7. els cicles econòmics.

1,215 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7. els cicles econòmics.

 1. 1. UNITAT 7 CICLES ECONÒMICS. DBC
 2. 2. Els cicles econòmics. Seguit de fluctuacions a l’alça i a la baixa de l’economia al llarg del temps que es repeteixen de manera cíclica..1. Fase expansiva. Es dóna un elevatcreixement de producció, ocupació, renda iconsum. També es coneix com a fase derecuperació ja que millora la situació anterior.2. Apogeu. És el cim o sostre del cicleeconòmic on la situació mostra els millorsmoments d’ocupació, producció i consum.3. Fase recessiva. Anomenada tambécontractiva perquè es produeix un descens delconsum, de l’ocupació, la inversió i laproducció.4. Depressió o fons és el nom que rep elmoment on les variables econòmiques sónmenys favorables per l’economia. DBC
 3. 3. Tipus de cicles econòmicsCicles curts, amb una duradaaproximada de 40 mesos i queno registren necessàriamentuna crisi en el descens.Cicles mitjans, de vuit anys imig de mitjana, que esdistingeixen per la successiód’auges i recessions.Cicles llargs o de Kondratieff,d’una mitjana de 54 anys ambunes crisis molt accentuades. DBC
 4. 4. Crisi econòmicaQuan la fase de recessió del cicle presenta unesvariables econòmiques amb un comportament molt inferior a l’habitual i alguns mercats o agents no funcionen bé ens trobem davant una crisi econòmica. DBC
 5. 5. ATURL’atur estacional és el que es produeix quan finalitzen les feines pròpies d’una determinadaèpoca de l’any.Latur estructural està constituït per treballadors la professió dels quals no té demanda per partde les empreses, generalment a causa de canvis tecnològics.L’atur friccional està constituït pels treballadors que canvien de feina, ja sigui per buscar-ne unade millor o perquè han estat acomiadats, i pels que s’incorporen al mercat de treball.L’atur cíclic es produeix quan la demanda de treball és menor que l’oferta. (És el tipus d’aturque es dóna en època de crisi). Conseqüències econòmiques i socialsDescens de la producció real. No emprem tots els recursos disponibles i ens situem per sota de la nostra Frontera de Possibilitats de Producció.Disminució de la demanda. El poder adquisitiu dels aturats és més baix i es produeix una disminució de la demanda agregada.Augment del dèficit públic. El sector públic haurà d’augmentar les quantitats de diners que dedica als subsidis d’atur. Efectes psicològics negatius. Afecta l’autoestima, i la menysvaloració social pot provocar malalties psicològiques com la depressió. Efectes discriminatoris. L’atur afecta diferentment segons l’edat, l’origen ètnic o el sexe reduint les possibilitats de trobar feina. DBC
 6. 6. Inflació l’augment general i sostingut de preus en una economia.Inflació de demanda. Inflació de costos.Es produeix quan la demanda de béns L’increment dels costos de producció (salaris,i serveis no pot ser satisfeta per primeres matèries, energia, mecanització,l’oferta. L’escassetat del producte costos financers, impostos, altres inputs)farà que augmenti l’interès per provoquen que el nostre producte hagiobtenir-lo i provoqui un augment del d’augmentar el preu de venda.preu. DBC
 7. 7. efectes sobre l’economia: Perjudica els individus que no augmenten els seus ingressos al mateixritme que augmenten els preus, ja que disminueix el seu poder adquisitiu ihan de reduir la seva demanda individual.Beneficia als deutors i perjudica als creditors, ja que la quantitatpactada tot i ser la mateixa va disminuint el seu valor amb el pas del temps.Perjudica els individus que disposen d’una determinada quantitat de fonsestalviats, ja que tindrà una pèrdua de valor real quan els recuperi.Disminueix la competitivitat exterior d’una economia ja que el seu preu devenda serà més alt que el dels altres països.Dificulta l’elaboració de previsions sobre les altres variableseconòmiques.Altera l’assignació de recursos ja que la variació de preus fa variar laquantitat que se’n demanarà o les previsions de despeses.Provoca un increment en el tipus d’interès del mercat, ja que les entitatsfinanceres es voldran protegir de la pèrdua de valor monetari.Determina un augment dels impostos. DBC
 8. 8. Producció: PIB i PNB La tercera variable és el nivell de producció d’una economia que podem conèixer a partir del seu PIB o del seu PNB. DBC
 9. 9. Expansió i depressió econòmica (1918-1939)• “Prosperity” o “feliços 20”. – La Primer Guerra Mundial va impulsar el procés de modernització industrial. • S’imposa la producció en cadena per sobre dels models tradicionals.• El crac del 29. – Caiguda de la cotització de valors • Dijous i dimarts negres (24 i 29 d’octubre) – Sobreproducció. • Magatzems massa plens de productes. – Desplom dels preus. • Provoca pànic al mercat borsari. – Impagats provoquen manca de diner. • La gent no pot tornar els crèdits que havia fet per invertir en borsa. – Els bancs fan fallida. – Les empreses acomiaden treballadors. • L’atur esdevé el problema més important pels obrers. DBC
 10. 10. Crisi petroli Conseqüències: Increment dels costos de producció. Dèficit de les balances comercials.lEstagflació. Aquest és un Congelació del creixement del comerç.fenomen econòmic caracteritzat Gran dèficit del sector públic de molts països.per una combinació daltes taxes Descobriment de la dependència del petroli idinflació i depressió econòmica. recerca de noves energies. DBC

×