Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

математик 1 р анги цахим хичээл

34,160 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

математик 1 р анги цахим хичээл

 1. 1. Математик 1-р а н г и
 2. 2. Хичээлийн зорилго: Аравт хэтрүүлэн нэмэх , хасах үйлдлийгцээжээр болон бичгээр зөв гүйцэтгэх
 3. 3. Хичээлийн зорилт:Аравт хэтрүүлэн нэмэх ,хасахХөрш тоог олохӨгүүлбэртэй тоог бодох , бодлого зохиохТооны зүй тогтлыг олох
 4. 4. Цээж тоолол10-1= 10+2= 11+1= 12-1=13+2= 13-1= 14-2= 15-1=16+1= 17-2= 13+3= 18+1=
 5. 5. Ажиглаад, дарааллыг нь олоорой.
 6. 6. Илүүц зүйлийг олоорой.
 7. 7. Өгүүлбэртэй бодлого өндөглөж , өндөггаргажээ.Удалгүй 1 өндөг нь хагарч болов. Хэдэн өндөг үлдсэн бэ?
 8. 8. Байсан— 3Хагарсан— 1¯ëäñýí— ? - = ?
 9. 9. Зургийг сайн ажиглаад бодлого зохиогоорой.
 10. 10. Хөрш тоонуудыг олоорой.15 18 9 10 17 20
 11. 11. Хичээл дууслаа. Баярлалаа. Баяртай

×