DB Schenkers miljöarbete

4,534 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,534
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
926
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DB Schenkers miljöarbete

 1. 1. DB Schenker Vårt miljöarbete
 2. 2. Transporter och miljöpåverkan Schenker AB, 30.11.09 Bakgrund till alla larmrapporter. Klimatfrågan är inte en övergående trend – vi måste agera nu! Koldioxidhalten i atmosfären (år 1860–2000) Temperaturförändringar (år 1860–2000)
 3. 3. Transporter och miljöpåverkan Schenker AB, 30.11.09 Transporter är den enda sektor som ökar sina koldioxidutsläpp. Diagrammet visar svenska förhållanden, men samma problem gäller globalt. Källa: Naturvårdsverket
 4. 4. DB koncernens miljöarbete – resurser på olika nivåer Schenker AB, 30.11.09 <ul><li>Miljöfrågan är en av DB Schenker-koncernens strategiska områden. </li></ul><ul><li>Resurser för att arbeta mot ett hållbart transportsystem finns på olika nivåer. </li></ul><ul><li>På Landsidan: </li></ul><ul><ul><li>DBs miljöavdelning, Berlin, Tyskland </li></ul></ul><ul><ul><li>DB Schenker, PM Land, Essen, Tyskland </li></ul></ul><ul><ul><li>DB Schenker, Marknad, Göteborg, Sverige </li></ul></ul><ul><ul><li>DB Schenker Consulting, Göteborg & Stockholm, Sverige </li></ul></ul><ul><ul><li>DB Schenker, Division Land – varje lokalt distriktkontor i Sverige har sin egen miljösamordnare </li></ul></ul>
 5. 5. DB koncernens miljöarbete – klimatmål för minskade koldioxidutsläpp Schenker AB, 30.11.09 <ul><li>Gemensamt klimatmål för DB Schenker är att minska koldioxidutsläppen med 20 % per tonkilometer till år 2020. </li></ul><ul><li>Schenker i Sverige har antagit ett tuffare mål – en halvering per tonkilo-meter till år 2020. </li></ul>
 6. 6. DB Schenker Sverige – miljömål Schenker AB, 30.11.09 <ul><li>Vår ambition </li></ul><ul><ul><li>Att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen </li></ul></ul><ul><li>Vårt övergripande miljömål </li></ul><ul><ul><li>Minska våra koldioxidutsläpp per tonkilometer mer än 50 % fram till 2020 (Sverige Landdivisionen) </li></ul></ul><ul><li>Våra mål når vi genom sjupunktsprogrammet: </li></ul><ul><ul><li>Ändrat förarbeteende </li></ul></ul><ul><ul><li>Nya fordon </li></ul></ul><ul><ul><li>Nya bränslen </li></ul></ul><ul><ul><li>Intermodalitet och kombitrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimera fordonskombinationer </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökad fyllnadsgrad/kortare körsträcka </li></ul></ul><ul><ul><li>Smartare citylogistik </li></ul></ul>
 7. 7. DB Schenker Sverige – minskad mängd koldioxid Schenker AB, 30.11.09 Ett bättre kapacitetsutnyttjande innebär minskad beräknad mängd koldioxid per transporterat ton.
 8. 8. DB Schenker Sverige – minskad mängd övriga emissioner Schenker AB, 30.11.09 En nyare fordonsflotta och bättre kapacitetsutnyttjande innebär minskad mängd partiklar, kolväten och kolmonoxid per transporterat ton.
 9. 9. Schenker AB, 30.11.09 Green Cargo GMV – Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers och Göteborgs Universitet ICA Lantmännen Samarbete inom ramen för den gemensamma visionen att halvera koldioxidutsläpp från transporter på väg till år 2020 per transport. Posten Logistik Preem Petroleum AB Ragn-Sells Renova SCA Transforest Schenker AB Klimatneutrala godstransporter på väg – ”KNEG” Stora Enso Logistics Sveriges Åkeriföretag Volvo Lastvagnar AB Volvo Logistics Vägverket INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING
 10. 10. DB Schenker Sverige – Klimatneutrala godstransporter på väg – ”KNEG” Schenker AB, 30.11.09 <ul><li>Schenkers tre konkreta åtagande i samarbetet Klimatneutrala gods-transporter på väg – ”KNEG” att inom 3-5 år </li></ul><ul><ul><li>Utbilda alla chaufförer i sparsam körning </li></ul></ul><ul><ul><li>Fasa ut alla äldre lastbilar (Euro 1 & 2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanka den mest klimatvänliga tillgängliga dieseln i lastbilarna </li></ul></ul>
 11. 11. DB Schenker Sverige – Sjupunktsprogrammet Schenker AB, 30.11.09 <ul><ul><li>1. Ändrat förarbeteende </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Nya fordon </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Nya bränslen </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Intermodalitet och kombitrafik </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Optimera fordonskombinationer </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Ökad fyllnadsgrad/kortare körsträcka </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Smartare citylogistik </li></ul></ul>
