Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Spring Trip 2007 Texas Style
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Jak v Producteev zadat úkol

Download to read offline

Producteev je jednoduchá webová aplikace pro správu úkolů. I ruční zadávání úkolů je rychlé a vyžaduje jen pár kliknutí myší. Úkoly je možné zadávat i ještě pohodlněji, například z emailu - o tom příště!

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Jak v Producteev zadat úkol

 1. 1. Jak v Producteev zadat ukol ´ David Podhola s ´ NaˇeUkoly.cz david.podhola@naseukoly.cz 19. z´ˇı 2011 ar´ s ´David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 1 / 17
 2. 2. ´UvodToto je des´t´ z ˇady prezentac´ t´kaj´ ıch se problematiky ukol˚. aa r ı y ıc´ ´ u s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 2 / 17
 3. 3. Producteev Producteev CZ je ˇeskou verz´ online syst´mu pro spr´vu ukol˚ c ı e a ´ u Producteev. ”Producteev je aplikac´ pro spr´vu ukol˚ s neuvˇˇiteln´mi funkcemi ı a ´ u er yspolupr´ce. Je vytvoˇen start-up spoleˇnost´ v New Yorku, m´ podporu pro a r c ı a mobiln´ aplikace, v´ pracovn´ ploch a je velmi pouˇiteln´ jiˇ ve verzi ı ıce ıch z e z zdarma.”[ToDo List review]Producteev CZ je jednoduch´, rychl´ a chytr´ webov´ aplikace pro sd´ ı a a a a ılen´ukol˚ v t´mu. Je propojena s emaily, chatem, Outlookem nebo kalend´ˇem´ u y ar s ´Google. Ve spolen´ s NaˇeUkoly.CZ obsahuje nav´ dalˇ´ aplikace, kter´ ve ı ıc sı e standardn´ verzi nejsou k dispozici. ı s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 3 / 17
 4. 4. M˚ˇu zjistit, zda je pro mne? uzProducteev se hod´ komukoliv, kdo potˇebuje pracovat v t´mu a sd´ ı r y ıletukoly. Pro ovˇˇen´ je moˇn´ zaloˇit si zdarma uˇet na www.producteev.cz´ er ı z e z ´c s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 4 / 17
 5. 5. ´Ukol´Ukol je kus pr´ce, kter´ se mus´ udˇlat (zdroj: Wiktionary ). a y ı ePˇıklad: dom´c´ ukol r´ a ı´ s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 5 / 17
 6. 6. ´Ukol v aplikaci Producteev´Ukol v aplikaci Producteev m´ nav´ a ıc: Term´ ın Dobu trv´n´ a ı ˇ sitele Reˇ Zadavatele s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 6 / 17
 7. 7. Otevˇete www.producteev.cz r s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 7 / 17
 8. 8. Kliknˇte na ”Pˇihl´sit se”, vyplˇte pˇihlaˇovac´ udaje a e r a n r s ı´ ˇ ´zm´ˇknˇte tlaˇ´ ”PRIHLASIT SE ” ac e cıtko s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 8 / 17
 9. 9. Zobraz´ se Vaˇe v´choz´ pracovn´ plocha s ukoly ı s y ı ı ´ s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 9 / 17
 10. 10. Pro rozbalen´ seznamu pracovn´ ploch kliknˇte na n´zev ı ıch e aaktu´lnˇ vybran´ pracovn´ plochy a e e ı s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 10 / 17
 11. 11. Vyberte si pracovn´ plochu, na kterou chcete ukol pˇidat ı ´ r s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 11 / 17
 12. 12. Kliknˇte do zelenˇ or´movan´ho pole a vepiˇte titulek e e a e sukolu (zde ”Toto je text ukolu”)´ ´ s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 12 / 17
 13. 13. Pokud chcete nastavit term´ kliknˇte na ”Nastavit ın, eterm´ ın” s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 13 / 17
 14. 14. V kalend´ˇi kliknut´ vyberte poˇadovan´ datum ar ım z e s ´David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 14 / 17
 15. 15. V kalend´ˇi kliknut´ vyberte poˇadovan´ datum, kliknˇte ar ım z e e”Uloˇit”pro nastaven´ a ”Pˇidat”pro zaloˇen´ ukolu z ı r z ı´ s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 15 / 17
 16. 16. Kliknˇte na titulek ukolu pro zobrazen´ detailu, kde e ´ ım˚ˇete mˇnit vˇechny vlastnosti ukolu uz e s ´ s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 16 / 17
 17. 17. Dˇkuji za pozornost! e David Podhola david.podhola@naseukoly.cz www.naseukoly.cz s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Jak v Producteev zadat ukol ´ 19. z´ˇı 2011 ar´ 17 / 17

Producteev je jednoduchá webová aplikace pro správu úkolů. I ruční zadávání úkolů je rychlé a vyžaduje jen pár kliknutí myší. Úkoly je možné zadávat i ještě pohodlněji, například z emailu - o tom příště!

Views

Total views

823

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×