Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Európai Önkéntes Szolgálat Dániel Botond Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért
Mi az Európai Önkéntes Szolgálat? <ul><li>Az Európai Önkéntes Szolgálat lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy legfeljebb...
Az EVS projekt szakaszai <ul><li>Tervezés és előkészítés </li></ul><ul><li>A tevékenység megvalósítása </li></ul><ul><li>É...
Az EVS projekt témái <ul><li>kultúra </li></ul><ul><li>ifjúság </li></ul><ul><li>sport </li></ul><ul><li>szociális munka <...
EVS projektek típusai <ul><li>Egyéni tevékenység: </li></ul><ul><ul><li>1 önkéntest egy küldő szervezet egy fogadó szerve...
Az EVS tevékenység <ul><li>Az EVS tevékenység három részből épül fel: </li></ul><ul><ul><li>Az önkéntes szolgálat </li></u...
Az önkéntes szolgálat <ul><li>Az önkéntest a lakhelyétől eltérő országban működő projektpartner fogadja, akinél az önkénte...
Képzési tevékenységek <ul><li>Az EVS tevékenységben érintett projektpartnereknek gondoskodniuk kell arról, hogy minden egy...
Folyamatos támogatás <ul><li>A projektpartnereknek megfelelő, személyre szabott, az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó, ny...
EVS megállapodás <ul><li>Belső megállapodás: projektpartnerek és önkéntesek között </li></ul><ul><li>Rögzíti a: </li></ul>...
A partnerek szerepe <ul><li>Az EVS Alapokmányával összhangban a projektpartnerek közösen határozzák meg, hogy milyen módon...
A koordináló szervezet <ul><li>Viseli a pénzügyi és adminisztrációs felelősséget a projekt teljes egészével kapcsolatban a...
A koordináló szervezet <ul><li>részben vagy egészben elvégzi a projektben résztvevő küldő vagy fogadó szervezetk adminiszt...
A küldő szervezet <ul><li>Az előkészítés során : </li></ul><ul><ul><li>segíti az önkéntest a fogadó szervezet felkutatásáb...
A küldő szervezet <ul><li>Az önkéntes hazatérése után: </li></ul><ul><ul><li>gondoskodik arról, hogy az önkéntes részt veg...
A fogadó szervezet <ul><li>mentor </li></ul><ul><ul><li>gondoskodik egy mentorról, aki az önkéntes számára nyújtandó szemé...
A fogadó szervezet <ul><li>az EVS képzési és értékelő tevékenységek köre, illetve nyelvi támogatás </li></ul><ul><ul><li>g...
Finanszírozási szabályok 100%, max 500 €  x partnerek száma Tényleges költségek Kiegészítő tevékenységek Eredmények terj...
Finanszírozási szabályok 100% Tényleges költségek A hátrányos helyzetű fiatalokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek (orvos...
Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért <ul><li>Nemzetközi Önkéntes Központ program </li></ul><ul><li>Küldetésünk </li></...
Elérhetőségünk <ul><li>Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért </li></ul><ul><li>535500 Gyergyószentmiklós </li></ul><ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary Service)

2,166 views

Published on

Az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben (Youth in Action) programjának 2-es alprogramja az Európai Önkéntes Szolgálat. Az alprogram rövid bemutatása civil szervezetek számára

Published in: Education
 • Be the first to comment

Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary Service)

