Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Chủ đề ChínhVăn hoá Doanh Nghiệp
Nội Dung1. Định nghĩa Văn hoá DN2. Lợi Ích VHDN3. Mô hình VHDN?4. Chúng ta phải thay đổi VH DN thế nào?
1. Văn Hoá Doanh Nghiệp là gì?• Là hệ thống các giá trị được sẽ chia, là các truyền thống và hệ qui chiếu các hành vi củ...
Văn Hoá được biểu hiện qua• Cách ăn mặc       • Cách thức chia sẻ công ty• Đúng giờ         • Chính sách kh...
(2) Lợi Ích VHDNTăng Năng suất  Giảm Xung đột  Tập trung vấn đề
VH Mạnh và Yếu   VH Mạnh         VH Yếu• Có niềm tin để trở  • Niềm tin và giá trị thành công ty tốt   kh...
VH Mạnh và Yếu (tt)    VH Mạnh          VH Yếu• Niềm tin vào việc  • Mỗi bộ phận có niềm hiểu và thoã mãn ...
3. Văn Hoá Mình Đang Thuộc Loại       Nào?      Cao         MẠNG LƯỚI  CÔNG XÃTÍNH THÂN THIỆN    ...
Văn hoá Phân tán (Thân Thiện Thấp, Thống Nhất       Thấp)• Ý thức tập thể thấp; phân nhómtheo công việc, dự án• Ai...
Văn hoá Mạng Lưới (Thân Thiện Cao, Thống Nhất       Thấp)• Không nghi thức; Ít thứ bậc; Năngđộng• Dễ thu thập và tr...
Văn hoá Công Xã(Thân Thiện Cao, Thống Nhất Cao)• Ý thức tập thể cao• Chia sẻ “chua cay ngọt bùi”• Lãnh đạo được tôn trọng ...
Văn hoá Hiệu suất(Thân Thiện Thấp, Thống Nhất Cao)• Khả năng ứng biến và gắn bó vớiđe doạ và cơ hội cao• Các ưu tiên thay ...
3. Văn hoá công ty bạn thuộc loại        nào?       TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI                   ...
4. Mô hình thay đổi của Lewin   Làm tan    Đổi khuôn   Đông lại  - Tạo động   - Tạo chuẩn   - Tạo thói  c...
Điều chỉnh Tính Thân Thiện                 Điều Chỉnh Tính Thân ThiệnCreate people in your        ...
Điều chỉnh tính Thống nhất       ĐIỀU CHỈNH TÍNH THỐNG NHẤT Qua các kênh    • Truyền thông về đối thủ cạnh tranh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Educine program - Corporate Culture

557 views

Published on

This is part of the Educine program for Corporate training by using the film "the Wall Street". For full download of the program, link to youtube: http://www.youtube.com/watch?v=0Hb5rQU1ItE

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Educine program - Corporate Culture

