Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie davynijs st

587 views

Published on

 • Be the first to comment

Presentatie davynijs st

 1. 1. Davy  Nijs   www.esocialwork.eu   www.e-­‐hulpvlaanderen.be  Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   Davy.nijs@khlim.be   2   Universiteit  -­‐  16.5.2012   @DavyNijs  
 2. 2.   Ontwerp:  Digitaal  CompetenJeprofiel  voor  het  sociaal  werk  (ruim:   opvoeders,  maatschappelijk  werker,  sociaal  cultureel  werker,   acJviteitenbegeleider,  …)    1.  posiJeve  houding  t.o.v.  internet  uitstralen  2.  mediawijs  zijn  op  het  internet  3.  begeleiden  van  het  internetgebruik  4.  internet  integreren  in  het  dagelijkse  werk  5.  vaardigheden  verbonden  aan  specifieke  vormen  van  online  hulpverlening  (chathulp,  emailhulp,  …)   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   3   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 3. 3.  1.  posiJeve  houding  t.o.v.  internet  uitstralen    a) ik  sta  open  voor  de  evoluJes  binnen  het  gebruik   van  het  internet  in  de  samenleving  b) ik  geloof  in  de  waarde  van  het  gebruik  van   internet  door  en  met  de  doelgroep  c) ik  kan  collega’s  enthousiasmeren  voor  internet    d) ik  kan  samen  met  collega’s  nadenken  over  een   visie  rond  de  inbedding  van  internet  in  de   organisaJe   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   4   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 4. 4. Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   5   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 5. 5. sies van het INCLUSOproject, dat een stappenplan voorstelt om hier concreet meeom te gaan.52Is je organisatie klaar om te starten met onlinehulpverlening? Welke doelen wens jena te streven? Hoe wil je deze bereiken? Welke middelen wil je daarvoor inzetten?Zijn je plannen realistisch?Het INCLUSOspel werd ontworpen om op een speelse en interactieve manierantwoorden te formuleren op deze vragen. Het is de ideale manier om de belang-rijkste aspecten die aan bod komen bij de introductie van onlinehulpverlening tebespreken met je collega’s en het beleid.Het spel heeft vier belangrijke themas: doelstellingen, activiteiten, hulpmiddelenen duurzaamheid.Het format van het spel zorgt ervoor dat deze vier thema’s en de daaraan gekoppeldeaspecten op een interactieve manier besproken worden. Alle belangrijke partnersnemen er aan deel. Discussiepunten en ideeën leiden tot een beter zicht op deimpact die sociale media en onlinehulpverlening hebben op de hele organisatie.Idealiter wordt het spel gespeeld door  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   ongeveer 8 personen, bij voor- Davy  Nijs  – een groep van 6   Universiteit  -­‐  16.5.2012  keur uit verschillende lagen van de organisatie.
 6. 6.   2.  mediawijs  zijn  op  het  internet    a)  ik  beschik  over  instrumentele  vaardigheden   (knoppenkennis)  op  het  internet  b)  ik  beschik  over  structurele  vaardigheden  (het  kunnen   zoeken  van  informaJe,  het  kunnen  selecteren  van   informaJe,  het  kunnen  beoordelen  van  informaJe  op   kwaliteit)  op  het  internet  c)  ik  beschik  over  strategische  vaardigheden  (informaJe   kunnen  verzamelen  op  eigen  iniJaJef,  informaJe   integreren,  informaJe  vertalen  naar  acJe)  op  het   internet  d)  Ik  hou  rekening  met  de  gebruikelijke  juridische  en   ethische  aspecten  van  hulpverlening,  maar  ook  met   enkele  typische  aspecten  die  samenhangen  met  online   hulpverlenen   Davy  Universiteit  -­‐  16.5.2012  Open   Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐   7  
 7. 7. Institute (CEI) beschreef de netiquette in een tiental geboden: 1.  Denk  aan  de  persoon  achter  de  computer,  is  alle  schaden. 1 Gij zult de computer niet gebruiken om anderen te communicaJe   eenduidig?     2 Gij zult andermans computerwerk niet verstoren. 2.  Hanteer  online  dezelfde  regels  als  offline,  je  doet  niet  online  wat  je   3 niet  zult niet ou  doen   in andermans bestanden. Gij offline  z rondneuzen 4 Gij zult de je  bent  o niet gebruiken er   te huisregels’   3.  Weet  waar  computer nline,  wat  zijn  omde  ‘stelen. 5 Gij zult de computer niet gebruiken om een aak   getuigenis af te leggen. 4.  Respecteer  ieders  Jjd  en  bandbreedte,  mvalseinternetgebruik  zinvol   6 voor  iedereen   Gij zult de licentievoorwaarden van uw software respecteren. 5.  Zorg  dat  je  er  online  goed  uitziet,  verzorg  je  online  voetafdruk   7 Gij zult andermans computercapaciteit niet gebruiken zonder toestemming. 6.  Deel,  gedeelde  kennis  is  het  nieuwe  goud   8 Gij zult niet andermans geestesvruchten als uw eigen dragen. 7.  