Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test 4 r angi

1,515 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test 4 r angi

  1. 1. 41.Хөөмий хэдэн төрөлтэй вэ? А. 6 Б.3 В.442.Сүхбаатарын талбай дуу ямар хэмнэлтэй вэ? А.Марш Б.Вальс43.И.Штраус хэдэн настайдаа анхныхаа вальсыг бичсэн вэ? А. 10 Б. 3 В.644.Энэ гурвын аль нь хөгжмийн эгшигийн тэмдэглэгээ вэ? А.1+2=3 Б. В. Ха-вар45. Нотыг аль талд нь зөв бичсэн байна вэ? А Б46.Хэмжээ буюу размерыг ямар тоогоор бичдэг вэ? А.Бүхэл Б.Бутархай47.Дууны 3,4-р бадгийг гүйцээж бичээрэй. Нарийн хээрийн алхаа ....................................................... Найман хэлхээ шигширэг нь ...................................................... Алаг морины алхаа ..................................................... Арван хэлхээ нь шигшрэг нь ........................................................48.Аль нь амьсгалын тэмдэг вэ? А. Б. В.49. Дууны үгийг тохируулан нөхөж бич. ( Дандаа , Амьсгаа , Тэнгэр , Жиргээ ) Үүрийн шувуудын ..................шинэхэн Үүлээ арчсан ....................шинэхэн Үлээх салхины .....................шинэхэн Өглөө болгон ......................шинэ
  2. 2. 50.Тохируулан холбоорой . 1.Ёохор А. Захчин ардын дуу 2.Үглээ шаазгай Б. Торгууд ардын дуу 3.Жуурай гэлдэн В. Хотон ардын дуу 4.Агсал Г. Буриад арын дуу51.Сансрын нисгэгч хүүхэд байлаа дууг хэн зохиосон вэ? А. Б.Дамдинсүрэн Ц.Дамдинсүрэн Б. Г.Ганчимэг Г.Өнөбат В. Д.Нямаа Л.Галмандах52.Хүчдэлийн тэмдэгүүдийг нэрлэ. mp P mf f53.Тохируулан холбоорой. 1 А Чангаас зөөлөн 2 Б Зөөлнөөс чанга54.Ямар дууны хэсгээс вэ? Соль соль ми , Соль соль ми , Соль фа ми ре , До до А.Маам уу нааш ир Б.Гацуурхан В.Туулай55.Цан ямар хөгжмийн төрөлд ордог вэ? А.Чавхдаст Б.Нумт В.Цохивор56.Түлхүүрийн тэмдгийг байрлуулан нэрлэ.57.Дараах нэрүүдэд тохирох хэмнэлийн зураглалыг олж холбоорой. Мэнд Бат Намуунаа Урнаа Билгүүн Монхоодой
  3. 3. 58. Дэвсгэр 5-н шугамыг хаанаас нь эхлэн тоолдог А.Доороос нь Б. Дээрээс нь В.Дундаас нь59.Шудрага буюу шанз хөгжимийн бүрэлдэхүүнийг нэрлэ. 1.................................... 2............................... 3.................................... 4..................................... 5..................................... 6......................................60. Фа түлхүүрийн тэмдгийг дэвсгэр шугаманд байрлуул.
  4. 4. 38. Морин хуур хэдэн чавхдастай вэ? А. Гурав Б.Хоѐр В.Дөрөв39. Зөв харгалзуул.1. Морин хуурын чуулга А.2. Симфони найрал хөгжим Б40. Үр нь хайртай дууны 1-р бадгийг бич.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  5. 5. 33. Хутагтын хүүхдүүд дууны 1- бадгийг бич.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................34. Бодлого бод.35. Зөв харгалзуул.1. Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр А2. Үндэсний Дуу бужгийнэрдмийн чуулга Б.36. Цэгийн оронд нөхөж бич.Ардын жүжигчин, Төрийн соѐрхолт хөгжмийн зохиолч, удирдаач ......................................нэрэмжит Симфони найрал хөгжим.37. Монголын урлаг соѐлын төв байгууллагуудыг нэрлэ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  6. 6. ............................................................................................................................

×