Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak RODO wpływa na Chatboty?

333 views

Published on

Prezentacja Mecenasa Tomasza Procia z kancelarii Maruta Wachta podczas Czwartku Social Media w Warszawie (maj 2018).

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak RODO wpływa na Chatboty?

 1. 1. Czwartek Social Media, 24 maja 2018 r.
 Centrum Zarządzania Światem Marcin Serafin ● Tomasz Proć Przy współpracy z MessengerFox
 Sonia Wituch ● Piotr Chechłowski ● Dawid Pacha Miodek&Friends Adam Tomala ● Krzysztof Miodek A JAK RODO WPŁYWA NA CHATBOTY?
 2. 2. A jak RODO wpływa na chatboty? Skąd to szaleństwo? • JUTRO – 25 maja 2018 r. • Wysokie kary administracyjne 
 – do 20 mln EUR lub 4% przychodów • Odszkodowania 
 dla osób fizycznych
 3. 3. A jak RODO wpływa na chatboty? Kto jest kim? Powierzenie danych osobowych Umowa powierzenia ADMINISTRATOR CHATBOTA DOSTAWCA USŁUGI CHATBOTOWEJ Podmiot przetwarzający
 4. 4. A jak RODO wpływa na chatboty? Dostawca chatbota – wsparcie zleceniodawcy Obowiązki informacyjne względem osób, których dane są przetwarzane Bezpieczeństwo przetwarzania Realizacja praw podmiotów danych Podstawy prawne przetwarzania Zgoda
 5. 5. Przygotowując chatbota, zleceniodawcy należy 
 zaoferować kompleksową usługę – w tym możliwość realizacji obowiązków, 
 o których mowa w RODO A jak RODO wpływa na chatboty? Obowiązek informacyjny 
 względem użytkownika Więcej
 w Poradniku
 6. 6. A jak RODO wpływa na chatboty? Obowiązek informacyjny 
 względem użytkownika Obowiązek administratora 
 – czyli zleceniodawcy Pełna klauzula informacyjna Skrócona klauzula informacyjna oraz link
 do regulaminu itp.
 7. 7. Realizowane przez administratora, czyli zleceniodawcę – z pomocą
 dostawcy chatbota A jak RODO wpływa na chatboty? Żądania osób fizycznych Prawo do bycia zapomnianym Prawo do sprostowania Prawo do informacji Prawo do sprzeciwu Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom Prawo do przeniesienia danych Kopia danych
 8. 8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI Wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa A jak RODO wpływa na chatboty? Czy chatboty profilują użytkowników? PROFILOWANIE Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się SEGMENTOWANIE Proste segregowanie danych
 9. 9. A jak RODO wpływa na chatboty? Incydenty RODO Obowiązek prowadzenia rejestru naruszeń Zgłoszenie do Prezesa UODO w ciągu 72 h Powiadomienie 
 podmiotów danych Szyfrowanie i środki zabezpieczające
 10. 10. A jak RODO wpływa na chatboty? Jak przygotować chatbota do RODO? 3 4 521 OPRACUJ PAMIĘTAJ ZADBAJ ZAPEWNIJ DZIAŁAJ usługę o podstawach prawnych przetwarzania 
 – w tym 
 o umowie powierzenia o możliwość realizacji praw osób, których dane są przetwarzane bezpieczeń- stwo przetwarzania zgodnie
 z RODO
 11. 11. Więcej
 w Poradniku A jak RODO wpływa na chatboty?
 12. 12. Maruta Wachta sp.j. Wspólna 62, Warszawa www.maruta.pl We know IT Marcin Serafin +48 501 255 984 mserafin@maruta.pl Tomasz Proć +48 735 200 988 tproc@maruta.pl Ikony:ShannonEThomas,CarolLiao/www.toicon.com

×