SlideShare a Scribd company logo
1 of 74
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC
BÁO CÁO KHOA HỌC
HOÁ HỌC XANH
TP.HCM, 2017
Đề tài:
NĂNG LƯỢNG XANH
GVHD: GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam
1
VẤN ĐỀ CỦA NĂNG LƢỢNG TOÀN CẦU
2
VẤN ĐỀ CỦA MÔI TRƢỜNG
3
GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LƢỢNG XANH
4
NĂNG LƢỢNG XANH từ BIOMASS
5
Biomass
Biofuel Biochemical
Bio-gas
Bio-ethanol
Bio-diesel
NĂNG LƢỢNG XANH từ BIOMASS
6
Biofuel và tác động môi trƣờng
7
Biofuel và tác động môi trƣờng
8
Biofuel và tác động môi trƣờng
9
Biofuel và tác động môi trƣờng
10
Biofuel và tác động môi trƣờng
• Khói thải của ethanol sạch hơn
• Giảm phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính: Sử
dụng E85 giảm được 37.1% GHGs.
11
Nhu cầu Biofuel
12
Biofuel của Việt Nam
• 1/12/2014 : Áp dụng ở 7 tỉnh, thành phố
• 1/12/2015: Áp dụng toàn quốc
13
BIODIESEL
14
BIODIESEL LÀ GÌ?
Theo tiêu chuẩn ASTM thì Biodiesel
(Diesel sinh học) được định
nghĩa: “là các mono alkyl Ester của
các acid mạch dài có nguồn gốc từ
các lipit có thể tái tạo lại như: dầu
thực vật, mỡ động vật, được sử
dụng làm nhiên liệu cho động cơ
diesel”.
15
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
• Bắt đầu được sản xuất khoảng giữa năm 1800: chuyển hóa dầu
thực vật để thu Glycerol ứng dụng làm xà phòng, các phụ phẩm là
methyl hoặc ethyl Ester gọi chung là biodiesel.
• 10/08/1893 lần đầu tiên Rudolf Diesel đã sử dụng Biodiesel do
ông sáng chế để chạy máy.
• 1900 Diesel đã biểu diễn động cơ dùng dầu Biodiesel chế biến từ
dầu phụng (lạc).
• Thập kỷ 90, Pháp đã triển khai sản xuất Biodiesel từ dầu hạt cải.
Và được dùng ở dạng B5 và B30.
•
16
BIODIESEL TRÊN THẾ GIỚI
17
(*) Data source: IEA Energy Statistics © OECD/International Energy Agency, 2011
BIODIESEL Ở VIỆT NAM
• Chính phủ đã đặt mục tiêu dùng
biodiesel thay thế 5% dầu diesel từ năm
2016 - 2025.
• Số xe động cơ diesel chiếm > 20% thị
trường ôtô mới tại Việt Nam.
• Khó khăn: công nghệ-thiết bị, công suất
nhỏ, tiêu hao nhiều năng lượng, giá
thành cao, nhiều rào cản từ chính sách
thông tin của các nhà sản xuất xe.
18
ƢU ĐIỂM CỦA BIODIESEL
 Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái sinh.
 Dễ dàng phân hủy sinh học (gấp 4 lần so với diesel, phân huỷ
từ 85 - 88% trong nước sau 28 ngày)
 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính:
• Cháy sạch hơn 75% so với diesel truyền thống.
• Giảm: 90% hàm lượng hydrocacbon không cháy, 50% CO2
trong khí thải, 50% khả năng phá hủy tầng ozon.
• SO2 bị loại bỏ hoàn toàn khi sử dụng động cơ biodiesel.
 Giảm nguy cơ độc hại đến sức khỏe con người (B20,B100)
19
ƢU ĐIỂM CỦA BIODIESEL
 Về mặt kỹ thuật:
• Rất linh động, có thể trộn với diesel theo bất kỳ tỷ lệ nào.
• Có điểm chớp cháy cao hơn diesel, đốt cháy hoàn toàn,
an toàn trong bồn chứa và sử dụng.
• Tính bôi trơn tốt, chỉ số cetan cao hơn Diesel.
• Khi sử dụng không cần cải tiến bất kỳ chi tiết nào của
động cơ.
 Về mặt kinh tế: Tận dụng nguồn phế phẩm, các nguyên liệu có
giá trị thấp  thúc đẩy nông nghiệp phát triển.
20
NHƢỢC ĐIỂM
• Việc sử dụng nhiên liệu chứa > 5% biodiesel có thể
gây: ăn mòn chi tiết động cơ, tạo cặn trong bình
nhiên liệu.
• T0 đông đặc của biodiesel thường cao hơn nhiều so
với diesel -> ảnh hưởng khi sử dụng ở những nơi có
thời tiết giá lạnh.
• Dễ bị oxy hóa, gây khó khăn trong việc bảo quản.
• Nguồn nguyên liệu chưa ổn định, giá thành khá cao.
21
NGUYÊN LIỆU
• Dầu thực vật
• Mỡ động vật
• Dầu thải chiên rán
• Vi tảo
22
PHƢƠNG PHÁP SẢN XUẤT
23
Phƣơng pháp vi nhũ tƣơng
Phƣơng pháp nhiệt phân
Phƣơng pháp pha loãng
Phƣơng pháp transester hóa
PHƢƠNG PHÁP PHA LOÃNG
• Dầu mỡ có độ nhớt cao (11-17 lần so với diesel
thông thường) -> phải phối trộn với nhiên liệu
diesel hoặc các dung môi như ethanol.
• Pha loãng dầu hạt hướng dương với nhiên
liệu diesel ở tỷ lệ thể tích 1:3: là 4.88 cSt.
• Hỗn hợp 1:1 của dầu nành và dung môi
stoddard có độ nhớt 5.12 cSt ở 380C.
 Nhược điểm: gây hiện tượng bám muội than ở
vòi phun khi sử dụng động cơ trong thời gian dài.
24
C0
40

