Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie HRM Kennisnetwerk VMO

Op dinsdagmiddag 10 juni jl. hield het HRM Kennisnetwerk een thema-bijeenkomst met als titel:

'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'.

Deze middag is verzorgd door Astrid Sloot, Accountmanager bij Delta Sociale Werkvoorziening en Nicole Kokken, HR Functionaris bij Nuon.

De bijeenkomst was bij Delta Sociale Werkvoorziening in Zuthpen, incl. bedrijfsrondleiding Onze gastspreekster van Nuon, Marjolein van Leeuwen, is ingegaan op de Nuon Foundation.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentatie HRM Kennisnetwerk VMO

 1. 1. Nuon Foundation 10 juni 2008, HRM Netwerk, Zutphen
 2. 2. Inhoud van deze presentatie <ul><li>Waarom een “Nuon Foundation” </li></ul><ul><li>Doelstelling en werkwijze Foundation </li></ul><ul><li>Eigen projecten van Nuon’ers </li></ul><ul><li>Activiteiten van de Foundation </li></ul><ul><li>Financieel ondersteunde initiatieven </li></ul><ul><li>Feiten & cijfers </li></ul><ul><li>Bekendheid & waardering </li></ul><ul><li>Communicatie </li></ul>
 3. 3. Waarom een “Nuon Foundation?” <ul><li>Stakeholderfilosofie van Nuon </li></ul><ul><li>klant </li></ul><ul><li>aandeelhouder </li></ul><ul><li>medewerker </li></ul><ul><li>maatschappij en milieu </li></ul><ul><li>Veel vragen van medewerkers </li></ul><ul><li>En: wat doen we voor de maatschappij? </li></ul><ul><li>Studiegroep uit het Management Talent Programma (MTP) </li></ul><ul><li>kreeg de opdracht! </li></ul>
 4. 4. Doelstelling en werkwijze van de Foundation <ul><li>Motto: “ Zet je vrijwillig in voor de maatschappij en ontvang ondersteuning van Nuon” </li></ul><ul><li>Wat kun je met de Foundation? </li></ul><ul><li>Opgeven als vrijwilliger </li></ul><ul><li>Zoeken van vrijwilligers </li></ul><ul><li>Aanvragen financi ë le steun </li></ul><ul><li>Criteria: </li></ul><ul><li>Het project heeft een maatschappelijk doel </li></ul><ul><li>Medewerker zet zich vrijwillig en belangeloos hiervoor in tijdens eigen tijd </li></ul><ul><li>Komt ten goede aan maatschappij </li></ul><ul><li>Je hebt minstens één extra vrijwilliger gevonden binnen Nuon die zich ook gaat inzetten voor dit doel </li></ul><ul><li>Er is een directe link tussen het vrijwilligerswerk wat je doet en het geld wat je vraagt </li></ul>
 5. 5. Eigen initiatieven van Nuon’ers: Beautiful Day voor tienermoeders <ul><li>Opgezet door Miranda Baas, Nuon Business </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>zeven Nuon-vrijwilligers hebben meegeholpen </li></ul><ul><li>een geweldige dag voor 101 tienermoeders + kinderen </li></ul>
 6. 6. Eigen initiatieven van Nuon’ers: Actie Collectebus CCC Arnhem 2007 <ul><li>Opgezet door Maaike Mulder </li></ul><ul><li>Doel: Geld ophalen voor (liefst) kleinschalige goede doelen waar Nuon’ers bij betrokken zijn: elke maand een ander doel in de schijnwerpers, voorgedragen door medewerkers in competitieverband </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>juni: Kika: € 202 </li></ul><ul><li>juli: Missie Thuisfront Hier en Ginder: € 415,- </li></ul><ul><li>augustus: Verzorgingstehuis Molenberg: € 216,- </li></ul><ul><li>september: Columbinehuis </li></ul><ul><li>november: Lieve Engeltjes </li></ul><ul><li>Naar de Molenberg gaan elke zondag </li></ul><ul><li>vrijwilligers van het CCC om leuke </li></ul><ul><li>dingen te doen met de ouderen. </li></ul>
