Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
• Ածխածին քիմիական նշանը՝ C, ատոմայինթիվն է 6, ատոմային զանգվածը՝ 12.011։Բնական ածխածինը բաղկացած է երկուստաբիլ նուկլիդներ...
Նուկլիդների բնական խառնուրդումշատ չնչին քանակությամբ միշտառկա է լինում 14C ռադիոակտիվնուկլիդը (b- ճառագայթ,կիսատրոհման պար...
Ածխածինը տեղակայված էՄենդելեևի պարբերականհամակարգի երկրորդպարբերության IVA խմբում:Ատոմի հիմնական վիճակիարտաքին էլեկտրոնայի...
• Օքսիդացման կարևորագույնաստիճաններն են +2, +4, -4,վալենտականությունները՝ IV ևII։ Ածխածնի նեյտրալ ատոմիշառավիղը 0.077 նմ է...
Բնության մեջտարածվածությունըԱծխածինը զբաղեցնում էերկրակեղևի զանգվածի 0.48%-ըֈԿուտակվում է կենսոլորտում.կենդանական նյութերո...
Երկրակեղևի ածխածնինշանակալի մասը կենտրոնացվածէ կրաքարերում և դոլոմիտներումֈ+4 օքսիդացման աստիճանիածխածինը մտնում էկարբոնատ...
• Ածխաթթու գազը լուծված վիճակում միշտառկա է գետերի, լճերի և ծովերի ջրումֈԱստղերի, մոլորակների և երկնաքարերիմթնոլորտում հայ...
Ստացումը• Հնում ածուխը ստանում էին բնափայտի թերիայրման միջոցովֈ 19-րդդարում մետաղագործության մեջ փայտածուխըփոխարինեցին քար...
• Բժշկական նպատակներիհամար ածուխըպատրաստումեն կոկոսի կեղևիայրմամբֈ Իսկ լաբորատորանհրաժեշտություններիհամար չայրվողխառնուրդն...
Presentation1
Presentation1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation1

358 views

Published on

ցե

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation1

 1. 1. • Ածխածին քիմիական նշանը՝ C, ատոմայինթիվն է 6, ատոմային զանգվածը՝ 12.011։Բնական ածխածինը բաղկացած է երկուստաբիլ նուկլիդներից՝ 12C (զանգվածի98.892%-ը) և 13C (զանգվածի 1.108%-ը)։
 2. 2. Նուկլիդների բնական խառնուրդումշատ չնչին քանակությամբ միշտառկա է լինում 14C ռադիոակտիվնուկլիդը (b- ճառագայթ,կիսատրոհման պարբերությունը՝5730 տարի)։ Այն անընդհատառաջանում է մթնոլորտի ստորինշերտերում՝ ազոտի 14N իզոտոպինեյտրոնների տիեզերականճառագայթման շնորհիվ։ 147N+ 10n = 166C + 11H
 3. 3. Ածխածինը տեղակայված էՄենդելեևի պարբերականհամակարգի երկրորդպարբերության IVA խմբում:Ատոմի հիմնական վիճակիարտաքին էլեկտրոնայինմակերևույթիդասավորվածությունն է 2s2p2:
 4. 4. • Օքսիդացման կարևորագույնաստիճաններն են +2, +4, -4,վալենտականությունները՝ IV ևII։ Ածխածնի նեյտրալ ատոմիշառավիղը 0.077 նմ էֈC4+ իոնի շառավիղը` 0.029նմ (կոորդինացիոն թիվը 4),0.030 նմ (կոորդինացիոն թիվը6)։
 5. 5. Բնության մեջտարածվածությունըԱծխածինը զբաղեցնում էերկրակեղևի զանգվածի 0.48%-ըֈԿուտակվում է կենսոլորտում.կենդանական նյութերումպարունակվում է 18% ածխածին,բնափայտում՝ 50%, տորֆում՝62%, բնական այրվող գազերում՝75%, այրվող թերթաքարերում՝78%, քարածուխում ևգորշածուխում՝ 80%, նավթում՝85%, անտրացիտում(լավատեսակ քարածուխ)՝ 96%:
 6. 6. Երկրակեղևի ածխածնինշանակալի մասը կենտրոնացվածէ կրաքարերում և դոլոմիտներումֈ+4 օքսիդացման աստիճանիածխածինը մտնում էկարբոնատային ապարների ևհանքանյութերի(կավիճ, կիր, մարմար, դոլոմիտներ) բաղադրության մեջֈ Ածխաթթուգազը՝ CO2,մթնոլորտի հիմնականբաղադրիչներից է (զանգվածի0.046%-ը)։
 7. 7. • Ածխաթթու գազը լուծված վիճակում միշտառկա է գետերի, լճերի և ծովերի ջրումֈԱստղերի, մոլորակների և երկնաքարերիմթնոլորտում հայտնաբերված են ածխածինպարունակող նյութեր։
 8. 8. Ստացումը• Հնում ածուխը ստանում էին բնափայտի թերիայրման միջոցովֈ 19-րդդարում մետաղագործության մեջ փայտածուխըփոխարինեցին քարածուխով (կոքսով)։Ներկայումս արդյունաբերության մեջ ածուխստանում են բնական գազի՝ մեթանի (CH4)կրեկինգով (նավթաթորմամբ).• CH4 = C + 2H2
 9. 9. • Բժշկական նպատակներիհամար ածուխըպատրաստումեն կոկոսի կեղևիայրմամբֈ Իսկ լաբորատորանհրաժեշտություններիհամար չայրվողխառնուրդներից զերծածուխ ստանումեն շաքարի թերիայրումիցֈ

×