PHƢƠNG PHÁP THỦY NHIỆT
Dầu dừa và dầu cọ đã được cracking, sử dụng xúc tác
SiO/Al2O3 ở 4500C -> nhiên liệu có khối lượng phân
hủy nhỏ hơn.
 Nhược điểm:
• Rất khó điểu khiển do có nhiều pu xảy ra khi dùng
nhiệt và tạo nhiều phản ứng phụ.
• Thải ra nhiều bụi.
• Phải loại bỏ Oxy sau quá trình nhiệt phân.
25
PHƢƠNG PHÁP VI NHŨ TƢƠNG
• Vi nhũ tương hóa với dung môi như methanol,
ethanol và 1-butanol -> ↓ độ nhớt.
• Hệ nhũ tương: 53% tinh dầu hướng dương,
13.3% ethanol và 33.4% 1-butanol (thể tích) ->
độ nhớt là 6.31 cSt ở 400C, chỉ số cetane là 25
và độ tro thấp hơn 0.01%.
 Thời gian dài: vòi phun không ổn định, có muội
than ở van, nhiên liệu cháy không hoàn toàn.
26
PHƢƠNG PHÁP TRANSESTER HÓA
Phản ứng transester hóa:
27
Yếu tố ảnh hưởng:
• Loại xúc tác (acid, kiềm, enzyme).
• Tỉ lệ mol rượu/dầu, t0.
• Hàm lượng nước, hàm lượng acid béo tự do.
Qui trình sản xuất Biodiesel
(Aleks Kac-2006)
Loại nước Trộn methanol Kết thúc qt acid hóa
Trộn methanoxidePu tạo glycerol lớp đáy và methyl esterGlycerol lắng hoàn toàn
Mỡ chảy hoàn toàn
28
Sản xuất biodiesel từ dầu Jatropha
29
Sản xuất biodiesel từ dầu Jatropha
30
Sản xuất biodiesel từ vi tảo
31
Sản xuất biodiesel từ vi tảo
32
Bảng so sánh các thuộc tính giữa biodiesel từ vi tảo với diesel thông thƣờng
Thuộc tính Biodiesel từ
vi tảo
Diesel Tiêu chuẩn
biodiesel ASTM
Khối lượng riêng(kg/L) 0.864 0.838 0.84-0.90
Độ nhớt (mm2/s, 400C) 5.2 1.9-4.1 3.5-5.0
Điểm phát cháy (0C) 115 75 100 (max)
Điểm đông đặc (0C) -12 -50-10 -
Chỉ số acid (mg KOH/g) 0.374 0.5 (max) 0.5 (max)
Giá trị nhiệt năng 41 40-45 -
Tỷ lệ H/C 1.81 1.81 -
CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG
33
Property Test Method Limits Units
Calcium and magnesium combined EN14538 5 max ppm
Flash point D93 93.0 min °C
Water and sediment D2709 0.050 max vol %
Kinematic viscosity, 40°C D445 1.9-6.0 mm
2
/s
Sulfated ash D874 0.020 max % mass
Sulfur D5453 0.0015 max (S15)
0.05 max (S500)
% mass
Copper strip corrosion D130 0.020 max -
Cetane number D613 47 min -
Cloud point D2500 Report to customer °C
Carbon residue
a
D4530 0.050 max % mass
Acid number D664 0.50 max mg KOH/g
Free glycerin D6584 0.020 % mass
Total glycerin D6584 0.240 % mass
Phosphorus content D4951 0.001 max % mass
Distillation temperature, 90% recovered (T90)
b
D1160 360 max °C
Oxidation stability EN15751 3 min hours
Cold Soak filterability D7501 360 max
c
seconds
Alcohol control - One of the following must be met:
(1) Methanol content EN14110 0.2 max vol %
(2) Flash point D93 130 min °C
ASTM D6751 (B100)
CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG
34
ASTM D7467 (B6-B20)
Property Test Method Limits Units
Acid number D664 0.3 max mg KOH/g
Viscosity at 40°C D445 1.9-4.1
a
mm
2
/s
Flash point D93 52
b
°C
Cloud point D2500 Report to customer °C
Distillation temperature, 90% evaporated D86 343 °C
Ramsbottom carbon residue on 10% bottoms D524 0.35 max % mass
Sulfur D5453 0.0015 max (S15)
0.05 max (S500)
% mass
Cetane number D613 40 min
c
-
Ash content D482 0.01 % mass
Water and sediment D2709 0.050 max % mass
Copper corrosion 3 h at 50°C D130 No. 3 -
Biodiesel content D7371 6-20 % (V/V)
Oxidation stability EN15751 6 min Hours
Lubricity at 60°C D6079 520 max
d
micron
One of the following must be met:
(1) Cetane index D976 40 min -
(2) Aromaticity D1319 35 max -
BIOETHANOL
35
Giới thiệu
Cùng với sự gia tăng của các nguồn năng lượng thay thế khác
nhau như: năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng
lượng gió… năng lượng sinh học cũng đang được ưu tiên phát
triển ở nhiều quốc gia, nhất là các nước công nghiệp.
Nhiên liệu sinh học được sử dụng dưới các dạng khác nhau
như:
- dạng khí: biogas, hydro …
- dạng rắn: cũi, gỗ, rơm, trấu, mùn cưa, than bùn …
- dạng lỏng: ethanol sinh học, desiel sinh học …
36
Các loại Bioethanol
37
Tính chất của Bioethanol
Chỉ số Octane
• Chỉ số Octane cao
hơn xăng
• Tăng hiệu quả sử
dụng nhiên liệu của
động cơ
• Hàm lượng oxy trong
ethanol giúp cháy
sạch hơn và khói thải
ít ô nhiễm hơn
38
Tính chất của Bioethanol
39
Tính chất của Bioethanol
Ethanol có năng
lượng (nhiệt trị)
thấp hơn xăng.
40
Tính chất của Bioethanol
41
Tính chất của Bioethanol
Áp suất hơi thấp
• Ít bay hơi hơn xăng ->
an toàn hơn
• Khó khởi động ở nhiệt
độ thấp
42
43
44
Quytrìnhsảnxuấtchung
45
Bioethanol từ tinh bột
Lên
men
46
Quá trình nấu
Mục đích
 Tiệt trùng: hạn chế thấp nhất lượng vi khuẩn có hại
bằng cách nấu.
 Giải phóng các đường liên kết và dextrin
 Giảm nhớt: trong quá trình hồ hóa, độ nhớt giảm
xuống để dịch đi tiếp sang các quá trình tiếp theo.
47
Quá trình đƣờng hóa
Mục đích: cắt nhỏ dextrin, giảm bớt công việc của
glucoamylase
Sử dụng: Enzyme α-amylase
Cơ chế:
Dextrin có chiều dài mạch thay đổi nhiều.
Tuy nhiên, mạch càng ngắn công việc còn lại càng ít cho
enzyme glucoamylase.
Glucoamylase có thể thủy phân α-1,6 mạch nhánh nhưng ở tốc
độ chậm hơn nhiều.
Công việc của glucoamylase là chuyển hóa trực tiếp mạch
dextrin thành glucose.
48
Quá trình lên men
Mục đích: chuyển đường thành ethanol nhờ sự hoạt động
của tác nhân vi sinh vật là nấm men
C6H12O6 -> 2 C2H5OH + 2 CO2
Điều kiện
