Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El consum de drogues

54 views

Published on

«El consum de drogues». Curs de promoció de la Salut. Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Universitat Autònoma de Barcelona, 19 de març de 2009. 5 hores.

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

El consum de drogues

 1. 1. EL CONSUM DE DROGUES David Pere Martínez i Oró Psicòleg Social
 2. 2. Què és una droga? En medicina, es refereix a qualsevol substància amb potencial per prevenir o curar malalties o millorar el benestar físic o mental, i en la farmacologia és tot agent químic que altera els processos bioquímics fisiològics dels teixits i organismes. Per tant, una droga és una substància que és, o podria ser inscrita en una farmacopea. Quotidianament, el concepte generalment es refereix específicament a les drogues psicoactives, i, sovint, més concretament, a les drogues il•lícites, dels quals no hi ha consum terapèutic. (OMS, 2008:p149).
 3. 3. Clàssic Llei /person a Censura Cristianime Càssic Renaixement Societat europera Paradigmes. La relació entre subjecte, context i substància Moral Moral Victorina (Europa) Ètica protestant (EUA) Intervencionista Biomèdic Medicina Moderna Assistencial Prohibiccionista Salut pública Mèdic + moral Cúmul de paradidmes Subjecte actiu
 4. 4. Conceptes Clau • Dependència (física/psicològica) • Tolerància • Addicció (química/ no química) • Intoxicació • Abstinència
 5. 5. TIPUS DE CONSUM • Experimental • Recreatiu • Terapèutic • Intensiu • Instrumental • Problemàtic • Addictiu
 6. 6. Drogodependència o toxicomania (OMS, 1964) • Estat psíquic, i de vegades físic, resultant de la interacció d’un organisme viu i una droga, caracteritzat per un conjunt de respostes comportamentals que inclouen la compulsió a continuar consumint la substància de forma continuada amb la finalitat d’experimentar els seus efectes psíquics o, en ocasions, d’evitar la sensació desagradable que la seva falta ocasiona. Els fenòmens de tolerància poden estar o no presents.
 7. 7. Edat 14 25 30 Grupalitat - + Responsabilitat social + - •Gruapalitat •Temps i sortides negociades •Economia limitada •“poc criteri” •Aparcament social •Gestió absoluta del temps •Poca pressió institucions •Economia limitada •Època “trallera” •Difuminació de la grupalitat •Conquesta del món adult •Pressió institucions socials • Disminució de les sortides •Més economia •Consums més esporàdics •Sibarites
 8. 8. DIFERÈNCIES TIPUS DE CONSUM • Plaer/Dolor • Dosis • Intensitat • Efectes • Context • Normalitzat
 9. 9. Recreatiu Excepcional Exconsumidor Problemàtic Negatius Positius Consum “aceptat” Comsum relativitzat •Context lúdico-festiu •Grupalitat •.Situacional •Normalitat •“una opció més en la festa” •Consum excepcional • Augment de responsabilitats •Balança •“Cabòries de joventut” •“reproducció del discurs” •Conseqüències negatives •Balança (substància) •Relació problemàtica
 10. 10. MOTIVACIONS INDIVIDUALS MOTIVACIONS COL·LECTIVES EFECTES FÍSICS EFECTES SOCIALS •Estimulant •Mitigar el alcohol •Benestar •Integrar-se al grup •“Solidaritat” •“ritual de esnifar •“No seré el raret” •Aguantar la festa •Construir vivències col·lectives •Evadir-se de la realitat •Implicacions psicosocials •Obrir-te a la gent
 11. 11. Iniciarse • Curiosidad • Transgredir • Lo hacen y te lo dicen los mayores y los amigos • Ir borracho • “No voy a ser el rarito” • Presión grupal • No son buenos amigos • Te comen la olla • Amigos “guays” • Para hacerse el mayor Sociales • Hacerse el “guay” • Falta de personalidad • Educación Personales Colectivos Consumidores No consumidores
 12. 12. Motivacions i efectes Motivaciones individuales Motivaciones colectivas Efectos Físicos Efectos Sociales • Efectos estimulantes (despertarse) • Mitigar los efectos del alcohol • Sentirse mejor (efecto euforizante de la cocaína) • La cocaína permite aguantar más horas de fiesta con los amigos. • Compartir más horas de experiencias y anécdotas. • Integrase en el grupo • Abrirse a la gente • “Solidaridad” con tu amigo • “Ritual de esnifar” • Hacerse el mayor/ el “guay”/ aparentar más. • Diferenciarse de los demás • Evadirse de la realidad
 13. 13. Tipus de drogues • Depressores • Estimulants • Al·lucinògens • Empatògens
 14. 14. Depressores • Alcohol • Opiacis (opi,morfina, heroïna, metadona) • GHB • Ketamina
 15. 15. Estimulants • Xantines (cafè, cola, mate, te, cacau) • Begues energètiques • Cocaïna • Amfetamina
 16. 16. AL·LUCINÒGENS • LSD • 2CB • Altres Al·lucinògens
 17. 17. ALCOHOL • Què és? • Normalització, socialització, relacions • Beure abans, durant i després de la festa • Menys consum en els locals • Minimització dels riscos • Alarma
 18. 18. TAMBÉ SÓN DROGUES! • Cafè • Xocolata • Tabac • Begudes energètiques
 19. 19. CANNABIS • Què és? • Màxima difusió • Pèrdua de força com a ritual de pas • Menys transgressió
 20. 20. SPEED • Què és? • Consum estable • Apreciat per certs joves: estimulant i barat
 21. 21. LA DIFUSIÓ SILENCIOSA 80. Heroïna 90. Pastilles 00. Cocaïna
 22. 22. RESIGNIFACIÓ DE LA COCAÍNA • De la excepcionalitat a la normalitat • De la disco a casa • De la festa a la “play” • Del “yuppi” al “curriky” • Del oci al negoci
 23. 23. Base o crack • No consums recreatius. No socialització • Joves normalitzats, problemàtic i addictiu • Dos perfils: • Estigmatitzats • Adolescent en situació d’extrema vulnerabilitat social • Lleugera difusió
 24. 24. LSD • Mercat i oferta inestable • Consums experimentals • + Percepció de risc
 25. 25. MDMA • Èxtasi, M, MD, cristall, pastis… • Atribucions simbòliques en funció del format • Pastilles + percepció de risc • Pols o cristall • Actualment alerta!!!
 26. 26. KETAMINA • Augment del consum • Especialment en raves hard-teck • Apareix en altres contexts • Consum intramuscular • “Koketa” / “Trifàsics” • Es presenta com a droga principal • Primers casos de tractament
 27. 27. BOLETS AL·LUCINÒGENS • Desvinculats de la festa • Espais privats • Països Baixos i bolets
 28. 28. GHB • Molt minoritari • Context intensificació festa • Gays • Alcohol i GHB
 29. 29. 2CB • Pols (10€) i pastilles (300€) • Mites i desconeixement (“com l’M però més canyero”) • Popularització • Sobredosificació (ansietat i pànic)
 30. 30. HEROÏNA • Imaginari col·lectiu • Heroïna i sobreestimulació • Immigrants
 31. 31. RISCOS • Socials • Legals • Psicològics • Fisiològics
 32. 32. PENSAMENT IL·LUSORI INVULNERABILITAT PERCEBUDA
 33. 33. En cas d’emergència? • Saber que ha consumit • No pedrer la calma • Valorar l’emergència • Avisar als serveis sanitaris
 34. 34. Gràcies david@dpmo.cat

×