Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quizzer

1,241 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quizzer

 1. 1. IntroduksjonQuizzer er et “turn-based” quiz-spill som gjør det mulig å konkurrere med vennene dineog andre spillere over hele verden. Appen har et bredt spekter av kategorier og oppda- teres jevnlig med nye spørsmål. Jeg har tatt aktivt i bruk sosiale medier som markeds-føringskanal gjennom å gi spillerne ny dimensjon av spillet gjennom en intergrert Face-book-app. Her får de mulighet til å skryte over seiere og gir de oversikt over hvor bra de gjør det i forhold til vennene sine. Dette, kombinert med hyperaktuelle gratisquizer og ordinær reklame skaper grunnlaget for markedsføringen av appen.
 2. 2. Achievement-oversikt Innstillinger 1. Åpningsskjerm Her ser man oversikten over de forskjellige kategoriene. Man kan enten velge kategoriNotifikasjon om at det har først, eller velge “create new game”. kommet nye spørsmål Jeg valgte å vise kategoriene på åpnings- skjermen for at terskelen for å utfordre noen i en quiz blir lavere.
 3. 3. 2. FINN MOTSTANDEREtter å ha valgt “create new game” kommerdet opp en dialogboks. Man kan koble appenopp mot Facebook for å lettere finne vennersom spiller Quizzer.Man kan også velge å skrive inn brukernavn(til de som velger å ikke koble opp til Face-book), eller man kan finne en vilkårligmotstander.
 4. 4. 3. KOBLET TIL FACeBOOKHer har vi koblet til facebook. Venner somallerede spiller Quizzer er avhaket. Dersomman utfordrer en venn som ikke har Quizzer,vil de få en invitasjon fra deg via Facebookmed link til AppStore eller Marketplace.Velger man “share” kommer man videre tilFacebook hvor man har muligheten til å posteen status som sier at “David spiller Quizzerfor iPhone. Han tar nå imot utfordringer!
 5. 5. 4. Velg kategoriJeg utfordrer Mikael Moe! Ettersom jeg val-gte “create new game” må jeg nå velge hvilk-en kategori jeg vil utfordre han i.Jeg velger “Movies”.
 6. 6. Timer Poeng 5. Movie-quiz Selve quizen er ganske straight foreward. Man får et spørsmål, tiden begynner å løpe, og poengene renner nedover. Man får mao. mer poeng jo raskere man svarer. Svaret mitt og tiden jeg brukte lastes opp til en server. Dersom Mikael ikke sitter og svarer samtidig som meg, får han en notifikasjon på skjermen sin. Se neste side. Viser hvilket spørsmål man erpå og hvor mange som gjenstår
 7. 7. 6. NotifikasjonHer ser vi telefonen til Mikael.
 8. 8. 7. NotifikasjonEtter at begge har svart får vi se det korrektealternativet samt litt trivia.Her svarte jeg riktig og fikk 560 poeng. Mi-kael derimot svarte feil og fikk null poeng.
 9. 9. 8. RESULTATEtter ti spørsmål får vi se den sammenlagtevinneren og sammenlagt poengsum. Jeg harmulighet til å dele på Facebook og Twitter forå skryte litt. Dette kobles opp mot Kill Wallenmin. Dette kommer jeg tilbake til senere.Jeg har også klart å låse opp to “achieve-ments” eller utmerkelser.
 10. 10. 9. ACHIEVEMENTsHer ser vi de to “achievements” jeg låsteopp. Man kan lage mange achievements oger et bra insentiv til å få folk til å fortsette åspille Quizzer. Achievements er synlige påKill Wallen.
 11. 11. 10. FACEBOOK - KILL WALL“Kill Wall” er en Facebook-app som er kobletopp mot Quizzer. Her ser vi oversikten overalle jeg har slått, hvor lenge de har hengt påveggen min, og i hvilken kategori de er slått.De blir hengende på veggen min helt til deklarer å slå meg i de respektive kategoriene.Når de slår meg, havner jeg på deres KillWall.Man kan også se hvilke achievements jeghar låst opp og statistikk over spillene mine.F.eks. hvor mange spill jeg har spilt, hvor-mange av de jeg har vunnet, gjennomsnittligsvartid, osv.På leaderboard får jeg en oversikt over debeste spillerne blant mine venner.Trykker man på “Who beat David” ser manhvilke Kill Walls jeg henger på.
 12. 12. 11. Markedsføring: miniquizSom et ledd av markedsføringsstrategienslipper man hyperaktuelle gratisversjoner avappen. I dette tilfellet er det en quiz om filmen“The Hobbit”. Denne quizen slipper man førpremieren på filmen ettersom mange vil søkepå “The Hobbit” på AppStore ogMarketplace.Kategoriene er halveis synlige for å vise hvilkekategorier man får tilgang på dersom manoppgraderer til fullversjonen.Man kan så klart slippe gratis miniquizer omhva det skal være.
 13. 13. 12. Markedsføring: miniquizEtter endt Hobbit-quiz får man tilbud om åoppgradere. Denne kommer også opp dersomman prøver å trykke på noen av kategoriene.Dette er en in-game-purchase så man slipperå gå til AppStore for å oppgradere.
 14. 14. 13. AvisannonseAvisannonse med quiz. Nordmenn er glade iquiz, og vi tar gjerne quizen rundt frokostbor-det på søndag. Denne annonsen kan suppleredette og være en annonse man faktisk tar ibruk. Det er derfor aktuelt å kjøpe annonse-plass i helgebilag til riksdekkende aviser slik atman treffer folk når de har tid og anledning til åta quizen.Nederst til høyre finner vi en QR-kode somlinker direkte til AppStore eller Marketplace.Se neste.
 15. 15. 14. WEBannonseDersom man trykker på annonsen kan manskrive inn mobilnummeret sitt for å få linktilsendt til mobilen. Surfer man fra telefonenkommer man direkte til AppStore ellerMarketplace.

×