna transporteras i särskilda 3. Förädling rälsbussar till tyska Rügen och finska Kotka. På Rügen och i Kotka läggs en Grafik: KircherBurkhardt Infografik Cirka 15 tåg per vecka kommer att trans- beläggning av betong på rören som portera sammanlagt 65 000 rör. hjälper dem att stabiliseras på plats på havsbotten.
 11. 11. Fi Finland Viborg Norge Sverige Hangö gö ö Ryssland 6. Estland Underhåll Om ledningen blir verklighet och Karlskrona ro ro Lettland börjar leverera gas under 2011 ska den övervakas dygnet runt. En robot (ovan) kommer oavbrutet att gå fram och tillbaka i röret för att inspektera Greifswald insidan av rörledning för att upptäcka sprickor eller andra defekter. Polen Tyskland 200 km 100 Miles 5. Svetsning och positionering Röravsnitten levereras till en ”rörläggarplattform” (till vänster), där de svetsas sam- man till en sluten rörledning som långsamt sänks ner till havsbotten. 4. Transporter till mellanlager De betongbelagda rören lastas på skyttelfartyg för att mellanlagras i Karlskrona, Slite på Gotland och i finska Hangö.
 12. 12. 120 000 ton mindre 12 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 13. 13. KNEG-samarbetet Bild: Pierre Olsson Samarbete. Petra Albuschus, logistikdirektör på ICA, och Anna Elgh, Director Supply Chain på Lantmännen, Lars Mår- tensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar och ordförande i KNEG, Lena Erixon, generaldirektör för Vägverket, och infrastruk- turminister Åsa Torstensson gladdes över resultatet från KNEG-samarbetet. 120 000 ton mindre utsläpp av koldioxid under 2008. Det motsvarar det årliga utsläppet från cirka 2 300 tunga lastbilar. – Jag vill rikta ett stort tack till initiativtagarna av KNEG, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson. Nu ansluter sig även ICA och Lantmännen till samarbetet. Text: Pierre Olsson K NEG (klimatneutrala godstransporter på lar, öka inblandning av biobränsle, öka användan- väg) är ett samarbete som bildades 2006 på det av förnybar energi, höja nyttjandegraden av initiativ av Schenkers marknadsdirektör fordon samt utbilda chaufförer i sparsam körning. Bo Hallams. Målet är att halvera klimatpåverkan från godstransporter på väg, räknat per tonkilo- GMV ansvarar för mätningarna i uppföljningen av meter, fram till 2020. De ursprungliga medlem- resultatet och enligt dem fördelar sig de 120 000 marna var, förutom Schenker, Göteborgs miljö- ton som sparats in så här: vetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och • 70 500 ton från bränsleeffektivisering av last- Göteborgs universitet, Preem, Volvo Lastvagnar bilar. och Vägverket. • 36 000 ton från ökad låginblandning av för- – Det är bara genom ett brett samarbete vi kan nyelsebart drivmedel i diesel. klara att minska miljöpåverkan från våra trans- • 13 400 ton från utbildning i sparsam körning. porter, säger Bo Hallams. – Det är roligt att se att det vi gjort verkligen gör Idag har KNEG 15 medlemmar, men resultatet som skillnad för vår miljö, säger Lars Mårtensson, redovisades på Logistik & Transport den 26 maj, ordförande i KNEG och miljöchef på Volvo Last- kommer från de fem ursprungliga aktörernas vagnar. åtaganden. De medlemmar som tillkommit sedan starten Åtagandena som spikades – och bokstavligen är Green Cargo, ICA, Lantmännen, Posten Logis- spikades upp på väggen – på förra årets mässa tik, Ragn-Sells, Renova, SCA, Stora Enso, Sveri- handlar om att tillverka bränsleeffektivare lastbi- ges Åkeriföretag och Volvo Logistics. CO2 – på bara ett år LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 13
