Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oci Juvenil i consum de drogues. Observatori de Nous Consums de Drogues en l'Àmbit Juvenil.

54 views

Published on

Oci Juvenil i consum de drogues. Observatori de Nous Consums de Drogues en l'Àmbit Juvenil.

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Oci Juvenil i consum de drogues. Observatori de Nous Consums de Drogues en l'Àmbit Juvenil.

 1. 1. Oci Juvenil i Consum de DroguesOci Juvenil i Consum de Drogues Observatori de Nous Consums de Drogues en l’ÀmbitObservatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit JuvenilJuvenil David Pere Martínez OróDavid Pere Martínez Oró Fundació IGenusFundació IGenus
 2. 2. 40-50 Oci tradicional40-50 Oci tradicional 60-70 “el guateque”60-70 “el guateque” 80 Context de festa80 Context de festa Evolució Històrica de l’Oci
 3. 3. Societat de ConsumSocietat de Consum  Importància del temps d’ociImportància del temps d’oci  Crisi de la societat del benestarCrisi de la societat del benestar  De la ètica del treball a la estètica delDe la ètica del treball a la estètica del consumconsum  ““Ets el que consumeixes”Ets el que consumeixes”
 4. 4. CONDICCIONS SOCIALS DELS JOVESCONDICCIONS SOCIALS DELS JOVES ACTUALSACTUALS  Emmarcats en la lògica de la societat deEmmarcats en la lògica de la societat de consumconsum  Alt preu de l'habitatgeAlt preu de l'habitatge  Precarietat laboralPrecarietat laboral  Llargs itineraris educatiusLlargs itineraris educatius  Discurs sobre els joves que generen jovesDiscurs sobre els joves que generen joves
 5. 5. CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES  La joventut ja no és un ritual de pas cap aLa joventut ja no és un ritual de pas cap a l’època adulta sinó que és un èpocal’època adulta sinó que és un època “d’estada”“d’estada”  Aparcament socialAparcament social  Desajustos estructurals amb conseqüènciesDesajustos estructurals amb conseqüències emocionalsemocionals  ““Pianistes postmoderns”Pianistes postmoderns”
 6. 6. Edat 14 25 30 Grupalitat - + Responsabilitat social + - •Gruapalitat •Temps i sortides negociades •Economia limitada •“poc criteri” •Aparcament social •Gestió absoluta del temps •Poca pressió institucions •Economia limitada •Època “trallera” •Difuminació de la grupalitat •Conquesta del món adult •Pressió institucions socials • Disminució de les sortides •Més economia •Consums més esporàdics •Sibarites Peter Pank
 7. 7. TemporalitatTemporalitat  ““de dilluns a divendres fas el deus i el cap dede dilluns a divendres fas el deus i el cap de setmana fas el que vols”setmana fas el que vols”  ““em pel llevo pel mati i ja ho tinc tot fet”em pel llevo pel mati i ja ho tinc tot fet”  ““treballo tres dies a la setmana”treballo tres dies a la setmana”
 8. 8. L’estiuL’estiu  Major disponibilitat de tempsMajor disponibilitat de temps  Augment de la ofertaAugment de la oferta  Viure la tradició des de la modernitatViure la tradició des de la modernitat  Major tolerància familiarMajor tolerància familiar
 9. 9. Context de festaContext de festa  Espais gestionats per empresesEspais gestionats per empreses ““crisis del sector”crisis del sector” ““lògica de la societat de consum”lògica de la societat de consum”  Espais gestionats per jovesEspais gestionats per joves ““apreciats i en difusió”apreciats i en difusió” ““seguretat,”seguretat,” ““llibertat”llibertat” ““factors econòmics”factors econòmics”
 10. 10. Espais gestionats per empresesEspais gestionats per empreses  DiscotequesDiscoteques  AftersAfters  PubsPubs  FestivalsFestivals
 11. 11. Espais gestionats per jovesEspais gestionats per joves  CSOACSOA  RavesRaves  Cases particularCases particular  Segones ResidènciesSegones Residències
 12. 12. Consum de droguesConsum de drogues  De la estigmatització a la normalitzacióDe la estigmatització a la normalització  Normalitat= temps d’oci + context de festaNormalitat= temps d’oci + context de festa
 13. 13. Perspectives discursives sobre el consumPerspectives discursives sobre el consum de droguesde drogues  ConsumidorsConsumidors  No consumidors pròximsNo consumidors pròxims  No consumidors allunyatsNo consumidors allunyats
 14. 14. Posicions del consumidorsPosicions del consumidors  ExperimentalsExperimentals  OcasionalsOcasionals  RecreatiusRecreatius  InstrumentalsInstrumentals  DisfuncionalsDisfuncionals  ““Es qüestió de cicles”Es qüestió de cicles”
