Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Երկաթ
 Երկաթը պարբերականհամակարգի ութե Այն սպիտակ-արծաթափայլ մետաղ է: Բնության մեջտարածվածությամբ (4,65%)զբաղեցնում է չորրորդ տ...
 Երկաթը հանդիպում է բազմաթիվ, շուրջ 300 հանքանյութերում, որոնքմեր շուրջը տարածված են ամենուր:Երկաթի արդյունահանման առաջին...
 Երկաթի հանույթը որպես ճյուղ սկսեց լայնորեն օգտագործվելմիայն 18րդ դարի առաջին կեսին`չուգունի եւ պողպատի ձուլման աճի հետ կ...
 1.Ստանում են ածխածնով կամ ածխածնի օքսիդով օքսիդներիցվերականգնման միջոցով.2.Օդում, խոնավության առկայությամբ, հեշտությամբ ...
FeO + C → Fe + COFe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO
 4Fe + 3O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3
 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3Fe + 2HCl → FeCl2 ++H2Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 http://www.youtube.com/watch?v=ytFfF6WwMyg http://www.youtube.com/watch?v=4PkGCvwuCqw http://www.youtube.com/watch?v=e...
երկաթ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

երկաթ

593 views

Published on

n

Published in: Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

երկաթ

 1. 1. Երկաթ
 2. 2.  Երկաթը պարբերականհամակարգի ութե Այն սպիտակ-արծաթափայլ մետաղ է: Բնության մեջտարածվածությամբ (4,65%)զբաղեցնում է չորրորդ տեղը:Գտնվում է հիմնականումմիացությունների ձևով, որոնցիցկարևորներն են գորշ երկաթաքարը(HFeO2 . nH2O), կարմիրերկաթաքարը (Fe2O3), մագնիսականերկաթաքարը(Fe3O4), սիդերիտը(FeCO3) ևայլն:րորդ խմբի տարր է:
 3. 3.  Երկաթը հանդիպում է բազմաթիվ, շուրջ 300 հանքանյութերում, որոնքմեր շուրջը տարածված են ամենուր:Երկաթի արդյունահանման առաջին փորձերն արվել են դեռևս Ք.Ա.3-րդ հազարամյակում` կրկին Հայկական լեռնաշխարհում: Երկաթի հայտնաբերումից հետո կյանքն իսկապես փոխվեց բոլոր առումներով: Հայաստանում,օրինակ, հատկապես` Մուշի, Բիթլիսի, Վանի, Ուրմիա լճի շրջանում: Մարդիկ սովորեցին նաեւերկաթահանքարերը գտնելու`միայն իրենց իմանալիք ճանապարհը:
 4. 4.  Երկաթի հանույթը որպես ճյուղ սկսեց լայնորեն օգտագործվելմիայն 18րդ դարի առաջին կեսին`չուգունի եւ պողպատի ձուլման աճի հետ կապված:Ի վերջո, չմոռանանք, որ բրոնզից հետո նաեւ երկաթե դրամներ են հատվել:
 5. 5.  1.Ստանում են ածխածնով կամ ածխածնի օքսիդով օքսիդներիցվերականգնման միջոցով.2.Օդում, խոնավության առկայությամբ, հեշտությամբ օքսիդանումէ (ժանգոտում է). 3.Հեշտությամբ փոխազդում է հալոգենների, աղաթթվի,նոսր ծծմբական թթվի հետ.
 6. 6. FeO + C → Fe + COFe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO
 7. 7.  4Fe + 3O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3
 8. 8.  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3Fe + 2HCl → FeCl2 ++H2Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 9. 9.  http://www.youtube.com/watch?v=ytFfF6WwMyg http://www.youtube.com/watch?v=4PkGCvwuCqw http://www.youtube.com/watch?v=ePFd70GeqCk http://www.youtube.com/watch?v=3dG1Knl3QyU&feature=related

×