 1. 1. Európai Önkéntes Szolgálat Dániel Botond Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért
 2. 2. Mi az Európai Önkéntes Szolgálat? <ul><li>Az Európai Önkéntes Szolgálat lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy legfeljebb 12 hónapon át külföldön önkéntes tevékenységet folytassanak. </li></ul><ul><li>Igazi „tanuló szolgálat”. Az önkéntesek, amellett, hogy a helyi közösség számára hasznos tevékenységet folytatnak, új készségeket és nyelv(ek)et tanul(hat)nak, és más kultúrákat fedezhetnek fel. </li></ul><ul><li>Elősegíti a fiatalok közötti szolidaritás erősítését </li></ul>
 3. 3. Az EVS projekt szakaszai <ul><li>Tervezés és előkészítés </li></ul><ul><li>A tevékenység megvalósítása </li></ul><ul><li>Értékelés (beleértve a projekt folytatási lehetőségeinek áttekintését) </li></ul>
 4. 4. Az EVS projekt témái <ul><li>kultúra </li></ul><ul><li>ifjúság </li></ul><ul><li>sport </li></ul><ul><li>szociális munka </li></ul><ul><li>kulturális örökség (megóvása) </li></ul><ul><li>művészetek </li></ul><ul><li>polgári védelem </li></ul><ul><li>környezet(védelem) </li></ul><ul><li>fejlesztési célú együttműködések </li></ul>
 5. 5. EVS projektek típusai <ul><li>Egyéni tevékenység: </li></ul><ul><ul><li>1 önkéntest egy küldő szervezet egy fogadó szervezethez küld önkéntes szolgálatra </li></ul></ul><ul><li>Csoportos tevékenység: </li></ul><ul><ul><li>2-100 önkéntest egy vagy több küldő szervezet egy vagy több fogadó szervezethez küld önkéntes szolgálatra. </li></ul></ul><ul><li>Hosszútávú szolgálat: </li></ul><ul><ul><li>2 hónaptól – 12 hónapig </li></ul></ul><ul><li>Rövidtávú szolgálat (hátrányos helyzetű fiatalok számára): </li></ul><ul><ul><li>2 héttől – 12 hónapig </li></ul></ul>
 6. 6. Az EVS tevékenység <ul><li>Az EVS tevékenység három részből épül fel: </li></ul><ul><ul><li>Az önkéntes szolgálat </li></ul></ul><ul><ul><li>Az EVS képzési és értékelő tevékenységek köre </li></ul></ul><ul><ul><li>Folyamatos támogatás az önkéntes számára </li></ul></ul>
 7. 7. Az önkéntes szolgálat <ul><li>Az önkéntest a lakhelyétől eltérő országban működő projektpartner fogadja, akinél az önkéntes a helyi közösség javát szolgáló tevékenységet végez. </li></ul><ul><li>Ezért a tevékenységért az önkéntes fizetést nem kap, a tevékenységgel nyereséget nem termel, és teljes „munkaidejében” dolgozik az adott időszak alatt. </li></ul>
 8. 8. Képzési tevékenységek <ul><li>Az EVS tevékenységben érintett projektpartnereknek gondoskodniuk kell arról, hogy minden egyes önkéntes részt vegyen a következőkben: </li></ul><ul><ul><li>indulás előtti képzés </li></ul></ul><ul><ul><li>megérkezés utáni képzés </li></ul></ul><ul><ul><li>félidős értékelő találkozó (a 4 hónapnál hosszabb szolgálatok esetében) </li></ul></ul><ul><ul><li>az EVS tevékenységhez kapcsolódó záró értékelő találkozó </li></ul></ul>
 9. 9. Folyamatos támogatás <ul><li>A projektpartnereknek megfelelő, személyre szabott, az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó, nyelvi és adminisztrációs háttértámogatást kell biztosítaniuk az összes, az adott EVS tevékenységbe bevont önkéntes számára. </li></ul><ul><li>A hátrányos helyzetű fiatalok részvételével zajló EVS tevékenységek során konkrét kiegészítő projektelemekkel kell gondoskodni arról, hogy az önkéntes megfelelő háttértámogatáshoz jusson. </li></ul>
