Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2017 թվական

140 views

Published on

2017 շնորհավորանքներ

Published in: Art & Photos
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

2017 թվական

  1. 1. 2017 թվական շնորհավորանքներ
  2. 2. 2017 թվականին ցանկանում եմ ձեզ 12 ամիս ուրախություն, 52 շաբաթ երջանկություն, 365 օր առողջություն և մշտապես խաղաղ երկինք։
  3. 3. Թող այս տարի բոլոր երազանքները դառնան գունավոր ու իրական։Եվ այս ամանորը լինի հեքիաթային և անակնկալներով լի տարի։
  4. 4. Ցանկանում եմ մեր զինվորներին հանգիստ և խաղաղ ծառայություն։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ!!!

×