 14. 14. KNEG-samarbetet Vinjett grå Tillsammans – för D Utsläppen av koldioxid från gods- et ambitiösa miljöprojektet presenterades på Logistik- och Transportmässan i Gö- transporterna i Göteborgs innerstad teborg 26 maj. Här samarbetar Schenker ”över gränserna” med en rad partners ska minska med hälften – på bara inom näringsliv, myndigheter och fem år. forskning. – Vi vill visa att det går att halvera koldioxidutsläp- Schenker har dragit igång ett pen på ganska kort tid, med befintlig teknik, säger Caroline Sjöberg, miljö- och logistikkonsult på Schen- projekt där smart logistik, ny ker Consulting. fordonsteknik och nya bränslen – Och kan vi göra det i Göteborg – Sveriges logistik- nav och en stor industristad – kan andra också. Då kan är viktiga verktyg. Göteborg bli ett föredöme för liknande städer i Europa. Göteborgsprojektet kommer att ingå i KNEG Preem bidrar till exempel med (Klimatneutrala godstransporter på väg), även det diesel från norrländska tallar! ett Schenker-initiativ som startades 2006. Här gör en växande skara företag åtaganden för att minska sina transporters påverkan på klimatet. Text: Mats Fahlgren KNEG:s mål är att halvera de svenska vägtransporternas klimatgaser från år 2005 till 2020. I Göteborg spänns bågen ännu hårdare, en halvering till 2015! – Inte alls orimligt, säger Lars Mårtensson, miljö- chef på Volvo Lastvagnar. 14 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 15. 15. en bättre stad Miljön i Göteborg ska bli bättre. GöteborgsOperan överblickar Göta Älv och Norra Älvstranden. – Men det finns inte en enda lösning på detta, utan en mängd olika, där vi ska försöka hitta de bästa lösningarna på lång sikt, inte sånt som låter bra i marknadsföringen. Exakt vad Volvo Lastvagnar kan tänkas bidra med kan Lars Mårtensson inte avslöja, av sekretesskäl. Men rent allmänt händer det mycket på bränslesidan. – Nu börjar det komma alternativa, förnybara bränslen i större skala och då ska vi komma med nya Bild: Pierre Olsson bilar också. Det vill vi på olika sätt få in i det här projektet, säger Lars Mårtensson. Ett exempel på nya bränslen är Preems Bio 30, en diesel med 30 procents inblandning av RME (raps- metylester). Det minskar utsläppen av fossil koldioxid Öppen för miljö- med 19 procent jämfört med vanlig diesel . Morten Bendz anpassade – Runt midsommar inviger vi ett tankställe i drivmedel. Skandiahamnen i Göteborg, det andra i ett nätverk »Vi bygger om vårt Morten Bendz, är försäljnings- av stationer där man ska kunna tanka miljöanpassade chef på Preem, drivmedel, berättar Morten Bendz, försäljningschef på raffinaderi i Göteborg ett av företagen i KNEG-sam- Preem. – Vi är öppna för att diskutera fler tankställen i för att kunna hantera arbetet. Göteborgsområdet, om vi ser att efterfrågan finns. Nästa år blir det kommersiell premiär för ett annat råtalldieseln.« > LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 15
 16. 16. Caroline Sjöberg »Det handlar om att samla ihop så mycket gods som möjligt i så få bilar som möjligt.« kan gasmarknaden, samarbetar med en etablerad partner som Preem, säger Bernt Svensén, projekt- ledare för Biogas Väst på Business Region Göte- borg, som också deltar i projektet. – Vår roll blir främst att informera om hur vi ar- betat sedan 2001 för att få fram en marknad för for- don, infrastruktur och produktion av biogas. Och visa att man kan göra detsamma i vilken liknande stad som helst, säger Bernt Svensén. Projektet smygstartade redan för någon månad sedan. Då satte Schenker tre biogasbilar i trafik i Göteborgs miljözon, som är projektets geografiska område (plus sträckorna till och från godstermina- lerna). – Till att börja med omfattas bara våra egna 13 fordon i området, varav sex lätta Volvolast–bilar. Men projektet är öppet för alla transportörer och Näringsliv, forskning och myndigheter i samarbete. Överst från vänster: Hans Johansson, FordonsGas Sverige, Bo Hallams, Schenker, Dejan