 10. 10. EVS megállapodás <ul><li>Belső megállapodás: projektpartnerek és önkéntesek között </li></ul><ul><li>Rögzíti a: </li></ul><ul><ul><li>feladatmegosztást </li></ul></ul><ul><ul><li>felelősségmegosztást </li></ul></ul><ul><ul><li>anyagi támogatás felosztását </li></ul></ul><ul><li>Tartalmazza az önkéntesek feladatait, vállalt munkaórái mennyiségét </li></ul><ul><li>Rendelkezik a szervezési kérdésekről </li></ul><ul><li>Ismerteti a várható tanulási folyamatot és az önkéntes tanulási céljait </li></ul>
 11. 11. A partnerek szerepe <ul><li>Az EVS Alapokmányával összhangban a projektpartnerek közösen határozzák meg, hogy milyen módon osztják fel a feladataikat, kötelezettségeiket, valamint az EVS projektben foglalt tevékenységre kapott anyagi támogatást. </li></ul><ul><li>Az alábbiakban a szerepek és feladatok megosztásának egy lehetséges módját ismertetjük (egyes esetekben a leírt szerepek kötelező érvényűek az adott partnerre vonatkozóan) </li></ul>
 12. 12. A koordináló szervezet <ul><li>Viseli a pénzügyi és adminisztrációs felelősséget a projekt teljes egészével kapcsolatban a nemzeti iroda felé </li></ul><ul><li>koordinálja a projektet a küldő és fogadó szervezetekkel együttműködésben </li></ul><ul><li>elosztja az EVS támogatást a küldő és fogadó szervezetek között az EVS tevékenységről szóló megállapodásban foglalt feladatmegosztásnak megfelelően </li></ul><ul><li>gondoskodik arról, hogy az önkéntes részt vegyen az EVS képzési és értékelő tevékenységek teljes körében </li></ul><ul><li>támogatást biztosít a fogadó szervezeteknél elhelyezett önkéntesek számára (mentorálás) </li></ul>
 13. 13. A koordináló szervezet <ul><li>részben vagy egészben elvégzi a projektben résztvevő küldő vagy fogadó szervezetk adminisztratív feladatait </li></ul><ul><li>a küldő és fogadó szervezetekkel együtt gondoskodik arról, hogy az önkéntesek mindegyike rendelkezzen YiA program által előírt kötelező EVS csoportos biztosítással </li></ul><ul><li>a küldő és fogadó szervezetek segítségével vízumügyeket intéz az önkénteseknek, amennyiben szükséges. A nemzeti irodák igény szerint támogató levelet bocsát rendelkezésre a vízumkérelemhez </li></ul><ul><li>a küldő és fogadó szervezettel, valamint az önkéntessel közösen kitölti, majd kiállítja a Youthpass tanúsítványt azon önkéntesek számára, akik az önkéntes szolgálatuk végén meg szeretnék azt kapni. </li></ul>
 14. 14. A küldő szervezet <ul><li>Az előkészítés során : </li></ul><ul><ul><li>segíti az önkéntest a fogadó szervezet felkutatásában és a kapcsolatfelvételben </li></ul></ul><ul><ul><li>gondoskodik arról, hogy az önkéntes részt vegyen az indulás előtti képzésen </li></ul></ul><ul><ul><li>az egyéni igényekhez mérten megfelelő felkészítést biztosít az önkéntes számára az indulás előtt </li></ul></ul><ul><li>Az önkéntes szolgálat során : </li></ul><ul><ul><li>kapcsolatot tart az önkéntessel, valamint az egy vagy több fogadó szervezettel a projekt időtartama alatt </li></ul></ul>
 15. 15. A küldő szervezet <ul><li>Az önkéntes hazatérése után: </li></ul><ul><ul><li>gondoskodik arról, hogy az önkéntes részt vegyen az EVS tevékenység záróértékelésében </li></ul></ul><ul><ul><li>támogatást nyújt az önkéntes számára az otthoni közösségükbe való újbóli beilleszkedéshez </li></ul></ul><ul><ul><li>lehetőséget biztosít az önkéntesek számára a tapasztalataik bemutatására és cseréjére </li></ul></ul><ul><ul><li>ösztönzi az önkéntest a projekt eredményeinek széleskörű terjesztését és felhasználását célzó tevékenységben való részvételre </li></ul></ul><ul><ul><li>iránymutatást és támogatást nyújt az önkéntes továbbtanulási, képzési és munkavállalási lehetőségeivel kapcsolatban. </li></ul></ul>