 12. 12. DB Schenker Sverige – Kollektivtrafik för gods Schenker AB, 30.11.09 <ul><li>Samlastning av gods är lika självklart som att välja kollektivtrafik, istället för bil. </li></ul><ul><li>Vår vision </li></ul><ul><li>” Människor och gods i kollektivtrafik skapar den goda staden, med mindre trängsel och en levande stadskärna.” </li></ul><ul><ul><li>Strategisk placerade terminaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Linjetrafik som fyller lastbärare i båda riktningarna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Erbjuda citylogistiklösningar till de största städerna i Sverige </li></ul></ul><ul><ul><li>Fordon anpassade till citylogistik </li></ul></ul><ul><ul><li>Moderna och bränslesnåla fordon </li></ul></ul>
 13. 13. DB Schenker Sverige – Rutin för uppföljning av transportörer Schenker AB, 30.11.09 <ul><ul><li>En gång per år skickar Schenker ut två frågeformulär till sina avtalstransportörer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Frågeformulären sänds ut via maillänkar och svaren hamnar i en databas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ett frågeformulär behandlar fordonsspecifika frågor – Euroklass, bränsleförbrukning, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ett frågeformulär behandlar ”mjuka frågor”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Centralt görs rimlighetsbedömning av svaren och några åkerier kontaktas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Svaren sorteras per Schenker-distrikt och sänds till respektive ”hemmakontor” för personlig genomgång mellan ansvarig för åkeri och distriktschef. </li></ul></ul><ul><ul><li>År 2008 erhölls svar från åkerier som tillsammans svarar för 89 % av fordonen i Schenkers inrikestrafik. </li></ul></ul>
 14. 14. De olika transportslagen – en jämförelse Schenker AB, 30.11.09 <ul><ul><li>Tåg </li></ul></ul><ul><ul><li>Tåg är generellt mycket energieffektivt och nästan alltid det ur miljösynpunkt bästa alternativet för landtransport – speciellt i Sverige där tågen drivs med el som produceras med hjälp av vattenkraft och kärnkraft (inte lika fördelaktigt om elen produceras med kolkraftverk). </li></ul></ul><ul><ul><li>Lastbil </li></ul></ul><ul><ul><li>Nya lastbilar är oftast bränslesnålare än äldre bilar, men det är framför allt de reglerade emissionerna, partiklar (PM), kväveoxider (NOX), svaveloxider (SOX) och kolväten (HC) som har minskat för varje ny Euroklass som har trätt i kraft. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fartyg </li></ul></ul><ul><ul><li>Att transportera med fartyg är ofta energi-snålt på grund av de stora godskvantite-terna per enhet – även här påverkar hastigheten bränsleförbrukningen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nackdelen är för närvarande höga utsläpp av svavel- och kväveoxider. Bättre bränsle finns och reningstekniker. </li></ul></ul><ul><ul><li>Flyg </li></ul></ul><ul><ul><li>Flygtransporter är mycket energikrävande och har därmed höga koldioxidutsläpp per transporterad enhet. Även här går utveck-lingen mot bränslesnålare motorer och förnyelsebara bränslen. </li></ul></ul>
 15. 15. – Emissionsberäkning för DB Schenkers kunder Schenker AB, 30.11.09 <ul><ul><li>Successivt under 2009 lanseras en ny emissionsrapport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunden kan själv ta ut emissions-rapporter genom ”MySchenker” – login beställs genom Kundservice. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gäller för inrikes- och utrikes land-transporter, konventionellt gods, kyl- och fryst samt paket. </li></ul></ul>
 16. 16. Mer information Schenker AB, 30.11.09 <ul><li>Schenkers Hållbarhetsredovisning </li></ul><ul><ul><li>Publiceras i maj/juni varje år – täcker föregående kalenderår </li></ul></ul><ul><ul><li>Följer GRI-riktlinjer (www.globalreporting.org) </li></ul></ul><ul><ul><li>Innehåller uppgifter om fordonsflottans Euroklasser </li></ul></ul><ul><ul><li>Vår miljöpolicy, övergripande miljömål och mycket mer </li></ul></ul><ul><ul><li>Finns som trycksak på svenska </li></ul></ul><ul><ul><li>PDF på svenska och engelska </li></ul></ul><ul><li>Transporter, logistik och miljö </li></ul><ul><ul><li>Kort översikt över de olika transportslagens miljöprestanda </li></ul></ul><ul><ul><li>Råd till transportköpare och transportsäljare </li></ul></ul><ul><ul><li>Finns som trycksak på svenska artikelnummer </li></ul></ul><ul><li>DB Schenkers koncernrapport ”Environmental Performance Report 2008” </li></ul><ul><ul><li>En kartläggning av DB Schenkers totala koldioxidutsläpp – ”Carbon Footprint” </li></ul></ul><ul><ul><li>Finns som pdf på engelska att ladda ner från Nova och koncernens webbplats </li></ul></ul>

×