 1. 1. Chủ đề ChínhVăn hoá Doanh Nghiệp
 2. 2. Nội Dung1. Định nghĩa Văn hoá DN2. Lợi Ích VHDN3. Mô hình VHDN?4. Chúng ta phải thay đổi VH DN thế nào?
 3. 3. 1. Văn Hoá Doanh Nghiệp là gì?• Là hệ thống các giá trị được sẽ chia, là các truyền thống và hệ qui chiếu các hành vi của tổ chức;• “Là cách chúng tôi làm việc ở đây”;• VHDN không phải tự nhiên mà có: VH được hình thành và điều chỉnh bởi sự kết và phối hợp giữa các thành viên của tổ chức, đặc biệt là ban lãnh đạo
 4. 4. Văn Hoá được biểu hiện qua• Cách ăn mặc • Cách thức chia sẻ công ty• Đúng giờ • Chính sách khuyến mãi• Qui trình ra quyết • Cách thức quản lý xung định đột• Thái độ với các rủi ro • Cơ cấu tổ chức• Hệ thống nhận dạng • Chính trị thương hiệu • Cách thức giao tiếp• Cách quản lý• Quan hệ với cấp trên
 5. 5. (2) Lợi Ích VHDNTăng Năng suất Giảm Xung đột Tập trung vấn đề
 6. 6. VH Mạnh và Yếu VH Mạnh VH Yếu• Có niềm tin để trở • Niềm tin và giá trị thành công ty tốt không rõ ràng về làm nhất thế nào để thành công• Niềm tin vào khả • Hoặc có nhiều nhưng năng của nhân không biết cái nào là viên có thể đóng quan trọng góp vào công ty
 7. 7. VH Mạnh và Yếu (tt) VH Mạnh VH Yếu• Niềm tin vào việc • Mỗi bộ phận có niềm hiểu và thoã mãn tin và giá trị khác nhau khách hàng • Các bộ phận không• Nhận ra rằng việc quan tâm đến hoạt phát triển và lợi động của các bộ phận nhuận là quan khác trọng đến sự tồn tại của công ty
 8. 8. 3. Văn Hoá Mình Đang Thuộc Loại Nào? Cao MẠNG LƯỚI CÔNG XÃTÍNH THÂN THIỆN PHÂN TÁN HIỆU SUẤT Thấp TÍNH THỐNG NHẤT Cao
 9. 9. Văn hoá Phân tán (Thân Thiện Thấp, Thống Nhất Thấp)• Ý thức tập thể thấp; phân nhómtheo công việc, dự án• Ai biết việc nấy;• Thích làm việc độc lập• Hiếm khi đồng thuận về mục tiêutổ chức, các mức độ ưu tiên, cácyếu tố thành công và tiêu chuẩn• Ít hội họp ngoài công việc
 10. 10. Văn hoá Mạng Lưới (Thân Thiện Cao, Thống Nhất Thấp)• Không nghi thức; Ít thứ bậc; Năngđộng• Dễ thu thập và truyền đạt cácthông tin nhạy cảm• Khả năng cộng tác kém; khó thốngnhất các mục tiêu ưu tiên• Nặng chính trị• Ít cam kết đến các qui trình, thủtục, hệ thống• Là bước chuyển cac DN thườngtrải qua
 11. 11. Văn hoá Công Xã(Thân Thiện Cao, Thống Nhất Cao)• Ý thức tập thể cao• Chia sẻ “chua cay ngọt bùi”• Lãnh đạo được tôn trọng và cónhiều nhân viên trung thành• Sứ mệnh công ty tạo hứng khởi• NV biết rõ vị trí mình và đối thủcạnh tranh
 12. 12. Văn hoá Hiệu suất(Thân Thiện Thấp, Thống Nhất Cao)• Khả năng ứng biến và gắn bó vớiđe doạ và cơ hội cao• Các ưu tiên thay đổi nhanh• Công việc và cuộc sống độc lập• Tập trung hiệu suất• Ít khi trung thành• Không thích chung sức, chia sẽthông tin
 13. 13. 3. Văn hoá công ty bạn thuộc loại nào? TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI TỔ CHỨC CÔNG XÃ (Thân Thiện Cao, , Thống Nhất Thấp) (Thân Thiện Cao, Thống Nhất Cao)• Không nghi thức; Ít thứ bậc; Năng động • Ý thức tập thể cao• Dễ thu thập và truyền đạt các thông tin nhạy cảm • Chia sẽ “chua cay ngọt bùi”• Khả năng cộng tác kém; khó thống nhất các mục tiêu • Lãnh đạo được tôn trọng và có nhiều nhân viênưu tiên trung thành• Nặng chính trị • Sứ mệnh công ty tạo hứng khởi• Ít cam kết đến các qui trình, thủ tục, hệ thống • NV biết rõ vị trí mình và đối thủ cạnh tranh• Là bước chuyển cac DN thường trải qua TỔ CHỨC PHÂN TÁN TỔ CHỨC HIỆU SUẤT (Thân thiện Thấp, Thống Nhất Thấp) (Thân Thiện Thấp, Thống Nhất Cao)• Ý thức tập thể thấp; phân nhóm theo công việc, dự án • Khả năng ứng biến và gắn bó với đe doạ và cơ hội• Ai biết việc nấy; cao• Thích làm việc độc lập • Các ưu tiên thay đổi nhanh• Hiếm khi đồng thuận về mục tiêu tổ chức, các mức độ • Công việc và cuộc sống độc lậpưu tiên, các yếu tố thành công và tiêu chuẩn • Tập trung hiệu suất• Ít hội họp ngoài công việc • Ít khi trung thành • Không thích chung sức, chia sẽ thông tin
 14. 14. 4. Mô hình thay đổi của Lewin Làm tan Đổi khuôn Đông lại - Tạo động - Tạo chuẩn - Tạo thói cơ thay đổi mực mới quen - Không thay - Bắt - Kết hợp đổi là có tội chước, là thói quen - Tạo cảm m gương mới, sở giác an toàn - Làm thử thích & yêu để thay đổi cầu tập thể
 15. 15. Điều chỉnh Tính Thân Thiện Điều Chỉnh Tính Thân ThiệnCreate people in your • Tự khuyến khích chia sẽ ý kiến, các mối Từ bản thân own image quan tâm, cảm xúc Nuôi Dưỡng Foster socialising • Gia tăng các tương tác xã hội qua các QHXH buổi gặp gở trong và ngoài công việc Encourage informality Không câu nệ • Giảm hình thức, thủ tục giữa các thành viên Thủ tục Limit hierarchical differences Hạn chế sự khác biệt • Thử tái tổ chức và cơ cấu Thang bậc people... Treat other Cư xử với • Như là người bạn thân Người khác …
 16. 16. Điều chỉnh tính Thống nhất ĐIỀU CHỈNH TÍNH THỐNG NHẤT Qua các kênh • Truyền thông về đối thủ cạnh tranh qua bản tin, email, bảnGet Thông tin Street Smart thông cáo, đặc biệt là truyền miệng Tạo tình huống Create a sense of • Tạo khủng hoảng urgency khẩn cấp Khuyến khích Stimulate the will to win • Qua quyết định thăng tiến, thưởng ý thức cạnh tranh Encourage commitment toKhuyến Corporate kết • Gắn kết lương thưởng với mục shared khích cam goals Các mục tiêu tiêu, luân chuyển vị trí, truyền của tổ chức thông chiến lược

×