Sluta gissa – börja testa
workshop alla pratar ux, 28 nov 2013
DAYTONA COMMUNICATION AB
Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm,...
Metoder för
designresearch
Designresearch är:
aktiviteter som genomförs för att få ökad kunskap och
förståelse för hur t.ex. en webbtjänst verkligen ...
Researchmetoder
A/B-test

Fokusvju

Telefonintervjuer
Enkät

Dagbok

Användningstest
Google Analytics

Klicktest

Användar...
Researchmetoder
A/B-test

Fokusvju

Telefonintervjuer
Enkät

Dagbok

Användningstest
Google Analytics

Klicktest

Användar...
Researchmetoder
kvalitativa metoder
Användningstest
Benchmarkingstudier
Dagbok
Eyetrackingtest
Fokusgrupp
Fokusvju
Kortsor...
Hur välja metod?
Hur välja metod?
»

Vad är syftet med undersökningen – vilka researchfrågor har du?

»
»

Atittyder och värderingar, breda...
Användningstester:
intro + övning
Ett användningstest: Att visa skisser, prototyper

eller befintliga lösningar för användare och be
dem genomföra uppgifter...
När ska man användningstesta?
»

Ofta! Hellre flera mindre test än ett enda superstort

»

Användningstest fungerar på all...
Roller: Vem gör vad?
»

Testledare: den som leder testet, den som pratar

»

Observatör: den som antecknar

»

Vittne: upp...
Planera testet: Vad och hur?
»

Vad är det vi vill undersöka?

»

Ska testet spelas in? Hur?

»

Hur skriver vi anteckning...
Planera testet: Vilka ska vi testa på?
»

Vilka målgrupper?

»

Hur många? (Tumregel: 5 per målgrupp)

»

Hur får vi tag i...
Planera testet: Utformning av testet
»
»

Realistiska övningar, korta
uppgifter.
Uppgifterna bör hänga ihop, så
att man in...
Genomförande
»

Presentera dig själv. "Det är
produkten vi testar och inte
dig :-)”

»

Be användaren tänka högt.

»

»

P...
Övning: genomför ett användningstest
1. Läs igenom frågorna och bestäm vad och hur du vill notera
2. Genomför testet

»

I...
Analys:
intro + övning
Om analys
»

Vänta inte med analysen till
"analysfas" – börja direkt under
insamlingen

»

I Excelark: ha flik resultat oc...
Vad leta efter?
»

Mål – varför intervjupersonen
använder en tjänst/gör en viss sak

»

Aktiviteter – vad gör de för att
u...
Övning – kortsorteringsanalys
Om kortsorteringsövningar
Alla rubriker
Artiklar och reportage

Kommande disputationer

Bli forskare

Kontakta oss

Doktorander

Möt våra forskare

...
Övning: börja på analys av
kortsorteringsresultaten
1. Läs igenom alla rubriker, träddiagrammet och kolla på andras
gruppe...
Intervjuer:
intro + övning
Om intervjuer
»

Fundera lite på researchfrågor jämfört med
frågor du ställer – “Hur kan vi göra vår tjänst
enklare, mer e...
Exempel bra frågor
»
»
»
»
»
»

När du ska X, vad är svårast?
Berätta om senaste gången det
hände?
Vad var problematiskt d...
Intervjumetoder
»
»
»

Enskilda intervjuer ofta bäst

»

När två eller fler personer
intervjuas samtidigt påverkar de
allt...
Exempel researchfråga
»

Hur kan vi göra vår webbplats bättre för potentiella studenter?

Frågor vid intervju potentiella ...
Övning: intervjuer
1. Du och dina kollegor vill ta reda på hur er webbplats bäst kan
marknadsföra er högskola gentemot pot...
Läs mer
Generellt om designresearch
UX Techniques Bank
http://uxmastery.com/resources/techniques
Design Staff Guide to User Resear...
Kortsortering
Card sorting – a definite guide, Donna Spencer
http://boxesandarrows.com/card-sorting-a-definitive-guide
Bok...
Intervjuer
Interviewing users
http://nngroup.com/articles/interviewing-users
Bok – Interviewing users av Steve Portigal
ht...
Användningstester
Usability testing – Usability.gov
http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/usability-testing.ht...
Analysera resultat
Analyzing data from field studies
http://www.uxmatters.com/mt/archives/2010/09/analyzing-datafrom-field...
Kom och låna böcker av oss!
Vi på Daytona gillar böcker och därför har vi ett bibliotek.
Där finns massor av böcker om bl ...
Jeanin Day

