Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie davynijs thema online hulpverlening

619 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie davynijs thema online hulpverlening

 1. 1. Online hulpverlening<br />
 2. 2. E-(mental) Health: wtf?<br />STAM: de aanwezigheid van ICT en de fysieke afwezigheid van de zorgverlener, deze kan wel synchroon (gelijktijdig) of a- synchroon (niet gelijktijdig) online aanwezig zijn, het online contact kan er een zijn tussen professional en zorgvrager of professionals onderling<br />
 3. 3. E-Health<br />“E health, de integratie van ICT en technologie in de (geestelijke) gezondheidszorg, betreft alle vormen van gezondheidszorg waarbij op afstand zorgdiensten (in de breedste zin van het woord) verleend worden, met gebruikmaking van ICT en technologie, zodat de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg toeneemt en zorg efficiënter ingezet wordt, waarbij tevens de kwaliteit van leven voor de zorgvrager toeneemt en er sprake is van samenspraak in plaats van slechts inspraak in het zorgproces”. <br />@sastimmer<br />
 4. 4. Online hulpverlening <br />“Online hulpverlening is hulp die instellingen bieden bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen waarbij gebruik gemaakt wordt van internettechnologie. Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg” <br /> @frankschalken<br />
 5. 5.
 6. 6. onlinehulpvormen<br />6<br />
 7. 7. 7<br />onlinehulpvormen<br />7<br />
 8. 8. 8<br />Voorbeeld 1 : woordwolk<br />
 9. 9. 9<br />Voorbeeld 2 : faq’s<br />
 10. 10. 10<br />Voorbeeld 3: ervaringsverhalen<br />
 11. 11. 11<br />onlinehulpvormen<br />11<br />
 12. 12. 12<br />Voorbeeld 4: forum<br />
 13. 13. 13<br />Voorbeeld 5: e-mailhulp <br />
 14. 14. 14<br />onlinehulpvormen<br />14<br />
 15. 15. 15<br />Voorbeeld 6: één-op-één chat<br />www.slachtofferchat.be<br />
 16. 16. 16<br />Voorbeeld 7: chatroom voor groep <br />
 17. 17. 17<br />onlinehulpvormen<br />17<br />
 18. 18. 18<br />Voorbeeld 8: sociale networksites <br />
 19. 19. 19<br />Voorbeeld 9: serious games <br />
 20. 20. 20<br />Voorbeeld 10: zelftest <br />http://www.stopouencore.be/<br />
 21. 21. Positie van onlinehulp <br />face-to-facehulp<br />blended help<br />onlinehulp<br />21<br />
 22. 22. 22<br />
 23. 23. Maar blended hulp is ook…<br />Het hertalen van de bestaande online tools (web2.0) naar methodieken voor online hulp<br />“het begeleidingsmodel blijft identiek, alleen het medium verandert”<br />Werkwijze: (1) welke kerntaken voer je nu uit en hoe? (2) op welke manier kan web2.0 deze ondersteunen? <br />
 24. 24. Voorbeeld: een online levenslijn<br />Timerime.com<br />Van Hecke& Nijs (2011)<br />
 25. 25. 25<br />Een afgeschermd SNS<br />
 26. 26. Con’s<br />Nood aan een degelijk veiligheidsprotocol <br />Afstand wordt afstandelijkheid, minder engagement wordt gevoeld<br />Relevante informatie wordt gemist o.a. door de kanalenreductie<br />Onlinehulpverlening is afhankelijk van de toegang, kennis en vaardigheden van de hulpvrager, maar stelt ook specifieke verwachtingen aan de hulpverlener <br />Technische storingen kunnen voorkomen<br />De vindbaarheid van goede onlinehulp-initiatieven dient verbeterd<br />
 27. 27. Pro’s<br />Het aanbod sluit aan op de leefwereld van de doelgroep<br />Afstand zorgt voor nabijheid, onpersoonlijk wordt persoonlijk <br />Laagdrempelig en anoniem<br />Bepaalde nieuwe doelgroepen worden bereikt <br />De hulpvrager behoudt de regie (waar, wanneer, met wie, …) <br />De geboden hulp is kwalitatief <br />Een brede waaier van hulpvormen is mogelijk <br />‘Goedkoop’ <br />

×