Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adolf hitler

471 views

Published on

դս

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adolf hitler

 1. 1. • Ադոլֆ Հիտլերը ծնվել է ապրիլի 20-ին1889թ. Ավստրո-Հունգարիայում,մահացել է ապրիլի30-ին 1945թ-ին: Նա գերմանացիքաղաքական գործիչ է, նացիոնալ-սոցիալիզմի հիմնադիրներից մեկը,նացիոնալ-սոցիալիստականկուսակցության առաջնորդը,Գերմանիայի կանցլերը (1933-1945) ևբռնապետը (ֆյուրերը) 1934-1945թթ.:
 2. 2. • Վաղ տարիքում ապրել էհասարակ կոշկակարիընտանիքումֈ 1913 թվականինտեղափոխվել է Մյունխեն,որտեղ ինքնակամ մտել էգերմանական բանակի կազմիմեջֈ Առաջին ՀամաշխարհայինՊատերազմի սկզբին ունենալովեֆրեյտորի կոչում, մեկնել էարևմտյան ռազմաճակատֈ
 3. 3. • 1915 թվականին Սոմմեի ճակատամարտում վիրավորվել է ևտեղափոխվել է հիվանդանոցֈ Պատերազմի ժամանակպարգևատրվել է 1 երկրորդ և 1 առաջին կարգի Երկաթյախաչերովֈ Մեծ ցնցում է ապրել իմանալով Գերմանիայիկապիտուլյացիայի մասինֈԱռաջին Աշխարհամարտից հետոՀիտլերն ապրում էր սահմանին մոտ գտնվող շրջանում,որտեղ ծաղկում էր ապրում գերմանական նացիոնալիզմն ուշովինիզմը, որը հիմնականում ուղղված էր հարևանսլավոնների դեմֈ
 4. 4. • Գերմանական ազգայնամոլության միջավայրումինքնստինքյան զարգանում էր սլավոնների (ինչպեսնաև ֆրանսիացիների) նկատմանբ գերմանացիներիռասայական առավելության պատկերացումըֈ Դակապված էր համագերմանական գաղափարներիհետֈ Հիտլերը հավատում էր գերմանական ազգիհզորությանը և նրանց հատուկ առաքելությանը,հիմնվելով 20-րդ դարի ռասայական գաղափարներիվրաֈ
 5. 5. • Նա ծայրահեղ ծանր է ապրել հակագերմանիայի պարտությունը,դա ընդունելով որպես «դավաճանության» (հատկապեսհրեաների հականացիոնալ գործողությունների)արդյունքֈԳերմանական Կայսրության պարտությունըպատերազմում և Նոյեմբերյան հեղափոխությունը 1918թվականին Հիտլերը հաշվում էր դավաճանների հաղթանակողգերմանական բանակին «մեջքին ուղղված հարվածի» արդյունքֈ
 6. 6. • 1918 թվականի վերջում նա վերադառնում է Մյունխենև մտնում է Ռեյխսվերի՝ Գերմանիայի զինված ուժերիկազմի մեջֈ Կապիտան Է. Ոեմի երաշխավորմամբՀիտլերը միանում է մյունխենյան «Գերմանականբանվորական կուսակցության»։
 7. 7. • 1895 թ. Ընտանիքը ժամանում է Լինց, բայց Ադոլֆի հայրըանսպասելիորեն դուրս է գալիս աշխատանքից առողջականպատճառներով: Հուլիսին նրանք մեկնում են Գաֆելդ: Ադոլֆըլավ էր սովորում և միայն բարձր գնահատականներ էրստանում: Իր առաջին դպրոցը, Ֆիշլգամում, որտեղ նասովորել էր գրել և կարդալ, նա երբեք չի մոռանում: 1939 թ. Նագալիս է այդ դպրոց և նստում է իր նախկին նստատեղին, իսկհետո գնում է դպրոցը: 1896 թ. Հունվարի 21-ին ծնվում է Ադոլֆիքույրիկը՝ Պաուլան:
 8. 8. • Ադոլֆը նրա հետ շատ կապված էր ամբողջ կյանքում և նրամասին միշտ հոգ էր տանում: 1896 թ. Ադոլֆը գնում է հինԼամբախայի կաթոլիկ եկեղեցական դպրոց, որտեղ մնում էմինչև 1898 թ. գարնանը(կեռխաչ)Այստեղ նա երգում էերգչախմբում և դառնում է հոգևորականի օգնական: Այսեկեղեցում է Հիտլերը առաջին անգամ տեսնում սվաստիկան:Այդ տարի մշտական վեճերի պատճառով տնից հեռանում էԱդոլֆի եղբայրը՝ Ալոիզը:
 9. 9. • Ադոլֆը դառնում է հոր հոգատարության տակգտնվող միակ զավակը, հայրը վախենում էր,որ նա կմեծանա ինչպես իր ավագ եղբայրը:
 10. 10. • 13 տարեկանում, երբ Ադոլֆը սովորում էրռեալական դպրոցի 2-րդ դասարանում,հանկարծակի մահանում է հայրը՝Ալոիսը: Չնայած ամենօրյա վեճերին,Հիտլերը շատ էր սիրում հորը: Մորխնդրանքով Հիտլերը շարունակում էուսումը և որոշում է դառնալ նկարիչ, ոչթե պետական ծառայող ինչպեսցանկանում էր հայրը:
