Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Episerver cloud-nine-20100413-1

1,103 views

Published on

Effektiv webbhantering som resultat av effektiv plattform och organisation.Presentation av Carl Tottie från seminarium hos EPiServer.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Episerver cloud-nine-20100413-1

 1. 1. Effektiv hantering av din webbnärvaro Carl Tottie" Hos EPiServer, 13 april, 2010
 2. 2. Effektivt = smart
 3. 3. Effektivt = lönsamt
 4. 4. Agenda 1.  Om Cloud Nine 2.  Effektiv webbhantering 3.  Case 4.  Mer ROI 5.  Q & A
 5. 5. Kort om Cloud Nine 10 år i branschen
 6. 6. Kort om Cloud Nine Grundat 1999 Vi är ett internetkonsultföretag Strategi, kommunikation, teknik Förvaltning och förädling 55 medarbetare Privatägt Plattformsoberoende 1
 7. 7. Några av de kunder vi är extra stolta över 1
 8. 8. Effektiv hantering av din webbnärvaro Så här får du ut mer av din investering
 9. 9. Er webborganisation Er webbplattform
 10. 10. A. Effektiv webbplattform & B. Effektiv webborganisation = Effektiv webbhantering
 11. 11. A. Effektiv webbplattform Gemensamt ramverk, modulärt uppbyggt" (större organisationer, geografisk spridning, avskilda affärsområden, spridda affärsenheter, etc.) − realisera skalfördelar − ”rättvis” kostnadsfördelning − central kontroll och kunskapsbas (återanvändning och spridning) − lokala anpassningsmöjligheter − säkerställa gemensam stil och ton 2
 12. 12. B. Effektiv webborganisation Centraliserad vidareutveckling, förvaltning, innehållsarbete − underlätta introducering och realisering − centraliserad förvaltning och löpande vidareutveckling − strukturerat och centraliserat innehållsarbete − lokal representation − säkerställa gemensam stil och ton − höja utnyttjandegraden, maximera webbnärvaron − kostnadskontroll 2
 13. 13. Tjänster i den effektiva webborganisationen Konstant övervakning, omedelbara fixar, anpassning till nya uppdateringar, versioner, licenser, löpande hantering av inkommande önskemål, etc. " = traditionell ”förvaltning” Rapportering och analys av statistik, ROI, SEO, SEM och åtgärder Trålning/lyssnar i sociala media, relevanta nyhetsflöden, etc. Innehållsinsamling och produktion (inkl. översättningar vid behov) Gemensamt ärendehanteringssystem (insyn, rapporter, prioriteringar, etc.) Vidareutveckling – nya projekt, nya moduler, ständiga förbättringar, … Projektledning & strategi 2
 14. 14. A. Effektiv webbplattform & B. Effektiv webborganisation = Effektiv webbhantering
 15. 15. Case: AstraZeneca
 16. 16. Ett gemensamt ramverk… 3
 17. 17. … med många moduler 3
 18. 18. ROI-baserad marknadsföring Se till att göra de mest effektiva inversteringarna
 19. 19. Definiera och hitta mål / mätetal Ledning! Affärsmål Marknadsandel" Försäljningstillväxt" …" Marknad! Försäljning! Kundtjänst! Varumärkesvärde" Nyförsäljning" Servicegrad" Avdelningsmål Leadsgenerering" Merförsäljning" Kundnöjdhet" Kundomsättning
 …" …" …" Antal besök" Konverteringsgrad" Webbundersökningar" Nya vs. återkommande" Utgångssidor" Återbesök" Frekvens" Navigationsvägar" E-post" Länkningar" Transaktioner" Nyttjande av FAQ" Sidvisningar" Avslutade transaktioner" Antal login" Nyckelord" Ordervärde" Chat" Webbmål/statistik Domäner" Demografi" Betyg" Ingångssidor" Geografi" Mest populära sidor" 4 …" …" …"
 20. 20. ROI = Existensberättigande Webben får fortfarande inte den uppmärksamhet som förtjänas Traditionellt presenteras statistik utan koppling till affären Effektiv webbhantering kräver enkla och tydliga analysverktyg och statistik • Direkta försäljningsintäkter • Indirekta försäljningsintäkter • Kampanjuppföljning i försäljningsintäkter • Enkel access = EPiServer Marketing Arena 4
 21. 21. Enkelt & tydligt
 22. 22. ROI-based marketing Ännu enklare… Enkel access direkt via intranätet…
 23. 23. A. Effektiv webbplattform & B. Effektiv webborganisation = Effektiv webbhantering
 24. 24. Er webborganisation Er webbplattform
 25. 25. Q & A Frågor, funderingar…?
 26. 26. Tack! Carl Tottie | carl.tottie@cloudnine.se | +468 120 330 64

×