Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Co je to pracovní plocha v Producteev

Download to read offline

Producteev je velmi mocný online nástroj pro správu úkolů. Úkoly na něm jsou vždy obsaženy na nějaké pracovní ploše. Pracovní plochy oddělují kontexty úkolů a umožní se vždy soustředit jen na to, co je důležité.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Co je to pracovní plocha v Producteev

 1. 1. Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı David Podhola s ´ NaˇeUkoly.cz david.podhola@naseukoly.cz 19. z´ˇı 2011 ar´ s ´David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 1/9
 2. 2. ´UvodToto je dev´t´ z ˇady prezentac´ t´kaj´ ıch se problematiky ukol˚. aa r ı y ıc´ ´ u s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 2/9
 3. 3. Producteev Producteev CZ je ˇeskou verz´ online syst´mu pro spr´vu ukol˚ c ı e a ´ u Producteev. ”Producteev je aplikac´ pro spr´vu ukol˚ s neuvˇˇiteln´mi funkcemi ı a ´ u er yspolupr´ce. Je vytvoˇen start-up spoleˇnost´ v New Yorku, m´ podporu pro a r c ı a mobiln´ aplikace, v´ pracovn´ ploch a je velmi pouˇiteln´ jiˇ ve verzi ı ıce ıch z e z zdarma.”[ToDo List review]Producteev CZ je jednoduch´, rychl´ a chytr´ webov´ aplikace pro sd´ ı a a a a ılen´ukol˚ v t´mu. Je propojena s emaily, chatem, Outlookem nebo kalend´ˇem´ u y ar s ´Google. Ve spolen´ s NaˇeUkoly.CZ obsahuje nav´ dalˇ´ aplikace, kter´ ve ı ıc sı e standardn´ verzi nejsou k dispozici. ı s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 3/9
 4. 4. M˚ˇu zjistit, zda je pro mne? uzProducteev se hod´ komukoliv, kdo potˇebuje pracovat v t´mu a sd´ ı r y ıletukoly. Pro ovˇˇen´ je moˇn´ zaloˇit si zdarma uˇet na www.producteev.cz´ er ı z e z ´c s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 4/9
 5. 5. Co to je pracovn´ plocha? ı Pracovn´ plocha je m´ ı ´ ısto, na kter´m se ˇeˇ´ ukoly. Ukoly je moˇn´ ˇeˇit e r sı ´ z er s r s ı r ıce u ´ ’ s´m, nebo k jeho ˇeˇen´ pˇizvat kolegu nebo v´ koleg˚. Ukoly na bud a pracovn´ ploˇe mohou vidˇt vˇichni, nebo jen nˇkteˇı uˇastn´ ı s e s e r´ ´c ıci. Pracovn´ plochy pˇedstavuj´ odliˇn´ kontexty ukolu. ı r ı s e ´ s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 5/9
 6. 6. Otevˇete app.naseukoly.cz a pˇihlaˇte se ke sv´mu uˇtu r r s e ´c s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 6/9
 7. 7. Kliknˇte na Otevˇıt Producteev CZ e r´Moˇn´ se budete muset znovu pˇihl´sit. z a r a s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 7/9
 8. 8. Vlevo nahoˇe pod ikonou se zobrazuje aktu´lnˇ vybran´ r a e apracovn´ plocha, zde ”Josef’s Workspace” ı s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 8/9
 9. 9. Pro rozbalen´ seznamu pracovn´ ploch kliknˇte na n´zev ı ıch e aaktu´lnˇ vybran´ pracovn´ plochy a e e ı s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 9/9
 10. 10. Vˇdy je standardnˇ k dispozici plocha podpory z e s ´NaˇeUkolyCZ. Kliknut´ na jej´ n´zev j´ vyberete a ım ı a ızobraz´ ukoly na n´ ıte ´ ı. s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 10 / 9
 11. 11. M˚ˇete se vr´tit na v´choz´ pracovn´ plochu, ukoly z uz a y ı ı ´podpory vidˇt nejsou. Zkuste si zaloˇit vlastn´ ukol. e z ı´ s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 11 / 9
 12. 12. ’ s ´ ´ Vrat te se na plochu podpory NaˇeUkolyCZ. Ukoly zv´choz´ plochy z˚stanou na n´ y ı u ı. s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 12 / 9
 13. 13. Dˇkuji za pozornost! e David Podhola david.podhola@naseukoly.cz www.naseukoly.cz s ´ David Podhola (NaˇeUkoly.cz) Co je to pracovn´ plocha v Producteev ı 19. z´ˇı 2011 ar´ 13 / 9

Producteev je velmi mocný online nástroj pro správu úkolů. Úkoly na něm jsou vždy obsaženy na nějaké pracovní ploše. Pracovní plochy oddělují kontexty úkolů a umožní se vždy soustředit jen na to, co je důležité.

Views

Total views

1,204

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×