- Nhiệt độ tối ưu nằm trong khoảng 28-320C
- pH tối ưu để tạo ethanol là 4.5-5.0
- Nồng độ dịch đường được giới hạn ở 22% khối lượng
49
Quá trình làm khan
1. Chưng cất chân không
Dưới áp suất chân không, hỗn hợp nước-ethanol sẽ có
những điểm đẳng phí như sau:
50
2. Sử dụng chất hút nước
Có thể dùng các chất hút nước như Clorua Canxi khan, vôi.
(hiệu suất và năng suất thấp)
3. Thẩm thấu qua màng
Dựa trên nguyên tắc sử dụng màng
có khả năng hút nước cao, có khả
năng thẩm thấu ngược để tách nước
ra khỏi hỗn hợp các cấu tử.
Sau khi qua màng ta sẽ được 2
dòng: dòng ethanol khan và dòng
ethanol có nồng độ thấp. Dòng
ethanol có nồng độ thấp được đưa
tới tháp chưng cất để thu hồi
ethanol.
Quá trình làm khan
51
4. Chưng cất đẳng phí
Nguyên tắc của phương pháp là cho thêm cấu tử thứ ba vào nhằm
thay đổi độ bay hơi tương đối của hai cấu tử trong hệ ban đầu.
Cấu tử thứ ba thường dùng là Benzen, Cloroform hoặc Toluene…
5. Phương pháp rây phân tử
Dựa trên khả năng hấp phụ chọn lọc của rây
Cấu tử có kích thước nhỏ hơn kích thước lỗ sàng sẽ được hấp phụ
vào bên trong, còn các cấu tử có kích thước lớn hơn sẽ đi qua bề
mặt của nó.
 Kích thước động học của nước là 2,75 Ao < 3A0
 Kích thước động học của ethanol là 3,95 Ao > 3Ao
Quá trình làm khan
52
Bioethanol từ Cellulose
53
Tiền xử lý
Lignin Cùng với
hemicellulose tạo thành cấu
trúc mô vững chắc. Những
mô được bền hóa với lignin
tương tự như nhựa được gia
cố bằng sợi, trong đó lignin
đóng vai trò kết dính những
sợi cellulose.
Hemicellulose Cũng như
lignin, hemicellulose tạo
thành lớp bảo vệ xung quanh
cellulose
“ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ LIÊN TỤC
XỬ LÝ RƠM RẠ BẰNG HƠI NƢỚC ĐỂ LÊN MEN ETHANOL”54
Quy trình
Cellulase
Tiền xử lý
Đường hóa
Lên men
Chưng cất
Bioethanol
Cellulose
Làm khan
55
Phƣơng pháp tiền xử lý
 Phương pháp hóa học:
Dùng tác chất acid
Dùng tác chất base
Dùng tác chất dung môi
 Phương pháp cơ học
Phương pháp nổ hơi
56
Dùng tác nhân acid: gồm các phương pháp
- Xử lý với acid loãng
- Bơm hơi nước có acid và nổ hơi có acid.
(trong đó, acid sulfuric thường được sử dụng)
Dùng tác nhân base: chủ yếu là dùng NaOH
Dùng tác nhân khác
Dung môi như ethanol, methanol, acetone… để hòa tan
lignin
Phƣơng pháp tiền xử lý
57
Phƣơng pháp cơ học
Quá trình nổ hơi nước là một quá trình cơ – hóa – nhiệt.
→ phá vỡ cấu trúc các hợp phần với sự giúp đỡ của nhiệt ở
dạng hơi (nhiệt), lực cắt do sự giãn nở của ẩm (cơ), và thủy
phân các liên kết glycosidic (hóa).
58
Mục đích
Thủy phân cellulose và cả hemicellulose thành glucose.
Sử dụng: hệ enzyme cellulase.
Quá trình đƣờng hóa
59
Lên men ethanol
C6H12O6  2 C2 H5OH + 2CO2 + Q
Xúc tác: Men Saccharomyces cerevisiae hoặc vi khuẩn
Zymomonas.
Quá trình lên men
60
Ưu điểm
- Khả năng quang hợp cao
- Đa dạng sinh học lớn
- Sản xuất sinh khối nhanh chóng (vi sinh vật)
Các loại vi tảo đã được nghiên cứu:
Chlorella, Dunaliella, Chlamydomonas, Scenedesmus,
Arthrospira, Spirulina..
Các loài này chứa một lượng lớn tinh bột và glycogen
Bioethanol từ Tảo
61
Bioethanol từ Tảo
62
Bioethanol từ Tảo
63
Bioethanol là nhiên liệu sinh học phổ biến nhất, chiếm trên 90%
tổng các loại nhiên liệu sinh học đã được sử dụng, với ưu điểm:
- nồng độ cồn trên 99,5%
- có trị số octan cao
- không gây ô nhiễm môi trường
- được sản xuất từ nguồn nguyên liệu dồi dào là sản phẩm, phụ
phẩm của nông nghiệp.
Ethanol là một nhiên liệu tiềm năng, có thể được sử dụng như năng
lượng thay thế hoặc thay thế 1 phần (pha trộn với xăng thành hỗn
hợp E5, E10…) để giảm sự phát thải khí nhà kính, đang được
nhiều quốc gia quan tâm, nghiên cứu sản xuất và khuyến khích sử
dụng.
Công nghệ sinh học cho nhiên liệu xanh
64
Nhiên liệu sinh học nói chung, nhiên liệu bioethanol nói riêng sẽ có
một vị trí quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về năng lượng của
thế giới, trong tình hình giá dầu mỏ ngày càng tăng và bất ổn, đặc
biệt là hiện tượng hiệu ứng nhà kính, sự biến đổi khí hậu nghiêm
trọng do khí thải của quá trình sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Công nghệ sinh học cho nhiên liệu xanh
65
Do đó, vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu, cải tiến quá trình sản xuất
bioethanol sao cho hiệu quả nhất từ nguồn nguyên liệu sinh khối
chứa nhiều trong phụ phẩm nông nghiệp (vỏ trấu, mùn cưa, rơm rạ,
lục bình …) – một nguồn nguyên liệu dồi dào và rẻ tiền ở một nước
nông nghiệp như nước ta.
Công nghệ sinh học cho nhiên liệu xanh
66
BIOGAS
FROM ORGANIC WASTES
67
Organic Waste to Energy Pathways
The conversion of waste
material to energy can
proceed along three
major pathways:
• thermochemical
• biochemical
68
Waste to Energy Pathways
69
Waste to Energy Pathways
thermochemical
The three principal methods of thermochemical conversion are
combustion in excess air, gasification in reduced air, and
pyrolysis in the absence of air
70
Waste to Energy Pathways
thermochemical
71
Waste to Energy Pathways
biochemical
like anaerobic digestion, can
also produce clean energy
in the form of biogas which
can be converted to power
and heat using a gas engine
72
Anaerobic Digestion Systems
73
Biomass Gasifier
74