Sharon Lindberg

jeanin.day@daytona.se
@ninaday

sharon.lindberg@daytona.se
@sharonlindberg
Sluta gissa, börja testa - Workshop på #AllapratarUX 2013 - Jeanin Day & Sharon Lindberg
Sluta gissa, börja testa - Workshop på #AllapratarUX 2013 - Jeanin Day & Sharon Lindberg
Sluta gissa, börja testa - Workshop på #AllapratarUX 2013 - Jeanin Day & Sharon Lindberg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sluta gissa, börja testa - Workshop på #AllapratarUX 2013 - Jeanin Day & Sharon Lindberg

787 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

Sluta gissa, börja testa - Workshop på #AllapratarUX 2013 - Jeanin Day & Sharon Lindberg

 1. 1. Sluta gissa – börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se 1
 2. 2. Metoder för designresearch
 3. 3. Designresearch är: aktiviteter som genomförs för att få ökad kunskap och förståelse för hur t.ex. en webbtjänst verkligen används och hur användarna verkligen tänker, känner och beter sig.
 4. 4. Researchmetoder A/B-test Fokusvju Telefonintervjuer Enkät Dagbok Användningstest Google Analytics Klicktest Användarpaneler Kortsortering Trädtest Eyetrackingtest Fokusgrupp Workshop Intervju Observation Benchmarkingstudier
 5. 5. Researchmetoder A/B-test Fokusvju Telefonintervjuer Enkät Dagbok Användningstest Google Analytics Klicktest Användarpaneler Kortsortering Trädtest Eyetrackingtest Fokusgrupp Workshop Intervju Observation Benchmarkingstudier
 6. 6. Researchmetoder kvalitativa metoder Användningstest Benchmarkingstudier Dagbok Eyetrackingtest Fokusgrupp Fokusvju Kortsortering Intervju Observation Telefonintervjuer Workshop kvantitativa metoder A/B-test Användarpaneler Enkät Google Analytics Klicktest Trädtest
 7. 7. Hur välja metod?
 8. 8. Hur välja metod? » Vad är syftet med undersökningen – vilka researchfrågor har du? » » Atittyder och värderingar, bredare hur och varför används: intervju och enkät » Varför används, bakgrundssituation: intervju » » Koll exakt vad händer på sajten idag/hur används: trafikanalys Förbättra designen: användningstester Om tveksam: » Bättre en undersökning än ingen » Bättre kombinera två metoder än göra en jättestor undersökning
 9. 9. Användningstester: intro + övning
 10. 10. Ett användningstest: Att visa skisser, prototyper eller befintliga lösningar för användare och be dem genomföra uppgifter för att få information om möjligheter och problem.
 11. 11. När ska man användningstesta? » Ofta! Hellre flera mindre test än ett enda superstort » Användningstest fungerar på allt från skisser till prototyper och färdiga sajter – allt från koncept till färdiga funktioner
 12. 12. Roller: Vem gör vad? » Testledare: den som leder testet, den som pratar » Observatör: den som antecknar » Vittne: uppdragsgivare, tittar på för att få se med egna ögon vad användaren tycker och tänker » Man kan göra allt själv också ...
 13. 13. Planera testet: Vad och hur? » Vad är det vi vill undersöka? » Ska testet spelas in? Hur? » Hur skriver vi anteckningar? » » » Fritext eller mallar? Hur ska resultaten presenteras och användas? » » » Är det någon från uppdragsgivaren som bör vara med? Ska vi notera antal misslyckanden? I anteckningsblock eller på datorn (Word? Excel? Google Docs?) Ska vi notera hur lång tid det tar att lösa en uppgift ?
 14. 14. Planera testet: Vilka ska vi testa på? » Vilka målgrupper? » Hur många? (Tumregel: 5 per målgrupp) » Hur får vi tag i dem? Kundregister, ute på stan, rekryteringsfirma ... » Ska de få ersättning? » Var ska vi hålla hus? Helst i användarens vardagsmiljö.