 15. 15. MOTIVACIONS INDIVIDUALS MOTIVACIONS COL·LECTIVES EFECTES FÍSICS EFECTES SOCIALS •Estimulant •Mitigar el alcohol •Benestar •Integrar-se al grup •“Solidaritat” •“ritual de esnifar •“No seré el raret” •Aguantar la festa •Construir vivències col·lectives •Evadir-se de la realitat •Implicacions psicosocials •Obrir-te a la gent
 16. 16. QUINES DROGUES?QUINES DROGUES?
 17. 17. TABACTABAC  Més dones que homesMés dones que homes  El patró de consum es similar entre els diesEl patró de consum es similar entre els dies feiners i laborablesfeiners i laborables  Tabac de liarTabac de liar  ““A sobre no col·loca”A sobre no col·loca”
 18. 18. ALCOHOLALCOHOL  Difusió absoluta en el contextDifusió absoluta en el context  Centralitat en els context de celebracióCentralitat en els context de celebració  Estratègies per a beure més baratEstratègies per a beure més barat  Abstèmia vs desbarrarAbstèmia vs desbarrar  A les restriccions legals: imaginacióA les restriccions legals: imaginació
 19. 19. BEGUDES ENERGÈTIQUESBEGUDES ENERGÈTIQUES  En difusióEn difusió  Substitutes de estimulantsSubstitutes de estimulants  Consum en context laboralsConsum en context laborals
 20. 20. CÁNNABISCÁNNABIS  Tendència a l’estancamentTendència a l’estancament  Pèrdua de centralitatPèrdua de centralitat  Els menors de 20 anys són els que fumenEls menors de 20 anys són els que fumen més impetuosamentmés impetuosament  Normalització socialNormalització social
 21. 21. COCAÏNACOCAÏNA  Continuar la difusió de la cocaïnaContinuar la difusió de la cocaïna  PopularitzacióPopularització  Apareix abans de la festaApareix abans de la festa  No només per anar de festaNo només per anar de festa  Intensificació de les sortidesIntensificació de les sortides  AdolescentsAdolescents  EconomiaEconomia
 22. 22. COCAÏNACOCAÏNA  Pèrdua de l'aura de droga d'èxitPèrdua de l'aura de droga d'èxit  Baixada dels preusBaixada dels preus  La qualitat està en relació amb el venedorLa qualitat està en relació amb el venedor  Fumar-la amb tabacFumar-la amb tabac  Augment de consum en l’àmbit laboralAugment de consum en l’àmbit laboral  Referències a cocaïna baseReferències a cocaïna base
 23. 23. SPEEDSPEED  Apreciat pels “alternatius”Apreciat pels “alternatius”  Relativament baratRelativament barat  Raves, festivals i concertsRaves, festivals i concerts
 24. 24. MDMAMDMA  Difusió de la presentació del pols i cristallDifusió de la presentació del pols i cristall  Apreciada pels més jovesApreciada pels més joves  Estancament de les pastilles(festivals/raves)Estancament de les pastilles(festivals/raves)  Preus disparsPreus dispars
 25. 25. M-CPPM-CPP  Apareix el 2005. Venuda com a MDMAApareix el 2005. Venuda com a MDMA  Experiències negativesExperiències negatives  2007. Consums recreatius de m-CPP2007. Consums recreatius de m-CPP
 26. 26. 2CB O NEXUS2CB O NEXUS  Consum experimentalConsum experimental  Poca difusióPoca difusió  Oferta intermitentOferta intermitent  Consumidors per part de iniciatsConsumidors per part de iniciats  presentació en pastillespresentació en pastilles
 27. 27. BOLETS AL·LUCINÒGENSBOLETS AL·LUCINÒGENS  Tendència a l’estancamentTendència a l’estancament  Perden l’aura de droga naturalPerden l’aura de droga natural  Consums en context determinatsConsums en context determinats  AutocultiuAutocultiu
 28. 28. LSDLSD  Augment durant el 2007Augment durant el 2007  Presentació líquidPresentació líquid  Finalitats lúdiquesFinalitats lúdiques  Minoria amb finalitats psiconàutiquesMinoria amb finalitats psiconàutiques
 29. 29. KETAMINAKETAMINA  Augment del consumAugment del consum  Especialment en raves hard-teckEspecialment en raves hard-teck  Apareix en altres contextsApareix en altres contexts  Consum intramuscularConsum intramuscular  ““Koketa” / “Trifàsics”Koketa” / “Trifàsics”  Es presenta com a droga principalEs presenta com a droga principal  Primers casos de tractamentPrimers casos de tractament
 30. 30. OPIACISOPIACIS  El consum d’opi guarda relació amb l’estacióEl consum d’opi guarda relació amb l’estació anualanual  Heroïna fumada per a controlar els efectesHeroïna fumada per a controlar els efectes estimulantsestimulants  Pèrdua del imaginari?Pèrdua del imaginari?
 31. 31. ALTRES SUBSTÀNCIESALTRES SUBSTÀNCIES  GHBGHB  Òxid nitrósÒxid nitrós  Substàncies volàtilsSubstàncies volàtils  RC’sRC’s  Smarts DrugsSmarts Drugs
 32. 32. GràciesGràcies http://fund-igenus.orghttp://fund-igenus.org david@dpmo.catdavid@dpmo.cat

×