More Related Content

What's hot

Kỹ thuật xúc tác
Kỹ thuật xúc tác Kỹ thuật xúc tác
Kỹ thuật xúc tác dang thuan
 
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiSản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiHữu Vịnh Nguyễn
 
Tiểu luận nhiên liệu cho động cơ diesel
Tiểu luận nhiên liệu cho động cơ dieselTiểu luận nhiên liệu cho động cơ diesel
Tiểu luận nhiên liệu cho động cơ dieselHoàng Điệp
 
Nhung hieu biet va tinh chat tong hop va ung dung ethanol sinh hoc va dau die...
Nhung hieu biet va tinh chat tong hop va ung dung ethanol sinh hoc va dau die...Nhung hieu biet va tinh chat tong hop va ung dung ethanol sinh hoc va dau die...
Nhung hieu biet va tinh chat tong hop va ung dung ethanol sinh hoc va dau die...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Nghiên cứu sản xuất ethanol tu rom ra
Nghiên cứu sản xuất ethanol tu rom raNghiên cứu sản xuất ethanol tu rom ra
Nghiên cứu sản xuất ethanol tu rom raLuong NguyenThanh
 
Công nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầuCông nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầuKun Con
 
Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp ax...
Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp ax...Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp ax...
Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp ax...nataliej4
 
Cẩm nang năng lượng xanh - Năng lượng Sinh khối Việt Nam
Cẩm nang năng lượng xanh - Năng lượng Sinh khối Việt NamCẩm nang năng lượng xanh - Năng lượng Sinh khối Việt Nam
Cẩm nang năng lượng xanh - Năng lượng Sinh khối Việt NamMạng dược liệu
 
Dac diem phan ung va chuyen hoa hoc cua polyme
Dac diem phan ung va chuyen hoa hoc cua polymeDac diem phan ung va chuyen hoa hoc cua polyme
Dac diem phan ung va chuyen hoa hoc cua polymeNguyen Thanh Tu Collection
 
Quy cach trinh bay do an mon hoc (co dac)
Quy cach trinh bay do an mon hoc (co dac)Quy cach trinh bay do an mon hoc (co dac)
Quy cach trinh bay do an mon hoc (co dac)Huy Đồng Duy
 
Thuyet trinh chu de cracking xuc tac mon hoc cong nghe loc dau
Thuyet trinh chu de cracking xuc tac mon hoc cong nghe loc dauThuyet trinh chu de cracking xuc tac mon hoc cong nghe loc dau
Thuyet trinh chu de cracking xuc tac mon hoc cong nghe loc dauNguyen Thanh Tu Collection
 
Mo phong hysys san xuat amoniac tu methane
Mo phong hysys san xuat amoniac tu methaneMo phong hysys san xuat amoniac tu methane
Mo phong hysys san xuat amoniac tu methaneHoàng Điệp
 
Bài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệt
Bài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệtBài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệt
Bài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệtnataliej4
 
4. các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn bin
4. các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn bin4. các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn bin
4. các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn binLinh Nguyen
 

What's hot (20)

Kỹ thuật xúc tác
Kỹ thuật xúc tác Kỹ thuật xúc tác
Kỹ thuật xúc tác
 
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiSản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thải
 
Tiểu luận nhiên liệu cho động cơ diesel
Tiểu luận nhiên liệu cho động cơ dieselTiểu luận nhiên liệu cho động cơ diesel
Tiểu luận nhiên liệu cho động cơ diesel
 
Nhung hieu biet va tinh chat tong hop va ung dung ethanol sinh hoc va dau die...
Nhung hieu biet va tinh chat tong hop va ung dung ethanol sinh hoc va dau die...Nhung hieu biet va tinh chat tong hop va ung dung ethanol sinh hoc va dau die...
Nhung hieu biet va tinh chat tong hop va ung dung ethanol sinh hoc va dau die...
 
Chung nhieu cau tu
Chung nhieu cau tuChung nhieu cau tu
Chung nhieu cau tu
 
Nghiên cứu sản xuất ethanol tu rom ra
Nghiên cứu sản xuất ethanol tu rom raNghiên cứu sản xuất ethanol tu rom ra
Nghiên cứu sản xuất ethanol tu rom ra
 
Công nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầuCông nghệ lọc dầu
Công nghệ lọc dầu
 
Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp ax...
Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp ax...Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp ax...
Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp ax...
 
Cẩm nang năng lượng xanh - Năng lượng Sinh khối Việt Nam
Cẩm nang năng lượng xanh - Năng lượng Sinh khối Việt NamCẩm nang năng lượng xanh - Năng lượng Sinh khối Việt Nam
Cẩm nang năng lượng xanh - Năng lượng Sinh khối Việt Nam
 
Bai giang ky thuat xuc tac
Bai giang ky thuat xuc tacBai giang ky thuat xuc tac
Bai giang ky thuat xuc tac
 
Dac diem phan ung va chuyen hoa hoc cua polyme
Dac diem phan ung va chuyen hoa hoc cua polymeDac diem phan ung va chuyen hoa hoc cua polyme
Dac diem phan ung va chuyen hoa hoc cua polyme
 
Chuong7
Chuong7Chuong7
Chuong7
 
Quy cach trinh bay do an mon hoc (co dac)
Quy cach trinh bay do an mon hoc (co dac)Quy cach trinh bay do an mon hoc (co dac)
Quy cach trinh bay do an mon hoc (co dac)
 
Biodiesel nguon nhien lieu xanh
Biodiesel nguon nhien lieu xanhBiodiesel nguon nhien lieu xanh
Biodiesel nguon nhien lieu xanh
 
Thuyet trinh chu de cracking xuc tac mon hoc cong nghe loc dau
Thuyet trinh chu de cracking xuc tac mon hoc cong nghe loc dauThuyet trinh chu de cracking xuc tac mon hoc cong nghe loc dau
Thuyet trinh chu de cracking xuc tac mon hoc cong nghe loc dau
 
đồ án
đồ ánđồ án
đồ án
 
Mo phong hysys san xuat amoniac tu methane
Mo phong hysys san xuat amoniac tu methaneMo phong hysys san xuat amoniac tu methane
Mo phong hysys san xuat amoniac tu methane
 
KTXT CHƯƠNG 1
KTXT CHƯƠNG 1KTXT CHƯƠNG 1
KTXT CHƯƠNG 1
 
Bài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệt
Bài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệtBài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệt
Bài giảng quá trình và thiết bị truyền nhiệt
 
4. các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn bin
4. các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn bin4. các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn bin
4. các quá trìnhthiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm 4 nguyễn bin
 

Similar to Green energy nang luong xanh nhien lieu sinh hoc khi sinh hoc ethanol sinh hoc va diesel sinh hoc

Bài báo cáo nhóm
Bài báo cáo nhómBài báo cáo nhóm
Bài báo cáo nhómtrongluc01
 
Ky thuat san xuat phan huu co tu chat thai ran cua qua trinh che bien rau qua
Ky thuat san xuat phan huu co tu chat thai ran cua qua trinh che bien rau quaKy thuat san xuat phan huu co tu chat thai ran cua qua trinh che bien rau qua
Ky thuat san xuat phan huu co tu chat thai ran cua qua trinh che bien rau quaNguyen Thanh Tu Collection
 
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.docXử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.docTVnMiTrng
 
luận văn [www.thuvientructuyen.vn]Báo cáo thực tập tại Nhà Máy Chế Biến Thủy ...
luận văn [www.thuvientructuyen.vn]Báo cáo thực tập tại Nhà Máy Chế Biến Thủy ...luận văn [www.thuvientructuyen.vn]Báo cáo thực tập tại Nhà Máy Chế Biến Thủy ...
luận văn [www.thuvientructuyen.vn]Báo cáo thực tập tại Nhà Máy Chế Biến Thủy ...Royal Scent
 
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Gia Lai.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Gia Lai.docXử lý nước thải chăn nuôi tại Gia Lai.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Gia Lai.docTVnMiTrng
 
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.docXử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.docTVnMiTrng
 
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu TriGiao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu TriSurvive Change
 