Djurskovski, självklart vill vi ha med så många som möjligt, sä- Business Region Göteborg, Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar. Nedre raden från ger Caroline Sjöberg. vänster: Caroline Sjöberg, Schenker Consulting och Anders Ahlbäck, Göteborgs Förutom att använda bästa tillgängliga fordon Miljövetenskapliga Centrum. och bränslen, kommer Schenker att tillämpa sina kunskaper inom smart miljöanpassat bränsle, talloljediesel. Preem är del- logistik. ägare i SunPine i Piteå, ett företag som har patent Ännu har Schenker inte studerat hur Göteborgs på en process som gör att tallolja – en biprodukt vid innerstad ligger till, men studier i Stockholm och framställningen av pappersmassa – kan förvandlas Halmstad har visat ganska nedslående siffror på till fordonsbränsle. transporternas – Vi bygger om vårt raffinaderi i Göteborg för effektivitet i städer. runt 250 miljoner kronor för att kunna hantera – Väldigt många bilar kör med väldigt lite gods. den bioråvara som råtalldieseln från Piteå utgör. I Halmstad stod 85 procent av fordonen för bara 20 Det kommer att bli en mycket bra diesel som finns procent av volymen, berättar Caroline Sjöberg. framme i maj–juni 2010, säger Morten Bendz. Det innebär en mycket låg fyllnadsgrad, så låg att de Till att börja med kommer Preem att blanda in 30 aktuella fordonen inte borde få köra i innerstaden. procent tallolja i den svenska dieseln. – Vi anser att så mycket gods som möjligt ska – Fördelen är att den ger en ännu större bespa- samlastas i terminaler utanför stan. Köpcenter ring av fossil koldioxid, uppemot 28 procent jäm- eller köpmannaföreningar kan gå ihop i en upp- fört med vanlig diesel, säger Morten Bendz. handling om vem som ska distribuera på deras Han kan också tänka sig att Preem i projektet område och så får transportörerna konkurrera om samarbetar med en annan deltagare, biogasföreta- de avtalen, säger Caroline Sjöberg och avslutar med get FordonsGas, som nu har elva egna tankställen en sammanfattning som får det hela att låta väldigt i Göteborg. Det kan bli fler, kanske i innerstan, om enkelt: man kan jobba ihop med Preem. – Det handlar om att samla ihop så mycket gods – Det vore mycket positivt om FordonsGas, som som möjligt i så få bilar som möjligt. 16 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 17. 17. Schenkers Logistikpris Alfa Laval tog priset Alfa Laval fick Schenkers Logistikpris 2009 i konkurrens med Clas Ohlson och Envac. – Jätteroligt, det visar att vi gör rätt. Det här kan vi använda i vår marknadsföring såväl internt som externt, säger Åke Skarstam, Senior Manager, Development Supply Chain på Alfa Laval. >
 18. 18. Annorlunda tillställning. Närmare 200 personer besökte Schenkers Logistikpris 2009 när det delades ut på Världskulturmuseet i Göteborg. Radiojournalisten Erik Blix var konferencier och priset delades ut av Schenker AB:s styrelseordförande Håkan Larsson (nederst t v). Kvällens tvåor, Rolf Andersson från Clas Ohlson och Tomaz Lewander från Envac, fick var sitt diplom. Kvällen avslutades med en färgsprakande underhållning i form av brasiliansk dans av gruppen Zam- melmusik till trummor och slagverk. Juryns motivering: »Alfa Laval har effektiviserat och utvecklat sin logistik med hjälp av nya VMI-lösningar.