 16. 16. A fogadó szervezet <ul><li>mentor </li></ul><ul><ul><li>gondoskodik egy mentorról, aki az önkéntes számára nyújtandó személyes támogatásért felel </li></ul></ul><ul><li>az önkéntes tevékenységgel összefüggő támogatás </li></ul><ul><ul><li>szakmai felügyeletet és segítséget biztosít az önkéntes számára tapasztalt munkatársak közreműködésével </li></ul></ul><ul><li>személyes támogatás </li></ul><ul><ul><li>személyes támogatást nyújt az önkéntes számára </li></ul></ul><ul><ul><li>lehetővé teszi az önkéntesek számára, hogy beilleszkedjenek a helyi közösségbe, hogy más fiatalokkal találkozzanak, hogy társasági életet éljenek, hogy szabadidős tevékenységekben vegyenek részt, stb. </li></ul></ul><ul><ul><li>ösztönzi a más EVS önkéntesekkel való találkozást, amikor csak lehetséges </li></ul></ul>
 17. 17. A fogadó szervezet <ul><li>az EVS képzési és értékelő tevékenységek köre, illetve nyelvi támogatás </li></ul><ul><ul><li>gondoskodik arról, hogy az önkéntesek részt vegyenek az érkezés utáni képzéseb és a félidős értékelő találkozón </li></ul></ul><ul><ul><li>nyelvtanulási lehetőségeket szervez </li></ul></ul>
 18. 18. Finanszírozási szabályok 100%, max 500 € x partnerek száma Tényleges költségek Kiegészítő tevékenységek Eredmények terjesztése 180 € x partnerek száma, 150 € x önkéntesek száma Általány-összeg Koordinálás, hálózatépítés, ellenőrzés, kommunikáció, adminisztráció, találkozók Koordinációs költségek Romániában 60 € Általány-összeg Önkéntes zsebpénze Az elfogadható költségek 100%-a Tényleges költségek Vízum, oltások 450 € x önkéntesek száma x hónapok száma Általány-összeg Az önkéntesnek nyújtott támogatás (az önkéntes tevékenységéhez kötődő, nyelvi és személyes támogatás, mentor), szállás, étkezés, helyi közlekedés, adminisztráció, kommunikáció Fogadó tevékenység költségei 450 € x önkéntesek száma Általány-összeg Az önkéntes felkutatása, felkészítése, az önkéntesekkel való kapcsolattartás, értékelés, adminisztráció, kommunikáció Küldő tevékenység költségei Az elfogadható költségek 100%-a Tényleges költségek Az önkéntes útiköltsége Összeg Típus A támogatásból fedezhető költségek
 19. 19. Finanszírozási szabályok 100% Tényleges költségek A hátrányos helyzetű fiatalokhoz közvetlenül kapcsolódó költségek (orvosi vizsgálat, egészségügyi ellátás, speciális felszerelés, stb) Rendkívüli kiadások 250 € x önkéntesek száma x hónapok száma általányösszeg A megerősített mentori támogatáshoz kapcsolódó kiadások 100% 50 € x éjszakák száma (max 2 éj) x résztvevők száma Tényleges költségek általányösszeg Utazási költségek Szállás költségei és a látogatáshoz kapcsolódó egyéb költségek Az előkészítő látogatáshoz kapcsolódó kiadások Összeg Típus A támogatásból fedezhető költségek
 20. 20. Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért <ul><li>Nemzetközi Önkéntes Központ program </li></ul><ul><li>Küldetésünk </li></ul><ul><ul><li>hogy szakértői tudásunkkal segítsük a Gyergyó-medencei szervezetek és fiatalok önkéntes projektjeinek megvalósulását </li></ul></ul><ul><li>Tapasztalatok: </li></ul><ul><ul><li>Dániel Botond – SOHO képzés </li></ul></ul><ul><ul><li>Magyari Orsolya – EVS önkéntes </li></ul></ul><ul><li>Akkreditáció folyamatban (2008 áprilistól) </li></ul><ul><li>Küldő, fogadó, koordináló szervezet </li></ul>
 21. 21. Elérhetőségünk <ul><li>Egyesület a Gyergyói Ifjúsági Központért </li></ul><ul><li>535500 Gyergyószentmiklós </li></ul><ul><li>Bucsin negyed 12/B/32 </li></ul><ul><li>Tel. 0740-053604 </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>web: www.ifikozpont.blogspot.com </li></ul>

×