 7. 7. Eigen initiatieven van Nuon’ers: Humanitas: hulp bij thuisadministratie <ul><li>Opgezet door Mary Geurts van Nuon College </li></ul><ul><li>Doel: mensen helpen grip te krijgen op hun uitgaven door hen te coachen bij het opzetten van een nette administratie </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>vier Nuon-vrijwilligers helpen Mary bij dit project </li></ul><ul><li>is van start gegaan in najaar 2006 </li></ul><ul><li>loopt nog steeds, steun voor drie jaar </li></ul>
 8. 8. Eigen initiatieven van Nuon’ers: High tea en Amsterdam Quiz <ul><li>Opgezet door MegaWatt, jongerenvereniging van Nuon </li></ul><ul><li>Doel: een leuke middag voor ouderen in Amsterdam </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>15 Nuon-vrijwilligers hebben </li></ul><ul><li>zich hiervoor ingezet </li></ul><ul><li>ouderen erg enthousiast! </li></ul>
 9. 9. Eigen initiatieven van Nuon’ers: Samen schilderen, integratieproject <ul><li>Opgezet door Remko van Hoek, Corporate Purchasing </li></ul><ul><li>Doel: De Holy Trinity Church in Amsterdam wordt bezocht door 49 nationaliteiten. Vrijwilligers helpen deze mensen hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij. </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>de kerk is van binnen en buiten </li></ul><ul><li>met hulp van collega’s van Nuon </li></ul><ul><li>geverfd </li></ul>
 10. 10. Eigen initiatieven van Nuon’ers: Energieadvies voor Spelderholt <ul><li>Opgezet door Henk Klaver van Nuon Tecno, samen met drie collega’s </li></ul><ul><li>Doel: Spelderholt is een woon-/werkgemeenschap voor mensen met een arbeidsbeperking. Het hele complex (een oud landhuis met bijgebouwen) verbruikte erg veel energie, met name het zwembad. </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>collega’s zijn al een jaar druk </li></ul><ul><li>bezig om het complex energiezuiniger </li></ul><ul><li>te maken op basis van een energie-analyse </li></ul>
 11. 11. Eigen initiatieven van Nuon’ers: Circusdag voor weeskinderen <ul><li>Opgezet door Christine Mendes (Energy Sourcing) en Gerard van der Zalm (CCC) </li></ul><ul><li>Doel: Minstens 100 weeskinderen een leuke dag bezorgen </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>vond plaats op 5 januari 2007 </li></ul><ul><li>tien vrijwilligers van Nuon hebben de hele dag geholpen </li></ul>
 12. 12. Eigen initiatieven van Nuon’ers: Op stap met ouderen in Zutphen <ul><li>Opgezet door Willem Schoolderman (NWS Aanleg) </li></ul><ul><li>Doel: vier middagen op stap met ouderen uit Zutphen, met fluiterboot en paardentram, daarna koffie met gebak </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>loopt momenteel </li></ul>
 13. 13. Initiatieven van de Foundation: Naar Artis met Tabitha, jaarlijks <ul><li>Opgezet door Foundation samen met Floor Karnebeek (Assetmanagement) </li></ul><ul><li>Doel: Nuon’ers gaan samen met ouderen naar de dierentuin (4x) </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>meer dan 30 Nuon-vrijwilligers zijn meegeweest </li></ul><ul><li>ze hebben allemaal een vrije middag hiervoor genomen </li></ul><ul><li>de ouderen vonden het geweldig!!! </li></ul>
 14. 14. Initiatieven van de Foundation: Super Opkikkerdag, jaarlijks <ul><li>Opgezet door Foundation samen met Ronald Sliphorst (Tecno) </li></ul><ul><li>Doel: Nuon’ers bezorgen gezinnen met een langdurig ziek kind een dag om nooit te vergeten </li></ul><ul><li>Aangeboden via Focus als teambuilding: </li></ul><ul><li>75 Nuon’ers per keer </li></ul><ul><li>een aantal in werktijd, een aantal in eigen tijd </li></ul><ul><li>de dag zat al vol twee dagen na oproep in Focus </li></ul><ul><li>volgend jaar weer! </li></ul>