« Text: Pierre Olsson R edan för tio år se- vi behöver dem bryr vi oss i princip inte Han betonade ledarskapet som en förut- dan började man om hur leverantören sköter lagret, säger sättning för att lyckas. på Alfa Laval titta Åke Skarstam. – Men vi ska inte vänta oss att det på en så kallad ska komma någon som likt en Winston VMI-lösning där Varje månadsskifte inventeras lagret Churchill fattar alla de rätta besluten åt både kund och leverantör gynnas. VMI och leverantören får betalt utifrån hur oss. Vi måste börja förstå att vi alla kan står för Vendor Managed Inventory som mycket som verkligen gått åt. Ett 20-tal fatta små beslut i rätt riktning. Och vi betyder ”leverantörsstyrda lager”. externa och åtta interna leverantörer är måste lägga om vårt oljeberoende. Om I dag delegerar Alfa Laval hela ansva- anslutna till systemet. Alla inblandade inte annat för att oljan kommer att ta ret för styrningen av lagret till leveran- är positiva till upplägget. slut. tören som inom vissa givna ramar avgör Priset delades ut under lite annor- Göran Carstedt berättar om ett möte hur mycket de ska leverera. För att klara lunda former på Världskulturmuseet i med en kinesisk ledare som hade gjort det krävs mycket god insyn i Alfa Lavals Göteborg. tre reflektioner angående det väster- system. Erik Blix var konferencier och sedan ländska sättet att leva. Via en webportal ges information Schenkers VD Ingvar Nilsson hälsat ”Jag ser att ni i väst inte verkar klara om lagersaldo, framtida order med mera välkommen höll Göran Carstedt ett fö- av att få middagsmaten på bordet om så att leverantörerna ser vad som är på redrag om klimatförändringarna. inte era transporter fungerar.” gång. Göran Carstedt har haft flera ledande ”Det stämmer.” På så vis blir det Alfa Lavals verkliga befattningar inom bland annat Volvo ”Jag ser också att 98 procent av era behov som styr leverantörernas tillverk- och IKEA. Numera arbetar han för Clin- transporter tycks vara beroende av olja.” ning och leveranser. ton Climate Initiative som leds av USA:s ”Jo, det är ju sant.” – Så länge grejerna finns på plats när förre president Bill Clinton. ”Men ni har ju ingen olja …” 18 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 19. 19. Juryns motiveringar ■ ”ALFA LAVAL har effekti- viserat och utvecklat sin logistik med hjälp av nya VMI-lösningar, (Vendor Managed Inventory – eller på svenska: leverantörs- styrda lager) såväl mot externa som interna leve- rantörer. Detta har skapat en ökad grad av frihet men också ökat ansvaret för leverantörer samtidigt som tillgänglighet ökat, admi- nistrationen och antalet lagerpunkter minskat. Starkt bidragande för fram- gången har varit utveck- lingen av nya processer och system.” ■ ”CLAS OHLSON har utvecklat nya effektiva logistiklösningar i en si- tuation där affärsmodellen ändrats från ren postorder- – Och han har ju rätt, menar Göran Car- försäljning till att även om- stedt. Vi har gjort oss fullständigt beroende fatta distribution till egna av andra regioner. Vi måste hitta nya sätt att butiker inom och utom driva runt det västerländska samhället. landet. Trots en kraftig expansion har hållbara och Göran Carstedts föredrag följdes av ett samtal delvis unika lösningar mellan honom, Bo Hallams, marknads- skapats. Allt detta har direktör på Schenker, och Jonas Sundberg, medfört en hög närvaro chefskonsult på SWECO och huvudpro- och god servicenivå.” jektledare för Transport 2030, på temat vad transportnäringen kan göra för att hjälpa till att minska klimatpåverkan. ■ ”ENVAC har genom ett – Just nu finns ingen universallösning. innovativt nytänkande Vi måste vidta små åtgärder på många plan, hittat hållbara logistik- sparsam körning och samarbeta med for- lösningar för avfalls- dons- och bränsletillverkare till exempel. Göran Carstedt hantering i olika miljöer, Jag tror också mycket på att tvinga stora vilket därigenom bidrar mottagare av gods i städer att använda en »Vi måste hitta nya till ökad energieffektivitet, C/O-adress utanför staden där godset sam- färre transporter och bättre lastas så att så få leveranser som möjligt når sätt att driva runt stads- och boendemiljöer. stadskärnan, säger Bo Hallams. Envacs lösningar ligger Schenkers Logistikpris delades ut av det västerländska helt rätt i tiden och har på Schenker AB:s styrelseordförande Håkan senare tid rönt stor upp- Larsson. samhället.« märksamhet internation- Kvällen avslutades med en buffé från alla ellt. Envac måste ses som världens hörn och underhållning av dans- en föregångare och före- gruppen Zammelmusik. bild.” LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 19