 11. 11. • 1903-ի գարնանը Հիտլերը գնում է Լինցիհանրակացարան: դպրոցի դասերին սկսել էր սակավհաճախել: Անգելան՝ Հիտլերի քույրը, 1903-ինամուսնանում է և տանը մնում են Հիտլերը և իրքույրը՝ Պաուլան: 1904-ին Հիտլերը դառնում է 15տարեկան և ավարտում է Լինցի ռեալական դպրոցի3-րդ դասարանը, մայիսի 22-ին կայանում է նրակնքումը,և այդ օրը նա առաջին անգամ իր կյանքումֆիլմ է դիտում:
 12. 12. • Նա չէր սիրում ֆրանսերենը և քիչ էր մնումայդ լեզվի պատճառով մնար նույնդասարանում: Աշնանը նա վերաքննություն էտալիս և նա խոստանում է տեղափոխվել մեկայլ դպրոց՝ ուսումը շարունակելու:
 13. 13. • Սեպտեմբերին 1904թ-ին Հիտլերը, կատարումէ իր խոստումը, և գալիս է Շտեյերի պետականռեալական դպրոցը սովորելու չորրորդդասարանում, և սովորում է մինչև 1905սեպտեմբերը: Շտեյրում, նա բնակվում էվաճառական Իգնաց Կամոգֆերի տանըֈ 1905-ին Ադոլֆը ստանում է չորրորդ դասարանիավարտական վկայականը։
 14. 14. • Շատ լավ է սովորում միայն նկարչությունը և ֆիզկուլտուրան,իսկ գերմաներենը, ֆրանսերենը, մաթեմատիկան,սղագրությունը անբավարար, մնացածը՝ բավարար:1905-իՀունիսի 21-ին, մայրը վաճառում Լեոնդինգի տունը ևերեխաների հետ տեղափոխվում է երեխաներին Լինց, ևբնակվում Հումբոլդտի, 31 հասցեով: 1905-ի Աշնանը, Հիտլերը՝մոր խնդրանքով կրկին գնում է դպրոց, որպեսզի ստանաչորրորդ դասարանի ամփոփաթերթիկը:
 15. 15. • Բայց հետո նրա մոտ հայտնաբերում են թոքերի ծանրհիվանդություն և բժիշկը խորհուրդ է տալիս մորը հետաձգելառնվազն մեկ տարվա ուսումը, և առաջարկում է, որհետագայում երբեք Չաշխատի գրասենյակում: Ադոլֆի մայրընրան հանում է դպրոցից, և տանում Շպիտալի բարեկամներիմոտֈ Այստեղ նա շատ կաթ է խմում, շատ է ուտում ևարագորեն ոտքի է կանգնումֈ Շատ է նկարում մատիտով ևներկերով: Մայրը, հետևելով բժշկի խորհրդին համաձայնումէ, որ Ադոլֆը դպրոց գնալու փոխարեն հաճախումի Վիեննայիարվեստի ակադեմիան: Քանի որ ընդունելությանքննությունները ավարտվել էին, մինչև 1906-ի գարուն ոչինչ չիանում:
 16. 16. • 1908-ի Փետրվարին Հիտլերը և Պաուլան ստանում ենորբի կենսաթոշակ, Հիտլերը գնում է զույգերը.Թոշակից բացի, նա ստացել է հոր ժառանգության միմասը, և շատ մեծ գումարներ՝ մորաքրոջ և մորժառանգությունից: Բայց նա միշտ փորձել է թաքցնելիր ֆինանսական վիճակը: Երբ սկսվում էպատերազմը նա անմիջապես խնդրագիր է հղումԼյուդվիգ III-ին, որպես ավստրիացի ծառայելուԲավարիայի գնդում: Նա ընտրում է Բավարիայի 16-րդպահեստազորային գունդը :
 17. 17. • Հոկտեմբեր 21, 1914 առանց բավարարնախապատրաստման, նա ուղարկվում էարևմտյան ռազմաճակատ: Արդենհոկտեմբերի 29-ին մասնակցում է Իզերիճակատամարտում, իսկ 30.10 մինչև 24.11Իպերօմի: 1 Նոյեմբերի 1914 ստանում էեֆրեյտորի(կապրալ) կոչում: 2Դեկտեմբերի 1914 պարգևատրվել էերկաթե խաչի երկրորդ կարգի:
 18. 18. Կարծիք Ադոլֆ Հիտլերի մասին• Սարսափելի ու ծիծաղելի, քթի տակ թավշյա բեղիկով մարդուանունը յուրաքնչյուրին հայտնի է դեռ մանկուց:ԱդոլֆՀիտլերը հայտնի է իր նպատակաուղված քաղաքականկարիերայով: Նա մի քանի տարում փոքր քաղաքականկուսակցության առաջնորդից,որը կազմված էր մի քանիտասնյակ անդամներից,հասավ Գերմանիայիկանսլերի,գերտերության առաջնորդի դիրքի:Նրա ֆենոմենալ ընդունակություններից մեկը կայանում էրնրանում,որ նա կարողանում էր իր շուրջ հավագելտաղանդավոր և կրդված մարդկանց ու դրթել նրանց ,որպեսզիաշխատեն ու լծվեն իր նպատակների հասնելու համար:
 19. 19. • Այն կերպարը,որը ստեղծվել էր ԱդոլֆՀիտլերի ,ազդելու համար լայնզանգվածներին՝ ֆանատիկի,խելառ և իրգաղափարին նվիրված մարդու կերպարէր:Սովորական <<փոքրիկ >> մարդ, դարձածանոթ դիվային ազդեցություններիհամար:Որպես մարդ նա ծիծաղելի է ումիամիտ,բայց որպես միջոց և անոթ հոգեղենուժերի՝ սարսափելի և հզոր: Ասում են որ նանեռ կամ, այլ կերպ ասած հակաքրիստոս:

×