 15. 15. Planera testet: Utformning av testet » » Realistiska övningar, korta uppgifter. Uppgifterna bör hänga ihop, så att man inte hoppar fram och tillbaka mellan helt olika situationer. » Första + sista uppgiften enkla. » Testa testet! » Du måste kunna produkten för att hitta tillbaka om ni hamnar fel.
 16. 16. Genomförande » Presentera dig själv. "Det är produkten vi testar och inte dig :-)” » Be användaren tänka högt. » » Positiv feedback. » Tacka för genomfört test. » Efter varje test: gå igenom direkt och diskutera/summera. Gå igenom flera gånger efteråt. » Dokumentera problem och tänkbara lösningar (om det var det du skulle göra). » Prioritera! Inga ledande frågor. Istället: » Hur tror du att vi ska göra för att lösa det här? » » » Pröva och se vad som händer! Vad tänker du på? Vad letar du efter?
 17. 17. Övning: genomför ett användningstest 1. Läs igenom frågorna och bestäm vad och hur du vill notera 2. Genomför testet » Introduktion: Presentera dig själv och hur testet kommer att gå till. “Det är produkten vi testar och inte dig.” » » » Be användaren tänka högt. Inga ledande frågor. Positiv feedback så att testpersonen känner sig peppad! Tacka för genomfört test. 3. Byt roller
 18. 18. Analys: intro + övning
 19. 19. Om analys » Vänta inte med analysen till "analysfas" – börja direkt under insamlingen » I Excelark: ha flik resultat och flik analys, tankar och idéer » Markera intressanta citat direkt i anteckningar Berätta intryck för varandra om ni är flera som gör analysen » Så snabbt som möjligt dokumentera sina resultat: text (ljudupptagning) » Tillsammans eller ensam gå igenom resultaten, och ser intressanta grupper/teman och trender, t ex post-itlappar eller whiteboard » Våga prioritera i resultat. Presentation: behöver ej berätta allt utan gör intressant urval Skriv ner intressanta kommentarer, citat och samband direkt » » » Samla mer om intressanta teman som dyker upp i undersökningen
 20. 20. Vad leta efter? » Mål – varför intervjupersonen använder en tjänst/gör en viss sak » Aktiviteter – vad gör de för att uppnå sina mål? » Prioriteringar – vad är viktigast för intervjupersonen? » Triggers – vad ger motivation att genomföra aktiviteterna som leder till målen? » Hinder – vad hindrar från att uppnå mål och genomföra aktiviteterna? » Vanor – vad har de för vanor i förhållande till din tjänst/de aktiviteter hen gör för att uppnå sina mål? » Relationer – vilka andra personer är involverade i att genomföra aktiviteterna? » Miljö och omvärld – hur ser användningssituationen ut och finns där något som påverkar hur intervjupersonen genomför sina aktiviteter och använder din tjänst?
 21. 21. Övning – kortsorteringsanalys Om kortsorteringsövningar
 22. 22. Alla rubriker Artiklar och reportage Kommande disputationer Bli forskare Kontakta oss Doktorander Möt våra forskare Doktorandportalen Nätverk och samverkan Forskarbloggar Senaste avhandlingarna Forskarutbildning Stipendier och bidrag Forskningscentrum Stöd forskningen - gåvor & donationer Forskningsetik Större forskningssatsningar Forskningsfinansiering Forskningsledningsgruppen Forskningsnyheter Forskningsorganisation Institutioner och fakulteter Sök efter forskningsprojekt Sök efter forskningspublikationer Ta del av forskningen – våra öppna evenemang Våra forskare i media
 23. 23. Övning: börja på analys av kortsorteringsresultaten 1. Läs igenom alla rubriker, träddiagrammet och kolla på andras grupperingar 2. Huvudrubriken är ”Forskning” – börja diskutera med de andra i din grupp vilka underrubriker som kan vara lämpliga, utöver t ex ”doktorander” och ”forskningsfinansiering” 3. Skriv ner de underrubriker ni hinner analaysera och diskutera er fram till
 24. 24. Intervjuer: intro + övning
