Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lop 10a6

236 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lop 10a6

  1. 1. BÀI THỰC HÀNH NHÓM Lớp 10a7 Lắp ráp máy tính _ Trần _ Nguyễn Hạnh Thùy Duyên
  2. 2. Bộ Xử Lý Trung Tâm (CPU) • Là thành phần quan trọng của máy tính
  3. 3. Là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang dược sử lí. Bộ nhớ trong (Main Memory)
  4. 4. Dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory)

×