Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A3 methodiek versie 1

18,912 views

Published on

A3 methodiek om jaarplannen te maken

Published in: Economy & Finance

A3 methodiek versie 1

 1. 1. Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoekDit is een model om een jaarplan visueelweer te geven op een A3-formaat.Het werd ontwikkeld door
 2. 2. Actie XActie YIdee APlan ZWaar wil men heen met al die actieplannen?
 3. 3. Alice in WonderlandLewis Carroll
 4. 4. Alice: ‘Dat weet ik niet.’De kat: ‘Dan maakt het ook niet uitwelke kant je uitgaat. Je zal altijdwel ergens uitkomen, zolang jemaar lang genoeg doorstapt..’Alice: ‘Kun je mezeggen welke weg ikmoet nemen?’De kat: ‘Dat hangtervan af. Waar wil jenaartoe?’
 5. 5. Het doel is belangrijk
 6. 6. • Inzicht en overzicht van visie naaractie op één A3• Consistentie en samenhang• Eén filosofie en één managementtaal• Eenduidige basis voor feedback• Door de beperking is er focusKracht van de methodiek
 7. 7. EFQM, INK, CAF -model
 8. 8. Verbeteren en vernieuwenEFQM, INK, CAF -modelHOE? WAT?Factoren Resultaten
 9. 9. Verbeteren en vernieuwenEFQM, INK, CAF -modelHOE? WAT?Factoren Resultaten
 10. 10. EFQM, INK, CAF -modelVerbeteren en vernieuwenHOE?Resultatenbij bestuurenfinanciersResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren Resultaten
 11. 11. EFQM, INK, CAF -modelVerbeteren en vernieuwenHOE?Resultatenbij bestuurenfinanciersResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren Resultaten
 12. 12. EFQM, INK, CAF -modelVerbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren Resultaten
 13. 13. Continue verbetering
 14. 14. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenPlan
 15. 15. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenDo
 16. 16. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenCheck
 17. 17. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenAct
 18. 18. Het A3 jaarplan
 19. 19. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 20. 20. Onder missie verstaan we de bestaansreden van deorganisatie, weergegeven in een krachtige zin.Deze zin omvat: Wie zijn we? Wat doen we? Voor wiedoen we het? Waarom doen we het?
 21. 21. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 22. 22. Onder visie verstaan we in 5 tot 7 zinnen derichtinggevende strategische lijnen voor de komende 3tot 5 jaren
 23. 23. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factorenSucces bepalende factoren zijn afgeleid van de visie engeven een concrete invulling voor het komende jaar. EenSBF is een beleidsaccent dat aangeeft wanneer deorganisatie succesvol is.
 24. 24. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 25. 25. De manier waarop de leiding de organisatie op koers houdt eninspireert tot voortdurende verbetering.
 26. 26. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 27. 27. De manier waarop de missie en devisie vertaald worden naar ambitiesen de te behalen resultaten vooralle belanghebbenden.
 28. 28. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 29. 29. De manier waarop de organisatie de kennis en de inzet vande medewerkers maximaal benut. Hoe de organisatie heninspireert en erkenning, respect en waardering geeft.
 30. 30. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factorenDe manier waarop de organisatie ervoor zorgt dat demiddelen beschikbaar zijn voor de realisatie van destrategie. (geld, kennis, technologie, materialen endiensten)
 31. 31. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 32. 32. De manier waarop de organisatiede processenidentificeert, ontwerpt, beheerten verbetert. De effectiviteit voorde interne en externe klant iseen graadmeter voor het succes
 33. 33. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 34. 34. Het oordeel van klanten en partners over de kwaliteitvan producten en diensten en de samenwerking.(voorkeuren, tevredenheid, loyaliteit)
 35. 35. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 36. 36. De mate waarin de organisatie toegevoegde waardebiedt aan de medewerkers(beloning, ontwikkeling, uitdaging, samenwerking enmotivatie)
 37. 37. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 38. 38. De mate waarin de organisatiehaar medeverantwoordelijkheidvoor de omgeving, milieu enmaatschappij invult.(maatschappelijk verantwoordondernemen)
 39. 39. Verbeteren en vernieuwenLeiderschapManage-ment vanprocessenResultatenbij bestuurenfinanciersManagement vanmedewerkersStrategie enbeleidManagement vanmiddelenResultaten bijmedewerkersResultaten bijklanten enpartnersResultaten voorde maatschappijFactoren ResultatenMissie Visie Succesbepalende factoren
 40. 40. De mate waarin de organisatie de strategischedoelstellingen, rendement op budget en dekwaliteit van het management invult.
 41. 41. Voorbeelden jaarplannen
 42. 42. Linken naar voorbeeldenJaarplan 2009 Baanzicht AssenMeerjarenplan ambulance oostJaarplan 2013 veiligheidsregio ZeelandJaarplan 2011 gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren
 43. 43. Prestatie indicatoren
 44. 44. Condities voor implementatie Facilitering bij de start Inzicht in de basisprincipes A3 methodiek Intrinsieke motivatie van de leiding A3 methodiek als prioriteit Behoefte aan focus Behoefte aan duidelijkheid en concretisering Behoefte aan synchronisatie Mate van empowerment Intensiteit van de interactie Behoefte aan zicht op consequenties vanveranderingen
 45. 45. Verdere informatie
 46. 46. Gericht op de BelgischesituatieTe bestellen bijwww.politeia.beISBN: 9782509006110inclusief cd-romBoek
 47. 47. TNO Management ConsultantsSteenbokstraat 21Postbus 41557320 AD ApeldoornT 055 368 98 00F 055 368 98 10E info@tmc.tno.nlI tno-managementconsultants.nl
 48. 48. European Foundation voor Quality Managementwww.efqm.orgCommon assessment frameworkwww.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191Instituut Nederlandse Kwaliteitwww.ink.nl/Modellen
 49. 49. PraktijkervaringOCMW MaasmechelenOMCW Sint-NiklaasOCMW Wevelgem….
 50. 50. Danny Baetens - 2013

×