 20. 20. Logistikmässan Under tre dagar i slutet av maj hölls den årliga mässan Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg. För att allt ska flyta under de tre dagarna har tre personer arbetat hel- tid i ett år. Jan Nilsson har arbetat med Logistik & Transport sedan 2005 och vet precis vad som måste göras – och när. Text: Pierre Olsson Logistiken bakom log B udget och marknadsplan måste vara klar ett och ett halvt år före och mässhallen måste bokas fyra år innan mässan slår upp dörrarna. – Ett år innan börjar vi att ta fram den grafiska profilen och vilket budskap vi vill förmedla. Allt tryckt material måste ha en profil som är lätt att känna igen. Vi har redan en grafisk profil för nästa års trycksaker, säger Jan Nilsson. En grafiker hjälper till med det arbetet och dess- utom rekryteras ungefär vid den här tidpunkten en säljare och en koordinator till projektet. Lördag eftermiddag: Monterbyggare från Great Work börjar Varje mässa måste ha ett antal speciella skyltar bygga Schenkers monter. som bara gäller just den mässan. De måste tas fram och anpassas typografiskt till mässans övriga färger och layout. besökarna om vad de saknat, vad de vill se nästa år Det är också tid att stämma av mot marknadspla- och vem, eller vilka, de skulle vilja träffa. nen vad man vill uppnå och varför. – Vi försöker fånga upp vad som ligger i tiden, vad – Avstämningen är ganska lös i kanterna eftersom det surras om som kan ge avtryck i branschen, säger vi vill se utfallet från årets mässa innan vi sätter mål Jan Nilsson. för nästa, säger Jan Nilsson. När rådet enats om ramarna för programmet börjar Logistik & Transport består av en ren mässdel och en också införsäljningen mot utställare. Man väljer ut konferensdel – Jan Nilsson ansvarar för båda. några viktiga utställare, vilket inte är samma som de När det är cirka elva månader kvar sätter man största, som en bas för mässan. När de är på plats är ihop ett konferensråd om 15 personer. Gruppen be- det lättare att gå vidare med andra. står av bland annat transportköpare, forskare, logis- – Men vi säger faktiskt nej till utställare också om tiker, transportbranschen och varuägare som alla har vi inte tycker att de har en produkt som passar in i sina nätverk där det går att hitta bra och intressanta vår profil. föreläsare. När allt är bokat och klart handlar det om cirka Första mötet handlar om att hitta en profil som 160 utställare, 120 talare och 40 moderatorer som ska kan genomsyra konferensprogrammet. I utvärde- kontaktas och informeras löpande. ringen av förra årets mässa ställdes också frågor till Senast ett halvår i förväg måste matbeställnigen 20 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 21. 21. Fredag lunchtid: Inga montrar är ännu på plats. Per- sonalen har märkt ut montrarnas pla- cering med tejp och börjat lägga mattor. Schenkers monter ska byggas på den röda mattan i mitten av bilden. Fredag eftermid- dag: Mässpersona- len väntar med att hänga vajrar i taket för belysning etc Bild: Pierre Olsson tills mattorna är på plats. Det är lättare att hänga vajrarna rätt då. gistikmässan Håller i trådarna. Jan Nilsson och Glenn Johansson har full koll på mässan. Söndag lunch: Tommy Jönsson och Ronny Stenberg sätter upp fondtapeten i montern. och ytterligare 800 på konferenserna som ska ha lunch och två fika om dagen. Till festkvällen kom- mer mellan 300 och 350 personer. Jan Nilsson – Det gäller att kunna känna av och ha is i magen när det gäller beställningar. Vi har bra kontakter med »Det gäller att ha is leverantörer så det brukar lösa sig. 2006 till exempel hade vi 1 000 matgäster som skulle ha kalvfilé. Då i magen när det gäller fanns det inte en enda kalvfilé att uppbringa i Väst- sverige för andra restauranger, säger Jan Nilsson. beställningar.