De xuat cong nghe du an DR Nam Dinh, Rev. 1.doc
De xuat cong nghe du an DR Nam Dinh, Rev. 1.docDe xuat cong nghe du an DR Nam Dinh, Rev. 1.doc
De xuat cong nghe du an DR Nam Dinh, Rev. 1.docNghimTrngVit
 
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.comGiao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.comĐỗ Bá Tùng
 
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiSản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiHữu Vịnh Nguyễn
 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI (DAF) XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ GIẤY PH...
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI (DAF) XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ GIẤY PH...ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI (DAF) XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ GIẤY PH...
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI (DAF) XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ GIẤY PH...huuduyen12
 
BÀI GIẢNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS).pdf
BÀI GIẢNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS).pdfBÀI GIẢNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS).pdf
BÀI GIẢNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS).pdfjackjohn45
 
HỌC PHẦN HƯƠNG LIỆU VÀ MỸ PHẨM BỘ MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢ...
HỌC PHẦN HƯƠNG LIỆU VÀ MỸ PHẨM BỘ MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢ...HỌC PHẦN HƯƠNG LIỆU VÀ MỸ PHẨM BỘ MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢ...
HỌC PHẦN HƯƠNG LIỆU VÀ MỸ PHẨM BỘ MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Dịch vụ Tư Vấn Môi Trường ĐTM, xử lý nước thải | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - d...
Dịch vụ Tư Vấn Môi Trường ĐTM, xử lý nước thải | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - d...Dịch vụ Tư Vấn Môi Trường ĐTM, xử lý nước thải | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - d...
Dịch vụ Tư Vấn Môi Trường ĐTM, xử lý nước thải | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - d...Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Lập báo cáo Đánh giá Tác Động Môi trường ĐTM | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - du...
Lập báo cáo Đánh giá Tác Động Môi trường ĐTM | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - du...Lập báo cáo Đánh giá Tác Động Môi trường ĐTM | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - du...
Lập báo cáo Đánh giá Tác Động Môi trường ĐTM | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - du...Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 

Similar to Green energy nang luong xanh nhien lieu sinh hoc khi sinh hoc ethanol sinh hoc va diesel sinh hoc (20)

Chuong 1
Chuong 1Chuong 1
Chuong 1
 
Bài báo cáo nhóm
Bài báo cáo nhómBài báo cáo nhóm
Bài báo cáo nhóm
 
Ky thuat san xuat phan huu co tu chat thai ran cua qua trinh che bien rau qua
Ky thuat san xuat phan huu co tu chat thai ran cua qua trinh che bien rau quaKy thuat san xuat phan huu co tu chat thai ran cua qua trinh che bien rau qua
Ky thuat san xuat phan huu co tu chat thai ran cua qua trinh che bien rau qua
 
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.docXử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
 
luận văn [www.thuvientructuyen.vn]Báo cáo thực tập tại Nhà Máy Chế Biến Thủy ...
luận văn [www.thuvientructuyen.vn]Báo cáo thực tập tại Nhà Máy Chế Biến Thủy ...luận văn [www.thuvientructuyen.vn]Báo cáo thực tập tại Nhà Máy Chế Biến Thủy ...
luận văn [www.thuvientructuyen.vn]Báo cáo thực tập tại Nhà Máy Chế Biến Thủy ...
 
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Gia Lai.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Gia Lai.docXử lý nước thải chăn nuôi tại Gia Lai.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Gia Lai.doc
 
Cac chi tieu_ve_dau_mo
Cac chi tieu_ve_dau_moCac chi tieu_ve_dau_mo
Cac chi tieu_ve_dau_mo
 
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.docXử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
Xử lý nước thải chăn nuôi tại Đắk Nông.doc
 
Đề tài: Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học, HAY
Đề tài: Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học, HAYĐề tài: Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học, HAY
Đề tài: Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học, HAY
 
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu TriGiao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
Giao Trinh Dau Mo Thuong Pham - ThS Truong Huu Tri
 
De xuat cong nghe du an DR Nam Dinh, Rev. 1.doc
De xuat cong nghe du an DR Nam Dinh, Rev. 1.docDe xuat cong nghe du an DR Nam Dinh, Rev. 1.doc
De xuat cong nghe du an DR Nam Dinh, Rev. 1.doc
 
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.comGiao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
Giao trinh san pham thuong pham dau mo - www.khodaumo.com
 
Sản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thảiSản xuất năng lượng từ chất thải
Sản xuất năng lượng từ chất thải
 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI (DAF) XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ GIẤY PH...
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI (DAF) XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ GIẤY PH...ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI (DAF) XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ GIẤY PH...
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI (DAF) XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ GIẤY PH...
 
BÀI GIẢNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS).pdf
BÀI GIẢNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS).pdfBÀI GIẢNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS).pdf
BÀI GIẢNG SẢN XUẤT KHÍ SINH HỌC (BIOGAS).pdf
 
HỌC PHẦN HƯƠNG LIỆU VÀ MỸ PHẨM BỘ MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢ...
HỌC PHẦN HƯƠNG LIỆU VÀ MỸ PHẨM BỘ MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢ...HỌC PHẦN HƯƠNG LIỆU VÀ MỸ PHẨM BỘ MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢ...
HỌC PHẦN HƯƠNG LIỆU VÀ MỸ PHẨM BỘ MÔN KỸ THUẬT HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢ...
 
Dịch vụ Tư Vấn Môi Trường ĐTM, xử lý nước thải | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - d...
Dịch vụ Tư Vấn Môi Trường ĐTM, xử lý nước thải | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - d...Dịch vụ Tư Vấn Môi Trường ĐTM, xử lý nước thải | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - d...
Dịch vụ Tư Vấn Môi Trường ĐTM, xử lý nước thải | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - d...
 
Dịch vụ kêu gọi đầu tư | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - duanviet.com.vn | 0918755356
Dịch vụ kêu gọi đầu tư | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - duanviet.com.vn | 0918755356Dịch vụ kêu gọi đầu tư | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - duanviet.com.vn | 0918755356
Dịch vụ kêu gọi đầu tư | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - duanviet.com.vn | 0918755356
 
Lập báo cáo Đánh giá Tác Động Môi trường ĐTM | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - du...
Lập báo cáo Đánh giá Tác Động Môi trường ĐTM | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - du...Lập báo cáo Đánh giá Tác Động Môi trường ĐTM | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - du...
Lập báo cáo Đánh giá Tác Động Môi trường ĐTM | Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư - du...
 
Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng và Giám sát Thi Công | Dịch vụ lập dự án đầu tư - dua...
Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng và Giám sát Thi Công | Dịch vụ lập dự án đầu tư - dua...Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng và Giám sát Thi Công | Dịch vụ lập dự án đầu tư - dua...
Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng và Giám sát Thi Công | Dịch vụ lập dự án đầu tư - dua...
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ ÔN THEO CÂU CHO HỌC SINH LỚP 12 ĐỂ ĐẠT ĐIỂM 5+ THI TỐT NGHIỆP THPT ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THEO CÂU CHO HỌC SINH LỚP 12 ĐỂ ĐẠT ĐIỂM 5+ THI TỐT NGHIỆP THPT ...CHUYÊN ĐỀ ÔN THEO CÂU CHO HỌC SINH LỚP 12 ĐỂ ĐẠT ĐIỂM 5+ THI TỐT NGHIỆP THPT ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THEO CÂU CHO HỌC SINH LỚP 12 ĐỂ ĐẠT ĐIỂM 5+ THI TỐT NGHIỆP THPT ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 (CẢ NĂM) - FRIENDS GLOBAL - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 (CẢ NĂM) - FRIENDS GLOBAL - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 (CẢ NĂM) - FRIENDS GLOBAL - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 (CẢ NĂM) - FRIENDS GLOBAL - NĂM HỌC...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
 
CHUYÊN ĐỀ ÔN THEO CÂU CHO HỌC SINH LỚP 12 ĐỂ ĐẠT ĐIỂM 5+ THI TỐT NGHIỆP THPT ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THEO CÂU CHO HỌC SINH LỚP 12 ĐỂ ĐẠT ĐIỂM 5+ THI TỐT NGHIỆP THPT ...CHUYÊN ĐỀ ÔN THEO CÂU CHO HỌC SINH LỚP 12 ĐỂ ĐẠT ĐIỂM 5+ THI TỐT NGHIỆP THPT ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THEO CÂU CHO HỌC SINH LỚP 12 ĐỂ ĐẠT ĐIỂM 5+ THI TỐT NGHIỆP THPT ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 (CẢ NĂM) - FRIENDS GLOBAL - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 (CẢ NĂM) - FRIENDS GLOBAL - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 (CẢ NĂM) - FRIENDS GLOBAL - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 (CẢ NĂM) - FRIENDS GLOBAL - NĂM HỌC...
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
GIÁO ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM (GLOBAL SUCCESS) THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT...
 

Recently uploaded

GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfhotmail305
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhNguynHuTh6
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Tiếng Nhật Đơn giản
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (10)

GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 

Green energy nang luong xanh nhien lieu sinh hoc khi sinh hoc ethanol sinh hoc va diesel sinh hoc