 15. 15. Initiatieven van de Foundation: Samenwerking met Amsterdam Cares <ul><li>Vrijwilligerswerk als je agenda het toelaat </li></ul><ul><li>Doel: Nuon’ers in omgeving Amsterdam kunnen deelnemen aan vrijwilligersactiviteiten wanneer het ze past </li></ul><ul><li>bij Amsterdamse instellingen, zoals: </li></ul><ul><li>Voedselbank </li></ul><ul><li>Zorginstelling Cordaan </li></ul><ul><li>Makom (daklozenopvang) </li></ul><ul><li>Bejaardentehuizen </li></ul><ul><li>etc. </li></ul><ul><li>Resultaat: </li></ul><ul><li>Meer dan 70 collega’s staan ingeschreven en doen regelmatig vrijwilligerswerk via Amsterdam Cares </li></ul>
 16. 16. Financieel ondersteunde initiatieven waar nieuwe vrijwilligers voor geworven zijn (per initiatief minimaal één nieuwe vrijwilliger): <ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><li>Informatieavond Stichting Laluz (koppelen jonge vrijwilligers aan NGO’s) </li></ul><ul><li>Een trailer voor scouting Arnhem (oude was 43 jaar en onveilig) </li></ul><ul><li>Lening afgelost voor Voedselbank IJmond Noord </li></ul><ul><li>Verhuizing filmhuis Dieren </li></ul><ul><li>Medische boeken voor ziekenhuis in Malawi </li></ul><ul><li>Foldermateriaal voor NebasNSG (zeilen met gehandicapten) </li></ul><ul><li>Tandemweekend voor blinden van de YMCA </li></ul><ul><li>Hospice Bardo: diverse benodigdheden </li></ul><ul><li>Opzetten gaarkeuken in de Oekraine </li></ul><ul><li>Dag van de Mantelzorg rivierengebied (adempauze voor mantelzorgers) </li></ul><ul><li>etc, etc. </li></ul><ul><li>Resultaat: 100 initiatieven zijn inmiddels financieel ondersteund </li></ul>
 17. 17. Cijfers & Feiten <ul><li>Aantal vrijwilligers: </li></ul><ul><li>bestand van 700 collega’s die vrijwilligerswerk (willen) doen </li></ul><ul><li>aantal verzoeken om financiele steun: </li></ul><ul><li>100 </li></ul><ul><li>Spreiding: </li></ul><ul><li>vanuit alle hoeken van Nuon komen vragen, aanvragen, etc. bij de Foundation terecht. Mond-op-mond reclame werkt erg goed (“ik hoorde van mijn collega, …”) Zowel de techniek (NWS), het CCC als het Corporate Center en Nuon Business, Retail en Energy Sourcing weten de Foundation inmiddels te vinden. </li></ul>
 18. 18. Waardering & bekendheid <ul><li>. </li></ul><ul><li>Bekendheid Nuon Foundation </li></ul><ul><li>Trots op Nuon vanwege ondersteuning vrijwilligerswerk </li></ul><ul><li>Bron: MVO-barometer mei 2007 </li></ul>
 19. 19. Waardering & bekendheid <ul><li>De drie meest genoemde doelen van de Foundation zijn: </li></ul><ul><ul><li>84% Ondersteunen van Nuon’ers die vrijwilligerswerk (willen) doen </li></ul></ul><ul><ul><li>56% Financi ë le ondersteuning bieden van vrijwilligerswerk </li></ul></ul><ul><ul><li>45% Bemiddeling bij vraag en aanbod van vrijwilligerswerk </li></ul></ul><ul><ul><li>( doel: 30% medewerkers kan op hoofdlijnen aangeven wat de Foundation doet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bron: MVO-barometer mei 2007 </li></ul></ul>
 20. 20. Communicatie <ul><li>Campagnes </li></ul><ul><li>introductiecampagne april 2007 </li></ul><ul><li>viering eenjarig bestaan </li></ul><ul><li>viering tweejarig bestaan </li></ul><ul><li>Reguliere middelen: </li></ul><ul><li>elektronische nieuwsbrief </li></ul><ul><li>bedrijfsbladen van Nuon </li></ul><ul><li>intranet </li></ul><ul><li>brochure </li></ul><ul><li>posters in koffiecorners </li></ul><ul><li>presentaties </li></ul><ul><li>mond-tot-mond </li></ul>

×