« Man har också möten med säpo och annan säkerhets- till festen, luncherna och middagen planeras. Två personal eftersom det inte är ovanligt att en eller månader före ska menyn vara helt klar och lokaler flera ministrar dyker upp. bokade tillsammans med artister och konferencier. I år är till exempel infrastrukturminister Åsa – Vi kan ju inte veta hur många som tänker äta, Torstensson på plats eftersom Näringslivsdepar- man måste gå på känsla och erfarenheter från föregå- tementet valt att förlägga Logistikforums möte till ende år, säger Jan Nilsson. mässan. Det handlar om cirka 5 000 besökare på mässan – Cirka tre månader i förväg stämmer vi av med > LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 21
 22. 22. Söndag eftermiddag: Jimmy Svensson monte- rar lampor i riggen. Rekordmånga utställare. De två bilderna till vänster är från måndag eftermiddag och tisdag morgon, en timme innan portarna öppnas. Bilden ovan är tagen vid tisdag lunch när mässan är i full gång. Årets Logistik & Transport lockade ett rekordantal utställare – 126 stycken. Bilden till höger visar hur trångt det är för lastbilarna när de ska lasta och lossa. utställarna – kollar lite vad de gjort och att de bjuder in besökare och frågar om någon behöver hjälp med något, säger Jan Nilsson. Boka i god tid om Svenska Mässan erbjuder den som vill att hyra in Transporterna in till mässan är ett kapitel för sig. all personal som behövs för att genomföra mässaktivi- Eftersom mässområdet ligger i centrala Göte- teterna. borg där det redan är trängsel på gatorna krävs – Vi löser till och med monterpersonal för den som omfattande planering för att det ska fungera. önskar förstärkning. Under uppbyggnaden av en mässa anländer fyra, fem bilar De sista månaderna har Jan Nilsson cirka 50–60 mail i timmen, plus ett antal paketbilar för att lossa i utrym- och 20–25 telefonsamtal om dagen som bara rör Logis- met under mässbyggnaden. I snitt anländer ett 60-tal tik & Transport. bilar per mässa, men i extrema fall kan det handla om Småsaker kan naturligtvis gå snett. Men i år är det upp emot 160 bilar under de två till fyra dagar som en något som absolut inte får göra det. mässa byggs upp. Under Logistik & Transport lottas ett pris ut bland Sedan några år tillämpar mässan ett upplägg som deltagarna och besökarna. Vinsten är en minst sagt an- ursprungligen togs fram av Schenker Consulting. Det norlunda upplevelse – att få simma med livs levande går ut på att samlasta ankommande fordon i mesta möj- hajar i Universeums enorma akvarium. liga mån så att så få fordon som möjligt anlöper. – Allt gods som väger under tre ton körs till en ter- 22 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009
 23. 23. Logistikmässan Populär mötesplats. Schenkers monter lockade många besökare. Mitt i smeten. Svenska Mässan ligger vid Korsvägen i centrala Göteborg. Ingen ideal miljö för tunga lastbilstransporter precis. du vill leverera till Svenska Mässan minal utanför mässområdet där det samlastas med viktig eftersom portarna är på ena sidan av lokalerna, annat gods så att de flesta bilar som anländer hit är det gör att alla mässor måste byggas inifrån och rivas fullastade, säger Glenn Johansson, logistikansvarig på utifrån. Och det är alltid bråttom eftersom det alltid är Svenska Mässan. en ny mässa på ingång. – Visst