 • 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC BÁO CÁO KHOA HỌC HOÁ HỌC XANH TP.HCM, 2017 Đề tài: NĂNG LƯỢNG XANH GVHD: GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam 1
 • 2. VẤN ĐỀ CỦA NĂNG LƢỢNG TOÀN CẦU 2
 • 3. VẤN ĐỀ CỦA MÔI TRƢỜNG 3
 • 4. GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LƢỢNG XANH 4
 • 5. NĂNG LƢỢNG XANH từ BIOMASS 5
 • 7. Biofuel và tác động môi trƣờng 7
 • 8. Biofuel và tác động môi trƣờng 8
 • 9. Biofuel và tác động môi trƣờng 9
 • 10. Biofuel và tác động môi trƣờng 10
 • 11. Biofuel và tác động môi trƣờng • Khói thải của ethanol sạch hơn • Giảm phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính: Sử dụng E85 giảm được 37.1% GHGs. 11
 • 13. Biofuel của Việt Nam • 1/12/2014 : Áp dụng ở 7 tỉnh, thành phố • 1/12/2015: Áp dụng toàn quốc 13
 • 15. BIODIESEL LÀ GÌ? Theo tiêu chuẩn ASTM thì Biodiesel (Diesel sinh học) được định nghĩa: “là các mono alkyl Ester của các acid mạch dài có nguồn gốc từ các lipit có thể tái tạo lại như: dầu thực vật, mỡ động vật, được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ diesel”. 15
 • 16. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN • Bắt đầu được sản xuất khoảng giữa năm 1800: chuyển hóa dầu thực vật để thu Glycerol ứng dụng làm xà phòng, các phụ phẩm là methyl hoặc ethyl Ester gọi chung là biodiesel. • 10/08/1893 lần đầu tiên Rudolf Diesel đã sử dụng Biodiesel do ông sáng chế để chạy máy. • 1900 Diesel đã biểu diễn động cơ dùng dầu Biodiesel chế biến từ dầu phụng (lạc). • Thập kỷ 90, Pháp đã triển khai sản xuất Biodiesel từ dầu hạt cải. Và được dùng ở dạng B5 và B30. • 16
 • 17. BIODIESEL TRÊN THẾ GIỚI 17 (*) Data source: IEA Energy Statistics © OECD/International Energy Agency, 2011
 • 18. BIODIESEL Ở VIỆT NAM • Chính phủ đã đặt mục tiêu dùng biodiesel thay thế 5% dầu diesel từ năm 2016 - 2025. • Số xe động cơ diesel chiếm > 20% thị trường ôtô mới tại Việt Nam. • Khó khăn: công nghệ-thiết bị, công suất nhỏ, tiêu hao nhiều năng lượng, giá thành cao, nhiều rào cản từ chính sách thông tin của các nhà sản xuất xe. 18
 • 19. ƢU ĐIỂM CỦA BIODIESEL  Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tái sinh.  Dễ dàng phân hủy sinh học (gấp 4 lần so với diesel, phân huỷ từ 85 - 88% trong nước sau 28 ngày)  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính: • Cháy sạch hơn 75% so với diesel truyền thống. • Giảm: 90% hàm lượng hydrocacbon không cháy, 50% CO2 trong khí thải, 50% khả năng phá hủy tầng ozon. • SO2 bị loại bỏ hoàn toàn khi sử dụng động cơ biodiesel.  Giảm nguy cơ độc hại đến sức khỏe con người (B20,B100) 19
 • 20. ƢU ĐIỂM CỦA BIODIESEL  Về mặt kỹ thuật: • Rất linh động, có thể trộn với diesel theo bất kỳ tỷ lệ nào. • Có điểm chớp cháy cao hơn diesel, đốt cháy hoàn toàn, an toàn trong bồn chứa và sử dụng. • Tính bôi trơn tốt, chỉ số cetan cao hơn Diesel. • Khi sử dụng không cần cải tiến bất kỳ chi tiết nào của động cơ.  Về mặt kinh tế: Tận dụng nguồn phế phẩm, các nguyên liệu có giá trị thấp  thúc đẩy nông nghiệp phát triển. 20
 • 21. NHƢỢC ĐIỂM • Việc sử dụng nhiên liệu chứa > 5% biodiesel có thể gây: ăn mòn chi tiết động cơ, tạo cặn trong bình nhiên liệu. • T0 đông đặc của biodiesel thường cao hơn nhiều so với diesel -> ảnh hưởng khi sử dụng ở những nơi có thời tiết giá lạnh. • Dễ bị oxy hóa, gây khó khăn trong việc bảo quản. • Nguồn nguyên liệu chưa ổn định, giá thành khá cao. 21
 • 22. NGUYÊN LIỆU • Dầu thực vật • Mỡ động vật • Dầu thải chiên rán • Vi tảo 22
 • 23. PHƢƠNG PHÁP SẢN XUẤT 23 Phƣơng pháp vi nhũ tƣơng Phƣơng pháp nhiệt phân Phƣơng pháp pha loãng Phƣơng pháp transester hóa
 • 24. PHƢƠNG PHÁP PHA LOÃNG • Dầu mỡ có độ nhớt cao (11-17 lần so với diesel thông thường) -> phải phối trộn với nhiên liệu diesel hoặc các dung môi như ethanol. • Pha loãng dầu hạt hướng dương với nhiên liệu diesel ở tỷ lệ thể tích 1:3: là 4.88 cSt. • Hỗn hợp 1:1 của dầu nành và dung môi stoddard có độ nhớt 5.12 cSt ở 380C.  Nhược điểm: gây hiện tượng bám muội than ở vòi phun khi sử dụng động cơ trong thời gian dài. 24 C0 40 
 • 25. PHƢƠNG PHÁP THỦY NHIỆT Dầu dừa và dầu cọ đã được cracking, sử dụng xúc tác SiO/Al2O3 ở 4500C -> nhiên liệu có khối lượng phân hủy nhỏ hơn.  Nhược điểm: • Rất khó điểu khiển do có nhiều pu xảy ra khi dùng nhiệt và tạo nhiều phản ứng phụ. • Thải ra nhiều bụi. • Phải loại bỏ Oxy sau quá trình nhiệt phân. 25
 • 26. PHƢƠNG PHÁP VI NHŨ TƢƠNG • Vi nhũ tương hóa với dung môi như methanol, ethanol và 1-butanol -> ↓ độ nhớt. • Hệ nhũ tương: 53% tinh dầu hướng dương, 13.3% ethanol và 33.4% 1-butanol (thể tích) -> độ nhớt là 6.31 cSt ở 400C, chỉ số cetane là 25 và độ tro thấp hơn 0.01%.  Thời gian dài: vòi phun không ổn định, có muội than ở van, nhiên liệu cháy không hoàn toàn. 26
 • 27. PHƢƠNG PHÁP TRANSESTER HÓA Phản ứng transester hóa: 27 Yếu tố ảnh hưởng: • Loại xúc tác (acid, kiềm, enzyme). • Tỉ lệ mol rượu/dầu, t0. • Hàm lượng nước, hàm lượng acid béo tự do.
 • 28. Qui trình sản xuất Biodiesel (Aleks Kac-2006) Loại nước Trộn methanol Kết thúc qt acid hóa Trộn methanoxidePu tạo glycerol lớp đáy và methyl esterGlycerol lắng hoàn toàn Mỡ chảy hoàn toàn 28
 • 29. Sản xuất biodiesel từ dầu Jatropha 29
 • 30. Sản xuất biodiesel từ dầu Jatropha 30
 • 31. Sản xuất biodiesel từ vi tảo 31
 • 32. Sản xuất biodiesel từ vi tảo 32 Bảng so sánh các thuộc tính giữa biodiesel từ vi tảo với diesel thông thƣờng Thuộc tính Biodiesel từ vi tảo Diesel Tiêu chuẩn biodiesel ASTM Khối lượng riêng(kg/L) 0.864 0.838 0.84-0.90 Độ nhớt (mm2/s, 400C) 5.2 1.9-4.1 3.5-5.0 Điểm phát cháy (0C) 115 75 100 (max) Điểm đông đặc (0C) -12 -50-10 - Chỉ số acid (mg KOH/g) 0.374 0.5 (max) 0.5 (max) Giá trị nhiệt năng 41 40-45 - Tỷ lệ H/C 1.81 1.81 -
 • 33. CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG 33 Property Test Method Limits Units Calcium and magnesium combined EN14538 5 max ppm Flash point D93 93.0 min °C Water and sediment D2709 0.050 max vol % Kinematic viscosity, 40°C D445 1.9-6.0 mm 2 /s Sulfated ash D874 0.020 max % mass Sulfur D5453 0.0015 max (S15) 0.05 max (S500) % mass Copper strip corrosion D130 0.020 max - Cetane number D613 47 min - Cloud point D2500 Report to customer °C Carbon residue a D4530 0.050 max % mass Acid number D664 0.50 max mg KOH/g Free glycerin D6584 0.020 % mass Total glycerin D6584 0.240 % mass Phosphorus content D4951 0.001 max % mass Distillation temperature, 90% recovered (T90) b D1160 360 max °C Oxidation stability EN15751 3 min hours Cold Soak filterability D7501 360 max c seconds Alcohol control - One of the following must be met: (1) Methanol content EN14110 0.2 max vol % (2) Flash point D93 130 min °C ASTM D6751 (B100)
 • 34. CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƢỢNG 34 ASTM D7467 (B6-B20) Property Test Method Limits Units Acid number D664 0.3 max mg KOH/g Viscosity at 40°C D445 1.9-4.1 a mm 2 /s Flash point D93 52 b °C Cloud point D2500 Report to customer °C Distillation temperature, 90% evaporated D86 343 °C Ramsbottom carbon residue on 10% bottoms D524 0.35 max % mass Sulfur D5453 0.0015 max (S15) 0.05 max (S500) % mass Cetane number D613 40 min c - Ash content D482 0.01 % mass Water and sediment D2709 0.050 max % mass Copper corrosion 3 h at 50°C D130 No. 3 - Biodiesel content D7371 6-20 % (V/V) Oxidation stability EN15751 6 min Hours Lubricity at 60°C D6079 520 max d micron One of the following must be met: (1) Cetane index D976 40 min - (2) Aromaticity D1319 35 max -
