Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1dsf

294 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation1dsf

  1. 1. Դեբեդը Կուրի ավազանիամենախոշոր գետն է։ Այնկազմվում է երկու գետակներից.դրանցից մեկը Փամբակն է, որնսկիզբ է առնում Ջաջուռիլեռնանցքի մոտից, իսկ մյուսը`Ձորագետը, որը սկսվում է Լոռվասարահարթը եզրապատողլեռներից։ Նրանք իրար են միանումԹումանյան կայարանից երկու կմհյուսիս։
  2. 2. • Դեբեդը, որ թափվում է Խրամի մեջ, Փամբակի ակունքից հաշված ունի 178 կմ երկարություն։ Այն հոսում է հիմնականում նեղ և խոր կիրճերով։ Տեղատարափ անձրևների ժամանակ հաճախ նրա վարարած ջրերեը դուրս են գալիս իրենց հունից և մեծ ավերածություններ կատարում։
  3. 3. Այդ պատճառով Դեբեդի ափերը վտանգավորտեղերում պատնեշավորված են։ Դեբեդն ունինաև ոռոգման կարևոր նշանակություն։Հիմնականում նրա ջրերով է ոռոգվումՆոյեմբերյանի շրջանի ցածրադիր վայրերիպտղատու այգիների մեծ մասը։Դեբեդը ՀՀտարածքի ամենաջրառատ լեռնային գետն է։Դեբեդը կազմվում է Ձորագետի ու Փամբակիմիացումից և թափվում է Խրամ գետը:
  4. 4. • Երկարությունը, հաշված Փամբակի ակունքներից, 178կմ է, 152կմ Հայաստանում, մնացածը՝ Վրաստանում: Ավազանը՝ 4080ք.կմ է, որից 3790ք.կմ՝ Հայաստանում: Ունի խառը սնում, անհավասարաչափ ռեժիմ. հորդանում է գարնանը՝ բարձրանալով մինչև 1մ: Տարեկան հոսքը՝ 995մլն.խ.մ, հոսքի մոդուլը՝ 9,21լ/վրկ ք.կմ, միջին հանքայնացումը՝ 225մգ/լ:
  5. 5. • Դեբեդի ափամերձ տարածքում են գտնվում բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ՝ Հաղպատ, Սանահին, Ախթալա, Քոբայր, Քարսնից Մանկանց վանքը, Բարձրաքաշ Ս. Գրիգոր եկեղեցին և այլն:

×