Schelden  online  brengt  geen  zoden  aan  de  dijk   9 Gij zult nadenken privacy   8.  Respecteer  ieders  over de sociale consequenties van de programma’s die 9.  Als  emaakt.misbruik  je  je  kracht  niet,  iedereen  mag   gij xpert   10  FGij zult gebeuren  ook  online,  volgende  keer  beter   19 10.  outen   de computer met overleg en respect gebruiken. Shea,  1994   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   8   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 8. 8. Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   9   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 9. 9.   3.  begeleiden  van  het  internetgebruik    a) Ik  heb  voldoende  zicht  op  de  e-­‐cultuur  van  mijn   doelgroep  b) ik  sta  open  om  nieuwe  toepassingen  op  het   internet  te  leren  kennen  c) ik  kan  de  gebruiker  op  een  mediawijze  manier   internet  laten  gebruiken  d) ik  kan  ouders  ondersteunen  in  de   internetopvoeding  van  hun  kinderen     Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   10   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 10. 10.  4.  internet  integreren  in  het  dagelijkse  werk     a) ik  kan  internedoepassingen  beoordelen  op  hun   waarde  binnen  hulpverlenende  processen   b) ik  kan  inschaden  of  specifieke  hulpverlenende   toepassingen  (chathulp,  emailhulp,  …)  een  plaats   kunnen  hebben  binnen  de  dagelijkse   hulpverlening   c) ik  zet  deze  internedoepassingen  in  binnen   hulpverlenende  processen   d) ik  kan  collega’s  enthousiasmeren  tot  het  gebruik   van  internedoepassingen  binnen  hulpverlenende   processen   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   11   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 11. 11. offline  hulp   blended     onlinehulp   hulp   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   12   Universiteit  -­‐  16.5.2012   12  
 12. 12. Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   13   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 13. 13.  “het  begeleidingsmodel  blijf  ijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐lleen  het  medium  verandert”   Davy  N idenJek,  a  Open   14     Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 14. 14. len     Vo orde• acJe   Inter  •  e  hulp •  Offlin mpel   e ge  dr •  L a n iveau   •  G elijk     b reker •  IJs l heid   •   Sne   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   15   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 15. 15. Enkele  onlinemethodieken   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   16   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 16. 16. •  Surveymonkey.com  •  Google  Docs   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   17   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 17. 17. •  InteracJef  spelletje  •  Wie  zit  waar  en  waar  zit  jij?  •  Gegevens  uitwisselen  wie  wat  waar  wanneer  waarom???  •  Zeer  gegeerd  bij  jongeren.  •  Zeer  openlijke  gesprekken   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   18   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 18. 18. •  Timerime.com   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   19   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 19. 19. •  Facebook  of  Familieband  •  Accounts  web  2.0   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   20   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 20. 20. •  Buddy  Poke  •  IMVU   Netlog  Facebook  Ning   InteracJe   AlJjd  beschikbaar   Uitlokken  van  communicaJe  en  aandacht   FrustraJes  koelen   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   21   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 21. 21. •  Wat?  •  Hoe  maken  •  Cliënten  laten  beheren  •  Structuur  in  informaJe  ‘Tabbladen’  ‘Logo’s’  •  Hun  favorieten,  hun  informaJe  •  Symbaloo.com     Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   22   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 22. 22. Doelen  stellen  •  Tool  MijnDoelen  stellen  •  hdp://www.mijndoelenstellen.nl/   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   23   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 23. 23. Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   24   Universiteit  -­‐  16.5.2012  
 24. 24.  5.  vaardigheden  verbonden  aan  specifieke  vormen  van  online  hulpverlening  (chathulp,  emailhulp,  …)   a) Ik  kan  de  regie  bij  de  hulpvragers  laten   b) Ik  beschik  over  voldoende  chat  –  en   emailvaardigheden   c) Ik  kan  overweg  met  de  anonimiteit,  de   kanaalreducJe  en  de  informaJereducJe   d) Ik  zorg  voor  een  opJmale  beveiliging  van  de   hulpverlening   Davy  Nijs  –  Kortrijk/Leuven  -­‐  Open   25   Universiteit  -­‐  16.5.2012  

×