 25. 25. Om intervjuer » Fundera lite på researchfrågor jämfört med frågor du ställer – “Hur kan vi göra vår tjänst enklare, mer effektiv och mer relevant för dig?” Inte alltid bra att ställa. » Generellt: inte ställa hypotetiska “om …. skulle du…” frågor, utan grunda i verklighet/ vad som faktiskt har hänt
 26. 26. Exempel bra frågor » » » » » » När du ska X, vad är svårast? Berätta om senaste gången det hände? Vad var problematiskt då? Vad kan bli bättre i de tjänster du använder idag? Öppna frågor Inte ledande frågor » Följdfrågor: hur menar du nu? berätta mer! Kan du ge ett exempel? » Våga låta det vara tyst. Det kommer ofta mer. Knep: räkna tyst till tio. » » Börja inte prata om dig själv Undvik att intervjupersonen blir designer
 27. 27. Intervjumetoder » » » Enskilda intervjuer ofta bäst » När två eller fler personer intervjuas samtidigt påverkar de alltid varandra » » » » Vid gruppintervjuer/fokusgrupper får man sällan alla deltagarnas bild med sig » Strukturerad – semistrukturerad – öppen intervjumetodik » Kontextuella intervjuer Ta gärna foton för att komma ihåg intervjupersoner + deras miljö » Intervjudeltagare Representativitet Använd gärna en rekryteringsfirma Börja med fem personer, se om behöver mer Kan vara både slutanvändare och nyckelpersoner fr organisationen
 28. 28. Exempel researchfråga » Hur kan vi göra vår webbplats bättre för potentiella studenter? Frågor vid intervju potentiella studenter » » » Hur valde du vilken högskola du studerar vid? Vilken research gjorde du på webben? Var det något som var svårt att få veta via högskolornas webbplatser idag?
 29. 29. Övning: intervjuer 1. Du och dina kollegor vill ta reda på hur er webbplats bäst kan marknadsföra er högskola gentemot potentiella studenter 2. Gör en intervjuplan för: » » » » » » Vilka personer ni vill prata med? Hur många personer vill ni prata med? Hur strukturerade ska intervjuerna vara? Vad är era bakomliggande researchfrågor? Börja gärna på en intervjuguide Var vill ni göra intervjuerna och hur ska ni få tag på personer att intervjua? 3. Skriv ner vad ni kommer fram till på pappret med uppgiften
 30. 30. Läs mer
 31. 31. Generellt om designresearch UX Techniques Bank http://uxmastery.com/resources/techniques Design Staff Guide to User Research http://www.designstaff.org/articles/research-guide-2012-07-17.html Bok - Just enough research av Erika Hall http://www.abookapart.com/products/just-enough-research
 32. 32. Kortsortering Card sorting – a definite guide, Donna Spencer http://boxesandarrows.com/card-sorting-a-definitive-guide Bok – Card Sorting av Donna Spencer http://rosenfeldmedia.com/books/card-sorting
 33. 33. Intervjuer Interviewing users http://nngroup.com/articles/interviewing-users Bok – Interviewing users av Steve Portigal http://rosenfeldmedia.com/books/interviewing-users
 34. 34. Användningstester Usability testing – Usability.gov http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/usability-testing.html Enkätundersökningar Bok – Enkäten i praktiken av Göran Ejlertsson http://www.studentlitteratur.se/#produkt/139/6643
 35. 35. Analysera resultat Analyzing data from field studies http://www.uxmatters.com/mt/archives/2010/09/analyzing-datafrom-field-studies-wiki.design.php
 36. 36. Kom och låna böcker av oss! Vi på Daytona gillar böcker och därför har vi ett bibliotek. Där finns massor av böcker om bl a internet och tjänstedesign, kolla in www.daytona.se/bibliotek Om du hittar en bok som du vill låna – skicka ett mail till bibliotek@daytona.se. Vi bjuder självklart på kaffe/te när du kommer förbi för att låna boken. Välkommen!
 37. 37. Jeanin Day Sharon Lindberg jeanin.day@daytona.se @ninaday sharon.lindberg@daytona.se @sharonlindberg

×