 • 36. Giới thiệu Cùng với sự gia tăng của các nguồn năng lượng thay thế khác nhau như: năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng gió… năng lượng sinh học cũng đang được ưu tiên phát triển ở nhiều quốc gia, nhất là các nước công nghiệp. Nhiên liệu sinh học được sử dụng dưới các dạng khác nhau như: - dạng khí: biogas, hydro … - dạng rắn: cũi, gỗ, rơm, trấu, mùn cưa, than bùn … - dạng lỏng: ethanol sinh học, desiel sinh học … 36
 • 38. Tính chất của Bioethanol Chỉ số Octane • Chỉ số Octane cao hơn xăng • Tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu của động cơ • Hàm lượng oxy trong ethanol giúp cháy sạch hơn và khói thải ít ô nhiễm hơn 38
 • 39. Tính chất của Bioethanol 39
 • 40. Tính chất của Bioethanol Ethanol có năng lượng (nhiệt trị) thấp hơn xăng. 40
 • 41. Tính chất của Bioethanol 41
 • 42. Tính chất của Bioethanol Áp suất hơi thấp • Ít bay hơi hơn xăng -> an toàn hơn • Khó khởi động ở nhiệt độ thấp 42
 • 43. 43
 • 44. 44
 • 46. Bioethanol từ tinh bột Lên men 46
 • 47. Quá trình nấu Mục đích  Tiệt trùng: hạn chế thấp nhất lượng vi khuẩn có hại bằng cách nấu.  Giải phóng các đường liên kết và dextrin  Giảm nhớt: trong quá trình hồ hóa, độ nhớt giảm xuống để dịch đi tiếp sang các quá trình tiếp theo. 47
 • 48. Quá trình đƣờng hóa Mục đích: cắt nhỏ dextrin, giảm bớt công việc của glucoamylase Sử dụng: Enzyme α-amylase Cơ chế: Dextrin có chiều dài mạch thay đổi nhiều. Tuy nhiên, mạch càng ngắn công việc còn lại càng ít cho enzyme glucoamylase. Glucoamylase có thể thủy phân α-1,6 mạch nhánh nhưng ở tốc độ chậm hơn nhiều. Công việc của glucoamylase là chuyển hóa trực tiếp mạch dextrin thành glucose. 48
 • 49. Quá trình lên men Mục đích: chuyển đường thành ethanol nhờ sự hoạt động của tác nhân vi sinh vật là nấm men C6H12O6 -> 2 C2H5OH + 2 CO2 Điều kiện - Nhiệt độ tối ưu nằm trong khoảng 28-320C - pH tối ưu để tạo ethanol là 4.5-5.0 - Nồng độ dịch đường được giới hạn ở 22% khối lượng 49
 • 50. Quá trình làm khan 1. Chưng cất chân không Dưới áp suất chân không, hỗn hợp nước-ethanol sẽ có những điểm đẳng phí như sau: 50
 • 51. 2. Sử dụng chất hút nước Có thể dùng các chất hút nước như Clorua Canxi khan, vôi. (hiệu suất và năng suất thấp) 3. Thẩm thấu qua màng Dựa trên nguyên tắc sử dụng màng có khả năng hút nước cao, có khả năng thẩm thấu ngược để tách nước ra khỏi hỗn hợp các cấu tử. Sau khi qua màng ta sẽ được 2 dòng: dòng ethanol khan và dòng ethanol có nồng độ thấp. Dòng ethanol có nồng độ thấp được đưa tới tháp chưng cất để thu hồi ethanol. Quá trình làm khan 51
 • 52. 4. Chưng cất đẳng phí Nguyên tắc của phương pháp là cho thêm cấu tử thứ ba vào nhằm thay đổi độ bay hơi tương đối của hai cấu tử trong hệ ban đầu. Cấu tử thứ ba thường dùng là Benzen, Cloroform hoặc Toluene… 5. Phương pháp rây phân tử Dựa trên khả năng hấp phụ chọn lọc của rây Cấu tử có kích thước nhỏ hơn kích thước lỗ sàng sẽ được hấp phụ vào bên trong, còn các cấu tử có kích thước lớn hơn sẽ đi qua bề mặt của nó.  Kích thước động học của nước là 2,75 Ao < 3A0  Kích thước động học của ethanol là 3,95 Ao > 3Ao Quá trình làm khan 52
 • 54. Tiền xử lý Lignin Cùng với hemicellulose tạo thành cấu trúc mô vững chắc. Những mô được bền hóa với lignin tương tự như nhựa được gia cố bằng sợi, trong đó lignin đóng vai trò kết dính những sợi cellulose. Hemicellulose Cũng như lignin, hemicellulose tạo thành lớp bảo vệ xung quanh cellulose “ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ LIÊN TỤC XỬ LÝ RƠM RẠ BẰNG HƠI NƢỚC ĐỂ LÊN MEN ETHANOL”54
 • 55. Quy trình Cellulase Tiền xử lý Đường hóa Lên men Chưng cất Bioethanol Cellulose Làm khan 55
 • 56. Phƣơng pháp tiền xử lý  Phương pháp hóa học: Dùng tác chất acid Dùng tác chất base Dùng tác chất dung môi  Phương pháp cơ học Phương pháp nổ hơi 56
 • 57. Dùng tác nhân acid: gồm các phương pháp - Xử lý với acid loãng - Bơm hơi nước có acid và nổ hơi có acid. (trong đó, acid sulfuric thường được sử dụng) Dùng tác nhân base: chủ yếu là dùng NaOH Dùng tác nhân khác Dung môi như ethanol, methanol, acetone… để hòa tan lignin Phƣơng pháp tiền xử lý 57
 • 58. Phƣơng pháp cơ học Quá trình nổ hơi nước là một quá trình cơ – hóa – nhiệt. → phá vỡ cấu trúc các hợp phần với sự giúp đỡ của nhiệt ở dạng hơi (nhiệt), lực cắt do sự giãn nở của ẩm (cơ), và thủy phân các liên kết glycosidic (hóa). 58
 • 59. Mục đích Thủy phân cellulose và cả hemicellulose thành glucose. Sử dụng: hệ enzyme cellulase. Quá trình đƣờng hóa 59
 • 60. Lên men ethanol C6H12O6  2 C2 H5OH + 2CO2 + Q Xúc tác: Men Saccharomyces cerevisiae hoặc vi khuẩn Zymomonas. Quá trình lên men 60
 • 61. Ưu điểm - Khả năng quang hợp cao - Đa dạng sinh học lớn - Sản xuất sinh khối nhanh chóng (vi sinh vật) Các loại vi tảo đã được nghiên cứu: Chlorella, Dunaliella, Chlamydomonas, Scenedesmus, Arthrospira, Spirulina.. Các loài này chứa một lượng lớn tinh bột và glycogen Bioethanol từ Tảo 61
 • 64. Bioethanol là nhiên liệu sinh học phổ biến nhất, chiếm trên 90% tổng các loại nhiên liệu sinh học đã được sử dụng, với ưu điểm: - nồng độ cồn trên 99,5% - có trị số octan cao - không gây ô nhiễm môi trường - được sản xuất từ nguồn nguyên liệu dồi dào là sản phẩm, phụ phẩm của nông nghiệp. Ethanol là một nhiên liệu tiềm năng, có thể được sử dụng như năng lượng thay thế hoặc thay thế 1 phần (pha trộn với xăng thành hỗn hợp E5, E10…) để giảm sự phát thải khí nhà kính, đang được nhiều quốc gia quan tâm, nghiên cứu sản xuất và khuyến khích sử dụng. Công nghệ sinh học cho nhiên liệu xanh 64
 • 65. Nhiên liệu sinh học nói chung, nhiên liệu bioethanol nói riêng sẽ có một vị trí quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về năng lượng của thế giới, trong tình hình giá dầu mỏ ngày càng tăng và bất ổn, đặc biệt là hiện tượng hiệu ứng nhà kính, sự biến đổi khí hậu nghiêm trọng do khí thải của quá trình sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Công nghệ sinh học cho nhiên liệu xanh 65
 • 66. Do đó, vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu, cải tiến quá trình sản xuất bioethanol sao cho hiệu quả nhất từ nguồn nguyên liệu sinh khối chứa nhiều trong phụ phẩm nông nghiệp (vỏ trấu, mùn cưa, rơm rạ, lục bình …) – một nguồn nguyên liệu dồi dào và rẻ tiền ở một nước nông nghiệp như nước ta. Công nghệ sinh học cho nhiên liệu xanh 66
 • 68. Organic Waste to Energy Pathways The conversion of waste material to energy can proceed along three major pathways: • thermochemical • biochemical 68
 • 69. Waste to Energy Pathways 69
 • 70. Waste to Energy Pathways thermochemical The three principal methods of thermochemical conversion are combustion in excess air, gasification in reduced air, and pyrolysis in the absence of air 70
 • 71. Waste to Energy Pathways thermochemical 71
 • 72. Waste to Energy Pathways biochemical like anaerobic digestion, can also produce clean energy in the form of biogas which can be converted to power and heat using a gas engine 72