Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ձգողական ուժ
Նրա հայտնաբերումը
• Երկրի ձգողական ուժը հայտնաբերել է
Իսահակ Նյուտոնը:Ըստ լեգենդի խնձորենու
տակ նստած ժամանակ նրա գլխին ըն...
Երկրի ձգողական ուժի իմաստը
• Երկրի ձգողական ուժը չի թողում,որ մենք
օդում քայլենք:Նրա շնորհիվ տների
կառուցման ժամանակ նրանց...
Ձգողական ուժը ուրիշ
մոլորակներում
• Մյուս բոլոր մոլորակներն էլ ունեն
ձգողական ուժ:Արեգակնային
համակարգում գտնվող մոլորակնե...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

New microsoft office power point presentation

252 views

Published on

#bnagitutyun#

Published in: Art & Photos
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

New microsoft office power point presentation

  1. 1. Ձգողական ուժ
  2. 2. Նրա հայտնաբերումը • Երկրի ձգողական ուժը հայտնաբերել է Իսահակ Նյուտոնը:Ըստ լեգենդի խնձորենու տակ նստած ժամանակ նրա գլխին ընկել է մի խնձոր:Նա մտածել է,որ եթե խնձորը ընկներ պետք է մնար օդում:Հետո այդ նույն խնձորը վերցրել է և նետել է օդ,բայց նա ընկել է:Դրանց էլ նա հայտնաբերել է երկրի ձգողական ուժը: • Ըստ լեգենդի սա է այդ ծառը:Գտնվում է Քեմբրիջի այգում:
  3. 3. Երկրի ձգողական ուժի իմաստը • Երկրի ձգողական ուժը չի թողում,որ մենք օդում քայլենք:Նրա շնորհիվ տների կառուցման ժամանակ նրանց օդում չենք կառուցում:
  4. 4. Ձգողական ուժը ուրիշ մոլորակներում • Մյուս բոլոր մոլորակներն էլ ունեն ձգողական ուժ:Արեգակնային համակարգում գտնվող մոլորակների ձգողական ուժի չափը տարբեր է:Ամենաթույլ ձգողական ուժը Լուսնի վրա է,իսկ ամենաուժեղ ձգողական ուժը Յուպիտերի վրա:

×