har det hänt att något enstaka gods kommit För att få leverera gods till mässan krävs att man bokat någon dag för sent, men hittills har vi öppnat alla mäss- tid minst fem dagar före. Obokade bilar släpps inte in sor på utsatt tid, säger Glenn Johansson som jobbat på utan får komma tillbaka efter klockan 17 då det kan Svenska Mässan sedan 1997. finnas en möjlighet att ta emot dem. Utrymmet där bilarna lossas är bara 30 gånger 90 Även när mässan ska rivas måste det gå fort. Tomgods meter och det finns bara två portar in i mässutrym- som lådor, emballage etc förvaras på 2 000 kvadrat- met. meter i anslutning till mässan. Dessutom används utrymmet även för transporter – När mässan stänger måste allt tomgods in på tre av mat, tvätt och liknande till de två Gothiahotellen timmar för att rivningen ska fungera effektivt och vi på området. ska få ut allt innan nästa mässa ska in, säger Glenn Rätt planering av in- och utleveranserna är extra Johansson. LOGISTIKMAGASINET 2-2009 | 23
 24. 24. Ahlsell är en av Sveriges största grossister för bygg och installation. Varje dag lämnar cirka 50 lastbilar, de flesta med släp, Ahlsells lager i Hallsberg. Ytterligare cirka 100 ankommer med leveranser. – Visst blir det svettigt ibland, säger Mikael Spennare, transportansvarig på Ahlsell. Text: Pierre Olsson H an var bagare på ett litet kon- ditori som började gå dåligt. Rusningstrafik Chefen sa till de två anställda bagarna att det vore bra om någon av dem hittade ett annat jobb snart. An- nars skulle han bli tvungen att säga upp en av dem. – Ahlsell hade precis startat sin verksamhet här i Hallsberg och jag lyckades få ett jobb 1990, och sedan dess har jag varit kvar här, säger Mikael till Ahlsells lager Spennare. Han började på lagret och skötte orderplock och utlastning. När en ar- betsledare skulle vara tjänstledig fick stämda klockslag mellan cirka klockan Mikael Spennare Mikael Spennare frågan om han ville vikariera under tiden. Han tackade ja, 14.00 och 02.00. Varje chaufför vet vilken port de ska »... i extrema fall har och sedan har det rullat på. Han har jobbat på i stort sett alla avdelningar i lasta vid, och när de ska vara där. – En bil med släp får max två tim- vi varit tvungna att den enorma lagerbyggnaden på 58 000 kvadratmeter i Hallsberg. Nu har han mar på sig för att lasta och ge sig iväg. Sen kommer nästa bil och om chauf- ha fram tio extra bilar varit transportansvarig på Ahlsell i tre år. fören inte är klar då blir det problem. Men det är ett misstag som en ny med kort varsel... « chaufför i värsta fall gör en gång, sedan Han och kollegan Åsa Eriksson som vet de, säger Mikael Spennare. klockan 16.00, på vissa avgångar ända jobbar med transportutveckling, är För att det ska fungera så smärtfritt fram till 18.00, kan det dyka upp ovän- ensamma om att sköta det stora trans- som möjligt är det nödvändig med tade volymer ganska sent. Därför har portupplägget. samarbete. Till exempel kan en chauf- Ahlsell möjlighet att beställa upp eller – Det fungerar tack vare att vi har så för få hjälp att lasta ett släp medan han ner antalet flakmeter för utleveranser inarbetade rutiner och bra samarbete själv lastar bilen, eller tvärt om. varje dag. med dem som kör för oss. Alla inblan- – En normal dag kan det handla om dade vet vad de ska göra och när, säger Ahlsell har en stående bokning på 860 15-20 flakmeter, men det har även före- Mikael Spennare. flakmeter vilket motsvarar 43 bilar kommit extrema fall där vi varit tvung- Schenker sköter all fjärrtrafik ut med släp. Men eftersom de erbjuder na att ha fram tio extra bilar med mycket från lagret och all utlastning sker på be- sina kunder servicen att boka fram till kort varsel, säger Mikael Spennare. 24 | LOGISTIKMAGASINET 2-2009

×